Nowe nabytki – 01.04.2018-30.04.2018

Nowe nabytki – 01.04.2018-30.04.2018

KSIĄŻKI
1. Katalog on-line
Antyhumanistyczna teoria polityki w myśli Michela Foucaulta / Bartłomiej Błesznowski. Wydanie I.
Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. – 274 strony ; 21 cm.
ISBN 978-83-7688-440-0

2. Katalog on-line
Biografia i wojna : metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych : wybór tekstów / pod redakcją Renaty Dopierały i Katarzyny Waniek.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 537 s. : il. ; 25 cm.

3. Katalog on-line
Boolean function complexity : advances and frontiers / Stasys Jukna.
Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2012. – XV, 617 s. : il. ; 25 cm.
(Algorithms and Combinatorics, 0937-5511 ; vol. 27)
ISBN 978-3-642-24507-7
ISBN 978-3-642-24508-4 e-ISBN

4. Katalog on-line
Demokracja dla wszystkich / [red. tomu: Janusz Pluta, Ewa Stawowy, Stefan Wilkanowicz].
Kraków : Znak, [ca 1993]. – 249, [3] s. ; 21 cm.
(Problemy)
(Politike : biblioteka myśli politycznej)

5. Katalog on-line
Dictators and democrats : masses, elites, and regime change / Stephan Haggard and Robert R. Kaufman.
Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2016. – XXII, 396 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-691-17214-9
ISBN 978-0-691-17215-6 pbk.

6. Katalog on-line
Dyrektor jako kierownik zespołu / Adam Sarapata.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1972. – 190, [2] s. : il. ; 19 cm.
(Biblioteka Dyrektora)

7. Katalog on-line
Dziecko, in vitro, społeczeństwo : ujęcie interdyscyplinarne / redakcja naukowa Anna Krawczak, Ewa Maciejewska-Mroczek, Magdalena Radkowska-Walkowicz. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Oficyna Naukowa, 2018. – 278, [2] strony ; 21 cm.
ISBN 978-83-64363-85-6

8. Katalog on-line
Dzieje sześciu pojęć : sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne / Władysław Tatarkiewicz. Wyd. 2.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. – 437, [2] s. : il. ; 25 cm.

9. Katalog on-line
The early modern subject : self-consciousness and personal identity from Descartes to Hume / Udo Thiel. First published in paperback, reprinted with corrections 2014.
Oxford ; New York : Oxford University Press, 2014. – XV, [1], 483 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-954249-9 hbk
ISBN 978-0-19-870440-9 pbk

10. Katalog on-line
Elementy teorii wyboru społecznego / wprow. i wybór tekstów Grzegorz Lissowski.
Warszawa : „Scholar”, 2001. – 275 s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN 83-88495-21-6

11. Katalog on-line
Estetyka starożytna / Władysław Tatarkiewicz.
Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw., 1960. – 410 s. : il. ; 25 cm.
(Historia estetyki / Władysław Tatarkiewicz ; 1)

12. Katalog on-line
Fedon / Platon ; przełożył i komentarzem opatrzył Ryszard Legutko. Wydanie I.
Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy : Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja „Teologii Politycznej”, 2017. – 446 stron ; 22 cm.
(Biblioteka Klasyczna ; t. 4)

13. Katalog on-line
The first and second discourses / Jean-Jacques Rousseau ; edited, with introduction and notes, by Roger D. Masters ; translated by Roger D. and Judith R. Masters.
New York : St Martin’s Press, cop. 1964. – [4], 248 stron : ilustracje ; 21 cm.

14. Katalog on-line
The general theory of employment interest and money / John Maynard Keynes. Paperback edition, fourth reprint.
Cambridge : Macmillan : Cambridge University Press, 1981. – XXXIV, [2], 428 stron ; 24 cm.

15. Katalog on-line
Global sociology / Robin Cohen and Paul Kennedy ; with Maud Perrier. Third edition.
Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, © 2013. – XXXII, 455 stron : (w tym kolorowe) ; 25 cm.
ISBN 978-0-230-29374-8
ISBN 978-1-137-27246-1 (eBook)

16. Katalog on-line
Gnostyczne światy Brunona Schulza / Artur Jocz.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, cop. 2016. – 192, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN 978-83-64902-29-1

17. Katalog on-line
The government of Poland / Jean-Jacques Rousseau ; translated, with an introduction and notes, by Willmoore Kendall. First printing.
Indianapolis ; New York : Bobbs-Merrill Company, cop. 1972. – XXXIX, [1], 116 stron ; 21 cm.
(LLA ; 165)

18. Katalog on-line
Harvard Business Review on managing people. 
Boston : Harvard Business School Press, cop. 1999. – V, [3], 269 stron : ilustracje ; 21 cm.
(The Harvard Business Review Paperback Series)
ISBN 0-87584-907-5 alk. paper

19. Katalog on-line
Hegel’s philosophy of action / edited by Lawrence S. Stepelevich and David Lamb. First published in 1983.
Atlantic Highlands : Humanities Press, 1983. – [8], 226, [1] stron ; 24 cm.
ISBN 0-391-02823-5

20. Katalog on-line
Hegels Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte / hrsg. von Elisabeth Weisser-Lohmann und Dietmar Köhler.
Bonn : Bouvier Verlag, 1998. – 333 s. ; 24 cm.
(Hegel-Studien., 0440-5927 ; 38 Beiheft)
ISBN 3-416-02774-4

21. Katalog on-line
Historia myśli politycznej i prawnej / Hubert Izdebski. Wyd. 3 rozsz.
Warszawa : C. H. Beck, 2001. – XXV, [3], 281 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN 83-7110-590-8

22. Katalog on-line
Idol w kulturze : studia / pod redakcją Edwarda Fiały, Adama Fitasa, Dariusza Skórczewskiego.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. – 290, [2] strony : ilustracje ; 21 cm.
(Literatura w Kręgu Wartości)
ISBN 978-83-8061-464-2

23. Katalog on-line
In search of dominant idea / Grzegorz Leopold Seidler ; [transl. Alina Szala] ; Polonia Centre of Culture and Education at Maria Curie-Skłodowska University and Polonia Society for Relations with Poles Living Abroad.
Lublin : Wydawnictwo „Polonia”, 1984. – 74, [1] s. ; 17 cm.

24. Katalog on-line
An introduction to description logic / Franz Baader, Ian Horrocks, Carsten Lutz, Uli Sattler.
Cambridge : Cambridge University Press, 2017. – vii, [1], 255 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-0-521-87361-1 Hardback
ISBN 978-0-521-69542-8 Paperback

25. Katalog on-line
Kant’s political writings / edited with an introduction and notes by Hans Reiss ; translated by h. B. Nisbet.
Cambridge : At the University Press, 1971. – XI, [1], 210 stron ; 22 cm.
(Cambridge Studies in the History and Theory of Politics)
ISBN 0-521-07717-6

26. Katalog on-line
Koniec czasu : nowa rewolucja w fizyce / Julian Barbour ; tłumaczenie Tomasz Lanczewski. Wydanie I.
Kraków : Copernicus Center Press, 2018. – 591 stron : ilustracje ; 23 cm.

27. Katalog on-line
Krwawy cień genocydu. Cz. 2, Ludobójstwa – pamięć, dyskurs, edukacja / redakcja naukowa Beata Machul-Telus, Urszula Markowska-Manista, Lech M. Nijakowski.
Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2017. – 537, [1] strona ; 20 cm.
ISBN 978-83-65304-63-6

28. Katalog on-line
Kultura ma znaczenie : jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw / red. Lawrence E. Harrison, Samuel P. Huntington ; przeł. Sławomir Dymczyk.
Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2003. – 463, [1] s. : wykr. ; 20 cm.
ISBN 83-7298-368-2

29. Katalog on-line
Lectures on jurisprudence / Adam Smith ; ed. by R. L. Meek, D. D. Raphael and P. G. Stein.
Oxford [etc.] : Clarendon Press, cop. 1978. – VIII, 610 s. ; 24 cm.
(The Glasgow edition of the works and correspondence of Adam Smith ; 5)
ISBN 0-19-828188-9

30. Katalog on-line
Leibniz : biografia intelektualna / Maria Rosa Antognazza ; tłumaczenie Zuzanna i Łukasz Lamżowie. Wydanie I.
Kraków : Copernicus Center Press, 2018. – 712 stron : ilustracje ; 25 cm.

31. Katalog on-line
Liberalism and the limits of justice / Michael J. Sandel.
Cambridge ; London ; New York ; New Rochel;le ; Melbourne ; Sydney : Cambridge University Press, 1982. – IX, 191 stron. ; 23 cm.
ISBN 0-521-24501-X hard covers
ISBN 0-521-27077-4 paperback

32. Katalog on-line
Listy 1957-2007 / Leszek Kołakowski, Andrzej Walicki ; do druku podał, komentarzem i aneksami opatrzył Andrzej Walicki ; z rękopisów przepisał i opracował Henryk Citko. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2018. – 387, [1] strona ; 21 cm.
(Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Źródła)
ISBN 978-83-7683-159-6

33. Katalog on-line
Logika praktyczna / Zygmunt Ziembiński. Wyd. 21.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. – 282, [2] s. : il. ; 24 cm.

34. Katalog on-line
Logika praktyczna / Zygmunt Ziembiński. Aneks: Elementy rachunku predykatów / Kazimierz Świrydowicz. Wyd. 18 przejrz. i popr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. – 282, [2] s. : il. ; 24 cm.

35. Katalog on-line
Main currents of marxism : its origins, growth and dissolution. 1, The Founders / Leszek Kolakowski ; transl. from the Polish by P. S. Falla.
Oxford : Clarendon Press, 1978. – XIII, [1], 434 s. ; 23 cm.

36. Katalog on-line
Main currents of marxism : its origins, growth and dissolution. 3, The Breakdown / Leszek Kolakowski ; transl. from the Polish by P. S. Falla.
Oxford : Clarendon Press, 1978. – XII, 548 s. ; 23 cm.

37. Katalog on-line
Man and society : political and social theories from Machiavelli to Marx. Vol. 1, From the Middle Ages to Locke / John Plamenatz ; revised by M. E. Plamenatz and Robert Wokler. New ed.
London ; New York : Longman, 1992. – XXX, 408 s. ; 22 cm.
ISBN 0-582-05540-7

38. Katalog on-line
Market socialism : the debate among socialists / [ed. by Bertell Ollman] ; participants David Schweickart [et al.].
New York ; London : Routledge, cop. 1998. – VIII, 200 s. ; 23 cm.
ISBN 0-415-91966-5
ISBN 0-415-91967-3 pbk.

39. Katalog on-line
Michael Bakunin / by E. H. Carr.
New York : Vintage Books, [post 1970], cop. 1937. – IX, [1], 511, [1], XIII, [1] s. ; 19 cm.
(Vintage Russian Library ; V-725)

40. Katalog on-line
Miscellaneous writings of G. W. F. Hegel / edited by Jon Stewart.
Evanston : Northwestern University Press, © 2002. – XXXIII, [3], 441, [2] strony ; 24 cm.
(SPEP Studies in Historical Philosophy)
ISBN 0-8101-1750-9 cloth
ISBN 0-8101-1751-7 paper

41. Katalog on-line
Mistrzowie i uczniowie : bibliografia zawartości wydawnictw zbiorowych dedykowanych Warszawskiej Szkole Historii Idei / Irena Bednarz. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2018. – 200, [1] stron ; 21 cm.
(Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Studia)

42. Katalog on-line
Modal logic / Patrick Blackburn, Maarten de Rijke, Yde Venema. 4th print. with corr.
Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – XXII, 554 s. : il. ; 23 cm.
(Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science ; 53)
ISBN 978-0-521-80200-0 hardback
ISBN 978-0-521-52714-9 paperback

43. Katalog on-line
Money and the morality of exchange / edited by J. Parry and M. Bloch. Reprinted.
Cambridge : Cambridge University Press, 2000. – VIII, 276 stron ; 23 cm.
ISBN 0-521-36597-X hard covers
ISBN 0-521-36774-3 paperback

44. Katalog on-line
Nadzór korporacyjny : perspektywa międzynarodowa / oprac. i tł. Izabela Koładkiewicz.
Warszawa „Poltext”, 1999. – 175 s. : il. ; 22 cm.
(Euromanagement)
ISBN 83-86890-70-3

45. Katalog on-line
Neue Grundgesetze zur rationellen Physik und Chemie. Fol. 1 / Eugen Dühring.
Leipzig : Fues, 1878. – VIII, 34 s. ; 25 cm.

46. Katalog on-line
Nienawiść do świata : totalitaryzmy i ponowoczesność / Chantal Delsol ; przełożył Marek Chojnacki.
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2017. – 303, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-211-2009-6

47. Katalog on-line
O Pascalu i polskim przekładzie „Myśli” Pascala : (w trzechsetną rocznicę Pascala) / Kazimierz Jarecki.
Lwów : Nakładem „Przeglądu Teologicznego”, 1923. – 30 stron ; 24 cm.

48. Katalog on-line
Obywatel na zielonej wyspie : polityka społeczna i obywatelstwo społeczne w Polsce w dobie europejskiego kryzysu ekonomicznego / Maria Theiss, Anna Kurowska, Janina Petelczyc, Barbara Lewenstein.
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2017. – 236 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-7683-154-1

49. Katalog on-line
Obywatel w społeczeństwie sieci : warunki i narzędzia społecznej partycypacji w ponowoczesnym świecie / Joanna Wojniak.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016. – 237, [2] s. ; 21 cm.
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; 774)
ISBN 978-83-8084-016-4

50. Katalog on-line
Od Facebooka do post-przyjaźni : współczesne przeobrażenia bliskich relacji / Piotr Szarota. Wydanie pierwsze.
Warszawa : PWN : Instytut Psychologii. Polska Akademia Nauk, 2018. – IX, [1], 161, [2] strony ; 21 cm.
(Społeczne Wyzwania Współczesności. Seria imienia Profesora Tadeusza Tomaszewskiego)

51. Katalog on-line
The origin of concepts / Susan Carey. First issued as an Oxford University Press paperback, 2011.
Oxford : Oxford University Press, 2011. – VIII, [2], 598 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Oxford Series in Cognitive Development)
ISBN 978-0-19-983880-6

52. Katalog on-line
Paying for productivity : a look at the evidence / Alan S. Blinder editor.
Washington : Brookings Institution, cop. 1990. – XII, 308 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 0-8157-1000-3
ISBN 0-8157-0999-4 pbk.

53. Katalog on-line
Die Philosophie des Rechts : die Mitschriften Wannenmann (Heidelberg 1817/18) und Homeyer (Berlin 1818/19) / G. W. F. Hegel ; Herausgegeben, eingeleitet und erläutert von Karl-Heinz Ilting. Erste Auflage.
Stuttgart : Klett-Cotta, © 1983. – 399 stron ; 24 cm.
ISBN 3-608-91061-1

54. Katalog on-line
Philosophie des Rechts : die Vorlesung von 1819/20 in einer Nachschrift / Georg Friedrich Wilhelm Hegel ; Herausgegeben von Dieter Henrich. Erste Auflage.
Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, © 1983. – 388, [1] stron ; 24 cm.
ISBN 3-518-07596-9 kart.
ISBN 3-518-07595-0 Gewebe

55. Katalog on-line
Poland between east and west : the controversies over self-definition and modernization in partitioned Poland : the August Zaleski Lectures, Harvard University, 18-22 April 1994 / Andrzej Walicki.
Cambridge : Harvard University Press. Ukrainiane Research Institute, 1994. – 61 s. : il. ; 23 cm.
(Harvard Series in Ukrainian Studies)
ISBN 0-916458-71-7

56. Katalog on-line
The political thought of Thomas G. Masaryk / by Roman Szporluk.
Boulder : East European Monographs ; New York : distributed by Columbia University Press, 1981. – [8], 244 s. ; 23 cm.
(East European Monographs ; no. 85)
ISBN 0-914710-79-6

57. Katalog on-line
Political writings / Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Reprint.
New York ; London : Garland Publishing, 1984. – VII, [1], 335 stron ; 23 cm.
(Philosophy of Hegel : seventeen of the most important books on Hegel’s philosophy reprinted in sixteen volumes ; 17)
(A Garland Series)
ISBN 0-8240-5633-7 alk. paper

58. Katalog on-line
The population bomb / Paul R. Ehrlich. Second printing.
New York : Sierra Club, 1970. – 191 stron : ilustracje ; 23 cm.

59. Katalog on-line
Prawda, poufność, autonomia – problemy informacji w etyce medycznej / redakcja naukowa Włodzimierz Galewicz.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, copyright 2018. – 349, [3] stron ; 25 cm.
(Antologia Bioetyki ; t. 5)
ISBN 978-83-242-3097-6
ISBN 978-83-242-3289-5 e-ISBN

60. Katalog on-line
Prawo jako mit : relacja pomiędzy tubylczym prawem zwyczajowym a prawem stanowionym / Magdalena Krysińska-Kałużna. Wydanie I.
Kraków : Nomos, 2017. – 254 strony ; 21 cm.
ISBN 978-83-7688-472-1

61. Katalog on-line
Principes de la philosophie du droit ou droit naturel et science de l’état en abrégé / G. W. F. Hegel ; texte présenté, traduit et annoté par Robert Derathé avec la collaboration de Jean-Paul Frick.
Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 1975. – 352 strony ; 24 cm.
(Bibliotheque des Textes Philosophiques)

62. Katalog on-line
Problem wiedzy w rosyjskim projekcie neokantowskim / Barbara Czardybon.
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, copyright © 2017. – 355, [1] strona ; 21 cm.
(Seria Filozofia Rosyjska ; t. 9)
ISBN 978-83-7683-151-0

63. Katalog on-line
Przedsiębiorczość i rynek / [rada nauk. Lesław H. Haber (przewodn.)].
Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996. – 163 s. : il. ; 23 cm.
(Prace Naukowe Profesjonalnej Szkoły Biznesu – Szkoły Wyższej w Krakowie ; nr 1)
ISBN 83-85441-42-5

64. Katalog on-line
Przestrzenie wspólnoty : filozofia wspólnotowości w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym / Piotr Juskowiak.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015. – 334 s. ; 24 cm.
(Monografie)
ISBN 978-83-64902-11-6

65. Katalog on-line
Public administration in Japan / edited by IIAS Tokyo Round Table Organizing Committee.
Tokyo : Institute of Administrative Management, 1982. – [6], 299 stron : ilustracje ; 25 cm.

66. Katalog on-line
Pułapki przedstawienia : filozofia przez pryzmat praktyk montażu pojęć / Agnieszka Doda-Wyszyńska.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2016. – 322 s. : il. ; 24 cm.
(Monografie)
ISBN 978-83-64902-19-2

67. Katalog on-line
Purse or wallet? : gender inequalities and income distribution within families on benefits / Jackie Goode, Claire Callender, Ruth Lister.
London : Policy Studies Institute, cop. 1998. – XIV, 112 stron ; 22 cm.
(PSI Report ; no. 853)
ISBN 0-85374-749-0

68. Katalog on-line
Reformacja i nowoczesność / Michał Warchała, Maria Rogińska, Piotr Stawiński.
Kraków : Nomos, 2017. – 172 strony ; 21 cm.
ISBN 978-83-7688-484-4

69. Katalog on-line
Retrotopia : jak rządzi nami przeszłość / Zygmunt Bauman ; przekład Karolina Lebek. Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. – 301 strony ; 20 cm.
ISBN 978-83-01-19855-8

70. Katalog on-line
The rise and fall of communism / Archie Brown.
London : Bodley Head, 2009. – XV, [1], 720 stron, [16] stron tablic : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-0-224-07879-5

71. Katalog on-line
Rozwarstwienie społeczne : zasoby, szanse i bariery : Polskie Badania Panelowe POLPAN 1988-2013 / pod redakcją Anny Kiersztyn, Danuty Życzyńskiej-Ciołek, Kazimierza M. Słomczyńskiego.
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2017. – 401 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-7683-158-9

72. Katalog on-line
Ryzykowne spotkanie teologii z nauką / Dominique Lambert ; tłumaczenie Paloma Korycińska. Wydanie I.
Kraków : Copernicus Center Press, 2018. – 268 stron ; 22 cm.
(Nauka i Religia)

73. Katalog on-line
Rządzenie sobą i innymi / Michel Foucault ; przełożył Michał Herer ; wydanie opracował Frédéric Gros pod kierownictwem François Ewalda i Alessandro Fontany. Wydanie I.
Warszawa : PWN, 2018. – 460 stron ; 23 cm.

74. Katalog on-line
Semiotyki obrazu : reprezentacje i przedmioty / Katarzyna Machtyl.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. – 248 s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Doktoraty)
ISBN 978-83-64902-28-4

75. Katalog on-line
Socjologia humanistyczna a badania jakościowe / pod redakcją Krzysztofa Podemskiego.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – 149 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-64902-23-9

76. Katalog on-line
The soldier and the nation : the role of the military in Politics, 1918-1985 / Jerzy J. Wiatr ; forew. by Robin Alison Remington.
Boulder ; London : Westview Press, 1988. – XX, 204 s. ; 24 cm.
ISBN 0-8133-0358-3

77. Katalog on-line
Solidarity and Poland : impacts East and West / [Manuel Azcarate et al.] ; ed. by Steve W. Reiquam ; with the assistance of Cathie M. Lorenz.
Washington : Wilson Center Press, cop. 1988. – X, 60 s. : il. ; 23 cm.
(Wilson Center Perspectives)
ISBN 0-943875-02-1 paperback
ISBN 0-943875-05-6 hardback

78. Katalog on-line
Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna / redakcja naukowa Agnieszka Fihel. Wydanie 1.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 206 stron : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-235-3020-6 druk
ISBN 978-83-235-3036-7 e-pub
ISBN 978-83-235-3028-2 pdf online
ISBN 978-83-235-3044-2 mobi

79. Katalog on-line
Struktury metodologiczne w nauce : słowa klucze filozofii nauki / Zygmunt Hajduk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wyd. 2 popr.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. – 339 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8061-419-2

80. Katalog on-line
Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 2, Przestrzenne zróżnicowanie struktury społecznej / Maria Halamska, Radosław Hoffmann, Monika Stanny. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. – 158 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 2543-5817)
ISBN 978-83-7383-859-8

81. Katalog on-line
Świat uczuć u świętego Tomasza z Akwinu / Justyna Fiołek. Wydanie I.
Warszawa : Katolicki Instytut Apologetyczny, 2017. – 121, [6] stron ; 20 cm.
ISBN 978-83-949851-4-1

82. Katalog on-line
Theory and evidence in semantics / edited by Erhard Hinrichs and John Nerbonne.
Stanford : Center for the Study of Language and Information, Stanford University, cop. 2009. – XXVII, [1], 261 stron : ilustracje ; 23 cm.
(CSLI Publications)
ISBN 978-1-57586-576-8 pbk. : alk. paper
ISBN 1-57586-576-9 pbk. : alk. paper
ISBN 978-1-57586-577-5 cloth : alk. paper
ISBN 1-57586-577-7 cloth : alk. paper

83. Katalog on-line
The theory of moral sentiments / Adam Smith ; ed. by D. D. Raphael and A. L. Macfie.
Oxford : Clarendon Press, 1976. – X, 412 s. ; 24 cm.
ISBN 0-19-828189-7

84. Katalog on-line
Transcendentalne stany poznawcze : wybrane odmiany i ich status epistemiczny / Renata Wieczorek.
Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, 2018. – 200 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-87963-82-8

85. Katalog on-line
Umysł konfabulujący : analiza kognitywistyczna / Magdalena Reuter.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014. – 146 s. : il. ; 24 cm.
(Umysł – Prace z Filozofii i Kognitywistyki)
ISBN 978-83-62243-73-0

86. Katalog on-line
Variae / Kasjodor Senator ; tłumaczenie Anna Kołtunowska – przedmowa, Księgi I-V, IX, Robert Sawa – Księgi VI-VIII, X-XII ; rewizja przekładu i opracowanie Monika Ożóg, Henryk Pietras SJ.
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2017. – XXII, [2], 1003, [1] s. ; 23 cm.
(Synody i Kolekcje Praw = Synodi et Collectiones Legum ; t. 11)
(Źródła Myśli Teologicznej ; 79)

87. Katalog on-line
Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschft : Heidelberg 1817/18 mit Nachträgen aus der Vorlesung 1818/19 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; nachgeschrieben von P. Wannenmann ; hrsg. von C. Becker [et al.] ; mit einer Einl. von O. Pöggeler.
Hamburg : Felix Meiner Verlag, 1983. – LIII, 299, [2] s. ; 24 cm.
(Vorlesungen : ausgewählte Nachschrifren und Manuskripte / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; Bd. 1)
ISBN 3-7873-0582-3

88. Katalog on-line
Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831. Bd. 1, Der objective Geist aus der Heidelberger Enzyklöpadie 1817 mit Hegels Vorlesungsnotizen 1818-1819 ; Naturrecht und Staatswissenschaft nach der Vorlesungsnachschrift von […]
Stuttgart-Bad Connstatt : Frommann-Holzboog, 1973. – 603 strony : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 3-7728-0353-9

89. Katalog on-line
Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831. Bd. 2, Die „Rechtsphilosophie”, mit Hegels Vorlesungsnotizen 1821-1825 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; Edition und Kommentar in sechs Bänden von Karl-Heinz Ilting.
Stuttgart-Bad Connstatt : Frommann-Holzboog, 1974. – 816 stron : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 3-7728-0353-9

90. Katalog on-line
Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831. Bd. 3, Philosophie der Rechts-, nach der Vorlesungsnachschrift von H. G. Hotho 1822/23 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; Edition und Kommentar in sechs Bänden von Karl-Heinz Ilting.
Stuttgart-Bad Connstatt : Frommann-Holzboog, 1974. – 841 stron, [1] karta tablica : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 3-7728-0353-9

91. Katalog on-line
Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831. Bd. 4, Philosophie der Rechts-, nach der Vorlesungsnachschrift K. G. v. Griesheims 1824/25 ; Der objektive Geist, aus der Berliner Enzyklopädie zweite und dritte Auflage (1827 […]
Stuttgart-Bad Connstatt : Frommann-Holzboog, 1974. – 925 stron, [4] karty tablice : errata ; ilustracje ; 21 cm.
ISBN 3-7728-0353-9

92. Katalog on-line
The wealth of nations : books I-III / Adam Smith ; with introduction by Andrew Skinner. Reprinted 1977.
Harmondsworth : Penguin Books, 1977. – 535 stron ; 18 cm.
(Pelican Classics)
ISBN 0-14-040012-5

93. Katalog on-line
Wykłady z filozofii dziejów. T. 1 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; w przekł. Janusza Grabowskiego i Adama Landmana ; wstępem poprzedził Tadeusz Kroński ; [Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny].
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – LXXVII, 337 s., [1] s. tabl. ; 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

94. Katalog on-line
Wykłady z filozofii dziejów. T. 2 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; w przekł. Janusza Grabowskiego i Adama Landmana ; wstępem poprzedził Tadeusz Kroński ; [Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny].
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 392, [1] s. : err. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

KSIĄŻKI czekające na opracowanie
1.  The Anarchist reader / Ed. by George Woodcock. 
Glasgow : 1977.

2.  Essays on politics and culture / John Stuart Mill. 
Garden City : New York : 1963.

3.  Prawda, Chrystus, judaizm / z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: Grzegorz Górny i Rafał Tichy. 
Warszawa : 2018.
ISBN 978-83-8079-354-5

CZASOPISMA
1. Katalog on-line
American Philosophical Quarterly / ed. by Nicholas Rescher.
Pittsburgh : Department of Philosophy University of Pittsburg, 1964 – . – 26 cm.

2. Katalog on-line
Arcana : kultura, historia, polityka / [Andrzej Nowak, red. nacz.].
Kraków : „Arcana”, 1995-. – 24 cm.

3. Katalog on-line
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1957-. – 24 cm.

4. Katalog on-line
Czas Kultury : kultura, literatura, filozofia. 
Poznań : Solidarność Walcząca, 1985-. – 20 cm.

5. Katalog on-line
Europe-Asia Studies / University of Glasgow.
Abingdon : Carfax Publ., 1993- – 25 cm.

6. Katalog on-line
European Journal of Philosophy. 
Oxford, UK : Cambridge, MA : Blackwell Publ., 1993-. – 25 cm.

7. Katalog on-line
Filosofski Alternativi : spisanie na Instituta po Filosofski Nauki pri BAN. 
Sofia : Institut po Filosofski Nauki pri BAN, 1992-. – 24 cm.

8. Katalog on-line
Filozofia Nauki / Uniwersytet Warszawski, Fundacja na rzecz Transdyscyplinarnych Badań nad Komunikowaniem.
Warszawa : Jacek Juliusz Jadacki [etc.], 1993-. – 24 cm.

9. Katalog on-line
Human Organization : journal of the Society for Applied Anthropology. 
Washington, DC: SAA, 1949-. – 28 cm.

10. Katalog on-line
The Journal of Philosophy. 
Lancaster, PA : [s.n.], 1921- (Press of the New Era Printing Co.) – 25 cm.

11. Katalog on-line
Kwartalnik Filozoficzny / pod red. W. Heinricha ; przy udziale komitetu złożonego z K. Michalskiego, J. M. Rozwadowskiego, W. Rubczyńskiego.
Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1922-1950, 1992-. – 22 cm.

12. Katalog on-line
Leviathan : Zeitschrift für Sozialwissenschaft. 
Düsseldorf : Bertelsmann Universitätsverlag, 1973-. – 22 cm.

13. Katalog on-line
Literatura na Świecie / [red.nacz. Wacław Kubacki].
Warszawa : Wydawnictwo Współczesne RSW „Prasa”, 1971-. – 24 cm.

14. Katalog on-line
Midrasz : pismo żydowskie / Konstanty Gebert red. nacz.
Warszawa : [s.n.], 1997-. – 28 cm.

15. Katalog on-line
Nowe Książki : przegląd nowości wydawniczych / [Polskie Towarzystwo Wydawców Książek].
Warszawa : PTWK, 1949-. – 24 cm.

16. Katalog on-line
Polish Sociological Review : quarterly of the Polish Sociological Association. 
Warszawa : PTS, 1993-. – 24 cm.

17. Katalog on-line
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Filozoficznych, Instytut Filozofii i Socjologii.
Warszawa : IFiS PAN, 1992-. – 24 cm.

18. Katalog on-line
Przegląd Polityczny. 
[Gdańsk : s.n.], 1983-1989, 1991- . – 28 cm.

19. Katalog on-line
Revue de Métaphysique et de Morale / ed. Xavier Leon.
Paris : Hachette, 1893-. – 26 cm.

20. Katalog on-line
Revue Philosophique de Louvain : fondée en 1894 sous le titre de Revue Néo-scolastique par D. Mercier / publ. par la Société Philosophique de Louvain.
Louvain : Éditions de l’Institut supérieur de philosophié, 1946- . – 25 cm.

21. Katalog on-line
Rinascimento : rivista dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. 
Firenze : G. C. Sansoni, 1950-1960, 1961-. – 25 cm.

22. Katalog on-line
Roczniki Filozoficzne / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Lublin : TN KUL, 1948-. – 21 cm.

23. Katalog on-line
Studia Logica / Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1953-. – 25 cm.

24. Katalog on-line
Studia Semiotyczne / Polskie Towarzystwo Semiotyczne ; wyd. i wstępem opatrzył Jerzy Pelc.
Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970-. – 23 cm.

25. Katalog on-line
Studia Socjologiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Wrocław : PAN, 1961-. – 24 cm.

26. Katalog on-line
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja : dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN. 
Warszawa : IBL PAN, 1990-. – 21 cm.

27. Katalog on-line
Teorija in praksa.
Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 1964- – v. ; 22-24 cm.

28. Katalog on-line
Twórczość : miesięcznik literacko-krytyczny / [red. nacz. Kazimierz Wyka].
Warszawa : Spółdz. Wydaw. „Czytelnik”, 1945-. – 24 cm.

29. Katalog on-line
Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne / [Kuria Xiążęco-Metropolitalna Krakowska].
Kraków : Kuria X.-M. Krakowska, 1945-1953, 1956-. – 45 cm.

30. Katalog on-line
Znak / [red. Jerzy Radkowski].
Kraków : Spółdzielnia Wydawnicza „Znak”, 1946-. – 21 cm.