Marginalia Filozoficzne S.I. Witkiewicza

Marginalia filozoficzne S.I. Witkiewicza w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF.
Oryginały publikacji, jak również ich cyfrowe wersje, dostępne są w siedzibie Biblioteki.