Katalog kolekcji książek odziedziczonych

Szczególne miejsce w zbiorach naszej Biblioteki zajmują liczące ponad 8,5 tysiąca woluminów prywatne księgozbiory wybitnych filozofów i socjologów polskich. Z myślą o naszych Czytelnikach zostały opracowane, skatalogowane i udostępnione kolekcje książek należące niegdyś m.in. do prof. Kazimierza Twardowskiego, prof. Barbary Skargi, prof. Antoniny Kłoskowskiej, Danuty i Henryka Hiżów, Marii Hirszowicz, Jakuba Karpińskiego oraz prof. Krzysztofa Michalskiego. Obecnie trwają prace nad włączeniem do katalogu Połączonych Bibliotek księgozbioru prof. Adama Schaffa, dr Alicji Iwańskiej , Jadwigi i Jarosława Ładoszów, dr Andrzeja Zabłudowskiego.

Księgozbiór prof. Kazimierza Ajdukiewixcza w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Księgozbiór dr Tomasza Chodkowskiego oraz Ireny i Tadeusza Krońskich w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Księgozbiór Marii Hirszowicz w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Księgozbiór Danuty i Henryka Hiżów w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Księgozbiór dr Alicji Iwańskiej w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Księgozbiór Jakuba Karpińskiego w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Księgozbiór prof. Antoniny Kłoskowskiej w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Księgozbiór prof. Jerzego Krzywickiego w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Księgozbiór prof. Krzysztofa Michalskiego w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Księgozbiór prof. Stefana Morawskiego w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Księgozbiór prof. Stefana Nowakowskiego w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Księgozbiór prof. Adama Schaffa w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Księgozbiór prof. Barbary Skargi w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Księgozbiór Julii Sowy w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Księgozbiór prof. Stefana Swieżawskiego w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Księgozbiór prof. Barbary Stanosz w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Księgozbiór prof. Jerzego Szackiego w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Księgozbiór prof. Kazimierza Twardowskiego w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Księgozbiór dr Andrzeja Zabłudowskiego w zbiorach Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF