Zasady udostępniania zbiorów specjalnych

Zasady udostępniania zbiorów specjalnych
Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW,
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Prace dyplomowe
Zbiory archiwalne

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące zasad udostępniania zbiorów specjalnych w Połączonych Bibliotekach WFiS UW, IFiS PAN i PTF (prace dyplomowe, archiwalia), prosimy wypełnić poniższy formularz. Po otrzymaniu zgłoszenia nasz pracownik niezwłocznie skontaktuje się z Państwem w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.

Formularz kontaktowy użytkownika zasobu zbiorów specjalnych