Wykaz ostatnio dodanych prac dyplomowych

Ikonki oznaczają:
katalog – katalog on-line
wydawnictwo/zasób – tekst on-line

Wykaz zawiera prace dyplomowe skatalogowane w bibliotecznym systemie Horizon w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nie należy jej mylić z pracami obronionymi w mijających miesiącach.

Prace dyplomowe, ostatnio dodane, Połączone biblioteki WFiS UW, IFiS PAN,PTF

Prace doktorskie IFiS PAN – filozofia

Rok : 2016

katalog on line  1. Argumentacja prakseologiczna a argumentacja etyczna w podejmowaniu decyzji menedżerskich w ujęciu filozofii eksperymentalnej / Piotr Łukasz Jurkiewicz.

katalog on line  2. Imitation of nature as a source of practical principles / Wojciech Golubiewski.

Prace doktorskie IFiS PAN – socjologia

Rok : 2016

katalog on line  1. Serving or controlling? : conflicting logics of migration policy in Poland after the 2013 Act on Foreigners : a case study of the Department of Foreigners of the Masovian Voivodeship Office / Kaja Skowrońska.

Prace doktorskie SNS IFiS PAN – filozofia

Rok : 2017

katalog on line  1. Tożsamość i polityka : kategoria narodu we wspólnej Europie / Piotr Ahmad.

Rok : 2016

katalog on line  1. Legally high, officially lost : injecting NPS use and drug abjection in post-communist Romania / Liviu Gabriel Alexandrescu.

katalog on line  2. Postać uczonego wobec przemian intelektualnych epoki wczesnonowożytnej : Bacon, Galileusz, Campanella, Komeński, Newton / Marta Urbańska.

katalog on line  3. Życie, praca, język : kategorie współczesnej włoskiej filozofii politycznej / Mikołaj Ratajczak.

Prace doktorskie SNS IFiS PAN – socjologia

Prace doktorskie WFiS UW – filozofia

Rok : 2016

katalog on line  1. Obraz sporu między liberałami a komunitarianami z perspektywy dyskusji dotyczących współczesnego znaczenia religii / Marta Turkot.

katalog on line  2. Ontologia artefaktów w estetycznym doświadczeniu codzienności / Adam Andrzejewski.

katalog on line  3. Worte – Kunst – Welt : Philosophie als Deutung der menschlichen Erfahrung bei Arthur Schopenhauer / Michał Dobrzański.

Rok : 2015

katalog on line  1. The experience of finitude : death and otherness / Mikołaj Sławkowski-Rode.

katalog on line  2. Ontologia dzieł muzycznych jako jednostkowych, abstrakcyjnych i komponowalnych bytów / Michał Nakoneczny.

Prace doktorskie WFiS UW – socjologia

Rok : 2017

katalog on line  1. Ludzie wiedzy czy celebryci : legitymizacja i społeczne konstruowanie współczesnego eksperta w Polsce / Lidia Stępińska-Ustasiak.  tekst on-line

katalog on line  2. Władza niesądzenia : języki publiczne akademickiej psychologii, kulturoznawstwa i filologii klasycznej / Dominika Michalak.  tekst on-line

Rok : 2016

katalog on line  1. Granice na pograniczu? : przypadek pogranicza polsko-słowackiego (Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor) / Justyna Pokojska.

katalog on line  2. Living/leaving the deportation regime : power and violence in deportation from the United States / Agnieszka Radziwinowicz.

katalog on line  3. Miary nierówności a indywidualne oceny nierówności dochodów / Barbara Jancewicz.  tekst on-line

katalog on line  4. Przymus zaakceptowany : legitymizacja władzy policji w społeczeństwach post-komunistycznych / Paula Kukołowicz.  tekst on-line

katalog on line  5. Wirtualne wspólnoty uczestników katolickich forów internetowych / Marta Kołodziejska.  tekst on-line

Rok : 2015

katalog on line  1. Między zagrodą a boiskiem : studium aktywności wiejskich klubów sportowych / Konrad Burdyka.

Prace magisterskie WFiS UW – filozofia

Rok : 2016

katalog on line  1. Dialektyczny charakter oświecenia w filozofii Jeana Jacquesa Rousseau i przedstawicieli szkoły Frankfurckiej / Krzysztof Abramiuk.

katalog on line  2. Dzieło literackie jako sytuacja estetyczna w filozofii Romana Ingardena / Wojciech Hubert Sikora.

katalog on line  3. Niespełnione doświadczenie muzyki / Maria Magdalena Kominek-Karolak.

katalog on line  4. Ontologia immanencji jako geneza nowożytnej i współczesnej filozofii społecznej / Ewelina Kwiatkowska.

katalog on line  5. Pojęcie kłącza u Gilles’a Deleuze’a i Felixa Guattariego : konstrukcja i geneza / Piotr Michalik.

katalog on line  6. Prawa człowieka a prawo międzynarodowe w koncepcjach Johna Rawlsa i Jurgena Habermasa / Mikołaj Raczyński.

katalog on line  7. Problematyka etyczna w „Traktacie logiczno-filozoficznym” oraz „Byciu i czasie” / Krystian Bogucki.

katalog on line  8. Realizm wewnętrzny Hilarego Putnama w sporze wokół koncepcji światów możliwych / Bartłomiej Nawara.

katalog on line  9. Strajk jako problem filozoficzny – Benjamin, Sorel, Tronti / Adam Klewenhagen.

katalog on line  10. Trzy formuły chrześcijaństwa oczami Fiodora Dostojewskiego / Szymon Góraj.

katalog on line  11. „Zabiegi wokół siebie” czyli determinacja woli przez kształtowanie nawyków w myśli Michela Foucaulta / Wiktor Krzysztof Ruszkiewicz.

Prace magisterskie WFiS UW – socjologia

Sprawdź również
Katalog prac dyplomowych