NUKAT – ogólnopolski katalog online

NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny)
http://www.nukat.edu.pl/

NUKAT to katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich tworzony metodą współkatalogowania. Oznacza to, że każdy opis dokumentu jest tworzony tylko raz w bazie NUKAT i kopiowany do katalogów lokalnych. We współkatalogowaniu w NUKAT uczestniczy ponad 1100 bibliotekarzy z 81 bibliotek. Zawartość katalogu stanowią rekordy bibliograficzne oraz rekordy kartoteki haseł wzorcowych. Oprócz rekordów wprowadzanych na bieżąco NUKAT zawiera wszystkie rekordy bibliograficzne z Centralnego Katalogu Czasopism (dawne CKTCz) i wszystkie rekordy haseł wzorcowych z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych.

Zadaniem Katalogu jest:

– dostarczenie informacji o dokumentach i miejscu ich przechowywania
– udostępnienie do kopiowania katalogom lokalnym gotowych rekordów kartoteki haseł wzorcowych i rekordów bibliograficznych
– usprawnienie i przyspieszenie katalogowania poprzez eliminowanie przypadków dublowania wykonywanej pracy

NUKAT jest cenną bazą informacyjną dla pracowników wypożyczalni międzybibliotecznych, a w przyszłości będzie stanowił istotny czynnik w procesie reorganizacji wypożyczania międzybibliotecznego.