Wykaz ostatnio dodanych prac dyplomowych

Ikonki oznaczają:
katalog – katalog on-line
wydawnictwo/zasób – tekst on-line

Wykaz zawiera prace dyplomowe skatalogowane w bibliotecznym systemie Horizon w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nie należy jej mylić z pracami obronionymi w mijających miesiącach.

Prace dyplomowe, ostatnio dodane, Połączone biblioteki WFiS UW, IFiS PAN,PTF

Prace doktorskie IFiS PAN – filozofia

Rok : 2016

katalog on line

1.
Argumentacja prakseologiczna a argumentacja etyczna w podejmowaniu decyzji menedżerskich w ujęciu filozofii eksperymentalnej / Piotr Łukasz Jurkiewicz.
katalog on line

2.
Imitation of nature as a source of practical principles / Wojciech Golubiewski.

Prace doktorskie IFiS PAN – socjologia

Rok : 2016

katalog on line

1.
Serving or controlling? : conflicting logics of migration policy in Poland after the 2013 Act on Foreigners : a case study of the Department of Foreigners of the Masovian Voivodeship Office / Kaja Skowrońska.

Prace doktorskie SNS IFiS PAN – filozofia

Rok : 2016

katalog on line

1.
Legally high, officially lost : injecting NPS use and drug abjection in post-communist Romania / Liviu Gabriel Alexandrescu.
katalog on line

2.
Postać uczonego wobec przemian intelektualnych epoki wczesnonowożytnej : Bacon, Galileusz, Campanella, Komeński, Newton / Marta Urbańska.
katalog on line

3.
Życie, praca, język : kategorie współczesnej włoskiej filozofii politycznej / Mikołaj Ratajczak.

Prace doktorskie SNS IFiS PAN – socjologia

Rok : 2015

katalog on line

1.
Living on the sinking islands : social aspects of climate change on example of Maldives / Justyna Orłowska.  tekst on-line

Prace doktorskie WFiS UW – filozofia

Rok : 2016

katalog on line

1.
Obraz sporu między liberałami a komunitarianami z perspektywy dyskusji dotyczących współczesnego znaczenia religii / Marta Turkot.
katalog on line

2.
Ontologia artefaktów w estetycznym doświadczeniu codzienności / Adam Andrzejewski.
katalog on line

3.
Worte – Kunst – Welt : Philosophie als Deutung der menschlichen Erfahrung bei Arthur Schopenhauer / Michał Dobrzański.

Rok : 2015

katalog on line

1.
The experience of finitude : death and otherness / Mikołaj Sławkowski-Rode.
katalog on line

2.
Filozofia oczekująca Boga : miejsce „sacrum” w myśli Heideggera / Hanna Urbankowska.
katalog on line

3.
Ontologia dzieł muzycznych jako jednostkowych, abstrakcyjnych i komponowalnych bytów / Michał Nakoneczny.
katalog on line

4.
Parafrazowanie jako metoda filozofii analitycznej / Marcin Będkowski.

Prace doktorskie WFiS UW – socjologia

Rok : 2016

katalog on line

1.
Granice na pograniczu? : przypadek pogranicza polsko-słowackiego (Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor) / Justyna Pokojska.
katalog on line

2.
Living/leaving the deportation regime : power and violence in deportation from the United States / Agnieszka Radziwinowicz.
katalog on line

3.
Miary nierówności a indywidualne oceny nierówności dochodów / Barbara Jancewicz.  tekst on-line
katalog on line

4.
Przymus zaakceptowany : legitymizacja władzy policji w społeczeństwach post-komunistycznych / Paula Kukołowicz.  tekst on-line
katalog on line

5.
Wirtualne wspólnoty uczestników katolickich forów internetowych / Marta Kołodziejska.  tekst on-line

Rok : 2015

katalog on line

1.
Między zagrodą a boiskiem : studium aktywności wiejskich klubów sportowych / Konrad Burdyka.

Prace magisterskie WFiS UW – filozofia

Rok : 2016

katalog on line

1.
Dialektyczny charakter oświecenia w filozofii Jeana Jacquesa Rousseau i przedstawicieli szkoły Frankfurckiej / Krzysztof Abramiuk.
katalog on line

2.
Dzieło literackie jako sytuacja estetyczna w filozofii Romana Ingardena / Wojciech Hubert Sikora.
katalog on line

3.
Niespełnione doświadczenie muzyki / Maria Magdalena Kominek-Karolak.
katalog on line

4.
Ontologia immanencji jako geneza nowożytnej i współczesnej filozofii społecznej / Ewelina Kwiatkowska.
katalog on line

5.
Pojęcie kłącza u Gilles’a Deleuze’a i Felixa Guattariego : konstrukcja i geneza / Piotr Michalik.
katalog on line

6.
Prawa człowieka a prawo międzynarodowe w koncepcjach Johna Rawlsa i Jurgena Habermasa / Mikołaj Raczyński.
katalog on line

7.
Problematyka etyczna w „Traktacie logiczno-filozoficznym” oraz „Byciu i czasie” / Krystian Bogucki.
katalog on line

8.
Realizm wewnętrzny Hilarego Putnama w sporze wokół koncepcji światów możliwych / Bartłomiej Nawara.
katalog on line

9.
Strajk jako problem filozoficzny – Benjamin, Sorel, Tronti / Adam Klewenhagen.
katalog on line

10.
Trzy formuły chrześcijaństwa oczami Fiodora Dostojewskiego / Szymon Góraj.
katalog on line

11.
„Zabiegi wokół siebie” czyli determinacja woli przez kształtowanie nawyków w myśli Michela Foucaulta / Wiktor Krzysztof Ruszkiewicz.

Prace magisterskie WFiS UW – socjologia

Sprawdź również
Katalog prac dyplomowych