Nowe nabytki – 01.08.2017-31.08.2017

Nowe nabytki – 01.08.2017-31.08.2017

KSIĄŻKI
1. Katalog on-line
A chronicle of crisis : 2011-2016 / Zygmunt Bauman.
London : Social Europe Edition, cop. 2017. – XIII, [1], 163 s. ; 20 cm.
ISBN 978-1-9997151-0-6

2. Katalog on-line
The cognitive science of science : explanation, discovery, and conceptual change / Paul Thagard, in collaboration with Scott Findlay [et al.].
Cambridge ; London : The MIT Press, 2014. – XII, 365 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-0-262-52598-5 (pb)

3. Katalog on-line
Describing inner experience? : proponent meets skeptic / Russell T. Hurlburt, Eric Schwitzgebel.
Cambridge ; London : MIT Press, cop. 2007. – VIII, [2], 322 s. ; 24 cm.
(Life and Mind. Philosophical Issues in Biology and Psychology)
ISBN 978-0-262-08366-9 (hardcover : alk. paper)

4. Katalog on-line
Doświadczanie pamięci : folklorystyczny kontekst opowieści wspomnieniowych / Janina Hajduk-Nijakowska.
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – 294 s. ; 24 cm.
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, 1233-6408 ; nr 536)
ISBN 978-83-7395-725-1

5. Katalog on-line
Encyklopedia filozofii przyrody / redakcja Zenon E. Roskal ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – 416 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8061-251-8

6. Katalog on-line
Evolving enactivism : basic minds meet content / Daniel D. Hutto and Erik Myin.
Cambridge, MA ; London : The MIT Press, cop. 2017. – XXVI, [2], 328 s. ; 21 cm.
ISBN 978-0-262-03611-5 (hardcover : alk. paper)

7. Katalog on-line
Filozofia w literaturze – literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje / redakcja naukowa Agnieszka Iskra-Paczkowska, Stanisław Gałkowski, Marek Stanisz.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – 355 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7996-335-5

8. Katalog on-line
Filozofia w literaturze – literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty / redakcja naukowa Agnieszka Iskra-Paczkowska, Stanisław Gałkowski, Marek Stanisz.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – 230 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7996-334-8

9. Katalog on-line
The great regression / edited by Heinrich Geiselberger.
Cambridge ; Malden, MA : Polity, cop. 2017. – XVI, 197 s. ; 22 cm.
ISBN 978-1-5095-2235-4
ISBN 978-1-5095-2236-1 (pb)

10. Katalog on-line
Henryk / Wojciech Karpiński. Wyd. 2 poszerz.
Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, cop. 2016. – 261, [3] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-64648-42-7

11. Katalog on-line
Intelektualiści : między powołaniem a apostazją / redakcja Jan Szymczyk, Mariusz Zemło, Arkadiusz Jabłoński.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – 206 s. : il. ; 23 cm.
(Studia nad Wiedzą ; t. 8)
ISBN 978-83-8061-259-4

12. Katalog on-line
Interregnum : beyond liquid modernity / Carlo Bordoni.
Bielefeld : Transcript Verlag, cop. 2016. – 132 s. ; 23 cm.
(Xtexte)
ISBN 978-3-8376-3515-7 (Print-ISBN)
ISBN 978-3-8394-3515-1 (PDF-ISBN)

13. Katalog on-line
Leon Battista Alberti : człowiek jako dzieło sztuki / Zdzisław Kalita.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. – 222, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7481-084-5

14. Katalog on-line
Logics of history : social theory and social transformation / William H. Sewell.
Chicago, IL ; London : The University of Chicago Press, [2009]. – XI, [1], 419 s. ; 23 cm.
(Chicago Studies in Practices of Meaning)
ISBN 978-0-226-74917-4 (cloth)
ISBN 978-0-226-74918-1 (paper)
ISBN 0-226-74917-7 (cloth)
ISBN 0-226-74918-5 (paper)

15. Katalog on-line
Matters of culture : cultural sociology in practice / edited by Roger Friedland and John Mohr.
Cambridge : Cambridge University Press, [post 2006], 2004. – XIII, [1], 408 s. ; 23 cm.
(Cambridge Cultural Social Studies)
ISBN 0-521-79162-6 (hardback)
ISBN 0-521-79545-1 (paperback)
ISBN 978-0-521-79162-5 (Hardback)
ISBN 978-0-521-79545-6 (Paperback)

16. Katalog on-line
Memory and the self : phenomenology, science and autobiography / Mark Rowlands.
New York : Oxford University Press, cop. 2017. – XI, [1], 210 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-024146-9

17. Katalog on-line
The mesure of madness : philosophy of mind, cognitive neuroscience, and delusional thought / Philip Gerrans.
Cambridge, MA ; London : The MIT Press, cop. 2014. – XXIV, 274 s. : il. ; 21 cm.
(Life and Mind. Philosophical Issues in Biology and Psychology)
ISBN 978-0-262-02755-7

18. Katalog on-line
Metafizyka stworzenia : świętego Tomasza z Akwinu teoria creatio ex nihilo / Grzegorz Szumera.
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2017. – 221 s. ; 24 cm.
(Prace Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 116)
ISBN 978-83-7306-716-5

19. Katalog on-line
Na drogach i bezdrożach historii psychologii. T. 6 / pod redakcją Teresy Rzepy, Cezarego W. Domańskiego.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – 210 s. : 1 portr. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-963-7

20. Katalog on-line
Nowy liberalizm : wybór tekstów / redakcja i opracowanie naukowe Janusz Grygieńć, Colin Tyler.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – 227 s. ; 23 cm.
(Polityka w Kulturze)
ISBN 978-83-231-3815-0

21. Katalog on-line
Obywatel – odrodzenie pojęcia : dokumentacja seminarium zorganizowanego przez Goethe Institut w Warszawie i Polskie Towarzystwo Filozoficzne / pod red. nauk. Barbary Markiewicz.
Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN [Polskiej Akademii Nauk], 1993. – 137, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 83-85194-76-2

22. Katalog on-line
Perplexities of consciousness / Eric Schwitzgebel.
Cambridge, MA ; London : The MIT Press, cop. 2011. – 225 s. : il. ; 22 cm.
(Life and Mind. Philosophical issues in Biology and Psychology)
ISBN 978-0-262-01490-8 (hardcover : alk. paper)
ISBN 978-0-262-52522-0

23. Katalog on-line
Polityka doświadczenia : Clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki / Agnieszka Rejniak-Majewska ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – 249 s. ; 22 cm.
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)
ISBN 978-83-231-3824-2

24. Katalog on-line
Przewodnik socjologiczny po Warszawie / redakcja Małgorzata Jacyno.
Warszawa : Oficyna Naukowa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii, 2016. – 240 s. : il. (gł. kolor.) ; 22 cm.
ISBN 978-83-64363-63-4

25. Katalog on-line
Pycha i skromność rozumu : współczesny spór o argumenty transcendentalne a filozofia Kanta i Fichtego / Przemysław Białek.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2017. – 314, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-3123-2

26. Katalog on-line
The rationality of perception / Susan Siegel. 1st edition, impression 2.
Oxford : Oxford University Press, cop. 2017. – XXV, [1], 220, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-0-19-879708-1

27. Katalog on-line
The Routledge handbook of philosophy of memory / edited by Sven Bernecker and Kourken Michaelian.
London ; New York : Routledge, cop. 2017. – XXI, [1], 589 s. : il. ; 25 cm.
(Routledge Handbook in Philosophy)
ISBN 978-1-138-90936-6 (hbk)
ISBN 978-1-315-68731-5 (ebk)

28. Katalog on-line
(U)sługi domowe : przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej / Anna Kordasiewicz ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – 368 s. : il. ; 22 cm.
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)
ISBN 978-83-231-3751-1

29. Katalog on-line
Utopia : social theory and the future / edited by Michael Hviid Jacobsen, Keith Tester.
London ; New York : Routledge, 2016. – IX, [1], 228 s. ; 23 cm.
(Classical and Contemporary Social Theory)
ISBN 978-1-138-27455-6 (pbk)
ISBN 978-1-4094-0699-0 (hbk)

30. Katalog on-line
Utopia as method : the imaginary reconstitution of society / Ruth Levitas.
Houndmills (Basingstoke), Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. – XVIII, 268 s. ; 22 cm.
ISBN 978-0-230-23196-2 (hardback)
ISBN 978-0-230-23197-9 (paperback)

31. Katalog on-line
W co wierzą chrześcijanie? : opowieść o Bogu i o ludziach / Anna Wierzbicka.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2017. – 131, [1] s., [12] s. tabl. : il. ; 21×21 cm.
ISBN 978-83-240-4558-7

32. Katalog on-line
Wokół sofistyki / Zbigniew Nerczuk.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – 275 s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-231-3782-5

CZASOPISMA
1. Katalog on-line
Development and Change.
The Hague : Mouton, 1969-. – 22 cm.

2. Katalog on-line
European Journal of Philosophy.
Oxford, UK : Cambridge, MA : Blackwell Publ., 1993-. – 25 cm.

3. Katalog on-line
International journal of urban and regional research.
[London] E. Arnold, 1977-. – v. 24 cm.

4. Katalog on-line
Kulturaustausch : Zeitschrift für internationale Perspektiven / Institut für Auslandsbeziehungen.
Regensburg: ConBrio Verlagsgesellschaft, 2006-. – 30 cm.

5. Katalog on-line
Midrasz : pismo żydowskie / Konstanty Gebert red. nacz.
Warszawa : [s.n.], 1997-. – 28 cm.

6. Katalog on-line
Polityka Społeczna : miesięcznik poświęcony zagadnieniom pracy, płac i zabezpieczenia społecznego / [Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych].
Warszawa : MPPiSS, 1974-. – 29 cm.

7. Katalog on-line
Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej.
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 1999-. – 24 cm.

8. Katalog on-line
Res Humana : humanizm, racjonalizm, kultura świecka / [Towarzystwo Kultury Świeckiej].
Warszawa : Rada Krajowa Towarzystwa Kultury Świeckiej, 1991-. – 23 cm.

9. Katalog on-line
Revista de ciencias sociales.
[San José] : Editorial Universidad de Costa Rica [etc.], 1959-. – v. ill. 23-26 cm.

10. Katalog on-line
Roczniki Filozoficzne / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Lublin : TN KUL, 1948-. – 21 cm.

11. Katalog on-line
Stan Rzeczy : teoria społeczna : Europa Środkowo-Wschodnia / Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa : Instytut Socjologii UW, 2011-. – 24 cm.

12. Katalog on-line
Studi di sociologia.
Milano, Universita cattolica del Sacro Cuore. – v. ill. 24 cm.

13. Katalog on-line
Studia Logica / Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1953-. – 25 cm.

14. Katalog on-line
Studia Socjologiczno-Polityczne / [redaguje zespół Katedry Socjologii Stosunków Politycznych UW pod kierunkiem Juliana Hochwelda].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958-1968, 2014-. – 24 cm.

15. Katalog on-line
Twórczość : miesięcznik literacko-krytyczny / [red. nacz. Kazimierz Wyka].
Warszawa : Spółdz. Wydaw. „Czytelnik”, 1945-. – 24 cm.

16. Katalog on-line
Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne / [Kuria Xiążęco-Metropolitalna Krakowska].
Kraków : Kuria X.-M. Krakowska, 1945-1953, 1956-. – 45 cm.

17. Katalog on-line
Warszawskie Studia Teologiczne.
Warszawa : Kuria Metropolitalna Warszawska, 1983-. – 24 cm.