Czytelnia

Lokalizacja

 • Krakowskie Przedmieście 3, s.207, drugie piętro

Godziny pracy

 • poniedziałek-piątek w godz. 9.00 – 20.00
 • sobota w godz. 10.00 – 16.00

Udostępniane zbiory

 • dzieła z księgozbioru podręcznego o charakterze ogólnym (encyklopedie, słowniki, podręczniki),
 • dzieła z księgozbioru dydaktycznego o charakterze filozoficzno-socjologicznym, lektury
 • czasopisma („Studia Socjologiczne” – całość, „Tygodnik Powszechny”, „Rzeczpospolita” – tylko numery bieżące)
 • skrypty i materiały przekazywane przez wykładowców
 • księgozbiór z depozytu Collegium Invisibile
 • katalogi kartkowe księgozbioru podręcznego
 • zamówione z Magazynu Ogólnego książki
 • zamówione z Magazynu Ogólnego czasopisma
 • zamówione z Magazynu Ogólnego dokumenty elektroniczne (inserty do książek i czasopism)
 • zamówione z Działu Zbiorów Specjalnych oryginały archiwaliów
 • zamówione z Działu Zbiorów Specjalnych prace dyplomowe (wersje papierowe)
 • bazy danych online prenumerowane przez BUW
 • zasoby pełnotekstowe subskrybowane przez BUW
 • Internet

Uprawnieni do korzystania

 • Czytelnia ma charakter publiczny. Zbiory Czytelni są dostępne dla wszystkich zainteresowanych literaturą z zakresu filozofii i socjologii. Z księgozbioru mogą korzystać wszystkie osoby, które wpiszą się do właściwej Książki odwiedzin oraz będą przestrzegać zasad określonych w Regulaminie Czytelni.

Warunki korzystania

 • Na materiały biblioteczne z księgozbioru podręcznego i dydaktycznego nie trzeba wypełniać rewersu. Czytelnik samodzielnie korzysta z księgozbioru podręcznego, znajdującego się w wolnym dostępie na lewo od wejścia do Czytelni. Materiały z księgozbioru dydaktycznego, znajdującego się po przeciwnej stronie, należy odszukać w katalogu tego księgozbioru, a sygnaturę Czytelni podać dyżurnemu Bibliotekarzowi.
 • Książek z księgozbioru podręcznego i dydaktycznego nie wolno wynosić poza Czytelnię. Grozi to zablokowaniem konta Czytelnika na okres jednego miesiąca. Jest to możliwe wyłącznie w przypadku czasopism i książek sprowadzanych z Wypożyczalni
 • Istnieje możliwość samodzielnego wykonywania cyfrowych reprodukcji materiałów z księgozbioru podręcznego i dydaktycznego. Filmowanie i fotografowanie (np. aparatem cyfrowym) fragmentu zbiorów w zakresie dozwolonego użytku, przewidzianego w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na własnym sprzęcie użytkownika jest nieodpłatne.

Warunki pracy

 • 13 miejsc
 • 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu
 • biblioteczne WiFi
 • możliwość podłączenia własnego komputera przenośnego do sieci elektrycznej

Przeczytaj też:
Regulamin Czytelni Połączonych Bibliotek
Katalog Czytelni Połączonych Bibliotek