Nagrania audio

Władysław Tatarkiewicz – wybór wykładów zarejestrowanych od listopada 1974 do
5 kwietnia 1977 roku.

Nowa filozofia i echa dawnej
cykl pięciu wykładów wygłoszonych w listopadzie i grudniu 1974 roku
(Wszechnica Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

1.1 Nowa filozofia i echa dawnej. Egzystencjalizm
Wykład wygłoszony 18 listopada 1974 r.

1.2 Nowa filozofia i echa dawnej. Egzystencjalizm – ciąg dalszy wykładu
Wykład wygłoszony 25 listopada 1974 r.

O pojęciu doskonałości

2.1 O pojęciu doskonałości
Wykład wygłoszony 18 lutego 1975 r.

2.2 O pojęciu doskonałości
Ciąg dalszy wykładu

Pojęcie poezji
(Stowarzyszenie Kultury Europejskiej [SEC], Warszawa)

3.1 Pojęcie poezji
Wykład wygłoszony 3 marca 1975 r.

3.2 Pojęcie poezji
Ciąg dalszy wykładu

Pojęcie poezji
(Wszechnica Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

4.1 Pojęcie poezji
Wykład wygłoszony 10 marca 1975 r.

4.2 Pojęcie poezji
Ciąg dalszy wykładu

Co to jest sztuka?
(Biblioteka Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego;
obecnie Biblioteka Wydziału Filozofii i Socjologii UW)

Ostatni wykład publiczny wygłoszony przez Władysława. Tatarkiewicza

5.1 Co to jest sztuka?
Wykład wygłoszony 5 kwietnia 1977 r.

Nagrania zarejestrowano pierwotnie na taśmie magnetofonowej.