Raporty TNS OBOP

Baza danych TNS OBOP dostępna jest w czytelni głównej na pierwszym piętrze (s.114).

Raporty OBOP z roku 2010

K.001/10 – Grypa 2009
K.002/10 – Polaków Sylwester 2009
K.003/10 – Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2010 r.
K.004/10 – Wydatki świąteczne 2009
K.005/10 – Auschwitz w świadomości społecznej Polaków A.D. 2010
K.006/10 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w styczniu 2010 roku
K.007/10 – Źródła cudzych sukcesów
K.008/10 – Nastroje społeczne Polaków w styczniu 2010 roku
K.009/10 – Paradoks Platformy Obywatelskiej
K.010/10 – Preferencje partyjne Polaków w lutym 2010 roku
K.011/10 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w lutym 2010 roku
K.012/10 – Rodzice i dzieci w nowych czasach
K.013/10 – Nastroje społeczne Polaków w lutym 2010 roku
K.014/10 – Preferencje partyjne Polaków w marcu 2010 r.
K.015/10 – Nastroje społeczne Polaków w marcu 2010 r.
K.016/10 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w marcu 2010 roku
K.017/10 – Polska olimpijska
K.018/10 – Polacy o zjawisku handlu ludźmi
K.019/10 – Społeczna świadomość zagrożeń związanych z podejmowaniem pracy za granicą
K.020/10 – Polskie społeczeństwo obywatelskie”
K.021/10 – Antysemityzm w Polsce A.D. 2010
K.022/10 – Moralne owoce przeżycia śmierci Jana Pawła II
K.023/10 – Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych – Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w połowie pierwszego kwartału 2010 r.
K.024/10 – Preferencje partyjne Polaków w kwietniu 2010 r. (przed , w trakcie i po katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem)
K.025/10 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w kwietniu 2010 roku
K.026/10 – Jeden procent: kto przekazuje, komu i dlaczego?
K.027/10 – Nastroje społeczne Polaków w kwietniu 2010 roku
K.028/10 – Preferencje prezydenckie Polaków w pierwszej połowie maja 2010 r.
K.029/10 – Nastroje społeczne Polaków w maju 2010 roku
K.030/10 – Na rower!
K.031/10 – Wyjaśnianie katastrofy smoleńskiej
K.032/10 – Preferencje partyjne Polaków w maju 2010 r.
K.033/10 – Samoświadomość historyczna po Smoleńsku
K.034/10 – Ocena działalności rządu i premiera w maju 2010 roku
K.035/10 – Przyjęcie wspólnej waluty euro w opinii Polaków w kwietniu 2010 r.
K.036/10 – Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych – Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w połowie drugiego kwartału 2010 r.
K.037/10 – Preferencje prezydenckie Polaków w pierwszej połowie czerwca 2010 r.
K.038/10 – Preferencje partyjne Polaków w czerwcu 2010
K.039/10 – Nastroje społeczne Polaków w czerwcu 2010 roku
K.040/10 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w czerwcu 2010 roku
K.041/10 – Przyjęcie wspólnej waluty euro w opinii Polaków w czerwcu 2010 r.
K.042/10 – Egzamin i lekcja smoleńska
K.043/10 – Egzamin i lekcja wielkiej powodzi
K.044/10 – Preferencje partyjne Polaków w lipcu 2010 roku
K.045/10 – Second-handy i krawcowe
K.046/10 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w lipcu 2010 roku
K.047/10 – Nastroje społeczne Polaków w lipcu 2010 roku
K.048/10 – Prezydent Komorowski
K.049/10 – Preferencje partyjne Polaków w sierpniu 2010
K.050/10 – Sierpień 1980 roku po 15, 20, 25 i 30 latach
K.051/10 – Dzieło Solidarności z perspektywy trzydziestu lat
K.052/10 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w sierpniu 2010 roku
K.053/10 – Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2010
K.054/10 – Preferencje partyjne Polaków we wrześniu 2010 r.
K.055/10 – Spór o Wawel i o pomnik
K.056/10 – Władza w pełni
K.057/10 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta we wrześniu 2010 roku
K.058/10 – Nastroje społeczne Polaków we wrześniu 2010
K.059/10 – Kłótnie polityków
K.060/10 – Preferencje partyjne Polaków w październiku 2010 r.
K.061/10 – Nastroje społeczne Polaków w październiku 2010 r.
K.062/10 – Przyjęcie wspólnej waluty euro w opinii Polaków w październiku 2010 r.
K.063/10 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w październiku 2010 roku
K.064/10 – Przed świętem zmarłych i żywych
K.065/10 – Jak Polacy oszczędzają?
K.066/10 – Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych – Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w połowie trzeciego kwartału 2010 r.
K.067/10 – Pożyczki i radzenie sobie z kłopotami finansowymi
K.068/10 – Preferencje partyjne Polaków w listopadzie 2010 r.
K.069/10 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w listopadzie 2010 roku
K.070/10 – Przed wyborami samorządowymi
K.071/10 – Nastroje społeczne Polaków w listopadzie 2010 r.
K.072/10 – Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2010 r.
K.073/10 – Przyjęcie wspólnej waluty euro w opinii Polaków w grudniu 2010 r.
K.074/10 – Walka z dymem tytoniowym
K.075/10 – paczka
K.076/10 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w grudniu 2010 roku
K.077/10 – Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych – Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w połowie czwartego kwartału 2010 r.
K.078/10 – Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2010 r.
K.079/10 – Wydatki świąteczne
K.080/10 – Jak płacą Polacy?
K.081/10 – W starym i nowym roku

Raporty OBOP z roku 2011
K.001/11 – Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2011
K.002/11 – Reakcja społeczna na modyfikacje w systemie emerytalnym
K.003/11 – Opinie Polaków o Kościele 2010
K.004/11 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w styczniu 2011roku
K.005/11 – Nastroje społeczne Polaków w styczniu 2011 roku
K.006/11 – O demokracji i politykach, 1996-2010
K.007/11 – Nasza zima zła?
K.008/11 – Preferencje partyjne Polaków w lutym 2011
K.009/11 – W karnawale
K.0010/11 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w lutym 2011 roku
K.011/11 – Nastroje społeczne Polaków w lutym 2011 roku
K.012/11 – O potrzebie zmian i odpowiedzialności za ich brak
K.013/11 – Polska u steru Unii Europejskiejk
K.014/11 – Preferencje partyjne Polaków w marcu 2011
K.015/11 – Przyjęcie wspólnej waluty euro w opinii Polaków w październiku 2010 r.
K.016/11 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w marcu 2011 roku
K.017/11 – Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych – Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w połowie pierwszego kwartału 2011 r.
K.018/11 – Nastroje społeczne Polaków w marcu 2011 roku
K.019/11 – Wiara w cuda
K.020/11 – Katastrofa smoleńska w Polsce
K.021/11 – Preferencje partyjne Polaków w kwietniu 2011

Raporty OBOP z roku 2012
K.001/12 – Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2012 r.
K.002/12 – Nastroje społeczne Polaków w styczniu 2012 r.
K.003/12 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w styczniu 2012 r.
K.004/12 – Preferencje partyjne Polaków w lutym 2012 r.
K.005/12 – Nastroje społeczne Polaków w lutym 2012 r.
K.006/12 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w lutym 2012 r.
K.007/12 – Kontra-ACTA
K.008/12 – Problemy z receptami
K.009/12 – Polska w UE i strefie euro
K.010/12 – Przyjęcie wspólnej waluty euro w opinii polaków w lutym 2012 r.
K.011/12 – Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych – Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w pierwszym kwartale 2012 r.
K.012/12 – Dermokosmetyki – errata
K.013/12 – Preferencje partyjne Polaków w marcu 2012 r.
K.013/12 – Nastroje społeczne Polaków w marcu 2012 roku
K.014/12 – Rząd – premier – prezydent
K.015/12 – Rząd – premier -prezydent – errata
K.016/12 – Nieznana reforma emerytalna
K.017/12 – O roli przypadku i szczęściu w życiu
K.018/12 – Komu potrzebne jest EURO 2012
K.019/12 – Preferencje partyjne Polaków w kwietniu 2012 r.
K.020/12 – Młodzi o emeryturach – część pierwsza
K.023/12 – O politykach polskich w roku 2012
K.024/12 – Młodzi o emeryturach – część druga
K.025/12 – Slow life i życie w pośpiechu
K.026/12 – Kobiety i mężczyźni o sytuacji w Polsce
K.028/12 – Słabnący stereotyp „władzy Żydów” ?
K.030/12 – Marsze i manifestacje kwietniowe
K.031/12 – Nastroje społeczne Polaków w maju 2012 roku
K.032/12 – Przyjęcie wspólnej waluty Euro w opinii Polaków w maju 2012 r.
K.033/12 – Spór o Wawel, pomnik smoleński i o ocenę Lecha Kaczyńskiego (2010-2012)
K.034/12 – Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych w drugim kwartale 2012 r.
K.035/12 – Preferencje partyjne Polaków w czerwcu 2012 r.
K.036/12 – EURO 2012 – oceny gorące
K.037/12 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w czerwcu 2012 r.
K.038/12 – Nastroje społeczne Polaków w czerwcu 2012 roku
K.039/12 – Preferencje prezydenckie Polaków w drugiej połowie czerwca 2012 r.
K.040/12 – Obyczaje komunijne w Polsce
K.041/12 – Zmiany w postawach Polaków wobec pracy 2002 – 2012
K.042/12 – Preferencje partyjne Polaków w lipcu 2012 r.
K.043/12 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w lipcu 2012 r.
K.044/12 – Nastroje społeczne Polaków w lipcu 2012 roku
K.045/12 – Służby ratownicze w naszej służbie
K.046/12 – Preferencje partyjne Polaków w sierpniu 2012 r.
K.047/12 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w sierpniu 2012 r.
K.048/12 – Przyjęcie wspólnej waluty euro w opinii polaków w sierpniu 2012 r.
K.049/12 – Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku
K.050/12 – Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych
K.051/12 – Ocena poziomu nauczania polskich szkół oraz kształcenia wybranych kompetencji
K.052/12 – Polacy o ślubach i weselach
K.053/12 – Preferencje partyjne Polaków we wrześniu 2012 r.
K.054/12 – Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego
K.055/12 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta
K.056/12 – Nastroje społeczne Polaków we wrześniu 2012 roku
K.057/12 – Banki i parabanki
K.058/12 – Preferencje partyjne Polaków w październiku 2012 r.
K.059/12 – Celebryci i celebrytki
K.060/12 – Nastroje społeczne i ocena działalności rządu, premiera, prezydenta w październiku
K.061/12 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w październiku 2012 r.
K.062/12 – Polaków rozmowy o gospodarce
K.063/12 – Polityczna siła polskich internautów
K.064/12 – Abonament radiowo-telewizyjny
K.065/12 – Program „Inwestycje polskie”
K.066/12 – Preferencje partyjne Polaków w listopadzie 2012
K.067/12 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w listopadzie 2012 roku
K.068/12 – Pytania smoleńskie
K.069/12 – Nastroje społeczne Polaków w listopadzie
K.070/12 – Opinie Polaków na temat urlopów rodzicielskich
K.071/12 – Przyjęcie wspólnej waluty euro w opinii Polaków w listopadzie 2012 r.
K.072/12 – Opinie Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku
K.073/12 – Opinie Polaków na temat obchodów ważnych rocznic
K.074/12 – Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2012 r.
K.075/12 – Święta Bożego Narodzenia w oczach Polaków
K.076/12 – FIAT i inne firmy zagraniczne w Polsce
K.077/12 – Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012
K.078/12 – Ocena dzialalności rządu, premiera i prezydenta w grudniu 2012
K.078/12 – Ocena dzialalności rządu, premiera i prezydenta w grudniu 2012
K.080/12 – Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych
K.080/12 – Dokąd zmierza świat?
K.081/12 – Zbędne zakupy
K.082/12 – Zmiany w PSL

Raporty OBOP z roku 2013
K.001/13 – 150 lat po powstaniu styczniowym
K.002/13 – Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2013 r.
K.003/13 – Dwie opozycje
K.004/13 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w styczniu 2013 r.
K.005/13 – Nastroje społeczne Polaków w styczniu 2012 roku
K.006/13 – Doświadczenie kryzysu
K.007/13 – Preferencje partyjne Polaków
K.007/13 – Preferencje partyjne Polaków – tabele
K.008/13 – Ocena działalności rządu, premiera w lutym 2013 roku
K.009/13 – Nastroje społeczne Polaków w lutym 2013 – tabele
K.009/13 – Nastroje społeczne Polaków w lutym 2013.
K.010/13 – Janosikowe
K.010/13 – Janosikowe – tabele
K.011/13 – Barometr Nastrojów Ekonomicznych
K.012/13 – Barometr Nastrojów Ekonomicznych
K.013/13 – Preferencje partyjne Polaków – tabele
K.013/13 – Preferencje partyjne Polaków
K.014/13 – Gospodarowanie odpadami
K.014/13 – Gospodarowanie odpadami – tabele
K.015/13 – Związki „homo” i „hetero” – tabele
K.015/13 – Związki „homo” i „hetero”
K.016/13 – Preferencje partyjne Polaków w marcu 2013 r
K.016/13 – Preferencje partyjne Polaków w marcu 2013 r
K.017/13 – Preferencje partyjne Polaków do Parlamentu Europejskiego
K.017/13 – Preferencje partyjne Polaków do Parlamentu Europejskiego – tabele
K.018/13 – Nastroje społeczne Polaków w marcu 2013
K.018/13 – Nastroje społeczne Polaków w marcu 2013 – tabele
K.019/13 – Przyjęcie wspólnej waluty euro w opinii Polaków
K.019/13 – Przyjęcie wspólnej waluty euro w opinii Polaków – tabele
K.020/13 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w marcu 2013
K.020/13 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w marcu 2013 – tabele
K.021/13 – Związki partnerskie
K.022/13 – Wspieranie firm z pieniędzy publicznych
K.023/13 – Barometr Nastrojów Ekonomicznych
K.024/13 – Politycy na lewicy
K.025/13 – Fundusze Europejskie – szansa historyczna
K.025/13 – Fundusze Europejskie – szansa historyczna – tabele
K.026/13 – Uciążliwości życia 1992-2013
K.026/13 – Uciążliwości życia 1992-2013 – tabele
K.027/13 – Preferencje partyjne Polaków w kwietniu 2013 r.
K.027/13 – Preferencje partyjne Polaków w kwietniu 2013 r. – tabele
K.028/13 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w kwietniu 2013
K.028/13 – Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w kwietniu 2013 – tabele
K.029/13 – Nastroje społeczne w kwietniu 2013 r.
K.029/13 – Nastroje społeczne w kwietniu 2013 r. – tabele
K.030/13 – Barometr Nastrojów Ekonomicznych
K.031/13 – Władza PO, premiera i prezydenta
K.031/13 – Władza PO, premiera i prezydenta – tabele
K.032/13 – Kościół polski po wyborze nowego papieża – tabele
K.032/13 – Kościół polski po wyborze nowego papieża
K.033/13 – Świat się zmienia
K.033/13 – Świat się zmienia – tabele
K.034/13 – Preferencje partyjne Polaków w maju 2013 r.
K.034/13 – Preferencje partyjne Polaków w maju 2013 r. – tabele