Formularz kontaktowy użytkownika zasobu zbiorów specjalnych

Formularz kontaktowy użytkownika zasobu zbiorów specjalnych
Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW,
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące zasad udostępniania zbiorów specjalnych w Połączonych Bibliotekach WFiS UW, IFiS PAN i PTF (prace dyplomowe, archiwalia), prosimy wypełnić poniższy formularz.
Po otrzymaniu zgłoszenia nasz pracownik niezwłocznie skontaktuje się z Państwem w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.

Imię i nazwisko: (*)

Adres email: (*)

Temat: (*)

Wiadomość: (*)