Nowe nabytki – 01.04.2017-30.04.2017

Nowe nabytki – 01.04.2017-30.04.2017

KSIĄŻKI
1. Katalog on-line
1966. Milenium chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego : perspektywa teologiczno-społeczna / pod redakcją Ewy K. Czaczkowskiej.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – 347 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8090-220-6 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-221-3 (wersja elektroniczna)

2. Katalog on-line
Adam Smith : w 240. rocznicę wydania „Bogactwa narodów” / redakcja naukowa: Piotr Dominiak, Przemysław Parszutowicz.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2016. – 164, [1] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7683-136-7

3. Katalog on-line
Alan of Lille „De planctu naturae” / Nikolaus M. Häring.
Spoleto : Centro Italiano di Studi Sull’Alto Medioevo, 1978. – S. [795]-870 ; 25 cm.
(Studi Medievali, 0391-8467 ; vol. 19)

4. Katalog on-line
Albert Einstein i rewolucja relatywistyczna / red. Zbigniew Pietrzak.
Wrocław : Polskie Forum Filozoficzne, cop. 2016. – 355 s. ; 21 cm.
(Lectiones & Acroases Philosophicae, 2082-9221 ; 9, 1)
ISBN 978-83-64208-12-6

5. Katalog on-line
Argumentacja apologetyczna koncepcji chrześcijańskiej i rodziny chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach / Stanisław Strękowski.
ISBN 978-83-8090-214-5

6. Katalog on-line
The art of loving / by Erich Fromm. 34th print.
New York [etc.] : Bantam Books, 1970. – VIII, [2], 118 s. ; 18 cm.
(Bantam Books. Nonfiction ; S4182)

7. Katalog on-line
The Berkeley student revolt : facts and interpretations / edited by Seymour Martin Lipset and Sheldon S. Wolin.
New York : Anchor Books, 1965. – XIV, 585, [1] s. ; 18 cm.

8. Katalog on-line
Bolesna adaptacja : społeczne skutki kryzysu w Rosji / Jan Strzelecki.
Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. – 25, [1], 25, [2] s. ; 25 cm.
(Prace OSW ; nr 60)
ISBN 978-83-62936-94-6

9. Katalog on-line
Business development and management education in the context of globalization / editors: Bogdan Wawrzyniak, Izabela Koładkiewicz ; Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw, Poland, International […]
Warsaw : LKAEM, 2000. – 239 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 83-86846-49-6

10. Katalog on-line
Business strategy : selected readings / edited by H. Igor Ansoff. Repr.
Harmondsworth [etc.] : Penguin Education, 1973. – 388 s. : il. ; 20 cm.
(Penguin Modern Management Readings)
ISBN 0-14-080072-7

11. Katalog on-line
Ciężar i lekkość w kulturze : estetyka, poetyka, style myślenia / redakcja naukowa Brygida Pawłowska-Jądrzyk.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – 454 s. : il. ; 24 cm.
(Prace Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów)
ISBN 978-83-8090-232-9 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-233-6 (wersja elektroniczna)

12. Katalog on-line
A clearing in the forest : law, life, and mind / Steven L. Winter.
Chicago, IL ; London : The University of Chicago Press, [post 2007], 2003. – XX, 426 s. ; 23 cm.
ISBN 0-226-90221-8 (cloth : alk. paper)
ISBN 0-226-90222-6 (paperback)
ISBN 978-0-226-90222-7

13. Katalog on-line
The Con III controversy : the critics look at the greening of America / edited by Philip Nobile.
New York : Pocket Books, 1971. – XIII, [1], 274 s. ; 18 cm.
(Pocket Book ; 78538)

14. Katalog on-line
The consumer / Gerald Leinwand.
New York : Washington Square Press, 1970. – 190, [1] s. : il. ; 18 cm.
(Problems of American Society)
ISBN 0-671-47184-8; błędny 671471848

15. Katalog on-line
Człowiek i jego praca : praca zbiorowa / pod red. W. A. Jadowa, W. P. Rożina, A. G. Zdrawomysłowa ; [tł. i przedm. Jolanta Kulpińska].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 346, [3] s. : il., err. ; 21 cm.

16. Katalog on-line
Demokratischer Umbruch in Osteuropa / hrsg. von Rainer Deppe, Helmut Dubiel und Ulrich Rödel.
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1991. – 352, [1] s. ; 18 cm.
(Edition Suhrkamp. Neue Folge ; Bd. 636 (= 1636))
ISBN 3-518-11636-3

17. Katalog on-line
Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej : mity i realia dobrego rządzenia / Tomasz Piróg.
Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2016. – 305 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7688-414-1

18. Katalog on-line
Dociekania : w stronę filozofii niesubstancjalnej / Stanisław Buda.
Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – 315, [5] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60741-95-5

19. Katalog on-line
Dzieje Grecji / N. G. L. Hammond ; przekł. Anny Świderkówny. Wyd. 2.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – 857 s., [72] s. tabl., [1] k. map złoż. : il. ; 24 cm.

20. Katalog on-line
The eco-spasm report / by Alvin Toffler.
New York [etc.] : Bantam Books, 1975. – IX, [1], 116, [1] s. ; 18 cm.
(A Bantam Book ; 2221)
ISBN błędny 55302221150

21. Katalog on-line
Ekstremizm muzułmański – nowe wyzwanie do dialogu? = Islamic extremism – a new challenge for dialogue? / red. Jarosław Różański OMI.
Warszawa : Wydział Teologiczny UKSW. Instytut Dialogu Kultury i Religii : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. – 215, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Studia i Materiały Misjologiczne ; 37)
ISBN 978-83-8090-216-9 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-217-6 (wersja elektroniczna)

22. Katalog on-line
Elementy teorji poznania, logiki formalnej i metodologji nauk / Tadeusz Kotarbiński.
Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1929 (Lwów : z Drukarni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich pod zarządem A. Wierzbickiego). – VIII, 483, [3] s. : err. ; 24 cm.

23. Katalog on-line
The emerging new regional order in Central and Eastern Europe / editor Tadayuki Hayashi.
Sapporo : Slavic Research Center, Hokkaido University, 1997. – VII, [3], 374 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 4-938637-08-1

24. Katalog on-line
The environmental handbook : prepared for the first national environmental teach-in / edited by Garrett de Bell. 6 print.
New York : Ballantine Books, 1970. – XV, [1], 367 s. ; 18 cm.

25. Katalog on-line
Etos polskich przetwórców żywności / pod redakcją Artura Wysockiego i Marcina Zarzeckiego.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – 256 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8090-226-8 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-227-5 (wersja elektroniczna)

26. Katalog on-line
Etyka w organizacji : zarządzanie, kultura, polityka = Ethics in organization : management, culture, politics / redakcja naukowa Łukasz Burkiewicz, Jarosław Kucharski.
Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016. – 423 s. ; 24 cm.
(Universum Ethicae Christianae)
ISBN 978-83-7614-271-5 (AIK)
ISBN 978-83-277-1277-6 (WAM)

27. Katalog on-line
Europa jako kinder niespodzianka / Piotr Mazurkiewicz.
Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2017. – 484 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Myśli Politycznej / Ośrodek Myśli Politycznej ; 116)
ISBN 978-83-64753-16-9

28. Katalog on-line
Europejski spór o człowieka : studium z antropologii politycznej / Michał Gierycz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017. – 616 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8090-242-8 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-243-5 (wersja elektroniczna)

29. Katalog on-line
Fabrykacja człowieka Zachodu / Pierre Legendre ; przełożyła Anastazja Dwulit ; posłowiem opatrzył Wawrzyniec Rymkiewicz.
Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. – 79, [5] s. ; 16 cm.
(Miniatury Filozoficzne)
ISBN 978-83-62609-94-9

30. Katalog on-line
Filozofia dziejów / Zbigniew Kuderowicz.Wyd. 2 poszerz.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1983. – 290, [1] s. ; 19 cm.
(Biblioteka Wiedzy Współczesnej Omega, 0208-9653 ; 264)
ISBN 83-214-0350-6

31. Katalog on-line
Filozofia od środka / Martin Cohen ; [przekład: Danuta Fryzowska].
Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Oleksiejuk, cop. 2016. – 400 s. : il. kolor. ; 17×14 cm.
ISBN 978-83-274-5128-6

32. Katalog on-line
Fotoesej : testowanie granic gatunku / pod redakcją Brygidy Pawłowskiej-Jądrzyk i Marcina Jewdokimowa.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – 173 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Biblioteka „Załącznika Kulturoznawczego”)
ISBN 978-83-8090-168-1 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-169-8 (wersja elektroniczna)

33. Katalog on-line
Futures of reproduction : bioethics and biopolitics / Catherine Mills.
Dordrecht [etc.] : Springer, cop. 2011. – X, 134 s. ; 24 cm.
(International Library of Erhics, Law, and the New Medicine, 1567-8008 ; vol. 49)
ISBN 978-94-007-1426-7
ISBN 978-94-007-1427-4 (eISBN)

34. Katalog on-line
Generation rap : an anthology about youth and the establishment / edited, with an introduction by Gene Stanford.
New York : Dell Publishing, 1971. – IX, [3], 176 s. ; 18 cm.
(Dell ; 2831)
ISBN błędny 44002831075

35. Katalog on-line
Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna : konsekwencje dla świata i Polski = Globalization of the world economy vs. regional integration / Jerzy Kleer [et al.] ; Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN.
Warszawa : Dom Wydawniczy „Elipsa”, 1998. – 176 s. ; 21 cm.
ISBN 83-7151-276-7

36. Katalog on-line
Globalne przez narodowe : Euro 2012 w Polsce / Renata Włoch.
Warszawa : DELab UW, 2016. – 222 s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-942809-4-9

37. Katalog on-line
Główne problemy współczesnej fenomenologii / redakcja naukowa Jacek Migasiński, Marek Pokropski ; redakcja naukowa działów: Marzena Adamiak, Maja Chmura, Andrzej Leder, Jacek Migasiński, Monika Murawska, Marek Pokropski, Wojciech Starzyński.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 880 s. : 1 il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-235-2431-1 (druk)
ISBN 978-83-235-2447-2 (e-pub)
ISBN błędny 9788323524391 (pdf online)
ISBN 978-83-235-2455-7 (mobi)

38. Katalog on-line
Hegel w Hiszpanii : od szkoły sewilskiej do szkoły madryckiej / Dorota Leszczyna.
Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2017. – 582 s. ; 22 cm.
(Fundamenta : studia z historii filozofii ; t. 86)
(Daimonion)
ISBN 978-83-65031-63-1

39. Katalog on-line
Hermeneutyka podmiotu : [wykłady w College de France 1981-1982] / Michel Foucault ; przeł. Michał Herer ; wyd. oprac. Frédéric Gros ; pod kier. François Ewalda i Alessandro Fontany.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 630 s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-01-17268-8

40. Katalog on-line
Historia egzystencjalna : krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej / Ewa Domańska. Wyd. 1, 1 dodruk.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 223, [1] s. ; 24 cm.
(Klio)
ISBN 978-83-01-16965-7

41. Katalog on-line
Hodowanie troglodytów : uwagi o szkolnictwie wyższym i kulturze umysłowej człowieka współczesnego / Piotr Nowak.
Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2014. – 233, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka kwartalnika Kronos)
ISBN 978-83-62609-32-1

42. Katalog on-line
Ideologia w późnej nowoczesności / redakcja naukowa Agnieszka Lenartowicz-Podbielska, Przemysław Jastrzębski.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. – 202 s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-8019-657-5

43. Katalog on-line
Ideology and utopia : an introduction to the sociology of knowledge / Karl Mannheim ; translated from the German by Louis Wirth and Edward Shils.
New York : Harcourt, Brace & World, Inc., [ca 1965]. – XXX, 354 s. ; 19 cm.
(A Harvest Book ; HB 3)

44. Katalog on-line
Ile kosztuje uśmiech? : o władzy emocji w naszym społeczeństwie / Ulrich Schnabel ; przełożył Viktor Grotowicz.
Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2017. – 342, [10] s. : il. ; 20 cm.
(Spectrum)
ISBN 978-83-287-0603-3

45. Katalog on-line
Imperia Śródziemnomorza : czynniki warunkujące powstanie, rozwój i upadek / redakcja Karolina Kochańczyk-Bonińska, Leszek Misiarczyk, Tomasz Skibiński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. – 158 s. ; 24 cm.
(Studia Antiquitatis Christianae ; 21)
ISBN 978-83-8090-188-9 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-189-6 (wersja elektroniczna)

46. Katalog on-line
Ingardenowskie jakości metafizyczne – między otwartością a ścisłością pojęcia / Beata Garlej.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – 200 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-8090-222-0 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-223-7 (wersja elektroniczna)

47. Katalog on-line
Inny : eseje o spotkaniu / Józef Tischner ; posłowie Dobrosław Kot.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2017. – 136, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-240-4574-7

48. Katalog on-line
Inny kurs / Jacques Derrida ; przekład Tomasz Załuski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – 142, [1] s. ; 19 cm.
ISBN 978-83-01-19226-6

49. Katalog on-line
Ja – inny : relacje społeczne osób z niepełnosprawnością / Monika Skura.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 189 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-2475-5 (druk)
ISBN 978-83-235-2491-5 (e-pub)
ISBN 978-83-235-2483-0 (pdf online)
ISBN 978-83-235-2499-1 (mobi)

50. Katalog on-line
John of Wales : a study of the works and ideas of a thirteenth-century friar / Jenny Swanson.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2002. – XI, [1], 307 s. : il. ; 22 cm.
(Cambridge Studies in Medieval Life and Thought : Fourth Series ; 10)
ISBN 0-521-33074-2 (hardback)
ISBN 0-521-52032-0 (paperback)

51. Katalog on-line
The journey of a book : Bartholomew the Englishman and the Properties of things / Elizabeth Keen.
Canberra : ANU E Press, cop. 2007. – XI, [1], 199 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-921313-06-6 (pbk.)
ISBN 978-1-921313-07-3 (web.)

52. Katalog on-line
Józefa Sadzika filozofia znaków czasu / redakcja Jacek Grzybowski, Jan Sochoń.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. – 345 s. ; 24 cm.
(Studia z filozofii Boga, religii i człowieka UKSW ; t. 7)
ISBN 978-83-8090-184-1 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-185-8 (wersja elektroniczna)

53. Katalog on-line
Kapitał społeczny : teoria przestrzeni międzyludzkiej / Piotr Sztompka.
Kraków : Wydawnictwo Znak Horyzont, 2016. – 349 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-240-3460-4

54. Katalog on-line
Kicz w języku i komunikacji / redakcja Barbara Kudra, Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 417 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8088-032-0
ISBN 978-83-8088-033-7 e-ISBN

55. Katalog on-line
Komizm historyczny / pod redakcją Tomasza Korpysza i Anny Krasowskiej.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. – 217 s. : il. ; 24 cm.
(Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW ; t. 8)
ISBN 978-83-8090-254-1 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-255-8 (wersja elektroniczna)

56. Katalog on-line
Konsekwencje wyjaśnień darwinowskich w metaetyce / Adrian Kuźniar.
Warszawa : Semper, 2017. – 367 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7507-216-7

57. Katalog on-line
Konstelacje : wybór tekstów / Walter Benjamin ; przeł. Adam Lipszyc i Anna Wołkowicz ; wstępem opatrzył Adam Lipszyc.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. – XXII, [2], 328, [1] s. ; 23 cm.
(Hermeneia / Centrum Studiów Humanistycznych)
ISBN 978-83-233-3411-8

58. Katalog on-line
Krytyka literacka i psychoanaliza : o polskiej psychoanalitycznej krytyce literackiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego / Marek Lubański.
Warszawa : „Eneteia” Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008. – 296, [3] s. ; 21 cm.
(Psychologia Literatury)
ISBN 978-83-85713-89-0

59. Katalog on-line
„Kultura” i emigracja rosyjska / wybór i opracowanie Piotr Mitzner.
Paryż : Instytut Literacki Kultura ; Kraków ; Warszawa : Instytut Książki. Dział Wydawnictw, 2016. – 419, [1] s., [4] s. tabl. ; 24 cm.
(W Kręgu Paryskiej „Kultury”)
(W poszukiwaniu zatraconej solidarności ; T. 2)
ISBN 978-83-61005-49-0
ISBN 978-83-8090-153-7

60. Katalog on-line
Kulturowe analizy patriotyzmu / red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński.
Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. – 597, [1] s. ; 20 cm.
(Seria Kontinuum)
ISBN 978-83-65155-12-2

61. Katalog on-line
Kurs filozofii. T. 1, Logika / Anioł Dowgird ; wstęp, posłowie i redakcja Jacek Jadacki.
Warszawa : Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, 2016. – XII, [2], 507, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Klasycy Polskiej Nowoczesności)
(Kronos: Metafizyka, Kultura, Religia)
ISBN 978-83-62609-66-6 dla obu tomów
ISBN 978-83-62609-67-3 dla tomu pierwszego
ISBN 978-83-62609-81-9 dla tomu drugiego

62. Katalog on-line
Kurs filozofii. T. 2, Psychologia, teologia przyrodzona, filozofia moralna / Anioł Dowgird ; wstęp, posłowie i redakcja Jacek Jadacki.
Warszawa : Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, 2016. – 620, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Klasycy Polskiej Nowoczesności)
(Kronos: Metafizyka, Kultura, Religia)
ISBN 978-83-62609-66-6 dla obu tomów
ISBN 978-83-62609-67-3 dla tomu pierwszego
ISBN 978-83-62609-81-9 dla tomu drugiego

63. Katalog on-line
Ład utracony : szkice z historii myśli politycznej / Wojciech Buchner.
Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2017. – 367 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-65350-21-3

64. Katalog on-line
Łatwy dowód analityczny niemożliwości jedno-jednoznacznego i ciągłego odwzorowania kwadratu na odcinku / W. Sierpiński.
[S. l. : s. n.], 1918 (Warszawa : Drukarnia Naukowa) – 2 s. ; 24 cm.

65. Katalog on-line
Lekarz i dusza : wprowadzenie do logoterapii i analizy egzystencjalnej / Viktor E. Frankl ; przełożył Roman Skrzypczak. Wyd. rozszerzone o Dziesięć tez na temat osoby.
Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2017. – 275 s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-8015-306-6

66. Katalog on-line
Lektury płci : polskie (kon)teksty / red. nauk. Mieczysław Dąbrowski.
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2008. – 464 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7151-820-1

67. Katalog on-line
Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa : antologia / redakcja naukowa Waldemar Czachur.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 337 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-235-2730-5 (druk)
ISBN 978-83-235-2746-6 (e-pub)
ISBN 978-83-235-2738-1 (pdf online)
ISBN 978-83-235-2754-1 (mobi)

68. Katalog on-line
Listen, Yankee : the revolution in Cuba / C. Wright Mills.
New York : Ballantine Books, cop. 1960. – 192 s. ; 18 cm.

69. Katalog on-line
Literatura rosyjska w kręgu „Kultury” / pod redakcją Piotra Mitznera.
Paryż : Instytut Literacki Kultura ; Kraków ; Warszawa : Instytut Książki. Dział Wydawnictw, 2016. – 422, [2] s. ; 24 cm.
(W Kręgu Paryskiej „Kultury”)
(W poszukiwaniu zatraconej solidarności ; T. 1)
ISBN 978-83-61005-48-3
ISBN 978-83-8090-152-0

70. Katalog on-line
Metasemantics : new essays on the foundations of meaning / edited by Alexis Burgess and Brett Sherman. 1st edition.
Oxford : Oxford University Press, cop. 2014. – VIII, 367 s. ; cm.
ISBN 978-0-19-966959-2

71. Katalog on-line
Metody badań online / red. Piotr Siuda.
[Gdańsk] : Wydawnictwo Naukowe Katedra, cop. 2016. – 454 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-65155-14-6

72. Katalog on-line
Między nieprzewidywalnością a czujnością / Szczepan Kutrowski.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – 77 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-8019-334-5

73. Katalog on-line
Migranci, migracje : o czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie / pod redakcją Hélene Thiollet ; przełożyła Małgorzata Szczurek.
Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2017. – 246, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-65271-37-2

74. Katalog on-line
Milczenie i lament : szkice z socjologii śmierci / Tomasz Michał Korczyński.
Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, 2016. – 219 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-946143-1-7

75. Katalog on-line
Młodzi liderzy zmian? : poglądy, postawy i opinie absolwentów Szkoły Liderów z lat 1994-1997 / praca zb. pod red. Krzysztofa Jasieckiego i Barbary Post.
Warszawa : Scholar, 1999. – 217 s. ; 21 cm.
ISBN 83-87367-65-6

76. Katalog on-line
Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku : studium socjologiczne / Irena Kurasz.
Kraków : „Nomos”, 2015. – 331, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7688-329-8

77. Katalog on-line
Możności i ich akty : studium z tomizmu analitycznego / Michał Głowala.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016. – 380 s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7977-238-4

78. Katalog on-line
Naród w socjologii i ideologii polskiej : analiza porównawcza wybranych koncepcji z przełomu XIX i XX wieku / Joanna Kurczewska.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. – 317, [2] s. : err. ; 20 cm.
ISBN 83-01-00107-0

79. Katalog on-line
Narodziny fenomenologii z ducha pytania : Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch / Daniel Roland Sobota.
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2017. – 775 s., [16] s. tabl. : il. ; 22 cm.
(Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego ; T. 10.)
ISBN 978-83-7683-137-4

80. Katalog on-line
Neuronaukowy i potoczny obraz osoby w kognitywistyce / Józef Bremer.
Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016. – 250 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7614-290-6 (AIK)
ISBN 978-83-277-1310-0 (WAM)

81. Katalog on-line
The New Left : the anti-industrial revolution / Ayn Rand.
New York : A Signet Book : New American Library, 1971. – 204 s. ; 18 cm.
(Signet Non Fiction ; Y4770)

82. Katalog on-line
Niech się stanie człowiek : z psychologii etyki / Erich Fromm ; z ang. tł. Robert Saciuk. Wyd. 2.
Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. – 207, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-11609-9

83. Katalog on-line
Niemcy / pod redakcją Lecha M. Nijakowskiego ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2016. – 224 s., [8] s. tabl. kolor. : il. kolor. ; 24 cm.
(Mniejszości Narodowe i Etniczne w Polsce)
ISBN 978-83-7666-477-4

84. Katalog on-line
(Nie)moc pomocy : o niektórych formach współczesnej dobroczynności / Katarzyna Górniak.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, cop. 2016. – 246, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7383-836-9

85. Katalog on-line
Nowe przymierze : z zagadnień etyki / Augustyn Jakubisiak.
Paris : Komitet Wydawniczy Dzieł Księdza Augustyna Jakubisiaka, 1948. – 422, [1] s. ; 23 cm.

86. Katalog on-line
O dogmatycznych narracjach : studium nienawiści / Iwona Jakubowska-Branicka.
Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2013. – 266 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7436-317-4

87. Katalog on-line
O pojęciu tradycji : studium krytyczne kultury pamięci / Paweł Grad.
Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2017. – 277, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62609-80-2

88. Katalog on-line
O życiu rzeczy / Remo Bodei ; przełożyła Alicja Bielak ; przekład przejrzeli i poprawili Mateusz Salwa i Katarzyna Skórska.
Łódź : Przypis, 2016. – 183, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62409-59-4

89. Katalog on-line
Od chłopa do producenta : właściciele gospodarstw rolnych średniej i dużej wielkości w świetle ogólnopolskiego panelu badawczego AGRIBUS / S. W. Kłopot, P. Trojanowski.
Wrocław : Wydawnictwo Martin & Jacob, 2016. – 232 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-942131-0-7

90. Katalog on-line
Odczucia, kreacje i spełnienia / Szczepan Kutrowski.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – 124 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-8019-448-9

91. Katalog on-line
Ontologia bezkształtu : koncepcja istoty ludzkiej w myśli Nietzschego i Foucaulta / Katarzyna Dworakowska.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 200 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-235-2514-1

92. Katalog on-line
Oratorstwo i retoryka grecka z wyborem tekstów źródłowych : od oralnej kultury retorycznej Homera do konceptualizacji retoryki przez Arystotelesa / Krystyna Tuszyńska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. – 286, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-232-3126-4

93. Katalog on-line
Pamięć o wielkiej zmianie : Solidarność Rolników Indywidualnych a polska transformacja / redakcja naukowa Ireneusz Krzemiński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. – 214 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7383-865-9

94. Katalog on-line
Państwo w praktyce : style działania / redakcja naukowa Jacek Raciborski.
Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2017. – 479 s., [2] s. tabl. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7688-405-9

95. Katalog on-line
Pedagogika wobec duchowości – duchowość wobec pedagogiki : praca zbiorowa / pod redakcją Zbigniewa Babickiego i Dariusza Stępkowskiego.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. – 199 s. ; 21 cm.
(Seria Educatio)
ISBN 978-83-8090-236-7 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-237-4 (wersja elektroniczna)

96. Katalog on-line
Pisma filozoficzno-psychologiczne / Edward Abramowski ; wybór, przedmowa i opracowanie Anna Dziedzic ; redakcja Wojciech Kruszewski.
Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. – XXXII, [2], 356, [2] s. ; 24 cm.
(Klasycy Polskiej Nowoczesności)
(Kronos : metafizyka, kultura, religia)
ISBN 978-83-62609-76-5

97. Katalog on-line
Polish philosophy of the 19th and 20th centuries : heritage studies / Jacek Jadacki.
Warsaw : Semper, Wydawnictwo Naukowe, 2015. – 528 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7507-196-2

98. Katalog on-line
Półwysep, czyli wyspa : Krym w trzecim roku po aneksji / Wojciech Górecki.
Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2016. – 42, 42 s. ; 21 cm.
(Punkt Widzenia = Point of View ; nr 61)
ISBN 978-83-62936-89-2

99. Katalog on-line
Pośmiertne życie romantyzmu / Tomasz Plata.
Warszawa : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego : Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, 2017. – 166, [2] s. : il. ; 22 cm.
(Wiedza o Teatrze)
ISBN 978-83-63276-73-7

100. Katalog on-line
Postawy ojcowskie w środowisku wiejskim / Łukasz Bartosiak.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 271 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-2649-0 (druk)
ISBN 978-83-235-2657-5 (pdf online)
ISBN 978-83-235-2665-0 (e-pub)
ISBN 978-83-235-2673-5 (mobi)

101. Katalog on-line
Power, Inc. : public and private rulers and how to make them accountable / Morton Mintz & Jerry S. Cohen.
New York [etc.] : Bantam Books, 1977. – XXX, 831, [1] s. ; 18 cm.
(Bantam Books. Nonfiction ; 100004)
ISBN 0-553-10388-1

102. Katalog on-line
Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP / tom pod red. Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego.
Kraków : Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”, 2014. – 330, [5] s. : il. ; 19 cm.
ISBN 978-83-941655-0-5

103. Katalog on-line
Poza wspólnotą pamięci : życie i Zagłada Żydów w pamięci mieszkańców regionu podkarpackiego / Krzysztof Malicki.
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2017. – 363 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7683-138-1

104. Katalog on-line
Poznanie prawdy : wykłady papieskie / Benedykt XVI.
Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2017. – 157, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-277-1362-9

105. Katalog on-line
Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? : współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji / redakcja Martyna Kawińska i Justyna Kurtyka-Chałas.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. – 486, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8090-234-3 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-235-0 (wersja elektroniczna)

106. Katalog on-line
Procent od kontemplacji : Marian Maciejewski i inne szkice o metodzie / Bernadetta Kuczera-Chachulska.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – 232, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-8090-240-4 (wersja drukowana)
ISBN błędny 9788380902401 (wersja elektroniczna)

107. Katalog on-line
Protest : pacifism and politics : some passionate views on war and nonviolence / by James Finn.
New York : Vintage Books, 1968. – XII, 528, [1] s. ; 19 cm.

108. Katalog on-line
Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce : ramy, właściwości, epizody : praca zbiorowa / pod redakcją Joanny Kurczewskiej ; współpraca Marta Karkowska ; [autorzy Tomasz Bednarz i 30 pozostałych] ; Polska Akademia […]
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2016. – 691 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7683-130-5

109. Katalog on-line
Psychoanaliza w Polsce 1909-1946. T. 1, Psychoanaliza i Polacy, psychoanaliza i literatura, psychoanaliza zbiorowości, psychoanaliza kobiet / wybrała, opracowała i wstępem opatrzyła Lena Magnone.
Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. – XLVIII, [2], 383, [1] s. ; 24 cm.
(Klasycy Polskiej Nowoczesności)
(Kronos : metafizyka, kultura, religia)
ISBN 978-83-62609-69-7 dla obu tomów
ISBN 978-83-62609-82-6 dla tomu pierwszego
ISBN 978-83-62609-83-3 dla tomu drugiego

110. Katalog on-line
Psychoanaliza w Polsce 1909-1946. T. 2, Psychoanaliza stosowana, psychoanaliza i filozofia, psychoanaliza i historia / wybrała, opracowała i wstępem opatrzyła Lena Magnone.
Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. – 406, [4] s. ; 24 cm.
(Klasycy Polskiej Nowoczesności)
(Kronos : metafizyka, kultura, religia)
ISBN 978-83-62609-69-7 dla obu tomów
ISBN 978-83-62609-82-6 dla tomu pierwszego
ISBN 978-83-62609-83-3 dla tomu drugiego

111. Katalog on-line
Puszka z Pandorą : o kulturze, uniwersytetach i etosie pokolenia ’68 / Piotr Nowak.
Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. – 211, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Kwartalnika „Kronos”)
ISBN 978-83-62609-95-6

112. Katalog on-line
Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Cz. 2, Filozofia krytyczna odkryta przez Kanta, oparta na ostatecznej zasadzie poznania / Józef Maria Hoene Wroński ; przekład Marta Agata […]
Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – 161, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Biblioteka „Studiów z Historii Filozofii”)
ISBN 978-83-231-3359-9

113. Katalog on-line
The reception of Nostra aetate and Christian Jewish relations in Poland / Stanisław Krajewski.
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2016. – S. [292]-303 ; 25 cm.

114. Katalog on-line
The revolution of hope: toward a humanized technology / Erich Fromm. 3rd print.
New York [etc.] : Bantam Books, 1968. – VII, [5], 178 s. ; 18 cm.
(Bantam Books. Nonfiction ; N4187)

115. Katalog on-line
Robotnicy i liderzy o związkach zawodowych / Leszek Gilejko, Andrzej Stąsiek, Wojciech Widera.
Warszawa : Centrum Badań Samorządowych. Instytut Gospodarstwa Społecznego. Szkoła Główna Handlowa, 1992. – [2], 174 s. ; 21 cm.

116. Katalog on-line
The Routledge companion to free will / edited by Kevin Timpe, Meghan Griffith, and Neil Levy.
New York ; London : Routledge, 2017. – XXII, 707 s. ; 25 cm.
(Routledge Philosophy Companions)
ISBN 978-1-138-79581-5 (hbk)
ISBN 978-1-315-75820-6 (ebk)

117. Katalog on-line
Rozprawa o osobie / Adam Gosławski z Bebelna ; przekład i opracowanie Magdalena Bieniak.
Warszawa : Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego : Narodowe Centrum Kultury, 2016. – L, [2], 160, [1] s. ; 24 cm.
(Corpus Philosophorum Polonorum. Przekłady)
ISBN 978-83-62609-89-5 (Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego)
ISBN 978-83-7982-256-0 (Narodowe Centrum Kultury)

118. Katalog on-line
Rozprawa z Odysem : trzy szkice z humanistyki integralnej / Paweł Kuligowski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017. – 180 s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7977-255-1

119. Katalog on-line
Rozwój polskiej gospodarki : perspektywy i uwarunkowania / Grzegorz W. Kołodko redakcja naukowa.
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2002. – 281 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 83-86846-69-0

120. Katalog on-line
Rzecz w kulturze / redakcja naukowa Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Dorota Dąbrowska.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – 244 s. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka „Załącznika Kulturoznawczego”)
ISBN 978-83-8090-197-1 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-198-8 (wersja elektroniczna)

121. Katalog on-line
The sane society / Erich Fromm. 4th Fawcett premier print.
Greenwich : Fawcett Publications, 1967. – X, [2], 13-320 s. ; 18 cm.
(A Fawcett Premier Book ; m277)
(Fawcett World Library)

122. Katalog on-line
Sąsiedztwa III RP : Ukraina : zagadnienia społeczne / pod redakcją Marcina Dębickiego i Julity Makaro.
Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991, 2015. – 375 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62584-67-3

123. Katalog on-line
Science and society / Hilary Rose and Stephen Rose ; advisory editor: Gerald Leach.
Harmondsworth [etc.] : Penguin Books, 1970. – XVII, [1], 293, [1] s. : il. ; 18 cm.
(A Pelican Book ; A1273)

124. Katalog on-line
Science and the self : animals, evolution, and ethics : essays in honour of Mary Midgley / edited by Ian James Kidd and Liz McKinnell.
New York ; London : Routledge, 2016. – XII, [2], 251 s. ; 24 cm.
(Routledge Studies in Contemporary Philosophy ; 70)
ISBN 978-1-138-89838-7 (hbk)
ISBN 978-1-315-70846-1 (ebk)

125. Katalog on-line
Sny / Walter Benjamin ; wybrał i posłowiem opatrzył Burkhardt Lindner ; przełożył Bogdan Baran.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2017. – 193, [1] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-65680-10-5

126. Katalog on-line
Socialist management & planning : topics in comparative socialist economics / by Nicolas Spulber.
Bloomington ; London : Indiana University Press, cop. 1971. – XVIII, 235 s. : il. ; 24 cm.
(Studies in Development ; no. 2)
ISBN błędny 253396018

127. Katalog on-line
Socjalistyczni inżynierowie w drodze do menedżeryzmu : reforma gospodarcza lat 80. i 90 / Maria Nawojczyk.
Toruń : Wydaw.UMK, 1996. – 177 s. ; 21 cm.
(Rozprawy / UMK)
ISBN 83-231-0785-8

128. Katalog on-line
Socjologia edukacji : teorie, koncepcje, pojęcia / Piotr Mikiewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. – 349 s. : il. ; 24 cm.
(Socjologia)
ISBN 978-83-01-18786-6

129. Katalog on-line
Socjotechnika : jak oddziaływać skutecznie ? / pod red. Adama Podgóreckiego.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1970. – 591, [1] s. : rys. ; 20 cm.

130. Katalog on-line
Sokrates Ksenofonta / Dorota Tymura.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – 264 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7784-941-5

131. Katalog on-line
Special issue on philosophical reflections on language / edited by Piotr Stalmaszczyk and Halina Święczkowska ; [in collaboration with Kazimierz Trzęsicki].
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. – 254, [4] s. : il. ; 24 cm.
(Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 0860-150X ; 46 (59))
ISBN 978-83-7431-501-2

132. Katalog on-line
Splendor personae : święty Jan Paweł II red. nauk Bogumił Gacka, Cezary Ritter.
ISBN 978-83-8090-260-2

133. Katalog on-line
Społeczna odpowiedzialność jako podstawa osiągania zrównoważonego rozwoju / red. nauk. Olga Kotowska-Wójcik, Marta Luty-Michalak.

134. Katalog on-line
Stowarzyszenia spożywcze : ustęp z dziejów kooperacji : z 76 ilustracjami / Ludwik Krzywicki.
Warszawa : Nakł. Członków Stowarzyszenia Spożywczego : Skład Główny w Księgarni Stefana Dembego, 1903. – [VIII], 372 s. : il., rys. ; 23 cm.

135. Katalog on-line
Styl życia : koncepcje, propozycje / pod red. Andrzeja Sicińskiego.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. – 267 s. ; 20 cm.

136. Katalog on-line
Surrealizm : teoria i praktyka literacka : antologia / teksty wybrał i przełożył Adam Ważyk.
Warszawa : „Czytelnik”, 1973. – 373 s., [16] s. tabl. ; 20 cm.

137. Katalog on-line
Symbolika ciała w Starym Testamencie / redakcja naukowa Anna Kuśmirek.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. – 289, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-8090-186-5 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-187-2 (wersja elektroniczna)

138. Katalog on-line
Szczęśliwe małżeństwo i rodzina / pod redakcją Ireny Grochowskiej, Pawła Mazanki.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – 233 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8090-208-4 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-209-1 (wersja elektroniczna)

139. Katalog on-line
Szkic metodologji ogólnej na podstawie gienetycznej / Edw. Stamm.
Warszawa : Drukarnia Polska, 1913. – 28 s. ; 25 cm.

140. Katalog on-line
Sztuka interaktywna – społeczny kontekst odbioru : perspektywy Ervinga Goffmana a nowe media / Izabela Franckiewicz-Olczak.
Warszawa : Oficyna Naukowa, 2016. – 309, [3] s. : il. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-83-64363-75-7

141. Katalog on-line
Technology and man’s future / Albert H. Teich, editor.
New York : St. Martin’s Press, cop. 1972. – XIV, 274 s. : il. ; 21 cm.

142. Katalog on-line
Tomasz z Akwinu : portret / Denys Turner ; tłumaczył Michał Romanek.
Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze ; Warszawa : Instytut Tomistyczny, 2017. – 350, [3] s. ; 20 cm.
(Dominikańska Biblioteka Teologii ; 5)
ISBN 978-83-7906-113-6

143. Katalog on-line
Trzy rozprawy o miłości / Julien Offray de la Mettrie ; przełożył, wstępem i przypisami opartrzył Marian Skrzypek.
Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2017. – XLIII, [1], 137 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Kwartalnika „Kronos”)
ISBN 978-83-65787-02-6

144. Katalog on-line
Ubóstwo i czystość serca / pod redakcją Mariana Kowalczyka SAC, Mirosława Mejznera SAC.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. – 226 s. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka Centrum Teologii Apostolstwa „Pallotianum” ; 5)
ISBN 978-83-8090-179-7
ISBN 978-83-8090-180-3

145. Katalog on-line
Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju / pod redakcją Anny Skolimowskiej, Bartosza Jankowskiego.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – 285 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8090-228-2 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-229-9 (wersja elektroniczna)

146. Katalog on-line
Valeri Maximi Facta et dicta memorabilia. Vol. 1, Libri I-VI / ed. John Briscoe. Reprint.
Stutgardiae ; Lipsiae : in aedibus B.G. Teubneri : De Gruyter, [2012]. – :XLII, 434 s. ; 21 cm.
(Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, 1864-399X)
ISBN 3-519-01916-7
ISBN 978-3-598-71916-5

147. Katalog on-line
Valeri Maximi Facta et dicta memorabilia. Vol. 2, Libri VII-IX, Iuli Paridis epitoma, fragmentum De praenominibus, Ianuari Nepotiani epitoma / edidit John Briscoe. Reprint.
Stutgardiae ; Lipsiae : in aedibus B. G. Teubneri : De Gruyter, [2012]. – [4] s., S [435]-888 ; 21 cm.
(Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, 1864-399X)
ISBN 3-519-01917-5
ISBN 978-3-598-71917-2

148. Katalog on-line
Vom Sinn der Erkenntnis / Edgar Dacqué. 2., unveränderte Aufl.
München ; Berlin : Oldenbourg, 1932. – 196 s. ; ?

149. Katalog on-line
W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej / redakcja naukowa Barbara Rysz-Kowalczyk, Barbara Szatur-Jaworska.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 351 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-2494-6 (druk)
ISBN 978-83-235-2510-3 (epub)
ISBN 978-83-235-2502-8 (pdf online)
ISBN 978-83-235-2518-9 (mobi)

150. Katalog on-line
Waloryzacja humanizacji / Szczepan Kutrowski.
Toruń : Wydawnictwo MADO, 2014. – 145 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-62942-58-9

151. Katalog on-line
Wandalizm rewolucji / François Souchal ; przełożył, posłowiem i komentarzami opatrzył Paweł Migasiewicz.
Warszawa : Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2016. – 373, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Biblioteka Kwartalnika Kronos)
ISBN 978-83-62609-78-9

152. Katalog on-line
Wielcy romantycy : Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid. T. 1 / Jan Marx.
Warszawa : Wydawnictwo „Alfa-Wero”, 1999. – 884, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 83-7179-131-3

153. Katalog on-line
Wielcy romantycy : Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid. T. 2 / Jan Marx.
Warszawa : Wydawnictwo „Alfa-Wero”, 1999. – 553, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 83-7179-131-3

154. Katalog on-line
Witkacy, Chwistek, Strzemiński : myśli i obrazy / Irena Jakimowicz.
Warszawa : Arkady, 1978. – 218 s. : il. ; 25 cm.

155. Katalog on-line
Wolna wola i użyteczność : podstawy etyki utylitaryzmu preferencji / Wacław Janikowski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2016. – 382 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7507-197-9

156. Katalog on-line
Wyjaśnienie racji dzieł Bożych / Mateusz z Krakowa ; przekład i opracowanie Mikołaj Olszewski.
Warszawa : Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego : Narodowe Centrum Kultury, 2016. – XXXV, 145, [1] s. ; 24 cm.
(Corpus Philosophorum Polonorum. Przekłady)
ISBN 978-83-62609-86-4 (Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego)
ISBN 978-83-7982-255-3 (Narodowe Centrum Kultury)

157. Katalog on-line
Wykłady z dziejów logiki / Tadeusz Kotarbiński. Wyd. 2.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. – 225, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-01-05337-2

158. Katalog on-line
Wykłady z filozofii mediów : podstawy nauk o komunikowaniu / Jan Paweł Hudzik.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – 423, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-01-19155-9

159. Katalog on-line
Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Mirosławy Marody ; [aut.] Dominik Batorski [et al.]. Wyd. nowe.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007. – 552 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7383-262-6

160. Katalog on-line
Wypatrując homo eligens / Szczepan Kutrowski.
Toruń : Wydawnictwo MADO, 2015. – 192 s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-62942-64-0

161. Katalog on-line
Wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Europie / pod redakcją Krzysztofa Kietlińskiego.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – 143, 144 s. : il. kolorowe ; 21 cm.
ISBN 978-83-8090-250-3 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-251-0 (wersja elektroniczna)

162. Katalog on-line
Z porównawczych zagadnień logiki objektywnej / Władysław Horodyski.
Warszawa ; Kraków : skł. gł. w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1914. – [2], 72, [1] s. ; 24 cm.

163. Katalog on-line
Żałoba i strata : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją Justyny Kurtyki-Chałas, Joanny Truszkowskiej.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – 279, [4] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8090-206-0 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-207-7 (wersja elektroniczna)

164. Katalog on-line
Zaufanie społeczne : teoria – idee – praktyka / redakcja naukowa Jan Szymczyk.
Warszawa : Oficyna Naukowa, 2016. – 475, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Studia nad Wartościami : Perspektywa Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych ; t. 4)
ISBN 978-83-64363-70-2

165. Katalog on-line
Zmierzch bożyszcza / Michel Onfray ; przekł. Zofia Styszyńska.
Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2012. – 494 s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7554-358-2

166. Katalog on-line
Żywot świętego Antoniego / Atanazy Aleksandryjski. Pisma / Antoni Pustelnik ; przekł. Zofia Brzostowska [et al.] ; wstępami i komentarzem opatrzyła Ewa Wipszycka.
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1987. – 267 s. ; 20 cm.
ISBN 83-211-0844-X

KSIĄŻKI czekające na opracowanie
1.  Future people : a moderate consequentialist account of obligations to future generations / Tim Mulgan.
Oxford : 2008.
ISBN 978-0-19-955673-1

CZASOPISMA
1. Katalog on-line
Allgemeine Zeitschrift für Philosophie / Allgemeine Gesellschaft für Philosophie in Deutschland.
Stuttgart : Fromman-Holzboog, 1976-. – 20 cm.

2. Katalog on-line
Alpha Omega : rivista di filosofia e teologia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Roma : Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 1998-. – 24 cm.

3. Katalog on-line
The American Journal of Sociology.
Chicago : University of Chicago Press, 1895-. – 25 cm.

4. Katalog on-line
Arcana : kultura, historia, polityka / [Andrzej Nowak, red. nacz.].
Kraków : „Arcana”, 1995-. – 24 cm.

5. Katalog on-line
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1957-. – 24 cm.

6. Katalog on-line
Augustiniana : tijdschrift voor de studie van Sint Augustinus en de Augustijnenorde / PP. Augustijnen.
Heverlee-Louvain : PP. Augustijnen, 1951-. – 24 cm.

7. Katalog on-line
Bayerische Akademie der Wissenschaften : Philosophisch-Historische Klasse.
München : Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1962-.

8. Katalog on-line
Bibliotheque de l’École des Chartes : revue d’érudition / Publ. par la Société de l’École des Chartes.
Paris : Librairie Droz, 1840-. – 25 cm.

9. Katalog on-line
Bulletin of the Section of Logic / Polish Academy of Sciences. Institute of Philosophy and Sociology.
Wrocław : IFiS PAN, 1972-. – 21 cm.

10. Katalog on-line
Collectanea Theologica = Przegląd Teologiczny: publicantur tertio quoque mense a Societate Theologorum Polonorum.
Lwów : Soc. „Bibljoteka Religijna”, 1931-1939, 1949- (Lwów : Drukarnia Tow. „Bibljoteka Religijna). – 23 cm.

11. Katalog on-line
Current Anthropology / Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research.
Chicago : Univ. of Chicago Press, 1960-. – 29 cm.

12. Katalog on-line
Dialogue and Universalism : toward synergy of civilizations / Polish Academy of Sciences.
Warszawa : Centre of Universalism Warsaw University, 1995-. – 24 cm.

13. Katalog on-line
Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL.
Lublin : Instytut Jana Pawła II : Fundacja Jana Pawła II, 1988-. – 24 cm.

14. Katalog on-line
Europe-Asia Studies / University of Glasgow.
Abingdon : Carfax Publ., 1993- – 25 cm.

15. Katalog on-line
European Journal of Philosophy.
Oxford, UK : Cambridge, MA : Blackwell Publ., 1993-. – 25 cm.

16. Katalog on-line
Fenomenologia : pismo Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego.
Poznań : PTFen, 2003-. – 24 cm.

17. Katalog on-line
Filosofski Alternativi : spisanie na Instituta po Filosofski Nauki pri BAN.
Sofia : Institut po Filosofski Nauki pri BAN, 1992-. – 24 cm.

18. Katalog on-line
Filozofia Nauki / Uniwersytet Warszawski, Fundacja na rzecz Transdyscyplinarnych Badań nad Komunikowaniem.
Warszawa : Jacek Juliusz Jadacki [etc.], 1993-. – 24 cm.

19. Katalog on-line
International journal of urban and regional research.
[London] E. Arnold, 1977-. – v. 24 cm.

20. Katalog on-line
The Journal of Philosophy.
Lancaster, PA : [s.n.], 1921- (Press of the New Era Printing Co.) – 25 cm.

21. Katalog on-line
Kognitywistyka i Media w Edukacji / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Humanistyczny. Instytut Pedagogiki.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998-. – 24 cm.

22. Katalog on-line
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie.
Köln : Westdeutscher Verl., 1955-. – 24 cm.

23. Katalog on-line
Kultura i Edukacja / [Roman Schulz red. nacz.].
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1992-. – 24 cm.

24. Katalog on-line
Kulturaustausch : Zeitschrift für internationale Perspektiven / Institut für Auslandsbeziehungen.
Regensburg: ConBrio Verlagsgesellschaft, 2006-. – 30 cm.

25. Katalog on-line
Leviathan : Zeitschrift für Sozialwissenschaft.
Düsseldorf : Bertelsmann Universitätsverlag, 1973-. – 22 cm.

26. Katalog on-line
Logique et Analyse / Centre national belge de recherches de logique.
Louvain : CNBRL, 1958-. – 24 cm.

27. Katalog on-line
Midrasz : pismo żydowskie / Konstanty Gebert red. nacz.
Warszawa : [s.n.], 1997-. – 28 cm.

28. Katalog on-line
Nowe Książki : przegląd nowości wydawniczych / [Polskie Towarzystwo Wydawców Książek].
Warszawa : PTWK, 1949-. – 24 cm.

29. Katalog on-line
Paysans & société
Paris Centre d’e´tudes de formation et d’actions Paysans, 2011- – 22 cm.

30. Katalog on-line
Przegląd Humanistyczny / [Jan Zygmunt Jakubowski red. nacz.].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957-. – 23 cm.

31. Katalog on-line
Przegląd Polityczny.
[Gdańsk : s.n.], 1983-1989, 1991- . – 28 cm.

32. Katalog on-line
Przegląd Religioznawczy / Polskie Towarzystwo Religioznawcze.
Warszawa : PTR, 1992-. – 24 cm.

33. Katalog on-line
Revista de filosofía de la Universidad de Costa Rica.
San José, Costa Rica : Departamento de Filosofía de la Facultad Central de Ciencias y Letras, 1957-. – v. ; 27 cm.

34. Katalog on-line
Revista Portuguesa de Filosofia.
Braga : Faculdade de Filosofia, 1945-. – 24 cm.

35. Katalog on-line
Roczniki Filozoficzne / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Lublin : TN KUL, 1948-. – 21 cm.

36. Katalog on-line
Security Dialogue / [ed. at the International Peace Research Institute].
London : Sage Publ., 1992-. – 25 cm.

37. Katalog on-line
Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny / Polska Akademia Nauk. Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią.
Warszawa : Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, 2009-. – 24 cm.

38. Katalog on-line
Studia Psychologica / [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej].
Warszawa : Wydawnictwo UKSW, 2000-. – 20 cm.

39. Katalog on-line
Studia Semiotyczne / Polskie Towarzystwo Semiotyczne ; wyd. i wstępem opatrzył Jerzy Pelc.
Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970-. – 23 cm.

40. Katalog on-line
Studia Theologica Varsaviensia / Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie. Wydział Teologiczny.
Warszawa : ATK, 1963-. – 21 cm.

41. Katalog on-line
Teorija in praksa.
Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 1964- – v. ; 22-24 cm.

42. Katalog on-line
Twórczość : miesięcznik literacko-krytyczny / [red. nacz. Kazimierz Wyka].
Warszawa : Spółdz. Wydaw. „Czytelnik”, 1945-. – 24 cm.

43. Katalog on-line
Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne / [Kuria Xiążęco-Metropolitalna Krakowska].
Kraków : Kuria X.-M. Krakowska, 1945-1953, 1956-. – 45 cm.