Komputerowy katalog kartkowy książek

Komputerowy Katalog Kartkowy Książek
http://filsoc.itl.pl/kartykat

Komputerowy Katalog Kartkowy Książek  rejestruje książki wydane w latach 1801-1991, gromadzone przez Połączone Biblioteki Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Od 1991 roku nowe nabytki Biblioteki były dodawane do komputerowej bazy danych – w tej chwili jest to baza Horizon.

W niniejszym Katalogu Kartkowym udostępnionym w Internecie nie ma tytułów, których pełne opisy (wraz z listą dostępnych egzemplarzy) są już w bazie katalogowej Horizon.

Układ kart w katalogu odpowiada podziałowi stosowanemu w wersji „szufladkowej” katalogu alfabetycznego. Lista wirtualnych „szufladek” widoczna jest w przewijanym oknie formularza po lewej stronie.

Karty ułożone są według alfabetu łacińskiego, uzupełnionego o litery j, k, w, z; nie uwzględnia się polskich liter, np. ł, ż, ź, ą, ć, ę oraz innych ze znakami iakrytycznymi. Np. nazwiska Żeromski poszukiwać należy w szeregu alfabetycznym litery Z.

Hasła na karcie katalogowej mogą być autorskie, gdy książka jest napisana przez nie więcej niż trzech autorów, lub tytułowe, gdy autorów jest ponad trzech oraz w przypadku prac anonimowych.

Przy zamawianiu ręcznym (wypisywaniu rewersu) należy zwrócić uwagę na pieczątkę znajdującą się przy sygnaturze:

– „PAN” – oznacza, że sygnaturę należy poprzedzić prefiksem „P.”
– „PTF” – oznacza, że sygnaturę należy poprzedzić prefiksem „T.”
– brak pieczątki – oznacza, że sygnaturę należy poprzedzić prefiksem „U.”

Przykład: chcemy wyszukać tytuł Biblioteka i informacja w systemie edukacji. Klikamy przycisk z literą >>B<<, następnie przy pomocy kursora lub myszki zaznaczamy odpowiednią „szufladkę” i klikamy >>wyświetl<<. W prawej ramce pojawi się lista „zakładek” od których można rozpocząć przeszukiwanie wybranego zbioru.

Umieszczone w prawej ramce powyżej kart przyciski >>pokaż następne<< oraz >>pokaż poprzednie<< pozwolą przejść do poszukiwanej pozycji. Aby zmniejszyć lub zwiększyć liczbę wyświetlanych jednocześnie kart, należy wybrać odpowiednią liczbę, używając rozwijanego menu znajdującego się przy przyciskach nawigacji.

Jeżeli spodziewamy się, że poszukiwana karta ma wysoki numer, możemy przejść do niej używając klawisza >>przejdź do karty nr<< po uprzednim wpisaniu w pole tekstowe wybranej liczby, np. >>345<<.

Pytania i uwagi dotyczące zauważonych błędów prosimy kierować na adres katalog.kartkowy.fis(at)gmail.com