Bazy e-wydawnictw w dostępie czasowym

Dostęp do zasobów baz elektronicznych subskrybowanych przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, możliwy jest dla wszystkich i ze wszystkich komputerów podłączonych do uniwersyteckiej sieci komputerowej. Autoryzacja odbywa się automatycznie, na podstawie numeru IP, dlatego nie trzeba podawać żadnych loginów i haseł.
Pracownicy i studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać z prenumerowanych baz danych również ze swoich komputerów domowych. Jedynym warunkiem jest posiadanie aktywnego konta w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz kartę biblioteczną BUW.

Nowość w e-zbiorach – baza Taylor & Francis Online

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła dostęp do bazy Taylor & Francis Online.

Kolekcja zawiera ok. 2000 tytułów czasopism wydawnictwa Taylor & Francis Group, obejmujących tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych.

Dostęp do bazy możliwy jest z komputerów pracujących w sieci UW , a dla studentów i pracowników UW również z komputerów domowych

Zapraszamy do korzystania!

Nowość w e-zbiorach – baza Wolters Kluwer

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła dostęp do bazy Wolters Kluwer
Wraz z wydawnictwem Wolters Kluwer uruchomiliśmy dostęp testowy do baz prawniczych.

– Digital Book Platform zawierającej ponad 1900 książek z zakresu prawa: antymonopolowego, konkurencji, arbitrażu, prawa bankowego i spółek, porównawczego, energetycznego, ochrony środowiska, Unii Europejskiej, własności przemysłowej, a także prawa międzynarodowego i prawa pracy.

Więcej informacji na https://user-7033367473.cld.bz/2341-Digital-Book-Factsheet-qxp-2341-Digital-Book-Factsheet„>stronie wydawcy.
Dostęp czasowy do 16 kwietnia 2017 r.

Dostęp z komputerów w sieci UW

Kluwer Competition Law  – baza z zakresu międzynarodowego prawa konkurencji. Serwis zawiera eksperckie komentarze i praktyczne wyjaśnienia.

https://user-7033367473.cld.bz/2386-Kluwer-Competition-Law-2-qxp-2386-Kluwer-Competition-La1„> Więcej informacji
Dostęp czasowy do 9 kwietnia 2017 r.

Dostęp z komputerów w sieci UW

– Kluwer IP Law – serwis poświęcony o własności intelektualnej. Baza udostępnia komentarze ekspertów i praktyków z tej dziedziny, a także orzecznictwo.

Więcej informacji
Dostęp czasowy do 16 kwietnia 2017 r.

Dostęp z komputerów w sieci UW