Nowe nabytki – 01.07.2018-31.07.2018

Nowe nabytki Biblioteki WFiS UW, IFiS PAN, PTF : od 01.07.2018 do 31.07.2018

KSIĄŻKI
1. Katalog on-line
Abelard i Heloiza : listy / Piotr Abelard ; wybrał, przeł., oprac., wstępem poprzedził, przyp., indeksem opatrzył, il. dobrał Leon Joachimowicz.
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1968. – LIII, 653, [1] s., [32] s. tabl. ; 18 cm.
(Pisma wybrane / Piotr Abelard ; 1)

2. Katalog on-line
Adopcja międzyrasowa : refleksje nad pokrewieństwem, rasą i przynależnością / Łukasz Albański.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, © copyright 2018. – 196 stron : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-242-3404-2
ISBN 978-83-242-3319-9 e-ISBN

3. Katalog on-line
„And” : conjunction reduction redux / Barry Schein.
Cambridge ; London : The MIT Press, © 2017. – XIV, 1019 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-262-03563-7 hardcover : alk. paper

4. Katalog on-line
Antagonizm społeczny w umysłach ludzi i kulturach świata / Joanna Różycka-Tran. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018. – 210, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
(Monografie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Psychologia Międzykulturowa)
ISBN 978-83-7383-957-1

5. Katalog on-line
Badania jakościowe w pedagogice : wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka / Danuta Urbaniak-Zając, Ewa Kos.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. – 304 s. ; 21 cm.
(Wykłady z Pedagogiki)
ISBN 978-83-01-17238-1

6. Katalog on-line
Between monopoly and free trade : the English East India Company, 1600-1757 / Emily Erikson.
Princeton ; Oxford : Princeton University Press, © 2014. – XIII, [3], 252 strony : ilustracje ; 24 cm.
(Princeton Analytical Sociology Series)
ISBN 978-0-691-15906-5

7. Katalog on-line
Biografie edukacyjne : wybrane konteksty / red. Elżbieta Dubas, Joanna Stelmaszczyk.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – 241 s. ; 24 cm.
(Biografia i Badanie Biografii ; t. 3)
ISBN 978-83-7969-353-5

8. Katalog on-line
Biografie i uczenie się / red. Elżbieta Dubas, Joanna Stelmaszczyk.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – 219 s. ; 24 cm.
(Biografia i Badanie Biografii ; T. 4)
ISBN 978-83-7969-451-8 wersja papierowa
ISBN 978-83-7969-561-4 wersja online

9. Katalog on-line
Boundary objects and beyond : working with Leigh Star / edited by Geoffrey C. Bowker, Stefan Timmermans, Adele E. Clarke, and Ellen Balka.
Cambridge ; London : The MIT Press, © 2015. – VI, [3], 548 stron : ilustracje ; 23 cm.
(infrastructures Series)
ISBN 978-0-262-02974-2 hc
ISBN 978-0-262-52808-5 pb

10. Katalog on-line
Calculated values : finance, politics, and the quantitative age / William Deringer.
Cambridge ; London : Harvard University Press, 2018. – XXI, [2], 413 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-674-97187-5 alk. paper

11. Katalog on-line
Contested tastes : foie gras and the politics of food / Michaela Desoucey.
Princeton ; Oxford : Princeton University Press, © 2016. – XX, [2], 270 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Princeton Studies in Cultural Sociology)
ISBN 978-0-691-15493-0

12. Katalog on-line
The corrupting sea : a study of Mediterranean history / Peregrine Horden and Nicholas Purcell. Wydanie 18. 1st published 2000 by Blackwell Publishing Ltd.
Malden : Blackwell Publishing, 2015. – XIII, [1], 761 stron : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-0-631-13666-8 hardcover: alk. paper
ISBN 978-0-631-21890-6 pbk: alk. paper

13. Katalog on-line
The cultivation of taste : chefs and the organization of fine dining / Christel Lane. 1 st published in paperback.
Oxford : Oxford University Press, 2016. – XI, [3], 368 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-0-19-965165-8 Hbk
ISBN 978-0-19-875835-8 Pbk

14. Katalog on-line
Człowiek Grecji / pod red. Jeana-Pierre’a Vernanta ; z wł. przeł. Paweł Bravo, Łukasz Niesiołowski-Spano.
Warszawa : Świat Książki, 2000. – 345 s. ; 24 cm.
(W Kręgu Codzienności)
ISBN 83-7227-189-5

15. Katalog on-line
Człowiek romantyzmu / pod red. François Fureta ; z wł. przeł. Justyna Łukaszewicz, Joanna Ugniewska.
Warszawa : „Świat Książki”, 2001. – 327 s. ; 24 cm.
(W Kręgu Codzienności)
ISBN 83-7227-896-2

16. Katalog on-line
Czyja dzisiaj jest Zagłada? : retoryka – ideologia – popkultura / Marta Tomczok.
[Warszawa] : [Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN], © copyright 2017. – 358, [1] strona ; 21 cm.
ISBN 978-83-65832-65-8

17. Katalog on-line
Data-centric biology : a philosophical study / Sabina Leonelli.
Chicago ; London : The University of Chicago Press, © 2016. – [6], 275 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-0-226-41633-5 cloth : alk. paper
ISBN 978-0-226-41647-2 pbk. : alk. paper
ISBN 978-0-226-41650-2 e-book

18. Katalog on-line
Demokracja, decyzje, wybory / Jacek Haman ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2003. – 273 s. : il. ; 24 cm.
ISBN błędny 8378380359

19. Katalog on-line
Derivatives and the wealth of societies / edited by Benjamin Lee and Randy Martin.
Chicago ; London : The University of Chicago Press, © 2016. – XIV, 308 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-0-226-39266-0 cloth : alk. paper
ISBN 978-0-226-39283-7 pbk. : alk. paper
ISBN 978-0-226-39297-4 e-book

20. Katalog on-line
Dmitrij Meržkovskij : žizn’ i deâniâ / Urij Zobnin.
Moskva : Molodaâ Gvardiâ, 2008. – 435, [2] s. ; [30] s. tabl. : il. ; 21 cm.
(Žizn’ Zamečatel’nyh Ludej : seriâ biografij ; vyp. 1291 (1091))
ISBN 978-5-235-03072-5

21. Katalog on-line
Dzieła. T. 1 / Karol Marks, Fryderyk Engels.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1960. – XX, 937 s., [8] k. tabl. ; 21 cm.

22. Katalog on-line
Edible identities : food as cultural heritage / edited by Ronda L. Brulotte and Michael A. Di Giovine.
London ; New York : Routledge, 2016. – XIII, [1], 237 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Heritage, Culture and Identity)
ISBN 978-1-4094-4263-9 hbk
ISBN 978-1-138-63494-7 pbk

23. Katalog on-line
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm / Jan Woleński. Wyd. 1, 2 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – 560 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-01-14465-4

24. Katalog on-line
The Epistle to the Romans / by Karl Barth ; translated from the sixth edition by Edwyn C. Hoskyns. Paperback.
London ; Oxford ; New York : Oxford University Press, 1968. – XXI, [1], 547 stron ; 20 cm.
ISBN 978-0-19-500294-2

25. Katalog on-line
Ethics in the light of hermeneutical philosophy : morality between (self- ) reflection and social organizations / Andrzej Przyłębski.
Zürich : Lit, © 2017. – 152 strony ; 24 cm.
ISBN 978-3-643-90897-1

26. Katalog on-line
Etyka i metafizyka : szkice z filozofii praktycznej Kanta / Maciej Chlewicki, Wojciech Torzewski.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – 157, [3] strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-8018-170-0

27. Katalog on-line
Explanation and integration in mind and brain science / edited by David M. Kaplan.
New York : Oxford University Press, © 2017. – IX, [1], 258 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-968550-9

28. Katalog on-line
Explanation beyond causation : philosophical perspectives on non-causal explanations / edited by Alexander Reutlinger and Julia Saatsi.
Oxford : Oxford University Press, © 2018. – XI, [1], 269 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-877794-6

29. Katalog on-line
Filozofia dziejów filozofii : silne i słabe modele / Vladimír Leško ; z języka słowackiego przełożyli Bogusław Szubert, Dariusz Bęben.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – 327, [1] s. ; 25 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3630)
ISBN 978-83-226-3076-1 wersja drukowana
ISBN 978-83-226-3077-8 wersja elektroniczna

30. Katalog on-line
Foodies : democracy and distinction in the gourmet foodscape / Josée Johnston and Shyon Baumann. 2nd edition.
New York ; London : Routledge, © 2015. – XV, [1], 260 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Cultural Spaces)
ISBN 978-1-138-01511-1 hbk
ISBN 978-1-138-01512-8 pbk
ISBN 978-1-315-79460-0 ebk

31. Katalog on-line
Granice kontroli : maszyneria władzy Jeremy Benthama / Rafał Nahirny.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo ; Wrocław : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. – 340, [1] strona ; 21 cm.
(NH. Nowa Humanistyka, 2353-494X ; t. 47)
ISBN 978-83-65832-92-4

32. Katalog on-line
The great sea : a human history of the Mediterranean / David Abulafia.
London : Penguin Books, 2014. – XXXI, [1], 783 s., [32] s. tabl. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-0-14-197716-4

33. Katalog on-line
The heritage arena : reinventing cheese in the Italian Alps / by Cristina Grasseni.
New York ; Oxford : Berghahn, © 2017. – XII, [2], 188 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Food, Nutrition and Culture ; Vol. 5)
ISBN 978-1-78533-294-4 hardback
ISBN 978-1-78533-295-1 ebook

34. Katalog on-line
Historia samotności i samotników / Georges Minois ; przełożyła Wanda Klenczon.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2018. – 588 stron ; 21 cm.
ISBN 978-83-65680-32-7

35. Katalog on-line
Horyzont dialogu i rozumienia : w kręgu myśli Józefa Tischnera / pod redakcją Krystyny Pietrych ; Uniwersytet Łódzki. Wyd. 2.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – 165, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7969-410-5

36. Katalog on-line
How professors think : inside the curious world of academic judgment / Michele Lamont. Paperback edition.
ambridge ; London : Harvard University Press, 2010. – [4], 330 stron ; 21 cm.
ISBN 978-0-674-03266-8 cloth : alk. paper
ISBN 978-0-674-05733-3 pbk

37. Katalog on-line
Idealization and the aims of science / Angela Potochnik.
Chicago ; London : The University of Chicago Press, © 2017. – X, 252 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-226-50705-7 cloth : alk. paper
ISBN 978-0-226-50719-4 e-book

38. Katalog on-line
The institutional logics perspective : a new approach to culture, structure and process / Patricia H. Thornton, William Ocasio, Michael Lounsbury. Repr.
Oxford : Oxford University Press, 2013. – XIV, 234 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-960194-3

39. Katalog on-line
Institutional theory in political science : the new institutionalism / B. Guy Peters. 3rd edition.
New York ; London : Continuum, © 2012. – VI, 222 strony ; 23 cm.
ISBN 978-1-4411-9286-8 hardcover : alk. paper
ISBN 1-4411-9286-7 hardcover : alk. paper
ISBN 978-1-4411-3042-6 pbk. : alk. paper
ISBN 1-4411-3042-X pbk. : alk. paper

40. Katalog on-line
An introduction to service design / Lara Penin.
London ; New York ; Oxford ; New Delhi ; Sydney : Bloomsbury Visual Arts, © 2018. – 342 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 27 cm.
ISBN 978-1-350-03191-3 Epub
ISBN 978-1-4725-7259-2 Epdf
ISBN 978-1-4725-7258-5 pbk. : alk. paper

41. Katalog on-line
Istoty wirtualne : jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję / Aleksandra K. Przegalińska.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016. – 268, s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-242-3014-3

42. Katalog on-line
Kobiety w Szkole Lwowsko-Warszawskiej / pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – 238, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8018-098-7

43. Katalog on-line
Kontekstualność kwantowa i ontologia przyczynowości / Marek Woszczek. Wydanie I.
Poznań : UAM Wydawnictwo Naukowe, 2018. – 338, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
(Seria Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4246 ; nr 126)
ISBN 978-83-232-3313-8

44. Katalog on-line
Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych / Małgorzata Laskowska.
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2018. – 453, [1] strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-8017-190-9

45. Katalog on-line
Kulturalny barbarzyńca : fenomenologia radykalna Michela Henry’ego jako filozofia sztuki życia / Sabina Kruszyńska.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, © 2018. – 248, [1] strona ; 21 cm.
ISBN 978-83-242-3431-8
ISBN 978-83-242-3348-9 e-ISBN

46. Katalog on-line
The life course : a sociological introduction / Stephen J. Hunt. Second edition.
London : Palgrave Macmillan Education, 2017. – X, 333 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-1-137-52196-5 hardback
ISBN 978-1-137-52195-8 paperback

47. Katalog on-line
The life of cheese : crafting food and value in America / Heather Paxson .
Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, © 2013. – XII, [1], 303 strony : ilustracje ; 23 cm.
(California Studies in Food and Culture ; 41)
ISBN 978-0-520-27017-6 cloth : alk. paper
ISBN 978-0-520-27018-3 pbk. : alk. paper

48. Katalog on-line
The many hands of the state : theorizing political authority and social control / edited by Kimberly J. Morgan, Ann Shola Orloff.
New York : Cambridge University Press, © 2017. – XIII, [1], 412 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-1-107-13529-1 Hardback
ISBN 978-1-316-50113-9 Paperback

49. Katalog on-line
Max Stirner wokół indywiduum / redakcja naukowa Karolina Feć. Wydanie I.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © copyright 2018. – 324, [2] strony ; 24 cm.
ISBN 978-83-233-4378-3

50. Katalog on-line
Medytacje filozoficzne / [Cezary Wodziński, Krzysztof Pomian, Zygmunt Bauman, Tadeusz Sławek, Lech Witkowski, Władysław Stróżewski, Juliusz Domański, Serhij Żadan, Marcin Poręba, Szymon Wróbel, Magdalena Środa, Kostiantyn Tyszczenko].
Warszawa : Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi : Muzeum Łazienki Królewskie, 2015. – 261, [3] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-64547-13-3
ISBN 978-83-64178-25-2

51. Katalog on-line
Metody badań jakościowych. T. 1 / Międzynarodowy komitet red. Pertti Alasuutari [et al.] ; red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ; red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Podemski. Wyd. 1, 2 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – XXVIII, 877 s. : il. ; 24 cm.
(Metodologia)
ISBN 978-83-01-15877-4 t. 1
ISBN 978-83-01-15879-8 t. 1-2

52. Katalog on-line
Metody badań jakościowych. T. 2 / Międzynarodowy komitet red. Pertti Alasuutari [et al.] ; red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ; red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Podemski. Wyd. 1, 2 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – XVI, 725 s. : il. ; 24 cm.
(Metodologia)
ISBN 978-83-01-15879-8 t.1-2
ISBN 978-83-01-15878-1 t. 2

53. Katalog on-line
Między metafizyką a fenomenologią : w stronę Jacka Migasińskiego / redakcja naukowa Marcin Poręba, Bartosz Działoszyński. Wydanie 1.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – 341 stron : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-235-3242-2 (druk)
ISBN 978-83-235-3258-3 (e-pub)
ISBN 978-83-235-3250-7 (pdf online)
ISBN 978-83-235-3266-8 (mobi)

54. Katalog on-line
Mind, cognition, semiosis : ways to cognitive semiotics / Piotr Konderak.
Lublin : Marie Curie-Skłodowska University Press, 2018. – 319, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-227-9085-4

55. Katalog on-line
Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów : metodologia międzynarodowych badań porównawczych / Agnieszka Szymańska, Agnieszka Hess.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – 137, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Dziennikarstwo, Media i Komunikacja Społeczna)
ISBN 978-83-233-3753-9

56. Katalog on-line
The moral economy : powerty, credit, and trust in early modern Europe / Laurence Fontaine.
New York : Cambridge University Press, © 2014. – VII, [1], 320 stron ; 23 cm.
ISBN 978-1-107-01881-5 Hardback
ISBN 978-1-107-60370-7 Paperback

57. Katalog on-line
The moral power of money : morality and economy in the life of the poor / Ariel Wilkis.
Stanford : Stanford University Press, © 2018 . – IX, [3], 206 stron : ilustracje ; 22 cm.
(Culture and Economic Life)
ISBN 978-1-5036-0436-0
ISBN 978-1-5036-0286-1 cloth : alk. paper
ISBN 978-1-5036-0428-5 pbk. : alk. paper

58. Katalog on-line
Na początku na to jedno przyszło pożądanie … : Hymny Rigwedy o stworzeniu świata / Barbara Mikołajewska.
New Haven : The Lintons’ Video Press, 2017. – 70 strony ; 21 cm.
ISBN 978-1-929865-25-3
ISBN 1-929865-25-2

59. Katalog on-line
O logice transcendentalnej u Wittgensteina : studia logiczno-filozoficzne / Michał Stelmach. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Sub Lupa”, 2018. – 331, [1] strona ; 21 cm.
ISBN 978-83-65886-31-6

60. Katalog on-line
O wegetarianizmie / Porfiriusz z Tyru ; wprowadzenie, przekład i komentarz Ewa Osek.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2018. – 459, [1] strona ; 25 cm.
(Źródła Myśli Filozoficznej : cykl neoplatoński)
ISBN 978-83-65886-39-2

61. Katalog on-line
The Oxford handbook of historical institutionalism / edited by Orfeo Fioretos, Tulia G. Falleti and Adam Sheingate.
Oxford : University Press, 2016. – XVIII, 676 s. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-0-19-966281-4

62. Katalog on-line
P. A. Stolypin pro et contra : ličnost’ i beâmel’nost’ P. A. Stolypina v ocenkah sovremennikov ; antologiâ / costavitel’ Lukoânov Igor’ Vladimirovič. 2-gie izdanie, ispravleno.
Sankt-Peterburg: Izdatel’stvo Russkoj Hristianskoj Gumanitarnoj Akademii, 2014. – 788 stron : ilustracje ; 22 cm.
(Russkij PutĘą)
ISBN 978-5-88812-526-7 RHGA
ISBN 978-5-906623-09-6 CSO

63. Katalog on-line
Philosophy of science : an overview for cognitive science / William Bechtel.
New York ; London : Psychology Press, 2009. – XIII, [1], 136 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Tutorial Essays in Cognitive Science)
ISBN 0-89859-695-5
ISBN 0-8058-0221-5 pbk
ISBN 978-0-8058-0221-4

64. Katalog on-line
Podmiot w procesie / pod red. Janusza Jusiaka i Jadwigi Mizińskiej.
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – 332 s. ; 24 cm.
(Lubelskie Odczyty Filozoficzne ; zbiór 7)
ISBN 83-227-1382-7

65. Katalog on-line
Podstawowe zagadnienia filozofii : wybrane „problemy” „logiki” / Martin Heidegger ; przełożył i słownikiem opatrzył Wawrzyniec Rymkiewicz. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2017. – 273, [1] strona ; 21 cm.
(Klasycy Filozofii Niemieckiej)
ISBN 978-83-62609-41-3

66. Katalog on-line
Polityka z dodaniem Pseudo-Arystotelesowskiej Ekonomiki / Arystoteles ; przeł. i przypisami opatrzył Ludwik Piotrowicz ; wstępem poprzedził Konstanty Grzybowski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – LV, [1], 446, [1] s., [1] k. portr. : err. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

67. Katalog on-line
Polska wieś 2018 : raport o stanie wsi / pod redakcją naukową Jerzego Wilkina i Iwony Nurzyńskiej.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018. – 247 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-7383-953-3

68. Katalog on-line
Postprawda : spojrzenie krytyczne / redakcja naukowa Tomasz W. Grabowski, Mirosław Lakomy, Konrad Oświecimski, Aleksandra Pohl.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018. – 330 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-7614-354-5

69. Katalog on-line
Postprawda jako zagrożenie dla dyskursu publicznego / redakcja naukowa Tomasz W. Grabowski, Mirosław Lakomy, Konrad Oświecimski.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018. – 286 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-7614-355-2

70. Katalog on-line
Prawo natury – naturalne w świetle historii i kultury : wybrane zagadnienia / Ryszard Wójtowicz.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – 253, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7996-309-6

71. Katalog on-line
Purple haze : the puzzle of consciousness / Joseph Levine.
New York : Oxford University Press, 2004. – [10], 200 stron ; 24 cm.
(Philosophy of Mind Series)
ISBN 978-0-19-517308-6

72. Katalog on-line
Put’ pravoslaviâ / Lev Karsavin.
Moskva : Izdatel’stvo AST ; Har’kov : Folio, 2003. – 557, [3] strony ; 21 cm.
ISBN 5-17-017991-X Izdatel’stvo AST
ISBN 966-03-1739-5 Folio

73. Katalog on-line
The rationality quotient : toward a test of rational thinking / Keith E. Stanovich, Richard F. West and Maggie E. Toplak.
Cambridge ; London : The MIT Press, © 2016. – XVI, 459 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-262-03484-5 hardcover : alk. paper

74. Katalog on-line
Reading Karl Barth : /a companion to Karl Barth’s Epistle to the Romains / Kenneth Oakes.
Eugene, Oregon : Cascade Books, © 2011. – X, 170 stron ; 23 cm.
ISBN 978-1-61097-016-7

75. Katalog on-line
Real pigs : shifting values in the field of local pork / Brad Weiss.
Durham ; London : Duke University Press, 2016. – XVII, [1], 288 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-0-8223-6138-1 hardcover : alk. paper
ISBN 978-0-8223-6157-2 pbk. : alk. paper
ISBN 978-0-8223-7423-7 e-book

76. Katalog on-line
Reassembling rubbish : worlding electronic waste / Josh Lepawsky.
Cambridge ; London : The MIT Press, © 2018. – XI, [3], 222 strony : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-0-262-03788-4 hardcover : alk. paper
ISBN 978-0-262-53533-5 pbk. :alk. paper

77. Katalog on-line
Recht ohne Gerechtigkeit ? : Hegel und die Grundlagen des Rechtsstaates / Hrsg. von Mirko Wischke, Andrzej Przylebski.
Würzburg : Königshausen & Neumann, cop. 2010. – 270 s. ; 24 cm.
ISBN 978-3-8260-3636-1

78. Katalog on-line
Rethinking political institutions : the art of the state / edited by Ian Shapiro, Stephen Skowronek and Daniel Galvin.
New York ; London : New York University Press, 2006. – VI, 346 stron ; 23 cm.
ISBN 978-0-8147-4026-2 cloth : alk. paper
ISBN 0-8147-4026-X cloth : alk. paper
ISBN 978-0-8147-4056-9

79. Katalog on-line
Roads to infinity : the mathematics of truth and proof / John Stillwell.
Natick, MA : A K Peters, cop. 2010. – XI, [1], 203 s. ; 24 cm.
ISBN 978-1-56881-466-7

80. Katalog on-line
Rozprawy / Piotr Abelard ; wybrał, przeł. i oprac. Leon Joachimowicz.
Warszawa : Instytut Wydawniczy ‚Pax”, 1969. – 686, [2] s. : err. ; 17 cm.
(Pisma wybrane / Piotr Abelard ; 2)

81. Katalog on-line
Semiotyczne wymiary codzienności / redakcja naukowa Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018. – 280 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
ISBN 978-83-232-3309-1

82. Katalog on-line
Social theory now / edited by Claudio E. Benzecry, Monika Krause, and Isaac Ariail Reed.
Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2017. – VI, 409 stron ; 23 cm.
ISBN 978-0-226-47514-1 cloth
ISBN 978-0-226-47528-8 paper
ISBN 978-0-226-47531-8 e-book

83. Katalog on-line
Sorting things out : classification and its consequences / Geoffrey C. Bowker, Susan Leigh Star.
Cambridge ; London : MIT Press, [post 2007], 2000. – XII, 377 s. : il. ; 23 cm.
(Inside Technology)
ISBN 978-0-262-02461-7 hc. : alk. paper
ISBN 978-0-262-52295-3 pb. : alk. paper

84. Katalog on-line
Standards and their stories : how quantifying, classifying, and formalizing practices shape everyday life / edited by Martha Lampland and Susan Leigh Star.
Ithaca ; London : Cornell University Press, 2009. – XIII, [3], 244 strony : ilustracje ; 23 cm.
(Cornell Paperbacks)
ISBN 978-0-8014-4717-4 cloth : alk. paper
ISBN 978-0-8014-7461-3 pbk. : alk. paper

85. Katalog on-line
Standardy etyczne w prawie : próba systematyzacji / Kazimierz A. Brożek. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Oficyna Naukowa : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – 266, [2] strony ; 21 cm.
ISBN 978-83-64363-89-4

86. Katalog on-line
Stara Akademia Platona : w początkach epoki hellenistycznej (ostatni okres) / Bogdan Dembiński.
Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2018. – 182, [1] strona ; 22 cm.
(Fundamenta : studia z historii filozofii ; 91)
(Daimonion)
ISBN 978-83-65031-34-1

87. Katalog on-line
Stories of capitalism : inside the role of financial analysts / Stefan Leins.
Chicago ; London : The University of Chicago Press, © 2018. – IX, [1], 194 strony ; 22 cm.
ISBN 978-0-226-52339-2 cloth : alk. paper
ISBN 978-0-226-52342-2 pbk. : alk. paper
ISBN 978-0-226-52356-9 e-book

88. Katalog on-line
Strastnaâ odnostoronnost’ i besstrastie duha / Grigorij Pomeranc. 2-gie Izdanie, ispravleno.
Moskva ; Sankt-Peterburg : Centr Gumanitarnyh Iniciativ, 2017. – 616 stron : ilustracje ; 22 cm.
(Rossijskie Propilei)
ISBN 978-5-98712-695-0

89. Katalog on-line
Studia z socjologii emocji : podręcznik akademicki / red. Anna Czerner, Elżbieta Nieroba ; Uniwersytet Opolski.
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. – 359 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7395-489-2

90. Katalog on-line
The taste of place : a cultural journey into terroir / Amy B. Trubek.
Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Preass, 2009. – XX, 294 strony : ilustracje ; 21 cm.
(California Studies in Food and Culture ; 20)
ISBN 978-0-520-26172-3 pbk. : alk. paper

91. Katalog on-line
Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie / pod redakcją Grażyny Miłkowskiej, Agnieszki Nowickiej, Lidii Wawryk.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. – 294 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.
ISBN 978-83-7842-296-9

92. Katalog on-line
Tożsamość, narracja i hermeneutyka siebie : Paula Ricoeura filozofia człowieka / Adriana Warmbier.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, © 2018. – 368 stron ; 21 cm.
(Horyzonty Nowoczesności ; 124)
ISBN 978-83-242-3192-8
ISBN 978-83-242-3331-1 e-ISBN

93. Katalog on-line
Tożsamość narracyjna jako empiryczna podmiotowość : MacIntyre, Taylor, Ricoeur / Katarzyna Filutowska. Wydanie 1.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – 336 stron ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-3292-7 druk
ISBN 978-83-235-3308-5 e-pub
ISBN 978-83-235-3300-9 pdf online
ISBN 978-83-235-3316-0 mobi

94. Katalog on-line
Umysł uwolniony : o poznaniu zakorzenionym w ciele i świecie społecznym / Aleksandra Szymków ; Uniwersytet SWPS. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, copyright 2018. – 299 stron ; 24 cm.
(Seria Monografie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej)
ISBN 978-83-7383-914-4

95. Katalog on-line
Understanding predication / Piotr Stalmaszczyk (ed.).
Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, © 2017. – 292 strony : ilustracje ; 22 cm.
(Studies in Philosophy of Language and Linguistics, 2363-7242 ; Vol. 9)
ISBN 978-3-631-67541-0 Print
ISBN 978-3-653-06970-9 E-PDF
ISBN 978-3-631-70656-5 EPUB
ISBN 978-3-631-70657-2 MOBI

96. Katalog on-line
W kręgu filozofów / Marek J. Siemek ; redaktor naukowy tomu Mateusz Falkowski. Wydanie 1.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – 294, [2] strony ; 22 cm.
(Dzieła / Marek J. Siemek ; 5)
ISBN 978-83-235-3325-2 druk
ISBN 978-83-235-3341-2 e-pub
ISBN 978-83-235-3333-7 pdf online
ISBN 978-83-235-3349-8 mobi
ISBN 978-83-235-2632-2 t. 1-8

97. Katalog on-line
What intelligence tests miss : the psychology of rational thought / Keith E. Stanovich.
New Haven ; London : Yale University Press, 2009. – XV, 308 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-300-16462-6 pbk.
ISBN 978-0-300-12385-2 hardcover : alk. paper

98. Katalog on-line
When the state meets the street : public service and moral agency / Bernardo Zacka.
Cambridge ; London : The Belknap Press of Harvard University Press, 2017. – XI, [3], 337 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-674-54554-0 alk. paper

99. Katalog on-line
Wieczny Hiob / Paweł Śpiewak. Wydanie I.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2018. – 239, [1] strona ; 24 cm.
ISBN 978-83-65254-70-2

100. Katalog on-line
Wiwisekcja powszedniości : studium wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego (1957-1971) / Krzysztof Kosiński ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. – 559, [1] s. ; 25 cm.
(Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy)
ISBN 978-83-7629-637-1

101. Katalog on-line
Władza i przeciwwładza w epoce globalnej : nowa ekonomia polityki światowej / Ulrich Beck ; przeł. Jerzy Łoziński.
Warszawa : „Scholar”, 2005. – 412 s. ; 21 cm.
(Humanistyka Europejska)

102. Katalog on-line
Wolf conflicts : a sociological study / Ketil Skogen, Olve Krange, and Helene Figari.
New York ; Oxford : Berghahn, © 2017. – VIII, 217 stron ; 24 cm.
(Interspecies Encounters ; Vol. 1)
ISBN 978-1-78533-420-7 hardback
ISBN 978-1-78533-421-4 ebook

103. Katalog on-line
Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych / Kazimierz Trzęsicki.
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2018. – 252 strony : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-7431-541-8

104. Katalog on-line
Wyzwania starzejącego się społeczeństwa : Polska dziś i jutro / redakcja naukowa Marek Okólski ; Uniwersytet Warszawski. Wydanie 1.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – 426, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
ISBN 978-83-235-3384-9 druk
ISBN 978-83-235-3392-4 pdf online
ISBN 978-83-235-3201-9 e-pub
ISBN 978-83-235-3209-5 mobi

105. Katalog on-line
Zaprzepaszczona rewolucja : robotnicza rewolucja społeczna „Solidarności” : podłoże, przyczyny, przebieg, skutki i konsekwencje : [w trzech studiach] / Wojciech Błasiak.
Katowice : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2018. – 645, [3] strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-7164-992-9

106. Katalog on-line
Zerwana genealogia : działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy / Magdalena Grabowska ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018. – 322 strony, [12] stron tablic : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-7383-931-1

CZASOPISMA
1. Katalog on-line
American Studies : an interdisciplinary journal sponsored by the University of Kansas and Midcontinent American Studies Association. 
Lawrence : University of Kansas, 1971-. – 25 cm.

2. Katalog on-line
Arcana : kultura, historia, polityka / [Andrzej Nowak, red. nacz.].
Kraków : „Arcana”, 1995-. – 24 cm.

3. Katalog on-line
Augustinus : revista trimestral publicada por los Padres Augustinos Recolectos. 
Madrid : Padres Augustinos Recoletos, 1956-. – 24 cm.

4. Katalog on-line
Balkan Journal of Philosophy / Bulgarian Academy of Sciences. Institute for Philosophical Research.
[S.l.] : Academic Publishing House „Rrof. Marin Drinov”, 2009-. – 29 cm.

5. Katalog on-line
Bulletin of the Section of Logic / Polish Academy of Sciences. Institute of Philosophy and Sociology.
Wrocław : IFiS PAN, 1972-. – 21 cm.

6. Katalog on-line
Dialogue and Universalism : toward synergy of civilizations / Polish Academy of Sciences.
Warszawa : Centre of Universalism Warsaw University, 1995-. – 24 cm.

7. Katalog on-line
Diogene : revue trimestrielle / publiée sous les auspices du Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines et avec l’aide de l’UNESCO.
Paris : Gallimard, 1952- – 26 cm.

8. Katalog on-line
Filosofski Alternativi : spisanie na Instituta po Filosofski Nauki pri BAN. 
Sofia : Institut po Filosofski Nauki pri BAN, 1992-. – 24 cm.

9. Katalog on-line
Filozofia i Nauka : studia filozoficzne i interdyscyplinarne / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Warszawa : IFiS PAN, 2013-. – 24 cm.

10. Katalog on-line
Filozofia Nauki / Uniwersytet Warszawski, Fundacja na rzecz Transdyscyplinarnych Badań nad Komunikowaniem.
Warszawa : Jacek Juliusz Jadacki [etc.], 1993-. – 24 cm.

11. Katalog on-line
The Journal of Philosophy. 
Lancaster, PA : [s.n.], 1921- (Press of the New Era Printing Co.) – 25 cm.

12. Katalog on-line
Midrasz : pismo żydowskie / Konstanty Gebert red. nacz.
Warszawa : [s.n.], 1997-. – 28 cm.

13. Katalog on-line
Nowe Książki : przegląd nowości wydawniczych / [Polskie Towarzystwo Wydawców Książek].
Warszawa : PTWK, 1949-. – 24 cm.

14. Katalog on-line
Pogranicze : studia społeczne / Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku.
Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-. – 20 cm.

15. Katalog on-line
Polish Sociological Review : quarterly of the Polish Sociological Association. 
Warszawa : PTS, 1993-. – 24 cm.

16. Katalog on-line
Polityka Społeczna : miesięcznik poświęcony zagadnieniom pracy, płac i zabezpieczenia społecznego / [Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych].
Warszawa : MPPiSS, 1974-. – 29 cm.

17. Katalog on-line
Roczniki Filozoficzne / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Lublin : TN KUL, 1948-. – 21 cm.

18. Katalog on-line
Salmagundi : a quarterly of the humanities & social sciences / Skidmore College.
Saratoga Springs : Skidmore College, 1965-. – 22 cm.

19. Katalog on-line
Sociological Review. 
Keele : University College of North Staffordshire, 1908-. – 22 cm.

20. Katalog on-line
Studia Antyczne i Mediewistyczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Warszawa : Wydawnictwo IFIS PAN, 2003-. – 24 cm.

21. Katalog on-line
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja : dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN. 
Warszawa : IBL PAN, 1990-. – 21 cm.

22. Katalog on-line
Twórczość : miesięcznik literacko-krytyczny / [red. nacz. Kazimierz Wyka].
Warszawa : Spółdz. Wydaw. „Czytelnik”, 1945-. – 24 cm.

23. Katalog on-line
Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne / [Kuria Xiążęco-Metropolitalna Krakowska].
Kraków : Kuria X.-M. Krakowska, 1945-1953, 1956-. – 45 cm.

24. Katalog on-line
Warszawskie Studia Teologiczne. 
Warszawa : Kuria Metropolitalna Warszawska, 1983-. – 24 cm.

25. Katalog on-line
Znak / [red. Jerzy Radkowski].
Kraków : Spółdzielnia Wydawnicza „Znak”, 1946-. – 21 cm.