Wykaz ostatnio dodanych prac dyplomowych

Ikonki oznaczają:
katalog – katalog on-line
wydawnictwo/zasób – tekst on-line

Wykaz zawiera prace dyplomowe skatalogowane w bibliotecznym systemie Horizon w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Nie należy jej mylić z pracami obronionymi w mijających miesiącach.

Prace doktorskie IFiS PAN – filozofia

Prace doktorskie IFiS PAN – socjologia

Prace doktorskie SNS IFiS PAN – filozofia

Rok : 2017

katalog on line  1. Fancy and Fraud in the Art of Modernity : The Case of Richard Wagner and Friedrich Nietzsche = Kaprys i nadużycie w sztuce bycia nowoczesnym : Przypadek Richarda Wagnera i Friedricha Nietzschego / Elçin Maraşli.
katalog on line  2. Informal Barriers to the Development of Small and Medium Enterprises in Belarus / Aliaksandr Papko.

Prace doktorskie SNS IFiS PAN – socjologia

Prace doktorskie WFiS UW – filozofia

Prace doktorskie WFiS UW – socjologia

Rok : 2017

katalog on line  1. Akademickie biura karier jako narzędzie współpracy uczelni z pracodawcami / Krzysztof Podwójcic.  tekst on-line
katalog on line  2. Emocje w płynnej nowoczesności : o kulturze emocjonalnej współczesnego społeczeństwa polskiego / Maja Sawicka.  tekst on-line
katalog on line  3. Strategie tożsamościowe Nikkei hiszpańskojęzycznych w Japonii / Danuta Zasada.  tekst on-line

Rok : 2016

katalog on line  1. Learning the Semantics of Natural Language Quantifiers = Uczenie się semantyki kwantyfikatorów języka naturalnego / Dariusz Kalociński.  tekst on-line
katalog on line  2. „Miękkie kompetencje” menedżerskie jako sprofesjonalizowane umiejętności społeczne : socjologiczna analiza zjawiska / Agata Dembek.  tekst on-line
katalog on line  3. Teorie ideologii na przecięciu psychoanalizy i marksizmu : Althusser, Jameson, Žižek / Krzysztof Świrek.  tekst on-line

Prace magisterskie WFiS UW – filozofia

Prace magisterskie WFiS UW – socjologia

Sprawdź również
Katalog prac dyplomowych