Bazy e-wydawnictw w dostępie czasowym

Dostęp do zasobów baz elektronicznych subskrybowanych przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, możliwy jest dla wszystkich i ze wszystkich komputerów podłączonych do uniwersyteckiej sieci komputerowej. Autoryzacja odbywa się automatycznie, na podstawie numeru IP, dlatego nie trzeba podawać żadnych loginów i haseł.
Pracownicy i studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać z prenumerowanych baz danych również ze swoich komputerów domowych. Jedynym warunkiem jest posiadanie aktywnego konta w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz kartę biblioteczną BUW.

Aktualnie brak zasobów w dostępie czasowym.