Usługi informacyjne

Zadania:

Funkcja informacyjna

– udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i bibliograficznych,
– lokalizacja materiałów w katalogach bibliotek polskich i zagranicznych,
– weryfikacja danych bibliograficznych,
– wskazywanie źródeł informacji,
– tworzenie własnych baz komputerowych (Bibliografia Filozofii Polskiej, Bibliografia przedmiotowa Kazimierza Twardowskiego i Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Słownik Tematów i Określników, Habemus (katalog dzieł myślicieli), Indeksy Zbiorów Specjalnych).

Funkcja informacyjno-szkoleniowa

– organizacja i realizacja szkoleń bibliotecznych,
– działalność promocyjna Biblioteki,
– organizacja wystaw promujących zbiory Połączonych Bibliotek,
– redagowanie strony www Połączonych Bibliotek,
– prowadzenie profili Biblioteki w popularnych serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Youtube)
– oprowadzanie wycieczek i gości.

Inne

– pomoc w przeszukiwaniu katalogów kartkowych i elektronicznych,
– koordynowanie i pełnienie dyżurów w wypożyczalni / czytelni, obsługa Zapytaj bibliotekarza,
– pomoc w obsłudze zamówień, prolongat, rezerwacji,
– pomoc w korzystaniu z baz danych i czasopism elektronicznych,
– organizowanie dostępu do elektronicznych źródeł informacji i ich promocja,
– opieka merytoryczna praktyk studenckich.

Informatorium naukowe Połączonych Bibliotek

ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-047 Warszawa

Brygida Pytkowska-Kapulkin
telefon: +48 (22) 55-23-712
email: b.pytkowska@uw.edu.pl

Imię i nazwisko: (*)

Adres email: (*)

Temat: (*)

Wiadomość: (*)