Open Access

Połączone Biblioteki. Open Access

Open Access to wolny, bezpłatny, ale także powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treściach naukowych i edukacyjnych. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich.

DOAJ – Directory of Open Access Journals – serwis zawierający wykaz ponad 1800 pełnotekstowych elektronicznych czasopism z wielu dziedzin wiedzy
Otwarta Nauka (dawniej DIR – Domena Internetowych Repozytoriów Wiedzy) – polska naukowa biblioteka cyfrowa
Biblioteka Otwartego Uniwersytetu – portal zawierający teksty naukowe, popularnonaukowe, teksty źródłowe, cytowania i streszczenia.
Directory of Open Access Books (www.doabooks.org) – przewodnik po otwartych książkach DOAB, gromadzący opracowania naukowe i popularnonaukowe z wielu dziedzin wiedzy, publikowane u różnych wydawców.

Wyszukiwarki zasobów Open Access:
BASE
BUBL
Citebase Search
DRIVER search portal
E-Print Network
Google Book Search
Google Scholar
OAIster
OpenDOAR
ROAR – Registry of Open Access Repositories
ScientificCommons
Scirus

Archiwa (repozytoria) zasobów Open Access:
AMUR
ARC – Cross Achive Searching Sernice
arxiv.org
CEON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki)
CERN Document Server (CDS)
CiteSeer.IST
CogPrints
DASH (Digital Access to Scholarship at Harvard)
E-LIS
ePrints
Internet Archive
MIT OpenCourseWare
Networked Digital Library of Theses and Dissertations
OpCit. The Open Citation Project
Open Archives
Polskie biblioteki cyfrowe
Public Knowledge Project – Open Archives Harvester
RePec

Cytowania w zasobach Open Access:
www.scholar.google.pl/
www.opcit.eprints.org