Web of Science


Web of Science to platforma, na której udostępniany jest w ramach krajowej licencji akademickiej pakiet baz danych produkowanych przez firmę Thomson Reuters.
Licencja obejmuje indeksy cytowań:
– Science Citation Index Expanded (SCIE, roczniki od 1945),
– Social Sciences Citation Index (SSCI, roczniki od 1956),
– Art and Humanities Citation Index (AHCI, roczniki od 1975),
– Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym części Science i Social z rocznikami od 1990).

Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism.

Licencja krajowa obejmuje ponadto bazę Journal Citation Reports (JCR, dostęp do roczników od 2008 do najświeższego opublikowanego). JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, oraz podaje wskaźnik Impact Factor.

Dostęp do Web of Science jest możliwy także z komputerów domowych.

W tym celu, należy na komputerze w instytucie (lub w bibliotece) założyć sobie na stronie Web of Science indywidualne konto (zobacz jak). W profilu konta zapamiętana jest instytucja, na komputerze której założyliśmy konto.

Teraz na dowolnym komputerze poza instytutem należy wybrać stronę Web of Science i wtedy jako pierwszy ekran pojawi się strona logowania.
Po zalogowaniu na zarejestrowane konto – będziemy mieli pełną funkcjonalność platformy Web of Science.
Zdalny dostęp jest możliwy przez 6 miesięcy od ostatniego logowania na terenie Instytutu (w przypadku EndNote – przez 12 miesięcy). W celu przedłużenia aktywnego dostępu z domu – należy ponownie zalogować się na swoje konto na terenie Instytutu

Więcej informacji (m. in. o szkoleniach, materiały szkoleniowe, lista czasopism polskich w WoS, lista czasopism Open Access w WoS i in.) można znaleźć na stronie:
http://wokinfo.com/poland