Nowe nabytki – 01.06.2018-30.06.2018

Nowe nabytki Biblioteki WFiS UW, IFiS PAN, PTF : od 01.06.2018 do 30.06.2018

KSIĄŻKI
1. Katalog on-line
Agonistyka : polityczne myślenie o świecie / Chantal Mouffe ; przełożyła Barbara Szelewa.
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015. – 159, [1] s. ; 21 cm.
(Seria Idee ; 57)
ISBN 978-83-64682-38-4

2. Katalog on-line
Anti-Jewish violence in Poland, 1914-1920 / William W. Hagen.
Cambridge : Cambridge University Press, © 2018. – XXIII, [5], 541 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-0-521-88492-1 Hardback
ISBN 978-0-521-73818-7 Paperback

3. Katalog on-line
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 1- / Studium Polski Podziemnej w Londynie, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Wyd. 2 (poprawione i uzupełnione).
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2015-. – Wol. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-821-4 całość

4. Katalog on-line
Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie : standardy międzynarodowe / red. nauk. Joanna Różyńska, Marcin Waligóra ; aut. Weronika Chańska [et al.].
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. – 284 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-264-1622-4

5. Katalog on-line
Bioetyka cnót / Marek Olejniczak. Wydanie pierwsze.
Gdańsk : Katedra Wydawnictwo Naukowe, 2017. – 296 stron ; 21 cm.
ISBN 978-83-65155-85-6

6. Katalog on-line
The biographical turn : lives in history / edited by Hans Renders, Binne de Haan and Jonne Harmsma.
London ; New York : Routledge, © cop. 2017. – XVI, [1], 222 stron ; 23 cm.
ISBN 978-1-138-93970-7 hbk
ISBN 978-1-138-93971-4 pbk
ISBN 978-1-315-46957-7 ebk

7. Katalog on-line
Biography and the sociological imagination : contexts and contingencies / Michael J. Shanahan, Ross Macmillan. 1st edition.
New York ; London : W. W. Norton & Company, © cop. 2008. – XXVI, 325 stron ; 21 cm.
(Contemporary Societies)
ISBN 978-0-393-97608-3
ISBN 0-393-97608-4

8. Katalog on-line
Czas nieszczęść, cierpień, oporu i walki : przegrani zwycięzcy? : społeczeństwo polskie między wrześniem 1939 a majem 1945 / Jacek Chrobaczyński.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, © 2017. – 576, [3] strony ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-3145-4
ISBN 978-83-242-3284-0 e-ISBN

9. Katalog on-line
Człowiek i jego symbole / Carl Gustav Jung ; przekład: Robert Palusiński. Pierwsze polskie wydanie.
Katowice : Wydawnictwo KOS, 2018. – 475 stron : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-7649-148-6

10. Katalog on-line
Człowiek – słowo – działanie : księga pamiątkowa dla Profesora Bolesława Andrzejewskiego / pod redakcją Magdaleny Filipiak i Michała Wendlanda. Wydanie I.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2016. – 624 strony, [1] karta tablic ; 24 cm.
ISBN 978-83-64902-30-7

11. Katalog on-line
„Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś” / Maria Janion. Wydanie drugie zmienione.
Warszawa : Sic!, 2018. – 179, [2] strony ; 16 cm.
ISBN 978-83-65459-18-3

12. Katalog on-line
Debaty UKSWordzkie. Cz. 2 / redakcja Magdalena Butkiewicz, Katarzyna Flader-Rzeszowska, Jarosław A. Sobkowiak.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017. – 220 stron ; 21 cm.
ISBN 978-83-8090-382-1 wersja drukowana
ISBN 978-83-8090-383-8 wersja elektroniczna

13. Katalog on-line
Designing and conducting mixed methods research / John W. Creswell, Vicki L. Plano Clark. 3rd ed. International student ed.
Los Angeles [etc.] : Sage Publications, cop. 2018. – XXVII, [1], 492 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-1-5063-8662-1 paperback

14. Katalog on-line
Dyskursy sztuki, dyskursy o sztuce / pod redakcją Teresy Pękali.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. – 636 strony, [8] stron tablic kolorowych : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
ISBN 978-83-227-9091-5

15. Katalog on-line
Dzieje Żydów w Polsce i Rosji / Antony Polonsky ; przekł. Mateusz Wilk.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2014. – 763 s. : il. ; 25 cm.

16. Katalog on-line
Ekstazy kobiece / Jean-Nöel Vuarnet ; przełożył Krzysztof Matuszewski. Wyd. 2.
Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2015. – 212, [3] s. : il. ; 23 cm.
(Przygody Ciała)
ISBN 978-83-7453-313-3

17. Katalog on-line
Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej / pod redakcją Martyny Grądzkiej-Rejak i Aleksandry Namysło ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Kraków ; Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 565 stron ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-346-5

18. Katalog on-line
Erotyzm / Georges Bataille ; przełożyła Maryna Ochab. Wyd. 3.
Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2015. – 282, [3] s. : il. ; 23 cm.
(Przygody Ciała)
ISBN 978-83-7453-310-2

19. Katalog on-line
Etyka a fenomen życia / Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2017. – 271 stron ; 24 cm.
(Universum Ethicae Christianae)
ISBN 978-83-7614-348-4

20. Katalog on-line
Event w życiu społecznym i religijnym : perspektywa socjologiczna / Agnieszka Zduniak.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © Copyright 2018. – 302, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-8100-097-0

21. Katalog on-line
Fantazmatyczny świat Brunona Schulza : wokół Xięgi bałwochwalczej / Serge Fauchereau ; przełożyła Paulina Tarasewicz.
Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2018. – 182, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.
(Biblioteka Schulz/Forum ; 4)
ISBN 978-83-7908-096-0

22. Katalog on-line
Fenomenologia ducha. T. 1 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł. Adam Landman.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – LXVII, 366, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 17)
ISBN 978-83-01-16214-6 t. 17
ISBN 978-83-01-16223-8 t. 1-25

23. Katalog on-line
Fenomenologia ducha. T. 2 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł. Adam Landman.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 385, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 18)
ISBN 978-83-01-16215-3 t. 1-25
ISBN 978-83-01-16223-8 t. 18

24. Katalog on-line
Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej / Grzegorz Łęcicki, Magdalena Butkiewicz, Piotr Drzewiecki, Dagmara Jaszewska.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017. – 140, [1] strona ; 21 cm.
ISBN 978-83-8090-396-8 wersja drukowana
ISBN 978-83-8090-397-5 wersja elektroniczna

25. Katalog on-line
Filozofia – nauka – religia : studia i szkice z dziejów kultury intelektualnej / Stanisław Janeczek ; redakcja naukowa Anna Starościc. Wydanie pierwsze.
Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2018. – 421 stron ; 22 cm.
(Fundamenta : studia z historii filozofii ; t. 89)
(Daimonion)
ISBN 978-83-65031-09-9

26. Katalog on-line
Filozofia teatru : wykłady uniwersyteckie / Irena Sławińska ; przygot. do druku i wstępem opatrzył: Wojciech Kaczmarek ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Dramatu i Teatru KUL].
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. – 192 s. ; 21 cm.
(Opracowania i Teksty Dramatyczne ; t. 9)
ISBN 978-83-7702-834-6

27. Katalog on-line
Gödel’s way : exploits into an undecidable world / Gregory Chaitin, Newton da Costa & Francisco Antonio Doria.
Boca Raton, Fla. [etc.] : CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2012. – XXI, [1], 138 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-415-69085-0 pbk
ISBN 978-0-203-16957-5 ebook

28. Katalog on-line
Hard times ? : how poor families make ends meet / Elaine Kempson, Alex Bryson and Karen Rowlingson.
London : Policy Studies Institute, © 1994. – X, 305 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 0-85374-587-0

29. Katalog on-line
Hortus (In)Conclusus Polska i Ukraina : rozmowy o filozofii i literaturze / idea książki, przekład i redakcja naukowa Anton Marczyński ; Marek Bieńczyk, Józef Bremer, Ihor Byczko, Andrij Dachnij, Anna Dziedzic, Mateusz […]
Warszawa : Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, copyright © 2017. – 242 strony ; 22 cm.
ISBN 978-83-64547-31-7

30. Katalog on-line
Idea sprawiedliwości społecznej : wstępna klasyfikacja znaczeń / Andrzej Stoiński.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2017. – 186 stron ; 21 cm.
ISBN 978-83-8100-080-2

31. Katalog on-line
Inspektorat Piotrkowski Armii Krajowej w dokumentach i komentarzach / Mirosław Kopa.
Łódź : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2013. – 947, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm.
(Biblioteka Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi ; t. 29)
ISBN 978-83-63695-03-3

32. Katalog on-line
Ja, Piotr Riviere, skorom już zaszlachtował moją matkę, moją siostrę i brata mojego… : przypadek matkobójcy z XIX wieku / przedstawił Michel Foucault ; przeł. Tadeusz Komendant i Grzegorz Wilczyński.
Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2002. – 299 s. : mapa ; 23 cm.
(Przygody Ciała)
ISBN 83-88560-62-X

33. Katalog on-line
Kamp, glamour, vintage : współczesne kategorie estetyczne / Wioletta Kazimierska-Jerzyk. Wydanie I.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. – 225 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-8088-828-9
ISBN 978-83-8088-829-6 e-ISBN

34. Katalog on-line
Kobieta w przestrzeni publicznej : dialog, praktyka, nauka / red. nauk. Olga A. Kotowska-Wójcik i Marta Luty-Michalak. Wydanie I.
Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, 2017. – 331, [1] strona : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-947012-3-9

35. Katalog on-line
Kod młodości : młodomowa w kontekstach społeczno-kulturowych / Anna Wileczek.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2018. – 300 stron : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-01-19807-7

36. Katalog on-line
„Kolana zginaj tylko przed Panem” : wkład protestantyzmu w kulturę Zachodu / pod redakcją Zbigniewa Paska.
Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2017. – 233 strony : ilustracje ; 22 cm.
ISBN 978-83-65705-58-7

37. Katalog on-line
Komunistyczne amnestie lat 1945-1947 – drogi do „legalizacji” czy zagłady? / pod red. Wojciecha J. Muszyńskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. – 512 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7629-418-6

38. Katalog on-line
Kreowanie społeczeństwa niewiedzy / redakcja Arkadiusz Jabłoński, Jan Szymczyk, Mariusz Zemło ; [opracowanie redakcyjne Teresa Jabłońska].
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – 532 s. : il. kolor. ; 23 cm.
(Studia nad Wiedzą / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji. Katedra Filozofii Społecznej. Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych ; t. 7)
ISBN 978-83-7702-983-1

39. Katalog on-line
Kształcenie, moralność, demokracja : teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką = Education, morality, democracy : theories and concepts of moral education and their […]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018. – 342 strony : ilustracje ; 20 cm.
(Educatio)
ISBN 978-83-8090-415-6 wersja drukowana
ISBN 978-83-8090-416-3 wersja elektroniczna

40. Katalog on-line
Kultura wobec czasu / pod red. Anny Grzegorczyk i Agnieszki Kaczmarek ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
Poznań : Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2008. – 198 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-87653-12-5

41. Katalog on-line
Marcin Luter : buntownik w czasach przełomu / Heinz Schilling ; przekład Jerzy Kałążny, współpraca Małgorzata Kałążna ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2017. – 697, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 22 cm.
(Poznańska Biblioteka Niemiecka ; 44)
ISBN 978-83-64864-64-3

42. Katalog on-line
Męskość i kobiecość czy walka płci? / pod red. Ireny Machaj i Renaty Suchockiej ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2009. – 239 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-87653-98-9

43. Katalog on-line
Muzyka, młodzież i styl życia : o uczestnictwie w kulturze muzycznej warszawskiej młodzieży / Katarzyna Magdalena Wyrzykowska.
Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, 2017. – 305, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-947012-4-6

44. Katalog on-line
Nikła siła : szkice kulturoznawcze / Maciej Kijko. Wydanie 1.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2017. – 155 stron ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN 978-83-64902-39-0

45. Katalog on-line
O duszy / Aleksander z Afrodyzji ; przełożyła, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Joanna Komorowska.
Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2016. – XXI, 200 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej / Polska Akademia Umiejętności ; 19)
ISBN 978-83-7676-232-6

46. Katalog on-line
O dwóch kulturach nauk przyrodniczych: teoretycznej i eksperymentalnej : studium z filozofii i metodologii przyrodoznawstwa / Andrzej Krasiński.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – 224 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64902-31-4

47. Katalog on-line
O przeznaczeniu / Aleksander z Afrodyzji ; przeł., oprac. i wstępem poprzedziła Joanna Komorowska.
Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2009. – XCIII, [1], 126 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej ; nr 15)
ISBN 978-83-7676-007-0

48. Katalog on-line
O sobie samym jako innym / Paul Ricoeur ; przełożył Bogdan Chełstowski ; naukowo opracowała i wstępem poprzedziła Małgorzata Kowalska. Wydanie 1, 1 dodruk.
Warszawa : PWN, 2018. – XXXVII, [1], 617, [1] strona ; 19 cm.
(Biblioteka Współczesnych Filozofów)

49. Katalog on-line
O zgodności przedwiedzy, predestynacji i wolnej woli z łaską Bożą : fragmenty filozoficzne / Anzelm z Canterbury ; przekład, wprowadzenie i komentarz Andrzej P. Stefańczyk.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – 232, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-8061-165-8

50. Katalog on-line
O życiu i śmierci : upadek etyki tradycyjnej / Peter Singer ; przeł. i posł. opatrzyły Anna Alichniewicz i Anna Szczęsna.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1997. – 277, [2] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej)

51. Katalog on-line
Od milczenia do opowieści : kulturowe dyskursy o umieraniu i śmierci / Agnieszka Kaczmarek.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2016. – 331 s. ; 24 cm.
(Monografie)
ISBN 978-83-64902-27-7

52. Katalog on-line
Okręg Rzeszowski Narodowej Organizacji Wojskowej – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1944-1947 / Mirosław Surdej.
Rzeszów ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. – 584 strony, [56] stron tablic : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-372-4
ISBN 978-83-8098-114-0

53. Katalog on-line
Państwo Islamskie ISIS : nowa twarz ekstremizmu / Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Przemysław Mazur. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Difin, 2018. – 267 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-83-8085-621-9

54. Katalog on-line
Pion walki z podziemiem niepodległościowym RBP/MBP 1944-1954 / pod redakcją Tadeusza Ruzikowskiego.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 483, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-092-1

55. Katalog on-line
Pisma egzegetyczne / Plutarch z Cheronei ; przeł., wstępem i objaśnieniami opatrzyła Joanna Komorowska.
Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2012. – 153 s. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej / Polska Akademia Umiejętności ; nr 18)
ISBN 978-83-7676-135-0

56. Katalog on-line
Pisma. T. 1 / Filon Aleksandryjski ; przeł., wstępem i koment. oparzył Leon Joachimowicz.
Warszawa : Pax, 1986. – 274, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 83-211-0707-9

57. Katalog on-line
Pod obuchem zagłady : Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1942 / Tomasz Kubicki.
Warszawa : Bellona, cop. 2016. – 290, [6] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-11-14127-8

58. Katalog on-line
Podstawowe problemy fenomenologii / Martin Heidegger ; przeł. Bogdan Baran.
Warszawa : Fundacja Aletheia, 2009. – 367, [1] s. ; 20 cm.

59. Katalog on-line
Polacy 80 : wyniki badań ankietowych / zespół aut.: Władysław Adamski [et al.].
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, 1981. – 166 s. : il. ; 20 cm.

60. Katalog on-line
Politologii model krytyczny / redakcja naukowa Magdalena Mikołajczyk, Mirosław Karwat.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. – 341 stron ; 21 cm.
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 810)
ISBN 978-83-8084-085-0

61. Katalog on-line
Północ i Południe : teksty o polskiej kulturze i historii / Marek A. Cichocki. Wydanie I.
Warszawa : Teologia Polityczna, 2018. – 343 strony ; 21 cm.
(Życie Codzienne Idei ; t. 9)
ISBN 978-83-62884-81-0

62. Katalog on-line
Polska pod okupacją 1939-1945. T. 1 / [kolegium redakcyjne Marek Gałęzowski i 6 innych].
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 488 s., [16] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7629-852-8

63. Katalog on-line
Polska pod okupacją 1939-1945. T. 2 / [kolegium redakcyjne Marcin Przegiętka i 7 pozostałych].
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 390 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-055-6

64. Katalog on-line
Postronni? : zagłada w relacjach chłopskich świadków / Karolina Koprowska.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, © copyright 2018. – 210 stron ; 24 cm.
(Modernizm w Polsce ; 57)
ISBN 978-83-242-3418-9
ISBN 978-83-242-3337-3 e-ISBN

65. Katalog on-line
Powiat Ostrów Mazowiecka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych / pod redakcją naukową Kazimierza Krajewskiego.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 751, [1] s., [32] s. tabl. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Mazowsze i Podlasie w Ogniu 1944-1956 ; t. 6)
ISBN 978-83-8098-082-2

66. Katalog on-line
Powstanie filozofii naukowej / Hans Reichenbach ; tł. z jęz. ang. Halina Krahelska.
Warszawa : Książka i Wiedza, dr. 1961. – 392 s., [1] k. portr. : err. ; 21 cm.

67. Katalog on-line
Prawda po epoce post-truth / Andrzej Jarczewski.
Katowice : „Śląsk” Sp z o. o. Wydawnictwo Naukowe, 2017. – 146 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7164-955-4

68. Katalog on-line
Prawodawcy i tłumacze / Zygmunt Bauman ; przeł. Andrzej Ceynowa i Jerzy Giebułtowski ; red. nauk. przekł. Marian Kempny.
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN , 1998. – 278, [2] s. ; 23 cm.
ISBN 83-87632-07-4

69. Katalog on-line
Przeciw dwóm zaborcom : polityczna konspiracja piłsudczykowska w kraju w latach 1939-1947 / Marek Gałęzowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 551, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Seria Monografie ; t. 91)
ISBN 978-83-7629-440-7

70. Katalog on-line
Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku / pod redakcją Konrada Zielińskiego i Kamila Kijka.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – 263 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-874-6

71. Katalog on-line
Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych / redakcja naukowa Irena Borowik, Stella Grotowska, Piotr Stawiński. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018. – 336 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-7383-948-9

72. Katalog on-line
Responsibility, participation, conscious citizenship : the dilemmas of global education / edited by Klaudia Śledzińska ; authors Martyna Kawińska, Olga Kotowska-Wójcik, Marta Luty-Michalak, Katarzyna Rychlicka-Maraszek, […]First edition.
Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, 2017. – 237 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-947012-2-2

73. Katalog on-line
Roman Zambrowski 1909-1977 : studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce / Mirosław Szumiło.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. – 526, [1] s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 95)
ISBN 978-83-7629-621-0

74. Katalog on-line
Semiotyka i logika : dla kognitywistów / Kazimierz Trzęsicki.
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. – 725, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7431-489-3

75. Katalog on-line
Sieci wiedzy : teoria zarządzania między nauką a praktyką / Karolina J. Dudek.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, © copyright 2018. – 298 strony : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-242-3400-4
ISBN 978-83-242-3326-7 e-ISBN

76. Katalog on-line
Społeczeństwo a władza między Wisłą i Pilicą w latach 1945-1989 / pod red. Sebastiana Piątkowskiego, Ryszarda Śmietanki-Kruszelnickiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. – 211, [1] s. ; 24 cm.
(Konferencje IPN ; t. 42)
ISBN 978-83-7629-386-8

77. Katalog on-line
Strumień świadomości i monolog wewnętrzny w prozie polskiej w latach 1956-1980 / Piotr Prachnio.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – 220 stron ; 21 cm.
ISBN 978-83-8090-400-2 wersja drukowana
ISBN 978-83-8090-401-9 wersja elektroniczna

78. Katalog on-line
Subiektywizm w języku / redakcja naukowa Beata Szejgiec, Damian Gocół.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – 181 stron ; 24 cm.
ISBN 978-83-227-9043-4

79. Katalog on-line
Trouble in the forest : California’s redwood timber wars / Richard Widick.
Minneapolis ; London : University of Minnesota Press, © 2009. – XXIV, 353 strony : ilustracje ; 22 cm.
ISBN 978-0-8166-5324-9 hc : alk. paper
ISBN 978-0-8166-5325-6 pb : alk. paper

80. Katalog on-line
Understanding narrative inquiry : the crafting and analysis of stories as research / Jeong-Hee Kim.
Los Angeles ; London ; New Delhi ; Singapore ; Washington, DC ; Boston : SAGE, © 2016. – XIX, [1], 341 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-1-4522-8278-7 pbk. : alk. paper

81. Katalog on-line
Uwolnić wolność : wiara a polityka w trzecim tysiącleciu / Joseph Ratzinger Benedykt XVI ; przedmowa Jego Świątobliwość Papież Franciszek ; redakcja Pierluca Azzaro, Carlos Granados ; wydanie polskie pod redakcją […]
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II : Fundacja Rozwoju KUL, © 2018. – 186 stron ; 22 cm.
(Teksty wybrane / Joseph Ratzinger ; t. 5)
ISBN 978-83-65612-01-4

82. Katalog on-line
The virtues of Aristotle / D. S. Hutchinson.
London ; New York : Routledge, 2016. – IX, [1], 139 stron ; 24 cm.
(Routledge Library Editions. Aristotle ; Vol. 6)
ISBN 978-1-138-92762-9 set
ISBN 978-1-315-67490-2 set, ebk
ISBN 978-1-138-94233-2 Volume 6, hbk
ISBN 978-1-138-94243-1 Volume 6, pbk
ISBN 978-1-315-67318-9 Volume 6, ebk

83. Katalog on-line
W kręgu tradycji kulturowych środkowo-wschodniej Europy : tom poświęcony pamięci prof. Edwarda M. Pietraszka / redaktor naukowy Mieczysław Trojan.
Wrocław : Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. – 277, [1] s., [1] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-939353-4-5

84. Katalog on-line
W świecie protestu : idee i narzędzia współczesnych ruchów społecznych / red. M. Kowalewski, M. Rakusa-Suszczewski, A. Rozalska. Wydanie I.
Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, 2018. – 267 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-947012-5-3

85. Katalog on-line
Współczesne problemy socjologii wiedzy : w 80-lecie „Ideologii i utopii” Karla Mannheima / Tomasz Michał Korczyński (red.). Wydanie I.
Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, 2017. – 215 stron ; 24 cm.
ISBN 978-83-947012-1-5

86. Katalog on-line
Wymuszona współpraca czy zdrada? : wokół przypadków kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie / Alicja Jarkowska-Natkaniec ; przedmowa Isaac Wolhendler ; [tłumaczenie przedmowy] Dariusz Sajdera.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, © copyright 2018. – 433, [4] strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-3407-3
ISBN 978-83-242-3338-0 e-ISBN

87. Katalog on-line
Zaproszenie do socjologii refleksyjnej / Pierre Bourdieu oraz Loic J. D. Wacquant ; przeł. Anna Sawisz.
Warszawa : Oficyna Naukowa, 2001. – VI, 306, [2] s. ; 21 cm.
(Terminus ; 21)

KSIĄŻKI czekające na opracowanie
1.  Vestigia, imagines, verba : semiotics and logic in Medieval theological texts (XIIth-XIVth Century) / Edited by Constantino Marmo. 
Brepols, 1997.
ISBN 2-503-50563-5

CZASOPISMA
1. Katalog on-line
Allgemeine Zeitschrift für Philosophie / Allgemeine Gesellschaft für Philosophie in Deutschland.
Stuttgart : Fromman-Holzboog, 1976-. – 20 cm.

2. Katalog on-line
Arka : wolne pismo : eseistyka, krytyka, literatura, inne formy. 
Kraków : [s.n.], 1983-. – 24 cm.

3. Katalog on-line
The Bulletin of the Hegel Society of Great Britain. 
[S. l.] : The Society, 1980-. – 21 cm.

4. Katalog on-line
Bulletin of the Section of Logic / Polish Academy of Sciences. Institute of Philosophy and Sociology.
Wrocław : IFiS PAN, 1972-. – 21 cm.

5. Katalog on-line
Collectanea Theologica = Przegląd Teologiczny: publicantur tertio quoque mense a Societate Theologorum Polonorum. 
Lwów : Soc. „Bibljoteka Religijna”, 1931-1939, 1949- (Lwów : Drukarnia Tow. „Bibljoteka Religijna). – 23 cm.

6. Katalog on-line
Current sociology = La Sociologie contemporaine.
Paris : Unesco, [1952- – v. ; 24 cm.

7. Katalog on-line
Development and Change. 
The Hague : Mouton, 1969-. – 22 cm.

8. Katalog on-line
Folia Philosophica / Uniwersytet Śląski.
Katowice : Wydawnictwo UŚ, 1993-. – 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336)

9. Katalog on-line
Forum Socjologiczne / [Uniwersytet Wrocławski. Instytut Socjologii].
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010-. – 24 cm.

10. Katalog on-line
Górnośląskie Studia Socjologiczne / Śląski Instytut Naukowy w Katowicach.
Katowice : Wydawnictwo „Śląsk”, 1963-. – 24 cm.

11. Katalog on-line
Human Organization : journal of the Society for Applied Anthropology. 
Washington, DC: SAA, 1949-. – 28 cm.

12. Katalog on-line
International Philosophical Quarterly. 
New York : Fordham University Press, 1961-. – 25 cm.

13. Katalog on-line
Kulturaustausch : Zeitschrift für internationale Perspektiven / Institut für Auslandsbeziehungen.
Regensburg: ConBrio Verlagsgesellschaft, 2006-. – 30 cm.

14. Katalog on-line
Leviathan : Zeitschrift für Sozialwissenschaft. 
Düsseldorf : Bertelsmann Universitätsverlag, 1973-. – 22 cm.

15. Katalog on-line
Literatura na Świecie / [red.nacz. Wacław Kubacki].
Warszawa : Wydawnictwo Współczesne RSW „Prasa”, 1971-. – 24 cm.

16. Katalog on-line
Logique et Analyse / Centre national belge de recherches de logique.
Louvain : CNBRL, 1958-. – 24 cm.

17. Katalog on-line
Mazowsze, Studia Regionalne / Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ; redaktor naczelny Zbigniew Strzelecki.
Warszawa : MBPR, 2008-. – 24 cm.

18. Katalog on-line
Nowe Książki : przegląd nowości wydawniczych / [Polskie Towarzystwo Wydawców Książek].
Warszawa : PTWK, 1949-. – 24 cm.

19. Katalog on-line
Pamiętnik Literacki / Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie.
Londyn : Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 1976-. – 21 cm.

20. Katalog on-line
Polityka Społeczna : miesięcznik poświęcony zagadnieniom pracy, płac i zabezpieczenia społecznego / [Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych].
Warszawa : MPPiSS, 1974-. – 29 cm.

21. Katalog on-line
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Filozoficznych, Instytut Filozofii i Socjologii.
Warszawa : IFiS PAN, 1992-. – 24 cm.

22. Katalog on-line
Przegląd Humanistyczny / [Jan Zygmunt Jakubowski red. nacz.].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957-. – 23 cm.

23. Katalog on-line
Przegląd Polityczny. 
[Gdańsk : s.n.], 1983-1989, 1991- . – 28 cm.

24. Katalog on-line
Revista de ciencias sociales.
[San José] : Editorial Universidad de Costa Rica [etc.], 1959-. – v. ill. 23-26 cm.

25. Katalog on-line
Revue Philosophique de Louvain : fondée en 1894 sous le titre de Revue Néo-scolastique par D. Mercier / publ. par la Société Philosophique de Louvain.
Louvain : Éditions de l’Institut supérieur de philosophié, 1946- . – 25 cm.

26. Katalog on-line
Rocznik Tomistyczny / Naukowe Towarzystwo Tomistyczne ; [red. nacz. Artur Andrzejuk].
Warszawa : Naukowe Towarzystwo Tomistyczne, 2012-. – 24 cm.

27. Katalog on-line
Sociologičeski Problemi : dvumesečno spisanie na Instituta po Sociologiâ pri BAN. 
Sofiâ : [Izd. na BAN], 1969-. – 24 cm.

28. Katalog on-line
Sociologický Časopis. 
Praha : Academia, 1965-. – 24 cm.

29. Katalog on-line
Stan Rzeczy : teoria społeczna : Europa Środkowo-Wschodnia / Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa : Instytut Socjologii UW, 2011-. – 24 cm.

30. Katalog on-line
Studia Logica / Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1953-. – 25 cm.

31. Katalog on-line
Studia Psychologica / [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej].
Warszawa : Wydawnictwo UKSW, 2000-. – 20 cm.

32. Katalog on-line
Studia Socjologiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Wrocław : PAN, 1961-. – 24 cm.

33. Katalog on-line
Studia z Filozofii Polskiej / Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Cieszynie, Instytut Teologiczny w Bielsku-Białej.
Bielsko-Biała : Scriptum, 2006-. – 26 cm.

34. Katalog on-line
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja : dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN. 
Warszawa : IBL PAN, 1990-. – 21 cm.

35. Katalog on-line
Twórczość : miesięcznik literacko-krytyczny / [red. nacz. Kazimierz Wyka].
Warszawa : Spółdz. Wydaw. „Czytelnik”, 1945-. – 24 cm.

36. Katalog on-line
Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne / [Kuria Xiążęco-Metropolitalna Krakowska].
Kraków : Kuria X.-M. Krakowska, 1945-1953, 1956-. – 45 cm.

37. Katalog on-line
Więź / [Tadeusz Mazowiecki, red. nacz.].
Warszawa : [s. n.], 1958- (Warszawa : Zakł. Graf. RSW „Prasa”). – 20 cm.

38. Katalog on-line
Znak / [red. Jerzy Radkowski].
Kraków : Spółdzielnia Wydawnicza „Znak”, 1946-. – 21 cm.