Polski indeks filozoficzny

Polski indeks filozoficzny
http://pif.up.krakow.pl/index.htm

Polski Indeks Filozoficzny tworzony był w latach 2012-2014. Odnotowuje wszystkie teksty filozoficzne, a także te z pogranicza filozofii i innych dyscyplin, jakie ukazały się w książkach i czasopismach wydawanych w Polsce od 1945 r.

Zapis bibliograficzny – a częściowo sposób organizacji materiału – wzorowany jest na The Philosopher’s Index (w związku z czym tytuły artykułów z czasopism zapisujemy czcionką prostą bez cudzysłowu, zaś tych z tomów zbiorowych w cudzysłowach; tytuły książek i czasopism dajemy kursywą).

W indeksie autorskim do informacji bibliograficznej o artykule bądź książce filozoficznej dodane są słowa kluczowe oddzielone krzyżykami #. Jeśli tekst zaopatrzony był w polskojęzyczny abstrakt, zostaje on skopiowany, a jeśli podzielony był na opatrzone tytułami rozdziały/paragrafy, do Indeksu trafia spis treści.

Lista słów kluczowych decyduje o ulokowaniu informacji o tekście w indeksie tematycznym. Redaktorzy The Philosopher’s Index teksty wymienione w „Author Index with Abstracts” klasyfikują średnio pod pięcioma hasłami tematycznymi w „Subject Index”. Te proporcje zachowano w PIF: informacja o artykule trafia maksymalnie pod cztery hasła tematyczne, informacja o książce maksymalnie pod osiem (liczby te zostają przekroczone tylko w wyjątkowych przypadkach), zaś recenzje, teksty drobne, popularne itp. odnotowane być mogą pod jednym hasłem, maksymalnie pod dwoma. Teksty w indeksie tematycznym, odwrotnie niż w autorskim, uporządkowane są od najnowszych poczynając, w obrębie roku podawane są w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów. Link związany z nazwiskiem wskazuje na to, że w indeksie autorskim można znaleźć abstrakt bądź spis treści tekstu.

W indeksie recenzji teksty wymieniane są według nazwisk recenzowanych autorów. Wzmianka o recenzji książki zagranicznej trafia pod jedno, najwyżej dwa hasła w indeksie tematycznym; nie trafiają tam (z nielicznymi wyjątkami) recenzje książek polskojęzycznych.

Specyfika polskiego rynku wydawniczego zdecydowała o dodaniu indeksu przekładów – który ma jak dotąd (30 stycznia 2015) charakter prowizoryczny. Tekstów, których autorów uważa się za klasyków danej dyscypliny, nie odnotowuje się w indeksie tematycznym (redaktorzy sądzą, że fachowiec i tak trafi na tekst klasyka), natomiast tłumaczone artykuły bądź książki autorów mniej znanych trafiają pod jedno, a najwyżej dwa, hasła tematyczne, a zapisane są mniejszą czcionką.