Wykaz ostatnio dodanych prac dyplomowych

Ikonki oznaczają:
katalog – katalog on-line
wydawnictwo/zasób – tekst on-line

Wykaz zawiera prace dyplomowe skatalogowane w bibliotecznym systemie Horizon w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nie należy jej mylić z pracami obronionymi w mijających miesiącach.

Prace doktorskie IFiS PAN – filozofia

Rok : 2016

katalog on line  

1.
 Argumentacja prakseologiczna a argumentacja etyczna w podejmowaniu decyzji menedżerskich w ujęciu filozofii eksperymentalnej / Piotr Łukasz Jurkiewicz.
katalog on line  

2.
 Imitation of nature as a source of practical principles / Wojciech Golubiewski.Prace doktorskie IFiS PAN – socjologia

Rok : 2016

katalog on line  

1.
 Serving or controlling? : conflicting logics of migration policy in Poland after the 2013 Act on Foreigners : a case study of the Department of Foreigners of the Masovian Voivodeship Office / Kaja Skowrońska.
katalog on line  

2.
 Uczestnictwo młodzieży w kulturze muzycznej jako element jej stylu życia / Katarzyna Magdalena Wyrzykowska.

Rok : 2015

katalog on line  

1.
 Wzorce polskości – analiza ciągłości i zmian : (przypadek stowarzyszenia „Polonia-Azerbejdżan” w latach 2003 – 2014) / Samir Sattarov.Prace doktorskie SNS IFiS PAN – filozofia

Rok : 2016

katalog on line  

1.
 Legally high, officially lost : injecting NPS use and drug abjection in post-communist Romania / Liviu Gabriel Alexandrescu.
katalog on line  

2.
 Postać uczonego wobec przemian intelektualnych epoki wczesnonowożytnej : Bacon, Galileusz, Campanella, Komeński, Newton / Marta Urbańska.
katalog on line  

3.
 Życie, praca, język : kategorie współczesnej włoskiej filozofii politycznej / Mikołaj Ratajczak.

Rok : 2015

katalog on line  

1.
 Myślenie spektakularne : o tym, co w refleksji widzialne, i związkach obrazu ze słowem na podstawie analiz Michela Foucault i Zygmunta Freuda / Magdalena Szalewicz.Prace doktorskie SNS IFiS PAN – socjologia

Rok : 2015

katalog on line  

1.
 Living on the sinking islands : social aspects of climate change on example of Maldives / Justyna Orłowska.  tekst on-linePrace doktorskie WFiS UW – filozofia

Rok : 2016

katalog on line  

1.
 Muzyka awangardowa XX i XXI wieku jako syndrom przewrotu w kulturze / Marcin Rychter.
katalog on line  

2.
 Obraz sporu między liberałami a komunitarianami z perspektywy dyskusji dotyczących współczesnego znaczenia religii / Marta Turkot.
katalog on line  

3.
 Ontologia artefaktów w estetycznym doświadczeniu codzienności / Adam Andrzejewski.
katalog on line  

4.
 Worte – Kunst – Welt : Philosophie als Deutung der menschlichen Erfahrung bei Arthur Schopenhauer / Michał Dobrzański.

Rok : 2015

katalog on line  

1.
 Analiza metod filozofii eksperymentalnej na wybranych przykładach / Adrian Andrzej Ziółkowski.  tekst on-line
katalog on line  

2.
 The experience of finitude : death and otherness / Mikołaj Sławkowski-Rode.
katalog on line  

3.
 Filozofia oczekująca Boga : miejsce „sacrum” w myśli Heideggera / Hanna Urbankowska.
katalog on line  

4.
 Ontologia dzieł muzycznych jako jednostkowych, abstrakcyjnych i komponowalnych bytów / Michał Nakoneczny.
katalog on line  

5.
 Parafrazowanie jako metoda filozofii analitycznej / Marcin Będkowski.
katalog on line  

6.
 Strukturalnyj analiz osnovanij i praktik filosofii russkogo simbolizma / Elena Borisova-Yurkovskaya.  tekst on-linePrace doktorskie WFiS UW – socjologia

Rok : 2016

katalog on line  

1.
 Granice na pograniczu? : przypadek pogranicza polsko-słowackiego (Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor) / Justyna Pokojska.
katalog on line  

2.
 Living/leaving the deportation regime : power and violence in deportation from the United States / Agnieszka Radziwinowicz.
katalog on line  

3.
 Miary nierówności a indywidualne oceny nierówności dochodów / Barbara Jancewicz.  tekst on-line
katalog on line  

4.
 Przymus zaakceptowany : legitymizacja władzy policji w społeczeństwach post-komunistycznych / Paula Kukołowicz.  tekst on-line
katalog on line  

5.
 Wirtualne wspólnoty uczestników katolickich forów internetowych / Marta Kołodziejska.  tekst on-line

Rok : 2015

katalog on line  

1.
 Anatomia sukcesu w nauce : studium socjologiczne laureatów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej / Marta Łazarowicz-Kowalik.  tekst on-line
katalog on line  

2.
 Między zagrodą a boiskiem : studium aktywności wiejskich klubów sportowych / Konrad Burdyka.
katalog on line  

3.
 Partycypacja społeczna w społecznościach wiejskich : studium historyczno-socjologiczne na przykładzie wsi Markowa w powiecie łańcuckim / Paulina Sobiesiak-Penszko.
katalog on line  

4.
 Społeczne uwarunkowania wykluczenia matematycznego w perspektywie wyborów międzyczasowych / Anna Baczko-Dombi.  tekst on-linePrace magisterskie WFiS UW – filozofia

Rok : 2016

katalog on line  

1.
 Dialektyczny charakter oświecenia w filozofii Jeana Jacquesa Rousseau i przedstawicieli szkoły Frankfurckiej / Krzysztof Abramiuk.
katalog on line  

2.
 Dzieło literackie jako sytuacja estetyczna w filozofii Romana Ingardena / Wojciech Hubert Sikora.
katalog on line  

3.
 Idea nowoczesnego państwa w koncepcjach Machiavellego i Hobbesa / Karolina Zakrzewska.
katalog on line  

4.
 Niespełnione doświadczenie muzyki / Maria Magdalena Kominek-Karolak.
katalog on line  

5.
 Ontologia immanencji jako geneza nowożytnej i współczesnej filozofii społecznej / Ewelina Kwiatkowska.
katalog on line  

6.
 Państwo i ideologia : rozwój myśli Karola Marksa od krytyki filozofii Hegla do „Ideologii niemieckiej” / Łukasz Prus.
katalog on line  

7.
 Pojęcie kłącza u Gilles’a Deleuze’a i Felixa Guattariego : konstrukcja i geneza / Piotr Michalik.
katalog on line  

8.
 Prawa człowieka a prawo międzynarodowe w koncepcjach Johna Rawlsa i Jurgena Habermasa / Mikołaj Raczyński.
katalog on line  

9.
 Problematyka etyczna w „Traktacie logiczno-filozoficznym” oraz „Byciu i czasie” / Krystian Bogucki.
katalog on line  

10.
 Realizm wewnętrzny Hilarego Putnama w sporze wokół koncepcji światów możliwych / Bartłomiej Nawara.
katalog on line  

11.
 Strajk jako problem filozoficzny – Benjamin, Sorel, Tronti / Adam Klewenhagen.
katalog on line  

12.
 Trzy formuły chrześcijaństwa oczami Fiodora Dostojewskiego / Szymon Góraj.
katalog on line  

13.
 „Zabiegi wokół siebie” czyli determinacja woli przez kształtowanie nawyków w myśli Michela Foucaulta / Wiktor Krzysztof Ruszkiewicz.Prace magisterskie WFiS UW – socjologia

Sprawdź również
Katalog prac dyplomowych