Wirtualna Biblioteka Nauki

Witamy w Wirtualnej Bibliotece Nauki, którą otwieramy z myślą o wszystkich polskich uczelniach, instytutach naukowych, uczonych i studentach. Już teraz możemy zagwarantować powszechny bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie.
Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

„Wirtualna Biblioteka Nauki to prawdziwy przełom dla naszej nauki oraz ogromna szansa dla polskich uczonych i studentów.”
prof. Barbara Kudrycka
minister nauki i szkolnictwa wyższego

Bazy można przeglądać jedynie na komputerach IFiS PAN w Pałacu Staszica oraz w czytelni głównej Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju

Science Direct (Elsevier)
Springer
Wiley Online Library
Web of Science (dostęp również z komputerów domowych)
EBSCO (dostęp również z komputerów domowych)
Nature
Science

Informacja ICM

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym katalogiem czasopism Wiley objętych licencją krajową w roku 2017:

http://landingpages.mosweb.co.uk/wiley-w-polsce/