Nowe nabytki – 01.03.2018-31.03.2018

Nowe nabytki – 01.03.2018-31.03.2018

KSIĄŻKI
1. Katalog on-line
Aktualne problemy społeczne – wybrane aspekty i konteksty / pod redakcją Emilii Garncarek. Wydanie I.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. – 127, [2] stron : ilustracje ; 24 cm.
(Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 0208-600X ; 61)

2. Katalog on-line
Albo-albo. T. 2 / S˛ren Kierkegaard ; z oryg. duń. przeł. i przypisami opatrzył Karol Toeplitz ; wiersze w tł. Jarosława Iwaszkiewicza.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. – 483 s., [1] k. tabl. ; 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

3. Katalog on-line
Antropologia lasu : leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce / Agata Agnieszka Konczal.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo ; [Poznań] : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017. – 511, [1] stron ; 21 cm.
(Nowa Humanistyka (Warszawa) ; 40)
ISBN 978-83-65832-30-6

4. Katalog on-line
Antropologia strukturalna / Claude Lévi-Strauss ; przeł. Krzysztof Pomian.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2009. – 454 s., [8] s. tabl. : il. ; 20 cm.

5. Katalog on-line
Apokryficzność (w) filozofii : nie/anty/pozaortodoksyjne dyskursy filozoficzne / redakcja Maciej Woźniczka, Marek Perek ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2017. – 566, [2] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7455-541-8

6. Katalog on-line
Badania dotyczące rozumu ludzkiego wraz z apendyksami / David Hume ; przeł. Dawid Misztal i Tomasz Sieczkowski ; posł. Tomasz Sieczkowski.
Kraków : Zielona Sowa, 2004. – 173, [2] s. ; 21 cm.
(Wielkie Dzieła Filozoficzne)

7. Katalog on-line
Badania dotyczące zasad moralności / David Hume ; przeł. Michał Filipczuk i Tomasz Tesznar ; posł. napisał Marek Pyka.
Kraków : Zielona Sowa, 2005. – 147, [3] s. ; 21 cm.
(Wielkie Dzieła Filozoficzne)

8. Katalog on-line
Behemoth or The Long Parliament / by Thomas Hobbes ; edited by Ferdinand Tönnies ; with a new introduction by M. M. Goldsmith. Second edition.
London : Frank Cass & Co., 1969. – XIV, XII, 204 strony ; 22 cm.

9. Katalog on-line
Between ideology and utopia : the politics and philosophy of August Cieszkowski / André Liebich.
Dordrecht [etc.] : D. Reidel Publishing Company, cop. 1979. – VII, [1], 390 s. ; 23 cm.
(Sovietica ; vol. 39)
ISBN 90-277-0923-8

10. Katalog on-line
Bezżenność i czystość seksualna księży rzymskokatolickich w świadomości katolików świeckich i osób duchownych w Polsce : założenia i rzeczywistość / Józef Baniak. Wydanie I.
Kraków : Nomos, 2017. – 426 stron ; 24 cm.
ISBN 978-83-7688-470-7

11. Katalog on-line
Bilety do sklepu : handel reglamentowany w PRL / Andrzej Zawistowski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – 544 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-01-19668-4

12. Katalog on-line
Biurokracja : anatomia zjawiska / Michel Crozier ; [tł. Stanisław Łypacewicz].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1967. – 467, [1] s. ; 22 cm.

13. Katalog on-line
Bóg – człowiek – świat : szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga / pod redakcją Dominiki Jacyk ; [Witold P. Glinkowski, Dominika Jacyk, Jan Krasicki, Joachim Piecuch, Jan Wadowski, Michał Węcławski].
Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2017. – 197 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-947634-0-4

14. Katalog on-line
Bóg i Stephen Hawking / John C. Lennox ; przełożyli Grażyna Gomola i Aleksander Gomola.
Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, 2017. – 129, [3] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7906-155-6

15. Katalog on-line
Bojaźń i drżenie / S˛ren Kierkegaard ; z oryg. duńskiego przeł. i wstępem opatrzył Jarosław Iwaszkiewicz.
Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 1995. – 125, [2] s. ; 19 cm.

16. Katalog on-line
Boska Komedia / Dante Alighieri ; przeł. i przypisami opatrzyła Alina Świderska. Dodr.
Kęty : Wydawnictwo „Antyk” – Marek Derewiecki, 2003. – 570, [1] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Europejska)

17. Katalog on-line
Britain and Europe : Pitt to Churchill 1793-1940 / edited by James Joll.
London : Nicholas Kaye, 1950. – XV, [1], 385 stron ; 20 cm.
(The British Political Tradition ; Book 3)

18. Katalog on-line
Brzozowski / Witold Mackiewicz.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1979. – 240 s. : portr. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. Filozofia)
ISBN 83-214-0022-1

19. Katalog on-line
Bytí a čas / Martin Heidegger ; [translation Ivan Chvatík, Pavel Kouba, Miroslav Petříček jr., Jiří Nemec].
Praha : Edice Oikúmené, ©1996. – 477 stron ; 21 cm.
ISBN 80-86005-12-7

20. Katalog on-line
The Cambridge companion to philosophical methodology / edited by Giuseppina D’Oro and S˛ren Overgaard.
Cambridge : Cambridge University Press, 2017. – XIII, [3], 466 s. ; 23 cm.
(Cambridge Companions)
ISBN 978-1-107-12152-2 (hardback)
ISBN 978-1-107-54736-0 (paperback)

21. Katalog on-line
Care professions and globalization : theoretical and practical perspectives / edited by Ana Marta González and Craig Iffland. First published in 2014.
New York : Palgrave Macmillan, 2014. – XIV, 271 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-1-137-38116-3 hardcover : alk. paper

22. Katalog on-line
Chłop polski w Europie i Ameryce. T. 2, Organizacja grupy pierwotnej / William I. Thomas, Florian Znaniecki ; tł. Endla Oengo-Knoche.
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, cop. 1976. – 399, [4] s. ; 25 cm.

23. Katalog on-line
Ciało i polityczność : koncepcja cielesności w filozofii Michela Foucaulta / Wojciech Mackiewicz.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, © copyright 2018. – 553 strony ; 21 cm.
(Horyzonty Nowoczesności ; 123)
ISBN 978-83-242-3182-9
ISBN 978-83-242-3315-1 e-ISBN

24. Katalog on-line
Ciało i ponowoczesność : w kręgu sztuki / redakcja naukowa Wanda Dittrich, Mariusz Hybiak, Mariusz Wirski.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. – 298 s. : il. kolor. ; 24 cm.

25. Katalog on-line
Communist neo-traditionalism : work and authority in Chinese industry / Andrew G. Walder. First paperback printing 1988.
Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 1988. – XXI, [1], 302 strony : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 0-520-05439-3 alk. paper
ISBN 0-520-06470-4 pbk.

26. Katalog on-line
The concise Oxford dictionary of politics / ed. by Iain McLean.
Oxford ; New York : Oxford University Press, 1996. – X, 559 s. ; 20 cm.
(Oxford Paperback Reference)
ISBN 0-19-285288-4

27. Katalog on-line
Considerations on western marxism / Perry Anderson.
London : Verso, 1979. – VIII, 125 s. ; 20 cm.
ISBN błędny 90230867X
ISBN błędny 860917207

28. Katalog on-line
Cultural normativity : between philosophical apriority and social practices / Maria Gołębiewska (ed.).
Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, cop. 2017. – 234 strony ; 22 cm.
(Studies in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas ; Vol. 16)
ISBN 978-3-631-66952-5 print
ISBN 978-3-653-06057-7 e-pdf
ISBN 978-3-631-70325-0 epub
ISBN 978-3-631-70326-7 mobi

29. Katalog on-line
Człowiek ; Opis ciała ludzkiego / René Descartes ; z jęz. fr. przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Bednarczyk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. – XLIX, 203 s., [17] s. tabl. : il., err. ; 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

30. Katalog on-line
Człowiek wobec śmierci / Arnold Toynbee [et al.] ; przeł. Danuta Petsch ; przedm. opatrzył Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. – 284, [8] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej)

31. Katalog on-line
David Hume and the problem of reason : recovering the human sciences / John W. Danford.
New Haven ; London : Yale University Press, © 1990. – XII, 228 stron ; 22 cm.
ISBN 0-300-04667-7

32. Katalog on-line
The death and life of great American cities / Jane Jacobs ; with a new foreword by the author.
New York : The Modern Library, 1993. – XXIV, 598 s. : il. ; 20 cm.
(The Modern Library of the World’s Best Books)

33. Katalog on-line
The debate on the American revolution 1761-1783 / edited by Max Beloff.
London : Nicholas Kaye, 1949. – XI, [1], 303, [1] stron ; 20 cm.
(The British Political Tradition ; Book 1)

34. Katalog on-line
The debate on the American revolution 1789-1800 / edited by Alfred Cobban.
London : Nicholas Kaye, 1950. – XX, 495, [1] stron : errata ; 20 cm.
(The British Political Tradition ; Book 2)

35. Katalog on-line
Deindywiduacja : socjologia zachowań zbiorowych / pod redakcją Marka Krajewskiego.
Warszawa : Bęc Zmiana, 2014. – 346, [2] s. ; 20 cm.
(Bęc. Seria Kieszonkowa)
ISBN 978-83-62418-38-1

36. Katalog on-line
Democracy in Europe / Larry Siedentop.
London : Allen Lane, 2000. – XI, [1], 254 s. ; 24 cm.

37. Katalog on-line
Design : the key concepts / Catherine McDermott.
London ; New York : Routledge, 2007. – XIV, 250 stron ; 21 cm.
(Routledge Key Guides)
ISBN 0-415-32015-1 hbk
ISBN 0-415-32016-X hbk
ISBN 0-203-96761-5 ebk
ISBN 978-0-415-32015-3 hbk
ISBN 978-0-415-32016-0 pbk
ISBN 978-0-203-96761-4 ebk

38. Katalog on-line
A dictionary of economics / John Black.
Oxford ; New York : Oxford University Press, 1997. – VI, 507, [5] stron : ilustracje ; 20 cm.
(Oxford Paperback Reference)

39. Katalog on-line
Dociekania kognitywne / redakcja Agnieszka Libura, Daria Bębeniec, Hubert Kowalewski.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, © copyright 2018. – 245, [2] strony, [2] karty tablic kolorowych, [6] stron tablic kolorowych : ilustracje ; 21 cm.
(Językoznawstwo Kognitywne. Studia i Analizy ; 10)
ISBN 978-83-242-3163-8
ISBN 978-83-242-3306-9 e-ISBN

40. Katalog on-line
Does anything really matter? : essays on parfit on objectivity / edited by Peter Singer.
Oxford : University Press, 2017. – XII, 300 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-965383-6 hbk.

41. Katalog on-line
Dwie wieże i minaret : szkice z katolickiej nauki społecznej / Piotr Mazurkiewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017. – 271 stron ; 24 cm.
ISBN 978-83-8090-345-6 wersja drukowana
ISBN 978-83-8090-346-3 wersja elektroniczna

42. Katalog on-line
Economy and society : an outline of interpretive sociology. Vol. 1 / Max Weber ; edited by Guenther Roth and Claus Wittich ; translators: Ephraim Fischoff [i 9 pozostałych].
Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, cop. 1978. – CX, [2], 640 stron ; 24 cm.

43. Katalog on-line
Economy and society : an outline of interpretive sociology. Vol. 2 / Max Weber ; edited by Guenther Roth and Claus Wittich ; translators: Ephraim Fischoff [i 9 pozostałych].
Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, cop. 1978. – XXXIII, [1], 641-1469, [1], LXIV strony ; 24 cm.

44. Katalog on-line
Economy and society in Hungary / editors: Rudolf Andorka and László Bertalan.
Budapest : Karl Marx University of Economic Sciencies, Department of Sociology, 1986. – 331 stron : ilustracje ; 20 cm.
(Hungarian Sociological Studies ; 3)

45. Katalog on-line
Ekologia głęboka : żyć w przekonaniu, iż Natura coś znaczy / Bill Devall, George Sessions ; przekł. Elżbieta Margielewicz.
Warszawa : „Pusty Obłok”, cop. 1994. – 334, [1] s. : il. ; 21 cm.
(„Pusty Obłok” Przedstawia)

46. Katalog on-line
The electronic eye : the rise of surveillance society / David Lyon. First published in 1994.
Minneapolis : University of Minnesota Press, 1994. – X, 270 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 0-8166-2513-1 hc
ISBN 0-8166-2515-8 pb

47. Katalog on-line
Emocje i polityka : sceny z życia polskiego parlamentu / pod redakcją Krzysztofa T. Koneckiego.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 215 s. : il. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7969-858-5
ISBN 978-83-7969-906-3 e-ISBN

48. Katalog on-line
The English radical tradition 1763-1914 / edited by S. MacCoby. First published 1952.
London : Nicholas Kaye, 1952. – XIII, [1], 236 stron ; 20 cm.
(The British Political Tradition ; Book 5)

49. Katalog on-line
The epistemic lightness of truth : deflationism and its logic / Cezary Ciesliński.
Cambridge : Cambridge University Press, © 2017. – XIV, 298 stron ; 25 cm.
ISBN 978-1-107-19765-7 Hardback

50. Katalog on-line
Essays in persuasion / by John Maynard Keynes. First published 1932.
New York : Harcourt, Brace and Company, 1932. – XIII, [1], 376 stron ; 21 cm.

51. Katalog on-line
The essentials of democracy / by A. D. Lindsay.
London : Oxford University Press : Humphrey Milford, 1929. – 82 strony ; 19 cm.
(William J. Cooper Foundation Lectures)

52. Katalog on-line
Estetyka filmu : badania nad filmem science fiction Wojna światów (1953/1954) Byrona Haskina / Werner Faulstich ; przekład Marek Kasprzyk, Krzysztof Kozłowski ; przedmowa i opracowanie Krzysztof Kozłowski. Wydanie I.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017. – XXXI, [1], 173 strony : ilustracje kolorowe ; 21 cm.
(Biblioteka Przestrzeni Teorii)
ISBN 978-83-232-3223-0

53. Katalog on-line
Etyka : praca zbiorowa / pod red. Henryka Jankowskiego ; [aut. Marek Fritzhand et al.]. Wyd. 2.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. – 419, [1] s. ; 21 cm.

54. Katalog on-line
Eurypides i jego wiek / Gilbert Murray ; przeł. Wiesław Juszczak.
Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. – 169 s. ; 21 cm.

55. Katalog on-line
Ewolucja pożądania / David M. Buss ; przekł. Bogdan Wojciszke, Agnieszka Nowak. Wyd. 3 popr.
Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. – 308 s. ; 24 cm.

56. Katalog on-line
Facebook : oblicza i dylematy / pod redakcją Jana Krefta. Wydanie I.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © 2017. – 138, [2] strony : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-83-233-4317-2
ISBN 978-83-233-9690-1 e-book

57. Katalog on-line
Fenomenologia ducha / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przełożył Światosław Florian Nowicki.
Warszawa : Fundacja Aletheia, 2002. – 659 s. ; 21 cm.
ISBN 83-87045-94-2

58. Katalog on-line
Filozoficzne badania nad istotą ludzkiej wolności i sprawami z tym związanymi / Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ; przeł. i wstępem opatrzył Bogdan Baran. Wyd. 2.
Kraków : Inter Esse, 2003. – 159 s. ; 21 cm.

59. Katalog on-line
Fizyka ; O niebie ; O powstawaniu i niszczeniu ; Meteorologika ; O świecie ; Metafizyka / Arystoteles ; [przekł., wstępy i komentarze Kazimierz Leśniak et al.]. Wyd. 2.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. – 889, [1] s. : portr. ; 25 cm.
(Dzieła wszystkie / Arystoteles ; t. 2)

60. Katalog on-line
A fragment on government and an introduction to the principles of morals and legislation / by Jeremy Bentham ; ed. with introd. by Wilfrid Harrison.
Oxford : Basil Blackwell, 1948. – LXVII, [1], 435 s. ; 21 cm.
(Blackwell’s Political Texts)

61. Katalog on-line
From the absurd to revolt : dynamics in Albert Camus’s thought = De l’absurde a la révolte : dynamique de la pensée a’Albert Camus / editors Maciej Kałuża, Piotr Mróz.
Kraków : Jagiellonian University Press, 2017. – 277, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-233-4253-3
ISBN 978-83-233-9606-2 (e-book)

62. Katalog on-line
From Wodehouse to Wittgenstein : essays / Anthony Quinton. First published in 1998.
Manchester : Carcanet, 1998. – [6], 360 stron ; 23 cm.
ISBN 1-85754-332-7

63. Katalog on-line
Genesis and structure of Hegel’s Phenomenology of spirit / Jean Hyppolite ; translated by Samuel Cherniak and John Heckman.
Evanston : Northwestern University Press, © 1974. – XLI, [1], 608 stron ; 24 cm.

64. Katalog on-line
The genesis of Marxism : four lectures / R. N. Berki. First published 1988.
London : Dent, 1988. – VII, [1], 176 stron ; 22 cm.
(Everyman’s University Library)
ISBN 0-460-13000-5
ISBN 0-460-15780-9 pbk

65. Katalog on-line
Gorgiasz ; Menon / Platon ; przeł. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył: Władysław Witwicki.
Kęty : Wydawnictwo Antyk, 2002. – 175 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Europejska)

66. Katalog on-line
A handbook of Marxism / [Karl Marx et al.].
London : Victor Gollancz Ltd., 1935. – 1087, [1] s. ; 19 cm.

67. Katalog on-line
Hĺedonĺe : koncepcja przyjemności w filozofii Platona / Artur Pacewicz.
Wrocław : Oficyna Naukowa PFF Polskie Forum Filozoficzne, 2016. – 270 s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-64208-13-3

68. Katalog on-line
Hierarchiczność i partycypacja jako filozoficzne kategorie teorii ikony / Anna Palusińska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. – 156, [3] strony, 5 stron tablic kolorowych ; 24 cm.
ISBN 978-83-8061-455-0

69. Katalog on-line
Historia polskiego szaleństwa. T. 1, Słońce wśród czarnego nieba : studium melancholii / Mira Marcinów.
Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2017. – 464, [7] stron, [80] stron tablic : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
ISBN 978-83-7908-097-7

70. Katalog on-line
Holistyczna koncepcja człowieka chorego : teologia, medycyna, praktyka / Dariusz Henryk Pater.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017. – 274 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-8090-334-0 wersja drukowana
ISBN 978-83-8090-335-7 wersja elektroniczna

71. Katalog on-line
Homoseksualizm : przegląd światowych analiz i badań : przyczyny, objawy, terapia, aspekty społeczne / Beata Wieczorek.
Warszawa : Fronda, © 2018. – 943 strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-8079-978-3

72. Katalog on-line
Idea prozy / Giorgio Agamben ; przełożyła i posłowiem opatrzyła Ewa Górniak Morgan ; komentarz Andrzej Serafin. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2018. – 203, [1] strona : ilustracje ; 16 cm.
(Miniatury Filozoficzne)

73. Katalog on-line
Incydentologia / Marek Krajewski.
Warszawa : Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2017. – 84, [1] s. ; 20 cm.
(Bęc. Seria Kieszonkowa)
ISBN 978-83-62418-76-3

74. Katalog on-line
Innowacje : perspektywa społeczno-kulturowa / Magdalena Zdun ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – 240, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Społeczeństwo, Gospodarka, Etyka)
ISBN 978-83-8061-249-5

75. Katalog on-line
Inter-generational financial giving and inequality : give and take in 21st century families / Karen Rowlingson, Ricky Joseph, Louise Overton.
London : Palgrave Macmillan, 2017. – XII, 304 strony : ilustracje ; 22 cm.
(Palgrave Macmillan Studies in Family and Intimate Life)
ISBN 978-1-349-95046-1
ISBN 978-1-349-95047-8 eBook

76. Katalog on-line
Internet : fenomen społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Zasępy ; przy współpr. red. Radosława Chmury.
Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, 2001. – 636 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 83-7168-446-0

77. Katalog on-line
Irańska inteligencja w XIX wieku i Rewolucja Konstytucyjna (1905-1911) / Małgorzata Abassy.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. – 221, [3] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-233-2954-1

78. Katalog on-line
It’s not like I’m poor : how working families make ends meet in a post-welfare world / Sarah Halpern-Meekin, Kathryn Edin, Laura Tach and Jennifer Sykes.
Oakland : University of California Press, cop. 2015. – XII, 286 stron : ilustracje ; 23 cm.
ISBN 978-0-520-27534-8 cloth: alk. paper
ISBN 978-0-520-27535-5 pbk.: alk. paper
ISBN 978-0-520-95922-4 e-book

79. Katalog on-line
Jakość życia i spójność przestrzenna : rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym = Quality of life and spatial cohesion : development and well-being in the local context / pod redakcją Włodzimierza Okrasy.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017. – XVIII, 337 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-8090-378-4 wersja drukowana
ISBN 978-83-8090-379-1 wersja elektroniczna

80. Katalog on-line
Jean-Jacques Rousseau : a critical study of his life and writings / by F. C. Green.
Cambridge : The University Press, 1955. – [8], 376 s., [1] k. tabl. ; 23 cm.

81. Katalog on-line
Jean-Jacques Rousseau : moralist. Vol. 1-2 / by Charles W. Hendel.
Indianapolis ; New York : The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1962. – XVIII, [4] 316 ; 348 strony ; 20 cm.
(Library of Liberal Arts ; 96)

82. Katalog on-line
Język : narzędzie kultury / Daniel L. Everett ; tłumaczenie Zofia Wąchocka, Paweł Paszkowski. Wydanie I.
Kraków : Copernicus Center Press, 2018. – 456, [4] strony ; 23 cm.

83. Katalog on-line
Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej : poradnik / Jadwiga Sadowska ; Biblioteka Narodowa.
Warszawa : BN, 2001. – 190 s. ; 21 cm.
(Prace Instytutu Bibliograficznego / Biblioteka Narodowa, 0860-2921 ; nr 37)
ISBN 83-7009-340-X

84. Katalog on-line
The just state : rethinking self-government / Richard Dien Winfield.
Amherst : Humanity Books, 2005. – 432 strony ; 24 cm.
ISBN 1-59102-317-3 hardcover : alk. paper

85. Katalog on-line
Kamienie węgielne : na czym nam zależy? / Chantal Delsol ; tłumaczenie i posłowie Małgorzata Kowalska. Wydanie I.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2018. – 350, [1] strona ; 21 cm.
ISBN 978-83-240-4988-2

86. Katalog on-line
Kondycja ponowoczesna : raport o stanie wiedzy / Jean-François Lyotard ; przeł. Małgorzata Kowalska i Jacek Migasiński.
Warszawa : Fundacja „Aletheia”, 1997. – 178, [1] s. ; 20 cm.

87. Katalog on-line
Korupcja i rządy : przyczyny, skutki i drogi reform / Susan Rose-Ackerman ; przekł. Paweł Łuków ; wstęp do polskiego wydania Magdalena Środa.
Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego : Wydawnictwo Sic!, cop. 2001. – 452, [6] s. ; 21 cm.

88. Katalog on-line
Korupcja w życiu społecznym / pod red. Jacka Kurczewskiego i Beaty Łaciak.
Warszawa : Inst. Spraw Publ., 2000. – 178 s. ; 24 cm.
ISBN 83-86917-74-1

89. Katalog on-line
Kozacy Putina : folklor, biznes czy polityka? / Jolanta Darczewska.
Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2017. – 62, [1], 64, [1] strona ; 21 cm.
(Punkt Widzenia = Point of View ; nr 68)

90. Katalog on-line
Krótka historia kuratorstwa / Hans Ulrich Obrist ; tłumaczenie Martyna Nowicka ; [słowo wstępne Magdalena Ziółkowska].
Kraków : Korporacja Ha!art, 2016. – 247, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Nowa Linia Wizualna)

91. Katalog on-line
Książę / Mikołaj Machiavelli ; przeł. Wincenty Rzymowski ; oprac. Konstanty Grzybowski.
Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1969. – CII, 115, [3] s. ; 17 cm.
(Biblioteka Narodowa. Seria 2 ; nr 159)

92. Katalog on-line
Kultura wobec postępu i modernizacji : Rosja i Iran w perspektywie porównawczej / Małgorzata Abassy.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – 592 s. ; 24 cm.
(Prace KRKN UJ)
ISBN 978-83-233-3536-8

93. Katalog on-line
Kwestia miejska / Manuel Castells ; przedm. opatrzył Bohdan Jałowiecki ; [przekł. Bohdan Jałowiecki, Jacek Piątkowski].
Warszawa : PWN, 1982. – 440, [1] s. ; 24 cm.

94. Katalog on-line
Learned helplessness : a theory for the age of personal control / Christopher Peterson, Steven F. Maier, Martin E. P. Seligman.
New York ; Oxford : Oxford Univ. Press, 1993. – XI, 359 s. ; 24 cm.
ISBN 0-19-504466-5

95. Katalog on-line
Lectures on the principles of political obligation / by Thomas Hill Green ; with preface by Bernard Bosanquet ; with an introduction by Lord Lindsay. New impression 1948.
London ; New York ; Toronto : Longmans, Green and Co., 1948. – XXXVIII, 252 strony ; 23 cm.

96. Katalog on-line
Love’s labor : essays on women, equality and dependency / Eva Feder Kittay.
New York ; London : Routledge, 1999. – XVII, [1], 238 stron ; 23 cm.
(Thinking Gender)
ISBN 0-415-90412-9 hc. : alk. paper
ISBN 0-415-90413-7 pbk. : alk. paper

97. Katalog on-line
Man and society : political and social theories from Machiavelli to Marx. Vol. 3, Hegel, Marx and Engels, and the idea of progress / John Plamenatz ; revised by M. E. Plamenatz and Robert Wokler. New ed.
London ; New York : Longman, 1992. – XXX, 375 s. ; 22 cm.
ISBN 0-582-05541-5

98. Katalog on-line
Medytacje o pierwszej filozofii ; Zarzuty uczonych mężów i odpowiedzi autora ; Rozmowa z Burmanem / René Descartes ; przeł. Maria i Kazimierz Ajdukiewiczowie, Stefan Swieżawski, Izydora Dąmbska.
Kęty : Wydawnictwo Antyk, 2001. – 505, [1] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Europejska)

99. Katalog on-line
Metafizyka relacji : u podstaw rozumienia relacji bytowych / Tomasz Duma.
Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu : Wydawnictwo KUL, 2017. – 715 stron ; 23 cm.
ISBN 978-83-65792-06-8
ISBN 978-83-8061-449-9

100. Katalog on-line
Metasemantics : new essays on the foundations of meaning / edited by Alexis Burgess and Brett Sherman. 1st edition.
Oxford : Oxford University Press, cop. 2014. – VIII, 367 s. ; cm.
ISBN 978-0-19-966959-2

101. Katalog on-line
Między sztuką a codziennością : w stronę nowej syntezy. (1) / pod redakcją Maryli Hopfinger, Zygmunta Ziątka i Tomasza Żukowskiego.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016. – 551 s. ; 21 cm.
(Materiały Pracowni Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej IBL PAN)
ISBN 978-83-64703-79-9

102. Katalog on-line
Mistyka przeżyciowa z obrazem mistyki studyjnej / Stanisław Urbański.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017. – 164 strony ; 21 cm.
(Mistyka Polska ; 151)
ISBN 978-83-8090-380-7 wersja drukowana
ISBN 978-83-8090-381-4 wersja elektroniczna

103. Katalog on-line
Money talks : explaining how money really works / edited by Nina Bandelj, Frederick F. Wherry & Viviana A. Zelizer.
Princeton, NJ ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2017. – XII, [2], 269, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-691-16868-5

104. Katalog on-line
Możliwość i konieczność w kulturze : idee, narracje, interpretacje / redakcja naukowa Brygida Pawłowska-Jądrzyk.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017. – 248, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Prace Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów ; (3))
ISBN 978-83-8090-327-2 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8090-328-9 (wersja elektroniczna)

105. Katalog on-line
Muzyka popularna i jej odbiorcy w poszukiwaniu autorytetu / Marek Jeziński.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – 350 stron : ilustracje kolorowe ; 23 cm.
ISBN 978-83-231-3956-0

106. Katalog on-line
Na prostej? : Polska w przededniu członkostwa w UE / zespół aut.: Jarosław Górniak [et al.] ; [pod red. Mirosławy Marody i Jerzego Wilkina].
Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej ; Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta, 2003. – 250 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(EU-monitoring ; 7)
ISBN 83-89410-10-9

107. Katalog on-line
Nadchodzi osobliwość : kiedy człowiek przekroczy granice biologii / Ray Kurzweil ; przekład: Eliza Chodkowska, Anna Nowosielska. Wydanie trzecie.
Warszawa : Kurhaus Publishing, 2018. – 496 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Seria Cywilizacja)

108. Katalog on-line
Naznaczeni tymczasowością : wprowadzenie do teorii istnienia / Marek Szulakiewicz.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – 417 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-231-3858-7 (oprawa twarda)
ISBN 978-83-231-3811-2 (oprawa miękka)

109. Katalog on-line
A new view of society ant other writings / Robert Owen. Reprinted.
London : J. M. Dent & Sons ; New York : E. P. Dutton & Co., 1949. – XX, 298 stron ; 18 cm.

110. Katalog on-line
Nie to za mało : jak stawić opór polityce szoku i stworzyć świat, jakiego nam trzeba / Naomi Klein ; przełożył Marek Jedliński. Wydanie 1.
Warszawa : Muza Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2018. – 300, [4] strony ; 24 cm.

111. Katalog on-line
Niebezpieczne emocje / Alphonso Lingis ; przełożyli: Anna Marchewka, Michał Sowiński ; wstępem opatrzyła Anna Marchewka.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2017. – 195, [2] s. ; 23 cm.
(Hermeneia)
ISBN 978-83-233-4277-9

112. Katalog on-line
Nieokreśloność i granice / pod redakcją Magdaleny Danielewiczowej, Katarzyny Doboszyńskiej-Markiewicz, Alicji Wójcickiej.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017. – 255 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW ; t. 9)
ISBN 978-83-8090-390-6 wersja drukowana
ISBN 978-83-8090-391-3 wersja elektroniczna

113. Katalog on-line
Nieskończoność : badania interdyscyplinarne : studia / pod redakcją Magdaleny Saganiak, Anny Kozłowskiej i Dominika Suleja.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017. – 412 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Interdyscyplinaria)
ISBN 978-83-8090-352-4 wersja drukowana
ISBN 978-83-8090-353-1 wersja elektroniczna

114. Katalog on-line
Non-places : introduction to an anthropology of supermodernity / Marc Augé ; translated by John Howe. Reprinted.
London ; New York : Verso, 2006. – [6], 122 strony ; 20 cm.

115. Katalog on-line
Nowe idee w naukach społecznych / Maria Nowakowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1980. – 370 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-04-00216-7

116. Katalog on-line
Nowe partie i ruchy polityczne : praktyka i idee współczesnych demokracji / redakcja naukowa Katarzyna Walecka, Kinga Wojtas.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017. – 214 stron ; 24 cm.
ISBN 978-83-8090-362-3 wersja drukowana
ISBN 978-83-8090-363-0 wersja elektroniczna

117. Katalog on-line
O duchu praw / Monteskiusz ; przeł. Tadeusz Boy-Żeleński ; posł. Stanisław Łojek.
Kraków : Zielona Sowa, 2003. – 619, [5] s. ; 21 cm.
(Wielkie Dzieła Filozoficzne)

118. Katalog on-line
O duszy ; Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne ; Zoologia ; O częściach zwierząt / Arystoteles ; przekł., wstępy i komentarze Paweł Siwek. Wyd. 2.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. – 794, [2] s. : 1 il. ; 25 cm.
(Dzieła wszystkie / Arystoteles ; t. 3)

119. Katalog on-line
O naturze preferencji politycznych : perspektywa psychologiczna / Urszula Jakubowska. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA : Instytut Psychologii. Polska Akademia Nauk, 2018. – 194, [2] strony : ilustracje ; 21 cm.
(Społeczne Wyzwania Współczesności. Seria imienia Profesora Tadeusza Tomaszewskiego.)
ISBN 978-83-01-19786-5

120. Katalog on-line
O naturze wszechrzeczy / Titus Lucretius Carus ; w przekł. Edwarda Szymańskiego ; do druku przygotowała Irena Krońska ; komentarzem opatrzył Kazimierz Leśniak ; [Polska Akademia Nauk-Komitet Filozoficzny].
[Warszawa] : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1957. – XV, 429 s. : err. ; 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

121. Katalog on-line
O sobie samym jako innym / Paul Ricoeur ; przełożył Bogdan Chełstowski ; naukowo opracowała i wstępem poprzedziła Małgorzata Kowalska. Wydanie 1, 1 dodruk.
Warszawa : PWN, 2018. – XXXVII, [1], 617, [1] strona ; 19 cm.
(Biblioteka Współczesnych Filozofów)

122. Katalog on-line
O starzeniu się : bunt i rezygnacja / Jean Améry ; przełożył Bogdan Baran.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2018. – 155 stron ; 20 cm.

123. Katalog on-line
Obcy inny : analiza przypadków / redakcja naukowa Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – 360 stron : ilustracje kolorowe ; 25 cm.
ISBN 978-83-227-9055-7

124. Katalog on-line
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej : doświadczenia niektórych państw europejskich / redakcja Piotr Stanisz, Michał Zawiślak, Marta Ordon ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i […]
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – 254 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8061-344-7

125. Katalog on-line
Oblicza współczesnej biedy / redakcja Stanisław Fel, Tomasz Adamczyk ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II].
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – 243 s. : il. kolor. ; 21 cm.
(Spotkania Naukowe Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej ; t. 11)
ISBN 978-83-8061-166-5

126. Katalog on-line
Od opętania do rytuału : pojęcie i praktyka transu w kultach vodun i katolicyzmie / Jakub Bohuszewicz. Wydanie I.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – 274, [1] strona ; 24 cm.
(Jagiellońskie Monografie Religioznawcze)
ISBN 978-83-233-4348-6
ISBN 978-83-233-9710-6 e-book

127. Katalog on-line
Odmienność w kulturze / redakcja Aleksandra Rzepkowska.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – 329 stron ; 23 cm.
ISBN 978-83-231-3964-5

128. Katalog on-line
On alien rule and self-government / John Plamenatz.
London : Longmans, 1960. – VIII, 224 s. ; 22 cm.

129. Katalog on-line
On what matters. Vol. 3 / Derek Parfit. First edition, 2 impression.
Oxford : Oxford University Press, 2017. – XIV, 468 stron : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-0-19-877860-8

130. Katalog on-line
Plato’s theory of knowledge / translated by Francis Macdonald Cornford.
London : Routledge & Kegan Paul, 1973.

131. Katalog on-line
Oświeceniowe źdródła idei sekularyzmu / pod redakcją Anny Tomaszewskiej i Damiana Barnata. Wydanie I.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – 352 stron ; 24 cm.
ISBN 978-83-233-4368-4
ISBN 978-83-233-9739-7 e-book

132. Katalog on-line
Pakt jasności : o inteligencji Zła / Jean Baudrillard ; przeł. Sławomir Królak.
Warszawa : „Sic!”, 2005. – 179, [4] s. ; 21 cm.
ISBN 83-88807-65-X

133. Katalog on-line
Pamięć w ujęciu lingwistycznym : zagadnienia teoretyczne i metodyczne / redakcja naukowa Waldemar Czachur ; tłumaczyła z języka niemieckiego Edyta Grotek. Wydanie 1.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – 263 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.
(Kultury i Języki Pamięci)
ISBN 978-83-235-3198-2 druk
ISBN 978-83-235-3015-2 epub
ISBN 978-83-235-3007-7 pdf online
ISBN 978-83-235-3023-7 mobi

134. Katalog on-line
Państwo, szkoła, klasy / Przemysław Sadura. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017. – 306, [2] strony ; 21 cm.
(Seria Idee ; 64)
ISBN 978-83-65853-22-6

135. Katalog on-line
Phenomenology of spirit / by G. W. F. Hegel ; translated by A. V. Miller ; with analysis of the text and foreword by J. N. Findlay.
Oxford [et.] : Oxford University Press, 1977. – XXXVI, 595 s. 20 cm.
(Oxford paperbacks. Philosophy)

136. Katalog on-line
La philosophie de Plotin / Émile Bréhier.
Paris : Ancienne Librairie Furne Boivin & Cie, cop. 1928. – XIX, 188 s. ; 19 cm.
(Bibliotheque de la Revue des Cours et Conférences)

137. Katalog on-line
Philosophy and myth in Karl Marx / by Robert C. Tucker. Reprinted.
Cambridge : Cambridge University Press, 1964. – 263 strony ; 21 cm.

138. Katalog on-line
Pietro Capuano / Werner Maleczek.
Amalfi : Centro di Cultura e Storia Amalfitana, 1997.

139. Katalog on-line
Pietro Capuano / Werner Maleczek.
Amalfi : Centro di Cultura e Storia Amalfitana, 1997.

140. Katalog on-line
Platona Parmenides / przeł. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. – 136, [3] s. : err. ; 21 cm.
(Zbiorowe wydanie spuścizny piśmienniczej Władysława Witwickiego ; t. 21)

141. Katalog on-line
Platona uczta / Platon ; przeł. oraz wstępem, objaśnieniami i il. opatrzył Władysław Witwicki.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. – 167, [1] s. : err., il. ; 20 cm.
(Zbiorowe wydanie spuścizny piśmienniczej Władysława Witwickiego ; t. 2)

142. Katalog on-line
Płeć: dana czy zadana? : strategie negocjacji (nie)tożsamości transpłciowej w Polsce / Anna M. Kłonkowska.
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. – 226, [1] strona ; 21 cm.
ISBN 978-83-7865-603-6

143. Katalog on-line
Pokrzywione drzewo człowieczeństwa / Isaiah Berlin ; red. Henry Hardy ; [przeł. Magda Pietrzak-Merta, Maciej Tański].
Warszawa : Prószyński i S-ka, 2004. – XII, 236 s. ; 20 cm.
(Pejzaże Myśli : idee, stanowiska, ludzie)
ISBN 83-7337-642-9

144. Katalog on-line
Political writings : containing The social contract, considerations on the government of Poland, and part I of the Constitutional project for Corsica / Rousseau ; translated and edited by Frederick Watkins.
Edinbourgh : Nelson, 1953. – XLII, 330 stron : 1 ilustracja ; 19 cm.
(The Nelson Philosophical Texts)

145. Katalog on-line
The politics of Aristotle / translated with an introduction notes and appendixes by Ernerst Barker. First published.
Oxford : A the Clarendon Press, 1946. – LXXVI, 411 stron ; 23 cm.

146. Katalog on-line
The politics of conscience : T. H. Green and his age / Melvin Richter.
London : Weidenfeld and Nicolson, cop. 1964. – 415 s., 8 s. tabl. ; 23 cm.
(The Nature of Human Society Series)

147. Katalog on-line
Polityka / Arystoteles ; przeł., słowem wstępnym i koment. opatrzył Ludwik Piotrowicz ; wstępem poprzedził Mikołaj Szymański.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – 230, [1] s. ; 24 cm.

148. Katalog on-line
Polskie wybory : zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989-1995 / Jacek Raciborski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, cop. 1997. – 298 s. ; 24 cm.
ISBN 83-87367-16-8

149. Katalog on-line
Postprawda / Matthew d’Ancona ; przekład Michał Sutowski. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018. – 156, [4] strony ; 21 cm.
ISBN 978-83-65853-37-0

150. Katalog on-line
Powołanie człowieka / Johann Gottlieb Fichte ; przekł. i wstęp Adam Zieleńczyk. Wyd. 3, popr.
Kęty : Wydawnictwo Antyk, 2002. – 116 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Europejska)

151. Katalog on-line
Pranie mózgu : uwodzicielska moc (bezmyślnych) neuronauk / Sally Satel i Scott O. Lilienfeld ; przełożył Piotr J. Szwajcer.
Stare Groszki ; Warszawa : Wydawnictwo CiS, 2017. – 316, [1] s. ; 20 cm.

152. Katalog on-line
Problematyka przekładu filozoficznego : na przykładzie tłumaczeń Jacques’a Derridy w Polsce / Barbara Brzezicka. Wydanie I.
Warszawa : PWN, 2018. – 419, [1] strona ; 24 cm.
ISBN 978-83-01-19831-2

153. Katalog on-line
Progress and disillusion : the dialectics of modern society / Raymond Aron.
Harmondsworth : Penguin Books, 1972. – 320 stron ; 18 cm.
(A Pelican Book)
ISBN 0-14-021405-4

154. Katalog on-line
The prophet armed : Trotsky : 1879-1921 / I. Deutscher.
London [etc.] : Geoffrey Cumberlege : Oxford University Press, 1954. – VIII, [3], 540 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 22 cm.

155. Katalog on-line
The prophet outcast : Trotsky : 1929-1940 / Isaac Deutscher.
London ; New York ; Toronto : Oxford University Press, 1963. – XV, [1], 543 strony, [14] stron tablic : ilustracje ; 22 cm.

156. Katalog on-line
The prophet unarmed : Trotsky : 1921-1929 / Isaac Deutscher.
London [etc.] : Oxford University Press, 1959. – XII, [4], 490, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 22 cm.

157. Katalog on-line
Proza świata : eseje o mowie / Maurice Merleau-Ponty ; wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Stanisław Cichowicz ; [przeł.: Ewa Bieńkowska, Stanisław Cichowicz, Joanna Skoczylas].
Warszawa : Czytelnik, 1976. – 257 s. ; 20 cm.

158. Katalog on-line
Przedziwna śmierć Europy : imigracja, tożsamość, islam / Douglas Murray ; przełożył Tomasz Bieroń.
Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2017. – 431, [2] s. ; 21 cm.

159. Katalog on-line
Przyroda dla człowieka / Philippe Saint Marc ; przeł. Jerzy Strzelecki ; wstępem opatrzył Andrzej Wasilewski.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1979. – 278, [1] s. ; 18 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej)

160. Katalog on-line
Psychologia plotki / Klaus Thiele-Dohrmann ; przeł. i wstępem opatrzył Adam Krzemiński.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. – 176 s. ; 19 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej)
ISBN 83-06-00231-8

161. Katalog on-line
Public places and spaces / edited by Irwin Altman and Ervin H. Zube.
New York ; London : Plenum Press, cop. 1989. – XVIII, 316 strony : ilustracje ; 23 cm.
(Human Behavior and Environment : advances in theory and research ; vol. 10)
ISBN 978-1-4684-5603-5
ISBN 978-1-4684-5601-1 e-ISBN

162. Katalog on-line
The pursuit of equality in American history / J. R. Pole.
Berkeley [etc.] : University of California Press, cop. 1978. – XV, [1], 380, [1] s. ; 24 cm.
(Jefferson Memorial Lectures)
ISBN 0-520-03286-1

163. Katalog on-line
Reader in public opinion and communication / edited by Bernard Berelson and Morris Janowitz.
Glencoe : Free Press, cop. 1950. – XI, [3], 505 stron : ilustracje ; 24 cm.

164. Katalog on-line
Readings in society and thought in modern America / Harvey Wish. Second printing.
New York : David McKay Company, 1970. – XI, [3], 369 stron ; 22 cm.

165. Katalog on-line
Rebis czyli Kamień filozofów / Carl Gustav Jung ; wybrał, przeł. i poprzedził wstępem Jerzy Prokopiuk.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989. – LXI, 632 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Współczesnych Filozofów)
ISBN 83-01-08296-8

166. Katalog on-line
Religion, rationality and community : sacred and secular in the thought of Hegel and his critics / Robert Gascoigne.
Dordrecht [etc.] : Martinus Nijhoff Publishers, 1985. – XIV, 308 s. ; 25 cm.
(Archives Internationales d’Histoire des Idées ; 105)
ISBN 90-247-2992-0 (this vol.)
ISBN 90-247-2433-3 (series)

167. Katalog on-line
Rewolucja u bram : pisma wybrane z roku 1917 / W. I. Lenin ; wybrał, wprow. oraz posł. opatrzył Slavoj Žižek ; przedm. napisał Sławomir Sierakowski ; przekł. Julian Kutyła.
Kraków : Korporacja Ha!art, 2006. – 636 s. ; 20 cm.
(Seria Krytyki Politycznej ; 1)
ISBN 83-89911-60-4

168. Katalog on-line
Rights of man : being an answer to mr. Burker’s attack on the French Revolution / by Thomas Paine ; edited by Hypatia Bradlaugh Bonner ; with an introduction by G. D. H. Cole. Unabridged edition, reprint.
London : Watts & Co., 1946. – XVII, [1], 259 stron ; 17 cm.
(The Thinker’s Library ; No. 63)

169. Katalog on-line
Robert Owen of New Lanark / by Margaret Cole.
London : The Batchworth Press, 1953. – VI, [2], 231 s. : il. ; 22 cm.

170. Katalog on-line
Rozmyślania / Marek Aureliusz ; przeł. Marian Reiter. Wyd. 2, dodr.
Kęty : „Antyk”, 2003. – 106, [1] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Europejska)

171. Katalog on-line
Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach / René Descartes ; z oryg. fr. przeł., opatrzyła słowem od tłumacza i przypisami Wanda Wojciechowska.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. – XIII, [1], 97 s., [1] k. tabl.: il. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

172. Katalog on-line
Rozumienie historii / Jerzy Topolski.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1978. – 225, [3] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej)

173. Katalog on-line
The rules of sociological method / by Émile Durkheim ; translated by Sarah A. Solovay and John H. Mueller ; and edited by George E. G. Catlin. Eighth edition, third printing.
New York : The Free Press of Glencoe, 1962. – LX, 146 stron ; 21 cm.

174. Katalog on-line
Rzecz piękna, mądra, dobra… T. 3, Wszystkim jest jedno – oryginalna polifonia filozofii / redakcja Sławomir Barć, Paweł Korobczak, Andrzej Lorczyk.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza „Arboretum” : nakładem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. – 234, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62563-59-3

175. Katalog on-line
Schopenhauer und die Deutung der Existenz : Perspektiven auf Phänomenologie, Existenzphilosophie und Hermeneutik / Thomas Regehly, Daniel Schubbe (Hg.). 1. Auflage.
Stuttgart : ,J. B. Metzel Verlag, © 2016. – VIII, 222 strony ; 24 cm.
ISBN 978-3-476-02664-4

176. Katalog on-line
The second treatise of civil government and A letter concerning toleration / by John Locke ; edited with an introduction by J. W. Gough. Reprinted.
Oxford : Basil Blackwell, 1948. – XL, 165 stron ; 20 cm.
(Blackwell’s Political Texts)

177. Katalog on-line
Selected writings / Karl Marx ; edited by David McLellan.
Oxford: Oxford University Press, 1977. – 93 s. ; 20 cm.
ISBN 0-19-876037-X
ISBN 0-19-876038-8

178. Katalog on-line
Słownik łacińsko-polski. T. 1, A-H / red. nauk. Józef Korpanty ; [zespół aut. t. 1 Antoni Bobrowski et al.].
Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001. – XIII, [1], 846, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 83-7195-221-X (t. 1)
ISBN 83-7195-472-7 (t. 1-2)

179. Katalog on-line
Słownik łacińsko-polski. T. 2, I-Z / red. nauk. Józef Korpanty ; [zespół aut. t. 2 Dariusz Brodka et al.].
Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. – VII, [1], 998, [2] s. ; 25 cm.
ISBN 83-7195-302-X (t. 2)
ISBN 83-7195-472-7 (t. 1-2)

180. Katalog on-line
Social economics : premises, findings, and policies / edited by Edward J. O’Boyle.
London ; New York : Routledge, 1996. – X, 213 s. ; 24 cm.
(New Developments in Social Economics)
ISBN 0-415-13721-7

181. Katalog on-line
Social problems : role, institutional, and societal perspectives / Ronald W. Smith, Andrea Fontana ; with the assistance of: Kathleen J . Ferraro, Stuart C. Hadden, John M. Johnson, Peter M. Wickman.
New York : Holt, Rinehart and Winston, cop. 1981. – XV, [3], 445 stron, [8] stron tablic : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
ISBN 0-03-043696-6

182. Katalog on-line
Society in action : introduction to sociology / William F. Kenkel. Second edition.
New York : Harper & Row, cop. 1980. – XVIII, [2], 600 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 0-06-384486-9

183. Katalog on-line
Socjologia pracy w zarysie / Janusz Sztumski.
Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981. – 206, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 83-202-0126-8

184. Katalog on-line
Społeczeństwo konsumpcyjne : jego mity i struktury / Jean Baudrillard ; przekł. Sławomir Królak.
Warszawa : Wydawnictwo „Sic!”, 2006. – 278, [1] s. ; 21 cm.

185. Katalog on-line
Społeczeństwo polskie dziś : samoświadomość, uznanie, edukacja / pod redakcją Magdaleny Saganiak, Mateusza Wernera, Magdaleny Woźniewskiej-Działak i Łukasza Kucharczyka. Wydanie I.
Warszawa : Narodowe Centrum Kultury : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – 438, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.
(Laboratoria Kultury)
ISBN 978-83-7982-299-7 NCK
ISBN 978-83-8090-367-8 UKSW

186. Katalog on-line
Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci : koncepcje, badania i konteksty : antologia tekstów / redakcja Anna E. Kubiak i Małgorzata Zawiła.
Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2015. – 518 s. : il. ; 24 cm.
(Seria Wydawnicza Tanatos)
ISBN 978-83-7688-419-6

187. Katalog on-line
Spory o pojęcie materii / Kazimierz Ochocki. Wyd. 2.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1979. – 202, [1] s. ; 19 cm.
(Omega, 0208-9653 ; 237)
ISBN 83-214-0084-1

188. Katalog on-line
Die Stadt im Westen : wie Königsberd Kaliningrad wurde / Per Brodersen ; mit einem Vorw. von Haug von Kuenheim.
Göttingen : Vandenhoeck&Ruprecht, 2008. – 367 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-3-525-36301-0

189. Katalog on-line
Status prawny i społeczny pracownika socjalnego / Jakub Niedbalski.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 110, [2] s. ; 24 cm.
(Akademia Samorządowa)
ISBN 978-83-8088-566-0
ISBN 978-83-8088-567-7 (e-ISBN)

190. Katalog on-line
Stosowanie nauk społecznych w praktyce : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kubina i Adama Podgóreckiego ; Polska Akademia Nauk , Rada Towarzystw Naukowych i Upowszechniania Nauki , Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Sekcja Socjotechniki.
Wrocław : Zakład Narodowy im Ossolińskich, 1973. – 444 s. : err. ; 21 cm.

191. Katalog on-line
Strategia organizacji : w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej / Krzysztof Obłój.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. – 340, [4] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-208-1103-1
ISBN 83-208-1145-7

192. Katalog on-line
Struktura teorii socjologicznej / Jonathan H. Turner ; przekł. Grażyna Woroniecka [et al.] ; red. nauk. Aleksander Manterys, Grażyna Woroniecka. Wyd. nowe.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – XXVI, 733, [1] s. : il. ; 24 cm.

193. Katalog on-line
Symptomy psychoanalizy : Jacques Lacan: od filozofii do antyfilozofii / Michał Gusin.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, copyright 2018. – [2], 427, [3] strony : ilustracje ; 21 cm.

194. Katalog on-line
Systems of society : an introduction to social science / Manuel G. Mendoza, Vince Napoli. Second edition.
Lexington ; Toronto : D. C. Heath and Company, cop. 1977. – XII, 707 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 0-669-00547-9

195. Katalog on-line
Le temps, l’éternité et la prescience de Boece a Thomas d’Aquin / par John Marenbon ; texte fr. revu par Irene Rosier-Catach.
Paris : Libraire Philosophique J. Vrin, 2005. – 188, [1] s. ; 22 cm.
(Conférences Pierre Abélard)
ISBN 2-7116-1770-X

196. Katalog on-line
Teoria i praktyka w myśli amerykańskich pragmatystów : o społecznej odpowiedzialności filozofii / Agnieszka Hensoldt.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, © copyright 2018. – 235 stron ; 21 cm.
ISBN 978-83-242-3190-4
ISBN 978-83-242-3321-2 e-ISBN

197. Katalog on-line
Teoria wyboru publicznego : główne nurty i zastosowania / red. nauk. Jerzy Wilkin. Wyd. 2, zm. i poszerz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. – 281 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7383-628-0

198. Katalog on-line
Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy / Krzysztof Świrek. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2018. – 351 stron ; 21 cm.
ISBN 978-83-01-19882-4

199. Katalog on-line
Theorizing surveillance : the panopticon and beyond / edited by David Lyon.
Cullompton ; Portland : Willan Publishing, cop. 2006. – XIII, [1], 351 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-1-84392-192-9 hardback
ISBN 1-84392-192-8 hardback
ISBN 978-1-84392-191-2 paperback
ISBN 1-84392-191-X paperback

200. Katalog on-line
Thoughts and thinkers / Anthony Quinton. First published in the United States of America 1982.
New York : Holmes & Meier Publishers, 1982. – 365 stron ; 25 cm.
ISBN 0-8419-0772-2
ISBN 0-8419-0773-0 pbk.

201. Katalog on-line
Traktat o Bogu : Summa teologii, kwestie 1-26 / Tomasz z Akwinu ; przekł. i koment. Gabriela Kurylewicz, Zbigniew Nerczuk, Mikołaj Olszewski. Wyd. 1, dodr.
Kraków : Wydaw. Znak, 2001. – 895, [1] s. ; 22 cm.
(Filozofia i Religia)

202. Katalog on-line
Traktat o zasadach ludzkiego poznania : w którym poddano badaniu główne przyczyny błędów i trudności w różnych dziedzinach wiedzy oraz podstawy sceptycyzmu, ateizmu i niewiary / George Berkeley ; przeł. Janusz Salamon […]
Kraków : Zielona Sowa, 2004. – 110, [2] s. ; 21 cm.
(Wielkie Dzieła Filozoficzne)

203. Katalog on-line
Transcendentalne stany poznawcze : wybrane odmiany i ich status epistemiczny / Renata Wieczorek.
Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, 2018. – 200 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-87963-82-8

204. Katalog on-line
Trwoga i drżenie / S˛ren Kierkegaard ; przekład Maksymilian Bienenstock.
Kraków : Wydawnictwo Vis-a-vis Etiuda, 2017. – 121, [3] s. ; 20 cm.
(Meandry Kultury)

205. Katalog on-line
Trzecia fala / Alvin Toffler ; tł. Ewa Woydyłło, Michał Kłobukowski ; wstęp do tłumaczenia Wiktor Osiatyński.
Poznań : Wydawnictwo Kurpisz, cop. 2006. – 492 s. ; 22 cm.

206. Katalog on-line
Tu się pracuje! : socjologiczne studium pracy zawodowej prowadzonej w domu na zasadach telepracy / Jacek Gądecki, Marcin Jewdokimow, Magdalena Żadkowska.
Kraków : Wydawnictwo Libron-Filip Lohner, copyright © 2017. – 211, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-65705-46-4

207. Katalog on-line
Two treatises of government : a critical edition / John Locke ; with an introduction and apparatus criticus by Peter Laslett.
Cambridge : At the University Press, 1960. – XII, [2], 520, [1] stron ; 22 cm.

208. Katalog on-line
U kresu przyszłości : technologia i schyłek zachodu / Jean Gimpel ; przełożył Bogusław Panek.
Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999. – 154, [2] s. : ilustracje ; 21 cm.
(Poza Horyzont)
ISBN 83-7023-732-0

209. Katalog on-line
Über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates / Wilhelm von Humboldt ; mit einer Einführung von Rudolf Pannwitz.
Nürnberg : Verlag Hans Carl, 1954. – 215, [2] strony, [1] karta tablic : ilustracje ; 19 cm.

210. Katalog on-line
Umysł nieracjonalny / Michael Lewis ; z języka angielskiego przełożyła Justyna Kukian.
Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. – 356, [1] strona : ilustracje ; 22 cm.

211. Katalog on-line
Utopia dla realistów : recepta na idealny świat / Rutger Bregman ; przełożył Sławomir Paruszewski. Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. – 315, [4] strony : ilustracje ; 22 cm.
ISBN 978-83-8015-738-5

212. Katalog on-line
Uzasadnienie metafizyki moralności / Immanuel Kant ; przekł. Mścisław Wartenberg.
Warszawa : De Agostini Polska : Altaya, cop. 2002. – 130, [1] s. ; 21 cm.
(Arcydzieła Wielkich Myślicieli)

213. Katalog on-line
Verstehende Soziologie und Werturteilsfreiheit : Schriften und Reden 1908-1917 / Max Weber ; herausgegeben von Johannes Weiss ; in Zusammenarbeit mit Sabine Frommer.
Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), cop. 2018. – XV, [1], 648 stron, [4] karty tablic : ilustracje ; 24 cm.
(Gesamtausgabe / Max Weber ; im Aufr. der Kommiss. für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ; hrsg. von Horst Baier [et al.]. Abt. 1, Schriften und Reden ; Bd. 12)

214. Katalog on-line
Vestigia Dei / Bartosz Jastrzębski.
Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2017. – 235 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-65787-15-6

215. Katalog on-line
W poszukiwaniu królestwa człowieka : utopia sztuki od Kanta do Tomasza Manna / Ewa Bieńkowska.
Warszawa : Czytelnik, 1981. – 355, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 83-07-00471-3

216. Katalog on-line
Wartość mosiądzu / Bertolt Brecht ; wybór, układ i noty Werner Hecht ; przekł. zespołowy ; wiersze i „Teksty do ćwiczeń dla aktorów przeł. Maria Kurecka.
Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975. – 258, [2] s., [1] k. tabl., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm.
(Teorie Współczesnego Teatru)

217. Katalog on-line
Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne / Izabela Bukalska.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017. – 222 strony ; 24 cm.
ISBN 978-83-8090-356-2 wersja drukowana
ISBN 978-83-8090-357-9 wersja elektroniczna

218. Katalog on-line
What is an event? / Robin Wagner-Pacifici.
Chicago ; London : The University of Chicago Press, © 2017. – XII, 225 stron, [12] kart tablic] : ilustracje kolorowe ; 23 cm.
ISBN 978-0-226-43964-8 cloth : alk. paper
ISBN 978-0-226-43978-5 pbk. : alk. paper
ISBN 978-0-226-43981-5 e-book

219. Katalog on-line
What®s the matter with the Internet? / Mark Poster.
Minneapolis, Minn. ; London : University of Minnesota Press, cop. 2001. – IX, [1], 213, [2] s. : 1 fot. ; 23 cm.
(Electronic Mediations ; vol. 3)
ISBN 0-8166-3835-7
ISBN 0-8166-3834-9

220. Katalog on-line
Władza i interesy : studium struktury politycznej kapitalizmu / Stanisław Ehrlich.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. – 525, [2] s. ; 20 cm.
(Z Prac Katedry Teorii Państwa i Prawa Uniwersytetu Warszawskiego ; 5)

221. Katalog on-line
The works of Joseph de Maistre / Joseph de Maistre ; selected, translated and introduced by Jack Lively. First published in Great Britain in 1965.
London : Geoge Allen & Unwin, 1965. – XI, [3], 303 strony ; 23 cm.
(Minerva Series ; no. 15)

222. Katalog on-line
Wprowadzenie do filozofii / Leszek Kasprzyk, Adam Węgrzecki.Wyd. 6 zm.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. – 287, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-02858-0

223. Katalog on-line
Wprowadzenie do nauki świętego Augustyna / Étienne Gilson ; tł. Zygmunt Jakimiak.
Warszawa : „Pax”, 1953. – VII, [1], 345,[1] s. ; 24 cm.

224. Katalog on-line
Writing American history : essays on modern scholarship / John Higham.
Bloomington ; London : Indiana University Press, 1972. – X, [2], 207 s. ; 20 cm.
(A Midland Book ; 156)
ISBN 0-253-20156-X

225. Katalog on-line
Writings on political philosophy / by Benedict de Spinoza ; edited by A. G. A Balz.
New York : Appleton-Century-Crofts, Inc., © 1937. – XXXV, [1], 197 stron ; 19 cm.
(Appleton-Century Philosophy Source-Books)

226. Katalog on-line
Współczesne doktryny polityczne / Roman Tokarczyk.
Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1978. – 354, [1] s. ; 20 cm.

227. Katalog on-line
Wybór esejów o słowach i drzewach / Ernst Jünger ; wybrał i przełożył Bogdan Baran.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2017. – 323 strony ; 21 cm.
ISBN 978-83-65680-24-2

228. Katalog on-line
Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki / Kazimierz Opałek.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 337, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-04224-9

229. Katalog on-line
Zarys psychologii propagandy / Lesław Wojtasik.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. – 362 s. ; 20 cm.

230. Katalog on-line
Zarysy pirrońskie / Sextus Empiryk ; przełożył i wstępem poprzedził Adam Krokiewicz.
Warszawa : AKME, 1998. – 192 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Filozofii Klasycznej)
ISBN 83-85333-03-7

231. Katalog on-line
Zawstydzona tożsamość : emocje, ideologie i władza w życiu polskich migrantów w Norwegii / Marek Pawlak. Wydanie I.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © copyright 2018. – 235 stron ; 21 cm.
(Anthropos)
ISBN 978-83-233-4384-4
ISBN 978-83-233-9763-2 e-book

232. Katalog on-line
Zderzenia / Jan Tokarski. Wydanie pierwsze.
Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2018. – 165 stron ; 21 cm.
ISBN 978-83-65787-21-7

233. Katalog on-line
Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego / Samuel P. Huntington ; przeł. Hanna Jankowska. Wyd. 6.
Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2004. – 571, [5] s. : il., mapy ; 19 cm.
(Spectrum)

234. Katalog on-line
Znaczenie wojny : pytając o wojnę sprawiedliwą / Magdalena M. Baran. Wydanie 1.
Łódź : Fundacja Liberté!, 2018. – 355, [2] strony ; 20 cm.
(Biblioteka Liberté! ; 3)
ISBN 978-83-61894-03-2

235. Katalog on-line
Zrozumieć demokrację : wprowadzenie do teorii wyboru publicznego / James Patrick Gunning ; [wprow. do pol. wyd. Jerzy Kleer ; przekł. ACCENT ENT.] ; Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania im. Profesora […]
Warszawa : WSBFiZ, 2001. – 427, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 83-87970-03-4

236. Katalog on-line
Życia lampy niewygasłe : studium o Oziminie Wacława Berenta / Iwona E. Rusek.
Warszawa : Uniwersytet Warszawski – Wydział Filozofii Socjologii, 2017. – 380 stron ; 23 cm.
ISBN 978-83-87963-80-4

KSIĄŻKI czekające na opracowanie
1.  L’art au regard de la phenomenologie. 
Toulouse : Press Univ. du Mirail, 1999.

2.  Myśli / Blaise Pascal ; Przekład Tadeusza Żeleńskiego (Boya) ; w nowym układzie według wydania Jacques Chevaliera. 
Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX 1977.

3.  O formie i zasadach świata dostępnego zmysłom oraz świata inteligibilnego ; O pierwszej podstawie różnicy kierunków w przestrzeni / Immanuel Kant ; przeł. oprac. i posłowiem opatrzył Artur Banaszkiewicz. 
Kraków : 2004.
ISBN 83-7389-805-0

4.  The Spirit of the laws / by Baron de Montesqieu ; transl. by Thomas Nugent. 
New York : 1949.

5.  Wiedza radosna / Friedrich Nietzsche ; przeł. Leopold Staff. 
Kraków : cop. 2006.
ISBN 83-7389-335-0

CZASOPISMA
1. Katalog on-line
Allgemeine Zeitschrift für Philosophie / Allgemeine Gesellschaft für Philosophie in Deutschland.
Stuttgart : Fromman-Holzboog, 1976-. – 20 cm.

2. Katalog on-line
Alpha Omega : rivista di filosofia e teologia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. 
Roma : Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 1998-. – 24 cm.

3. Katalog on-line
Ask : społeczeństwo, badania, metody / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski. Instytut Studiów Społecznych.
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 1995-. – 23 cm.

4. Katalog on-line
Augustiniana : tijdschrift voor de studie van Sint Augustinus en de Augustijnenorde / PP. Augustijnen.
Heverlee-Louvain : PP. Augustijnen, 1951-. – 24 cm.

5. Katalog on-line
Development and Change. 
The Hague : Mouton, 1969-. – 22 cm.

6. Katalog on-line
Dialogue and Universalism : toward synergy of civilizations / Polish Academy of Sciences.
Warszawa : Centre of Universalism Warsaw University, 1995-. – 24 cm.

7. Katalog on-line
Elpis : czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. 
Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 1999-. – 21 cm.

8. Katalog on-line
Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. 
Lublin : Instytut Jana Pawła II : Fundacja Jana Pawła II, 1988-. – 24 cm.

9. Katalog on-line
Europe-Asia Studies / University of Glasgow.
Abingdon : Carfax Publ., 1993- – 25 cm.

10. Katalog on-line
Filozofski Vestnik / Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Znanstvenoraziskovalni center. Filozofski institut ; glavni urednik Boris Majer.
Ljubljana : Filozofski institut ZRC SAZU, 1989-. – 24 cm.

11. Katalog on-line
Forum Pedagogiczne / [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Pedagogicznych].
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011-. – 21 cm.

12. Katalog on-line
Horyzonty Wychowania / Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie. Wydział Pedagogiczny.
Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2002-. – 23 cm.

13. Katalog on-line
Iyun : hovrot le-filosofyah. 
Tel-Aviv : Mahňbarot le-sifrut, [1945]- . – 23 cm.

14. Katalog on-line
The Journal of Philosophy. 
Lancaster, PA : [s.n.], 1921- (Press of the New Era Printing Co.) – 25 cm.

15. Katalog on-line
Kronos : metafizyka, kultura, religia / Wawrzyniec Rymkiewicz.
Warszawa : Wydaw. Nauk. „Semper”, 2007-. – 24 cm.

16. Katalog on-line
Kultura i Społeczeństwo / Zakład Socjologii i Historii Kultury Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1957-. – 24 cm.

17. Katalog on-line
Logique et Analyse / Centre national belge de recherches de logique.
Louvain : CNBRL, 1958-. – 24 cm.

18. Katalog on-line
Midrasz : pismo żydowskie / Konstanty Gebert red. nacz.
Warszawa : [s.n.], 1997-. – 28 cm.

19. Katalog on-line
Nowe Książki : przegląd nowości wydawniczych / [Polskie Towarzystwo Wydawców Książek].
Warszawa : PTWK, 1949-. – 24 cm.

20. Katalog on-line
Pamiętnik Literacki / Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie.
Londyn : Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 1976-. – 21 cm.

21. Katalog on-line
Pensamiento : revista trimestral de investigación e información filosófica, publicada por las facultades de filosofía de la Compańia de Jesús en Espańa. 
Madrit : [s.n.]. – 25 cm.

22. Katalog on-line
Pogranicze : studia społeczne / Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku.
Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-. – 20 cm.

23. Katalog on-line
Przegląd Socjologiczny : kwartalnik Polskiego Instytutu Socjologicznego. 
Poznań : [s.n.], 1930-. – 24 cm.

24. Katalog on-line
Res Humana : humanizm, racjonalizm, kultura świecka / [Towarzystwo Kultury Świeckiej].
Warszawa : Rada Krajowa Towarzystwa Kultury Świeckiej, 1991-. – 23 cm.

25. Katalog on-line
Revista Portuguesa de Filosofia : (suplemento trimestral de ciencias filosóficas da Brotéria) / publ. sob o patrocinio do Instituto de Filosofia do B. Miguel de Carvalho, de Braga ; propr. e ed. Gaspar Maria Leal Gomes […]
Lisboa ; Braga : [s.n.], 1945- (Lisboa : Tip. Portuguesa, L. da). – 24 cm.

26. Katalog on-line
Saeculum Christianum : pismo historyczno-społeczne / [Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych].
Warszawa : ATK, 1994-. – 21 cm.

27. Katalog on-line
Security Dialogue / [ed. at the International Peace Research Institute].
London : Sage Publ., 1992-. – 25 cm.

28. Katalog on-line
Sociologický Časopis. 
Praha : Academia, 1965-. – 24 cm.

29. Katalog on-line
Studia Philosophica Wratislaviensia / Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocławski Oddział PTF.
Wrocław : Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006-. – 25 cm.

30. Katalog on-line
Studia Psychologica / [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej].
Warszawa : Wydawnictwo UKSW, 2000-. – 20 cm.

31. Katalog on-line
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja : dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN. 
Warszawa : IBL PAN, 1990-. – 21 cm.

32. Katalog on-line
Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne / [Kuria Xiążęco-Metropolitalna Krakowska].
Kraków : Kuria X.-M. Krakowska, 1945-1953, 1956-. – 45 cm.

33. Katalog on-line
Zdanie : publikacja Klubu Twórców i Działaczy Kultury „Kuźnica”. 
Kraków : Wydaw. Literackie, 1978-. – 21 cm.

34. Katalog on-line
Znak / [red. Jerzy Radkowski].
Kraków : Spółdzielnia Wydawnicza „Znak”, 1946-. – 21 cm.