Bazy czasopism online

Bazy danych udostępniane przez BUW
bazy danych – układ alfabetyczny
bazy danych – układ dziedzinowy

Elektroniczne bazy danych, subskrybowane przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, w większości dostępne są z dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Warszawskiego, bez konieczności logowania się.

Czytelnicy Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF mogą z nich korzystać z komputerów w Wydziałowej Pracowni Komputerowej (ul. Karowa 8) oraz w Sali Katalogowej i Czytelni Głównej (ul. Krakowskie Przedmieście 3, pierwsze piętro).

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Warszawskiego mają możliwość dostępu do baz również ze swoich komputerów domowych. Warunkiem jest posiadanie aktywnego konta czytelnika BUW.

Dostęp do poszczególnych baz zaznaczony jest w wykazach (alfabetycznym i dziedzinowym) ikonką  .

Po wyborze bazy ukazuje się ekran do logowania. Należy wpisać numer karty bibliotecznej BUW oraz hasło przydzielone do konta bibliotecznego.

Informacja dla użytkowników logujących się na numer karty bibliotecznej:

Jeśli ktoś nie zna swojego hasła (lub nie ma ustalonego), powinien zgłosić się osobiście do Wypożyczalni BUW lub do jednej z wymienionych niżej bibliotek wydziałowych:

1. Biblioteka Wydziału Biologii z filią
2. Biblioteka Wydziału Chemii
3. Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej
4. Biblioteka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
5. Biblioteka Wydziału Pedagogicznego
6. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
7. Biblioteka Wydziału Psychologii
8. Biblioteka Wydziału Zarządzania
9. Biblioteka Instytutu Fizyki Doświadczalnej
10. Biblioteka Instytutu Fizyki Teoretycznej
11. Biblioteka Instytutu Geofizyki
12. Biblioteka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
13. Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki
14. Biblioteka Centrum Studiów Latynoamerykańskich
15. Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej

Rozwiązywanie problemów technicznych (logowanie):Tomasz Trynkowski, e-mail: t.trynkowski@uw.edu.pl