EBSCO – IFiS PAN

Bazy EBSCO – IFiS PAN
wejście z komputerów służbowych w IFiS PAN
wejście z komputerów domowych pracowników IFiS PAN

Pracownicy IFiS PAN mogą uzyskać zdalny dostęp (z komputerów domowych) do następujących baz EBSCO

Aby otrzymać dostęp do bazy, należy wysłać zgłoszenie na adres l.ratajczak@uw.edu.pl
Pod uwagę brane będą WYŁĄCZNIE wnioski, wysłane ze służbowych skrzynek zarejestrowanych w domenie ifispan.waw.pl
Hasła dostępu zostaną przesłane do zainteresowanych osób pocztą elektroniczną.