Dorobek naukowy pracowników WFiS UW i IFiS PAN

Połączone Biblioteki. Polska Bibliografia Naukowa

Polska Bibliografia Naukowa to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. Stanowi on część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Uwaga!

System w fazie wdrażania

Polska Bibliografia Naukowa umożliwia obecnie:

  • stworzenie publicznej bibliografii naukowej osób i instytucji,
  • zapoznanie się z dorobkiem polskich naukowców,
  • zapoznanie się z dorobkiem polskich instytucji naukowych,
  • złożenie ankiety czasopisma naukowego (w czasie tur ewaluacji czasopism naukowych),
  • deponowanie pełnych tekstów publikacji naukowej w centralnym repozytorium PBN.

W przyszłości portal PBN wzbogacony zostanie również o inne funkcjonalności, takie jak:

  • integracja z zasobami repozytoriów instytucjonalnych polskich uczelni i jednostek naukowych,
  • formatowanie bibliografii osób i instytucji w sposób wymagany przez inne podmioty.

Operatorem portalu jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski.

Strona główna PBN
https://pbn.nauka.gov.pl/

Informacja dla Autorów
https://pbn.nauka.gov.pl/help/pl/informacja-dla-autorow

Bibliografie:

Wydział Filozofii i Socjologii UW
https://pbn.nauka.gov.pl/institutions/1693/Wydzia%C5%82_Filozofii_i_Socjologii

Instytut Filozofii UW
https://pbn.nauka.gov.pl/institutions/1715/Instytut_Filozofii

Instytut Socjologii UW
https://pbn.nauka.gov.pl/institutions/1682/Instytut_Socjologii

Instytut Filozofii i Socjologii PAN
https://pbn.nauka.gov.pl/institutions/286/Instytut_Filozofii_i_Socjologii_Polskiej_Akademii_Nauk

Połączone Biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF
https://pbn.nauka.gov.pl/institutions/2826/Biblioteka_Wydzia%C5%82u_Filozofii_i_Socjologii