Zapisy

Zgodnie z Regulaminem Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF, konto biblioteczne posiadać mogą:

  • studenci i doktoranci Wydziału Filozofii i Socjologii UW,
  • studenci i doktoranci jednostek dydaktycznych, działających w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN lub pod patronatem tego Instytutu,
  • studenci Kolegium MISH UW,
  • studenci i pracownicy Instytutu Filologii Klasycznej UW,
  • pracownicy naukowi i administracyjni Wydziału Filozofii i Socjologii UW,
  • pracownicy naukowi i administracyjni Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz ośrodków naukowych, działających w/lub pod patronatem IFiS PAN,
  • członkowie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
  • członkowie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,
  • członkowie Polskiego Towarzystwa Semiotycznego.

Zapisu można dokonać wyłącznie osobiście, w okienku Wypożyczalni.

Fakt posiadania legitymacji studenckiej, nie jest równoznaczne z możliwością korzystania z zasobów Połączonych Bibliotek.

Dokumentami wymaganymi do zapisu jest dowód osobisty/paszport lub Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) z aktualnym hologramem.

Dla studentów i doktorantów kartą biblioteczną jest Elektroniczna Legitymacja, dla pozostałych czytelników jest drukowana karta biblioteczna. Wydanie karty bibliotecznej jest bezpłatne, natomiast wystawienie duplikatu to koszt 5 PLN.