RCIN – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych)
http://rcin.org.pl/ifis
http://rcin.org.pl

polaczone-biblioteki_logo-POIG-RCIN-UE

Biblioteka Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, jako jeden z 16 Konsorcjantów, uczestniczy w budowie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2. był realizowany w okresie od stycznia 2011 do czerwca 2014. Obecnie jest kontynuowany ze środków własnych.

Głównym założeniem projektu jest utworzenie ogólnodostępnego, ponadregionalnego i multidyscypinarnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych.

Podstawowe zadania jakie wyznacza Projekt to przede wszystkim konsolidacja i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej jednostek naukowych tworzących Konsorcjum, zabezpieczenie bieżącego dorobku naukowego Instytutów wchodzących w jego skład, a także ułatwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do publikacji zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla wąskich, wyspecjalizowanych grup badaczy. Poprzez ułatwienie dostępności do współczesnych i historycznych materiałów gromadzonych przez Instytuty Konsorcjum poprawi się promocja polskiej nauki, historii i kultury na świecie, wzmocniona zostanie edukacja i świadomość w zakresie wyszukiwania literatury naukowej w postaci cyfrowej, powiększą się także elektroniczne zasoby światowego internetu o polskie treści publikacji naukowych wydawanych przez członków Konsorcjum, co z kolei wpłynie na upowszechnienie wyników prowadzonych przez nich badań, a także wzrost cytowalności.