Nowe nabytki – 01.03.2017-31.03.2017

Nowe nabytki – 01.03.2017-31.03.2017

KSIĄŻKI
1. Katalog on-line
10 lat transformacji w Polsce : fakty i opinie / [kolegium red. Andrzej Zawiślak et al.].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, 1999. – 188 s. : il. ; 24 cm.
(Materiały i Studia / Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa)
ISBN 83-907891-4-0 (okł.); błędny 8390879140 (s. red.)

2. Katalog on-line
44 listy ze świata płynnej nowoczesności / Zygmunt Bauman ; przekł. Tomasz Kunz.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2014. – 300, [3] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-08-05051-4

3. Katalog on-line
Abduction and induction : essays on their relation and integration / edited by Peter A. Flach and Antonis C. Kakas.
Dordrecht [etc.] : Kluwer Academic Publishers, cop. 2000. – XIX, [1], 309, [7] s. : il. ; 25 cm.
(Applied Logic Series, 1386-2790 ; vol. 18)
ISBN 0-7923-6250-0

4. Katalog on-line
Addiction and weakness of will / Lubomira Radoilska. 1st edition.
Oxford : Oxford University Press, cop. 2013. – XI, [1], 148 s. ; 23 cm.
(International Perspectives in Philosophy and Psychiatry)
ISBN 978-0-19-964196-3

5. Katalog on-line
Aktualność estetyki Kanta / redakcja naukowa Kinga Kaśkiewicz, Piotr Schollenberger.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cop. 2016. – 238, [1] s. ; 22 cm.
(Estetyka : pomiędzy tradycją a współczesnością)
ISBN 978-83-231-3516-6

6. Katalog on-line
Aktualność myśli Roberta Michelsa / Radomir Miński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2016. – 333 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7383-851-2

7. Katalog on-line
Ani książę, ani kupiec: obywatel : idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej / wybór tekstów i wstęp Jerzy Szacki. ; przekł. [z ang.] Barbara Szacka [et al.].
Kraków : Znak ; Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 1997. – 339, [1] s. ; 21 cm.
(Demokracja)
ISBN 83-7006-786-7

8. Katalog on-line
Antropologia i utopia : jednostka a społeczeństwo w poglądach Ericha Fromma / Mirosław Chałubiński.
Warszawa : Agencja Scholar, 1992. – 218 s. ; 21 cm.
ISBN 83-900346-7-0

9. Katalog on-line
The architecture of markets : an economic sociology of twenty-first-century capitalist societies / Neil Fligstein.
Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2014 (Milton Keynes UK : Lightning Source). – XIV, 274, [6] s. : il. ; 24 cm.
(Princeton Paperbacks)
ISBN 0-691-00522-2
ISBN 0-691-10254-6 (paperback)

10. Katalog on-line
Audyt wewnętrzny : teoria i praktyka / Bolesław Rafał Kuc.
Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2002. – 463 s. ; 24 cm.
ISBN 83-914212-4-4

11. Katalog on-line
Autobiografia i filozofia : próba filozoficzna rozważenia wzajemnych odniesień na podstawie kilku klasycznych przykładów / Izabela Szyroka.
Kraków : Nomos, 2016. – 203, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7688-409-7

12. Katalog on-line
Bioetyka / red. nauk. Joanna Różyńska, Weronika Chańska.
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2013. – 580, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-264-4402-9

13. Katalog on-line
Brain computation as hierarchical abstraction / Dana H. Ballard.
Cambridge, MA ; London : The MIT Press, cop. 2015. – XIV, 440 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Computational neuroscience)
ISBN 978-0-262-02861-5 (hardcover : alk. paper)

14. Katalog on-line
Brewiarz zwyciężonych / Emil Cioran ; przełożył z języka rumuńskiego Ireneusz Kania.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2016. – 171, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-65680-01-3

15. Katalog on-line
Brewiarz zwyciężonych II / Emil Cioran ; przełożył z języka rumuńskiego Ireneusz Kania.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2016. – 121, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-65680-02-0

16. Katalog on-line
The bureaucrat and the poor : encounters in French welfare offices / Vincent Dubois ; translated from French by Jean-Yves Bart.
Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2010. – XXI, [1], 206 s. ; 25 cm.
ISBN 978-1-4094-0289-3 (hardback)
ISBN 978-1-4094-0290-9 (ebook)

17. Katalog on-line
Category mistakes / Ofra Magidor.
Oxford : Oxford University Press, 2016. – XI, [1], 171 s. ; 22 cm.
(Oxford Philosophical Monographs, 1754-5463)
ISBN 978-0-19-957297-7 (Hbk.)
ISBN 978-0-19-877926-1 (Pbk.)

18. Katalog on-line
Chance and temporal asymmetry / edited by Alastair Wilson.
Oxford : Oxford University Press, 2014. – VI, [2], 297 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-967342-1

19. Katalog on-line
Cheminements philosophiques dans le monde du droit et des regles en général / Paul Amselek.
Paris : Armand Colin, cop. 2013. – 647 s. ; 22 cm.
(Collection Le Temps des Idées, 1958-9980)
ISBN 978-2-200-27759-8

20. Katalog on-line
‚City of the future’ : build space, modernity and urban change in Astana / Mateusz laszczkowski.
New York ; Oxford : Berghahn, cop. 2016. – XII, [2], 205 s. : il. ; 23 cm.
(Integration and Conflict Studies)
ISBN 978-1-78533-256-2 (hardback : all. paper)
ISBN 978-1-78533-257-9 (ebook)

21. Katalog on-line
Cognitive pluralism / Steven Horst.
Cambridge, MA ; London : The MIT Press, cop. 2016. – XII, 360 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-262-03423-4

22. Katalog on-line
Collective bargaining in Europe 2001 / edited by Giuseppe Fajertag.
Brussels : European Trade Union Institute, 2002. – 408 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 2-930352-03-5

23. Katalog on-line
A companion to David Lewis / edited by Barry Loewer and Jonathan Schaffer.
Chichester [etc.] : Wiley Blackwell, 2015. – XII, 580 s. : il. ; 26 cm.
(Blackwell Companions to Philosophy ; 57)
ISBN 978-1-118-38818-1

24. Katalog on-line
A companion to Wittgenstein / edited by Hans-Johann Glock and John Hyman.
Chichester [etc.] : Wiley Blackwell, 2017. – XVII, [1], 785 s. : il. ; 26 cm.
(Blackwell Companions to Philosophy ; 63)
ISBN 978-1-118-64116-3 (cloth)
ISBN 978-1-118-64147-7 (epub)
ISBN 978-1-118-64146-0 (PDF)

25. Katalog on-line
Compensation theory and practice / Marc J. Wallace, Charles H. Fay. 2nd ed.
Boston : PWS-Kent Publishing Company, cop. 1988. – XII, [2], 423 s. : il. ; 22 cm.
(Kent Human Resource Management Series)
ISBN 0-534-87198-4

26. Katalog on-line
The construction of logical space / Agustin Rayo.
Oxford : Oxford University Press, 2015. – XIX, [1], 220 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-0-19-966262-3 (Hbk.)
ISBN 978-0-19-874798-7 (Pbk.)

27. Katalog on-line
Conversations with Zygmunt Bauman / Zygmunt Bauman and Keith Tester.
Cambridge : Polity Press ; Malden, MA : Blackwell Publishers Inc., 2001. – X, 165 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 0-7456-2664-5
ISBN 0-7456-2665-3 (pbk)

28. Katalog on-line
A critical introduction to the metaphysics of modality / Andrea Borghini.
London [et al.] : Bloomsbury Academic, cop. 2016. – [VII], [1], 224 s. ; 23 cm.
(Bloomsbury Critical Introductions to Contemporary metaphysics)
ISBN 978-1-4725-2426-3 (HB)
ISBN 978-1-4725-2526-0 (PB)
ISBN 978-1-4725-3390-6 (ePDF)
ISBN 978-1-4725-2194-1 (ePub)

29. Katalog on-line
Cultural evolution : how Darwinian theory can explain human culture and synthesize the social sciences / Alex Mesoudi.
Chicago, IL ; London : University of Chicago Press, cop. 2011. – XIII, [3], 264 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-226-52043-8 (alk. paper)
ISBN 0-226-52043-9 (alk. paper)
ISBN 978-0-226-52044-5 (pbk. : alk. paper)
ISBN 0-226-52044-7 (pbk. : alk. paper)

30. Katalog on-line
Czas wolny, turystyka i rekreacja w perspektywie socjologicznej / Wojciech J. Cynarski.
Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, cop. 2017. – 272 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-3060-0

31. Katalog on-line
Dawne rządy i rewolucja / Alexis de Tocqueville ; przekł. Wł. M. Kozłowski.
Warszawa : De Agostini Polska : Altaya, cop. 2003. – 171 s. ; 21 cm.
(Arcydzieła Wielkich Myślicieli)
ISBN 83-7316-122-8
ISBN 83-7316-000-0 (cała kolekcja)

32. Katalog on-line
Defekty : literackie auto/pato/grafie : szkice / Iwona Boruszkowska.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. – 118, [2] s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-233-4178-9
ISBN 978-83-233-9533-1 (e-book)

33. Katalog on-line
Dwie fenomenologie : Husserl i Heidegger / Bogusław Jasiński.
Warszawa : Ethos ; 1997. – 175, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-85268-14-6

34. Katalog on-line
Egzamin w perspektywie socjologicznej / Łukasz Remisiewicz.
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. – 186, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7865-448-3

35. Katalog on-line
Egzystencja i hermeneutyka : rozprawy o metodzie / Paul Ricoeur ; wybór, oprac. i wprow. Stanisław Cichowicz ; przekł. Ewa Bieńkowska [et al.].
Warszawa : De Agostini : Ediciones Altaya, 2003. – 406, [4 ] s. ; 20 cm.
(Arcydzieła Wielkich Myślicieli)
ISBN 83-7316-119-8
ISBN 83-7316-000-0 (cała kolekcja)

36. Katalog on-line
Eksperiencje nagości / Ewa Banaszak.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. – 389 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7383-888-8

37. Katalog on-line
Elements of mathematical sociology / Murray A. Beauchamp.
New York : Random House, cop. 1970. – IX, [3], 110 s. : il. ; 22 cm.

38. Katalog on-line
Esej o czasie / Norbert Elias ; przekład Ada Łobożewicz ; wstęp Marta Bucholc.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 220, [1] s. ; 21 cm.
(Communicare : historia i kultura)
ISBN 978-83-235-2420-5 (druk)
ISBN 978-83-235-2436-6 (e-pub)
ISBN 978-83-235-2428-1 (pdf online)
ISBN 978-83-235-2444-1 (mobi)

39. Katalog on-line
Estetyka po estetyce : prolegomena do ontologii procesu twórczego / Bogusław Jasiński.
[Piaseczno]: Wydawnictwo Ethos, cop. 2008. – [2], 238, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-60799-00-0

40. Katalog on-line
The ethics of belief : individual and social / ed. by Jonathan Matheson, Rico Vitz. Impression: 1.
Oxford : Oxford University Press, 2014. – XV, 336 s. ; 25 cm.
ISBN 978-0-19-968652-0

41. Katalog on-line
Etyczne aspekty doświadczenia czasu / Wojciech Załuski.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2017. – 226 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-233-4230-4
ISBN 978-83-233-9587-4 (e-book)

42. Katalog on-line
The europeanization of heritage and memories in Poland and Sweden / edited by Krzysztof Kowalski and Barbara Törnquist-Plewa. 1st edition.
Kraków : Jagiellonian University Press, cop. 2016. – 276 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-233-4202-1
ISBN 978-83-233-9566-9 (e-book)

43. Katalog on-line
The evolution of memory systems : ancestors, anatomy, and adaptations / Elisabeth A. Murray, Steven P. Wise, Kim S. Graham.
Oxford : Oxford University Press, cop. 2017. – XVII, [2],496 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-19-968643-8

44. Katalog on-line
The evolved apprentice : how evolution made humans unique / Kim Sterelny.
Cambridge, MA ; London : The MIT Press, 2014. – XVI, 242 s. : il. ; 23 cm.
(The Jean Nicod Lectures)
ISBN 978-0-262-01679-7 (hardcover : alk. paper)
ISBN 978-0-262-52666-1 (pb.)

45. Katalog on-line
Explaining understanding : new perspectives from epistemology and philosophy of science / edited by Stephen R. Grimm, Christoph Baumberger and Sabine Ammon.
New York ; London : Routledge, cop. 2017. – XVI, 337 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-138-92193-1 (hardback)
ISBN 978-1-315-68611-0 (e-book)

46. Katalog on-line
Expressions of judgment : an essay on Kant’s aesthetics / Eli Friedlander.
Cambridge ; Chicago : Harvard University Press, 2015. – XII, [2], 117 s. ; 25 cm.
ISBN 978-0-674-36820-0 (alk. paper)

47. Katalog on-line
Fenomenologia i socjologia : zbiór tekstów / wybór, red. nauk. i wprowadzenie Zdzisław Krasnodębski.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989. – 509 s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-09105-3

48. Katalog on-line
Filozofia miłości / Józef Lipiec ; obrazy z cyklu „Pejzaż erotyczny” Janusz Trzebiatowski.
Kraków : Fall, 2016. – 441 s. : il. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-83-65110-22-0

49. Katalog on-line
Foundations of logical consequence / edited by Colin R. Caret, Ole T. Hjortland.
Oxford : Oxford University Press, cop. 2015. – VIII, [1], 357 s. : il. ; 24 cm.
(Mind Association Occasional Series, 0955-9892)
ISBN 978-0-19-871569-6

50. Katalog on-line
Freudianism and the literary mind / Frederick J. Hoffman. 2nd ed.
Baton Rouge : Louisiana State University Press, 1957. – XI, 350 s. ; 24 cm.

51. Katalog on-line
Fuller / Tomasz Widłak.
Sopot : Wydawnictwo Arche, 2016. – 175 s. ; 23 cm.
(Horyzonty Filozofii Prawa)
ISBN 978-83-88445-59-0

52. Katalog on-line
Granice wzrostu / Donella H. Meadows [i in.] ; przeł. Wiesława Rączkowska, Stanisłąw Rączkowski ; wstępem opatrzył Kazimierz Secomski.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1973. – 212 s. : il., wykr. ; 22 cm.

53. Katalog on-line
Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej : perspektywa resocjalizacyjna / Małgorzata Michel.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016. – 502, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-233-4152-9
ISBN 978-83-233-9500-3 (e-book)

54. Katalog on-line
The handbook of pragmatics / edited by Laurence R. Horn and Gregory Ward.
Malden [etc.] : Blackwell, cop. 2006. – XIX, 842 s. : il. ; 25 cm.
(Blackwell Handbooks in Linguistics ; 16)
ISBN 978-0-631-22547-8
ISBN 978-0-631-22548-5 (pbk)

55. Katalog on-line
Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki / Piotr Rosół.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2017. – 259 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-3072-3

56. Katalog on-line
How biology shapes philosophy : new foundations for naturalism / edited by David Livingstone Smith.
Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2017. – XIV, 351 s. ; 23 cm.
ISBN 978-1-107-05583-4 (Hardback)

57. Katalog on-line
Human reasoning and cognitive science / Keith Stenning and Michiel van Lambalgen.
London : MIT Press, cop. 2008. – XII, [2], 407 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-262-19583-6

58. Katalog on-line
Identity : personal and socio-cultural : a symposium / edited by Anita Jacobson-Widding.
Stockholm : distributed by Almqvist & Wiksell International ; Atlantic Highlands : Humanities Press, 1983. – 423 s. : il. ; 25 cm.
(Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Cultural Anthropology, 0348-5099 ; 5)
ISBN 91-554-1500-8 (paperbacked)
ISBN 91-22-00618-4 (bound)

59. Katalog on-line
Inicjatywy lokalne – polskie doświadczenia / red. Jerzy Drążkiewicz, Grażyna Gęsicka, Jan Szczucki.
Warszawa : Protea Graf, 1995. – 266, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 83-902393-4-5

60. Katalog on-line
Inteligenckość zaprzĆŽczona : etos i tożsamość młodych inteligenckich elit / Piotr Kulas.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. – 445, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7383-829-1

61. Katalog on-line
Is America possible? : social problems from conservative, liberal, and socialist perspectives / edited by Henry Etzkowitz. 2nd ed.
St. Paul [etc.] : West Publishing Company, cop. 1980. – XXXIII, [1], 407 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 0-8299-0329-1

62. Katalog on-line
The Islamic enlightenment : the modern struggle between faith and reason / Christopher de Bellaigue.
London : The Bodley Head, 2017. – XXXIV, 398 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-84792-241-0 (hardback)
ISBN 978-1-84792-242-7 (trade paperback)

63. Katalog on-line
Istota teorii względności / Albert Einstein ; [z jęz. ang. tł. Andrzej Trautman].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 195, [1] s., [1] k. tabl. : il., err. ; 20 cm.

64. Katalog on-line
Judasz : biografia kulturowa / Peter Stanford ; tłumaczenie: Barbara Gutowska-Nowak.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016. – 302, [2] s. : il. ; 23 cm.
(Mundus : fenomeny)
ISBN 978-83-233-4186-4

65. Katalog on-line
Kapitał społeczny w małych miastach / Cezary Trutkowski, Sławomir Mandes ; Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. – 315, [1] s. : rys., wykr. ; 21 cm.
ISBN 83-7383-098-7

66. Katalog on-line
Karta prekariatu / Guy Standing ; przekład: Piotr Juskowiak, Paweł Kaczmarski, Maciej Szlinder ; słowo wstępne: Jacek Żakowski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. – XIV, 411 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-01-18324-0

67. Katalog on-line
Kazimierz Ajdukiewicz : (1890-1963) / Katarzyna Gan-Krzywoszyńska, Piotr Leśniewski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016. – 193 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Biografie Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
ISBN 978-83-232-2844-8

68. Katalog on-line
Koło etyczne / Józef Lipiec.
Kraków : Fall, 2005. – 318 s. ; 22 cm.
ISBN 83-86505-97-4

69. Katalog on-line
Kompleksowe zarządzanie pracą / Zofia Jacukowicz.
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2004. – 212 s. ; 24 cm.
ISBN 83-7187-866-4

70. Katalog on-line
Koniec historii i ostatni człowiek / Francis Fukuyama ; wstęp Piotr Kłodkowski ; przełożyli Tomasz Bieroń i Marek Wichrowski.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2017. – 521, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-240-4570-9

71. Katalog on-line
Konik Polny : gry, życie i utopia / Bernard Suits ; przełożył i wstępem opatrzył Filip Kobiela.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2016. – 273 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-65680-04-4

72. Katalog on-line
Konsekwencje nowoczesności / Anthony Giddens ; przekł. Ewa Klekot.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. – VIII, [6], 126 s. : il. ; 23 cm.
(Eidos)
ISBN 978-83-233-2544-4

73. Katalog on-line
Konsekwencje wyjaśnień darwinowskich w metaetyce / Adrian Kuźniar.
Warszawa : Semper, 2017. – 367 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7507-216-7

74. Katalog on-line
Konstruowanie nowych tożsamości w warunkach globalizacji / Maria Świątkiewicz-Mośny.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015. – 194, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-233-3915-1

75. Katalog on-line
Language / ed. by Stephen Everson.
Cambridge : Cambridge University Press, dr. 1999. – VII, [1], 280 s. ; 23 cm.
(Companions to Ancient Thought ; 3)
ISBN 0-521-35795-0 (brosz.)
ISBN 0-521-35538-9

76. Katalog on-line
Logika matematyczna / Willard Van Orman Quine ; przeł. Leon Koj.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 330, [2] s. : err. ; 21 cm.

77. Katalog on-line
Machiavelli and mystery of state / Peter S. Donaldson.1st pbk ed.
Cambridge : Cambridge University Press, cop. 1992. – XIV, 227 s. ; 23 cm.
ISBN 0-521-43790-3 (pbk)
ISBN 0-521-34546-4 (hbk)

78. Katalog on-line
Marksizm, socjologia, socjalizm : wybór pism / Julian Hochfeld ; wyboru dokonał, wstępem i komentarzem opatrzył Jerzy J. Wiatr.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982. – L, 671 s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm.
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN 83-01-03814-4

79. Katalog on-line
Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych : studium socjologiczne / Janusz Mariański.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – 398, [1] s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-8019-433-5

80. Katalog on-line
Mental time travel : episodic memory and our knowledge of the personal past / Kourken Michaelian.
Cambridge, MA ; London : The MIT Press, cop. 2016. – XX, 291 s. : il. ; 24 cm.
(Life and Mind : Philosophical Issues in Biology and Psychology)
ISBN 978-0-262-03409-8 (hardcover : alk. paper)

81. Katalog on-line
Merleau-Ponty and the possibilities of philosophy : transforming the tradition / edited by Bernard Flynn, Wayne J. Fromm, and Robert Vallier.
Albany, NY : SUNY Press, cop. 2009. – IX, [1], 300 s. ; c23 m.
(SUNY Series in Contemporary French Thought)
ISBN 978-1-4384-2669-3 (hardcover : alk. paper)
ISBN 978-1-4384-2670-9 (pbk. : alk. paper)

82. Katalog on-line
Mit Syzyfa / Albert Camus ; przeł. Joanna Guze. Wyd. 4 popr. i uzup.
Warszawa : De Agostini : Altaya, cop. 2001. – 142, [1] s. ; 21 cm.
(Arcydzieła Wielkich Myślicieli)
ISBN 83-7316-000-0 (cała kolekcja)
ISBN 83-7316-010-8

83. Katalog on-line
Modals and conditionals / Angelika Kratzer.
Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012. – XI, [1], 203 s. : il. ; 24 cm.
(Oxford Linguistics)
(Oxford Studies in Theoretical Linguistics ; 36)
ISBN 978-0-19-923469-1 (hbk.)
ISBN 978-0-19-923468-4 (pbk.)

84. Katalog on-line
The multiple realization book / Thomas W. Polger & Lawrence A. Shapiro.
Oxford : Oxford University Press, 2016. – XIV, 258 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-0-19-873289-1 (hbk)
ISBN 978-0-19-877989-6 (pbk)

85. Katalog on-line
Myśli o języku, nauce i wartościach : księga ofiarowana Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Witolda Strawińskiego, Mariusza Grygiańca i Anny Brożek.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2006. – 518 s. : il. ; 25 cm + płyta kompaktowa (46 min).
ISBN 83-7507-000-9

86. Katalog on-line
Negocjacje – droga do paktu społecznego : doświadczenia, treść, partnerzy, formy / red. nauk. Tadeusz Kowalak.
Warszawa : IPiSS, 1995. – 355 s. ; 20 cm.
ISBN 83-904507-0-4

87. Katalog on-line
The new Bauman reader : thinking sociologically in liquid modern times / edited by Tony Blackshaw.
Manchester : Manchester University Press, cop. 2016. – XII, 412 s. ; 24 cm.
ISBN 978-1-5261-0079-5 (hardback)
ISBN 978-1-78499-403-7 (paperback)

88. Katalog on-line
New thinking about propositions / Jeffrey C. King, Scott Soames, Jeff Speaks. 1st published in paperback.
Oxford : Oxford University Press, 2016. – VI, 252 s. ; 23 cm.
ISBN 978-0-19-969376-4 (Hbk.)
ISBN 978-0-19-877680-2 (Pbk.)

89. Katalog on-line
Niepełnosprawni na rynku pracy / [red. t. Hanna Machińska].
Warszawa : OIiDRE CE UW, 1997. – 156 s. ; 30 cm.
(Biuletyn / Ośrodek Informacji Rady Europy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, 1230-316X ; 1997, nr 4)

90. Katalog on-line
O antropozofii Rudolfa Steinera : moje ścieżki między Amsterdamem, Samotraką, Chartres a Warszawą / Barbara Kowalewska ; [redakcja naukowa Michał Głażewski].
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2015. – 426, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-2733-4

91. Katalog on-line
O bólu : pięć rozważań w poszukiwaniu autora / Łukasz Musiał ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. – 132 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-232-3078-6

92. Katalog on-line
O obrotach ciał niebieskich i inne pisma / Mikołaj Kopernik ; przekł., wstęp i oprac. Ludwik Antoni Birkenmajer.
Warszawa : De Agostini : Altaya, cop. 2001. – XXXVIII, 146, [1] s. ; 21 cm.
(Arcydzieła Wielkich Myślicieli)
ISBN 83-7316-000-0 (cała kolekcja)
ISBN 83-7316-011-6

93. Katalog on-line
O rzeczywistości : ksiąg sześć / Tytus Lukrecjusz Karus ; przekł. i wstęp Adam Krokiewicz.
Warszawa : De Agostini Polska : „Altaya”, cop. 2003. – XLIX, 237, [1] s. ; 21 cm.
(Arcydzieła Wielkich Myślicieli)
ISBN 83-7316-112-0
ISBN 83-7316-000-0 (całość)

94. Katalog on-line
O umowie społecznej / Jean Jacques Rousseau ; przeł. i oprac. Maciej Starzewski.
Warszawa : De Agostini : „Altaya”, cop. 2002. – LXXII, 225, [4] s. ; 21 cm.
(Arcydzieła Wielkich Myślicieli)
ISBN 83-7316-030-2
ISBN 83-7316-000-0 (cała kolekcja)

95. Katalog on-line
Obiektywny i subiektywny wymiar starości / pod redakcją Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 246 s. ; 24 cm.
(Refleksje nad Starością ; t. 1)
ISBN 978-83-8088-010-8
ISBN 978-83-8088-011-5 (e-ISBN)

96. Katalog on-line
Other minds : the octopus, the sea, and the deep origins of consciousness / Peter Godfrey-Smith.
New York : Farrar, Straus and Giroux, cop. 2016. – X, 255 s., [8] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
ISBN 978-0-374-22776-0 (cloth)
ISBN 978-0-374-71280-8 (e-book)

97. Katalog on-line
The Oxford handbook of philosophical methodology / edited by Herman Cappelen, Tamar Szabó Gendler and John Hawthorne. 2 impression.
Oxford : Oxford University Press, cop. 2016. – XVI, 752 s. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-0-19-966877-9

98. Katalog on-line
The Oxford handbook of pragmatics / edited by Yan Huang. 1 impression.
Oxford : Oxford University Press, 2017. – XXV, [1], 711 s. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-0-19-969796-0

99. Katalog on-line
The Palgrave handbook of philosophical methods / edited by Chris Daly.
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015. – XIII, [1], 698 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-137-34454-0

100. Katalog on-line
Paradygmaty dla metaforologii / Hans Blumenberg ; przełożył Bogdan Baran.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2017. – 250 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-65680-08-2

101. Katalog on-line
La parole efficace : signe, rituel, sacré / Irene Rosier-Catach ; avant-propos D’Alain de Libera.
Paris : Éditions du Seuil, cop. 2004. – 766, [14] s. : il. ; 21 cm.
(Des Travaux)
ISBN 2-02-062805-8

102. Katalog on-line
The peripheral mind : philosophy of mind and the peripheral nervous system / István Aranyosi.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2013. – XIII, [1], 232 s. : il. ; 24 cm.
(Philosophy of Mind)
ISBN 978-0-19-998960-7 (hardback : alk. paper)
ISBN 978-0-19-998961-4 (updf)

103. Katalog on-line
Piłat i Jezus / Giorgio Agamben ; przekład Monika Surma-Gawłowska, Andrzej Zawadzki.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2017. – 123, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-240-4391-0

104. Katalog on-line
Pisma wczesne / Benedykt de Spinoza ; przeł. i notą opatrzył Leszek Kołakowski ; uwagi wstępne Jolanta Żelazna. Wyd. 2.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – XXXVII, [1], 402, [1] s. : il. ; 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)
ISBN 978-83-01-15734-0

105. Katalog on-line
Platona Protagoras / przeł., wstępem, objaśnieniami i il. opatrzył Władysław Witwicki.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 152 s. : il. ; 20 cm.
(Zbiorowe wydanie spuścizny piśmienniczej Władysława Witwickiego ; t. 6)

106. Katalog on-line
Pochwała litości : rzecz o wspólnocie / Jan Hartman.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – 156, [2] s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-233-4245-8
ISBN 978-83-233-9596-6 (e-book)

107. Katalog on-line
Podział postkomunistyczny : społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku / Mirosława Grabowska ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa : „Scholar”, 2004. – 403 s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN 83-7383-110-X

108. Katalog on-line
Poezja myślenia : od starożytnych Greków do Celana / George Steiner ; przełożył Bogdan Baran.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2016. – 245 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-65680-00-6

109. Katalog on-line
Pojęcie odpowiedniości w matematyce : Wykład Habilitacyjny, wygłoszony przed plenum Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego dnia 6-go lipca 1908 roku / W. Sierpiński.
Warszawa : [s. n.], 1909 ([Warszawa] : Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów) – 12 s. : il. ; 24 cm.

110. Katalog on-line
Political economy : a critique of American society / [ed. by] Scott G. McNall.
Glenview : Scott, Foresman and Company, cop. 1981. – XV, [1], 398 s. ; 23 cm.

111. Katalog on-line
Polska – Rosja w sferze kultury i religii : wybrane problemy / redakcja Agata Krzywdzińska.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. – 275, [1] s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-233-4158-1
ISBN 978-83-233-9505-8 (e-book)

112. Katalog on-line
Powołanie człowieka / Johann Gottlieb Fichte ; przekł. i wstęp Adam Zieleńczyk.
Warszawa : De Agostini Polska : Ediciones Altaya Polska, cop. 2003. – 203, [2] s. ; 21 cm.
(Arcydzieła Wielkich Myślicieli)
ISBN 83-7316-000-0
ISBN 83-7316-053-1

113. Katalog on-line
The pragmatic turn : toward action-oriented views in cognitive science / edited by Andreas K. Engel, Karl J. Friston, and Danica Kragic.
Cambridge, MA ; London : The MIT Press, cop. 2016. – XI, [1], 418 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Strüngmann Forum Reports)
ISBN 978-0-262-03432-6 (hardcover : alk. paper)

114. Katalog on-line
Problem bytu i nicości ; Egzystencjalizm jest humanizmem / Jean-Paul Sartre ; przeł. Małgorzata Kowalska, Janusz Krajewski.
Warszawa : De Agostini : Altaya, cop. 2001. – 189, [2] s. ; 21 cm.
(Arcydzieła Wielkich Myślicieli)
ISBN 83-7316-000-0 (cała kolekcja)
ISBN 83-7316-002-7

115. Katalog on-line
Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. T. 1, Studia / pod red. nauk. Witolda M. Góralskiego ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych : Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2004. – XII, 427 s. : err. ; 24 cm.
ISBN 83-89607-30-1

116. Katalog on-line
Propositions / Trenton Merricks.
Oxford : Clarendon Press, cop. 2015. – XVI, 231 s. ; 21 cm.
ISBN 978-0-19-873256-3

117. Katalog on-line
Prywatyzując Polskę : o bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy / Elizabeth Dunn ; tłumaczenie Przemysław Sadura ; wstęp David Ost. Wyd. 2, popr.
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017. – 263, [1] s. : il. ; 22 cm.
(Seria Historyczna ; 26)
ISBN 978-83-65369-60-4

118. Katalog on-line
Przekład w epoce cyfrowej / Michael Cronin ; przekład Marta Błaszkowska, Magda Heydel, Elżbieta Koziołkiewicz, Maciej Nawrocki, Aldona Pikul, Zofia Ziemann ; redakcja naukowa przekładu Magda Heydel i Zofia Ziemann.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. – 209, [1] s. ; 24 cm.
(Translatio)
ISBN 978-83-233-4170-3
ISBN 978-83-233-9524-9 (e-book)

119. Katalog on-line
Psychologja : do użytku słuchaczów wyższych zakładów naukowych. T. 1 / napisał Władysław Witwicki. Wyd. 2 przejrz. i uzup.
Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1930. – 480 s., [4] k. tabl. kolor. : il., err. ; 24 cm.

120. Katalog on-line
Public relations / Anthony Davis ; tł. Grzegorz Dąbkowski.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. – 284 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-208-1706-5

121. Katalog on-line
The puzzle of perceptual justification : conscious experience, higher-order beliefs, and reliable processes / Harmen Ghijsen.
Cham : Springer, 2016. – XII, [1], 165 s. ; 24 cm.
(Synthese Library, Studies in Epistemology, Logic, Methodology, and Philosophy of Science, 0166-6991 ; v 377)
ISBN 978-3-319-30498-4 (Synthese Library)
ISBN 978-3-319-30500-4 (eBook)

122. Katalog on-line
Radbruch / Jerzy Zajadło.
Sopot : Wydawnictwo Arche, 2016. – 199 s. ; 21 cm.
(Horyzonty Filozofii Prawa)
ISBN 978-83-88445-55-2

123. Katalog on-line
The religions of the world. Vol. 1 / [The Parliament of Religion].
Calcutta : The Ramakrishna Mission, Institute of Culture, 1938 (Calcutta : Modern Art Press) – XX, [1], 504, XX, [7 s. tabl. : il. ; 21 cm.

124. Katalog on-line
The religions of the world. Vol. 2 / [The Parliament of Religion].
Calcutta : The Ramakrishna Mission, Institute of Culture, 1938 (Calcutta : Modern Art Press) – XIII, [505]-1044, XII, [5] s. tabl. : il. ; 21 cm.

125. Katalog on-line
Rozkosz w kulturze / redakcja Łukasz Wróblewski, Aleksandra Giza.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. – 514, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-233-4075-1
ISBN 978-83-233-9386-3 (e-book)

126. Katalog on-line
Rozmyślania / Marek Aureliusz ; przeł. Marian Reiter.
Warszawa : De Agostini : Altaya, cop. 2001. – 121 s. ; 21 cm.
(Arcydzieła Wielkich Myślicieli)
ISBN 83-7316-000-0 (cała kolekcja)
ISBN 83-7316-014-0

127. Katalog on-line
The science of subjectivity / Joseph Neisser.
Houndmills [etc.] : Palgrave Macmillan, cop. 2015. – VIII, 211 s. ; 22 cm.
ISBN 978-1-137-46661-7

128. Katalog on-line
Secrets and democracy : from Arcana Imperii to WikiLeaks / Lawrence Quill.
Basingstoke [et al.] : Palgrave Macmillan, cop. 2014. – VIII, 182 s. ; 22 cm.
ISBN 978-0-230-36777-7

129. Katalog on-line
Self and soul : a defense of ideals / Mark Edmundson.
Cambridge, MA ; London : Harvard University Press, 2015. – [IX], [3], 283 s. ; 22 cm.
ISBN 978-0-674-08820-7 (alk. paper)

130. Katalog on-line
Self-deception unmasked / by Alfred R. Mele.
Princeton ; Oxford : Princeton University Press, [post 2007], cop. 2001. – XI, [1], 148 s. ; 22 cm.
(Princeton Monographs in Philosophy)
(Princeton Paperbacs)
ISBN 0-691-05744-3 (hardcover : alk. paper)
ISBN 0-691-05745-1 (pbk. alk. paper)
ISBN 978-0-691-05745-3

131. Katalog on-line
Self-knowledge : a history / edited by Ursula Renz.
New York : Oxford University Press, cop. 2017. – XVII, [1], 329 s., [2] k. tabl. : il. kolor. ; 21 cm.
(Oxford Philosophical Concepts)
ISBN 978-0-19-022642-8 (pbl. : alk. paper)
ISBN 978-0-19-022641-1 (hardvover : alk. paper)
ISBN 978-0-19-022643-5 (updf)
ISBN 978-0-19-063055-3 (epub)

132. Katalog on-line
Self-knowledge for humans / Quassim Cassam.
Oxford : Oxford University Press, 2016. – XI, [3], 238 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-965757-5 (Hbk.)
ISBN 978-0-19-877668-0 (Pbk.)

133. Katalog on-line
Słowo i emocje w propagandzie / Stanisław Kwiatkowski. Wyd. 2 popr.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1977. – 267, [1] s. : il. ; 20 cm.
(Partia, Społeczeństwo, Propaganda)

134. Katalog on-line
The social system / Talcott Parsons. 2nd print.
New York : Free Press ; London : Collier-Macmillan, 1965. – XVIII, 575 s. : il. ; 21 cm.
(A Free Press Paperback ; 92419)

135. Katalog on-line
Sociology of sport / Harry Edwards.
Homewood [etc.] : Dorsey Press, 1973. – XI, [1], 395 s. : il. ; 24 cm.
(The Dorsey Series in Anthropology and Sociology)
ISBN 0-256-01415-9

136. Katalog on-line
Sour grapes : studies in the subversion of rationality / Jon Elster.
Cambridge : Cambridge University Press, 2016. – X, 180 s. ; 23 cm.
(Cambridge Philosophy Classics)
ISBN 978-1-107-14202-2 (Hardback)
ISBN 978-1-316-50700-1 (Paperback)

137. Katalog on-line
Spór o podmiotowość – perspektywa interdyscyplinarna / pod redakcją Adriany Warmbier.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016. – 309 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7638-756-7

138. Katalog on-line
Street-level bureaucracy : dilemmas of the individual in public services / Michael Lipsky.
New York : Russell Sage Foundation, cop. 2010. – XXIII, [1], 275 s. ; 23 cm.
ISBN 978-0-87154-544-2 (alk. paper)
ISBN 0-87154-544-6

139. Katalog on-line
Studia z dziejów idei naukowych : biologia czasów oswiecenia i romantyzmu / Andrzej Bednarczyk.
Warszawa : Uniwersytet Warszawski – Wydział Filozofii i Socjologii, 2017. – 769, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-87963-76-7

140. Katalog on-line
Studies in tectonic culture : the poetics of construction in nineteenth and twentieth century architecture / Kenneth Frampton ; edited by John Cava.
Chicago, IL : Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts ; Cambridge [etc.] ; London : MIT Press, [post 2007], 1995. – XI, [5], 430 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
ISBN 978-0-262-06173-5 (hc : alk. paper)
ISBN 978-0-262-56149-5 (pb : alk. paper)

141. Katalog on-line
System płac przedsiębiorstwa / Maria Wanda Kopertyńska.
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000. – 216, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania ; nr 134)
ISBN 83-7011-417-2

142. Katalog on-line
Talk of love : how culture matters / Ann Swidler. Paperback ed.
Chicago ; London : The University of Chicago Press, [post 2005], 2003. – X, 300 s. ; 23 cm.
ISBN 0-226-78690-0 (cloth)
ISBN 978-0-226-78691-9
ISBN 0-226-78691-9 (paperback)

143. Katalog on-line
Technologie organizacji : strategie działań pracowników w przedsiębiorstwie / Kryspin Karczmarczuk.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995. – 161, [2] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-7016-837-X

144. Katalog on-line
Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego / Włodzimierz Łosski ; przekł. Izabela Brzeska.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. – 254, [2] s. ; 23 cm.
(Mysterion)
ISBN 978-83-233-2395-2

145. Katalog on-line
Teoria nieracjonalnego działania : socjologiczne studium na temat wolontariatu i społecznego aktywizmu / Marek Nowak.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015. – 348 s. : il. ; 24 cm.
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8225 ; 75)
ISBN 978-83-232-2852-3

146. Katalog on-line
Thinking about oneself : from nonconceptual content to the concept of a self / Kristina Musholt.
Cambridge ; London : The MIT Press, cop. 2015. – XVIII, 210 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-262-02920-9 (hardcover : alk. paper)

147. Katalog on-line
Towards non-being : the logic and metaphysics of intentionality / Graham Priest. 2nd edition.
Oxford : Oxford University Press, cop. 2016. – XXXVI, 368 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-0-19-878359-6 (hbk)
ISBN 978-0-19-878360-2 (pbk)

148. Katalog on-line
The varieties of self-knowledge / Annalisa Coliva.
London : Pargrave Macmillan, cop. 2016. – XVI, 288 s. ; 22 cm.
(Palgrave Innovations in Philosophy)
ISBN 978-1-137-32612-6
ISBN 978-1-137-32613-3 (eBook)

149. Katalog on-line
Visual cortex and deep networks : learning invariant representations / Tomaso A. Poggio and Fabio Anselmi.
Cambridge, MA ; London : The MIT Press, cop. 2016. – XIV, 118 s. : il. ; 24 cm.
(Computational Neuroscience)
ISBN 978-0-262-03472-2 (hardcover : alk. paper)

150. Katalog on-line
Visual phenomenology / Michael Madary.
Cambridge, MA ; London : The MIT Press , cop. 2017. – XII, [4], 247 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-262-03545-3 (hardcover : alk. paper)

151. Katalog on-line
W sprawie interpretacji objawów przeżyć psychicznych / Helena Słoniewska.
Poznań : Poznańskie Towarzystwo Psychologiczne, 1934. – 49 s. ; 25 cm.

152. Katalog on-line
Wewnętrzny Bóg : wybrane pisma o oświeceniu / Aldous Huxley ; wybór tekstów Jacqueline Hazard Bridgeman ; wstęp Huston Smith ; przełożyła Agna Onysymow.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2016. – 254, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-62858-98-9

153. Katalog on-line
Wieczna krucjata : szkice o „Don Kichocie” / pod redakcją Wojciecha Charchalisa i Arkadiusza Żychlińskiego.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – 283, [1] s. ; 21 cm.
(Seria Filologia Romańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8187 ; nr 59)
(Słowa i Miejsca)
ISBN 978-83-232-3115-8

154. Katalog on-line
Writing the book of the world / Theodore Sider.
Oxford : Oxford University Press, 2013. – XIV, 318 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-969790-8 (Hbk)
ISBN 978-0-19-968750-3 (Pbk)

155. Katalog on-line
Wstęp do estetyki nowoczesnej. Cz. 1 / Ada Werner-Silberstein.
Warszawa : E. Wende i S-ka ; Kraków : S. A. Krzyżanowski, 1911. – 159 s. ; 22 cm.
(Bibljoteka Estetyczna. Serja 1 ; t. 1)

156. Katalog on-line
Wykłady lubelskie o estetyce / Władysław Stróżewski, Paweł Taranczewski ; [redaktor naukowy Paulina Tendera].
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016. – 233, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-233-4156-7
ISBN 978-83-233-9504-1 (e-book)

157. Katalog on-line
Zarządzanie usługami : projektowanie i wdrażanie / Bill Hollins, Sadie Shinkins ; tł. Andrzej Ehrlich.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. – 341 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-208-1828-4

158. Katalog on-line
Zdrowy rozsądek / Thomas Paine ; przełożył i posłowiem opatrzył Cezary Błaszczyk.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2016. – 166, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-65680-05-1

159. Katalog on-line
Znaczenie filozofii Oświecenia : człowiek wśród ludzi / redakcja naukowa Barbara Grabowska, Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – 432 s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-231-3651-4

160. Katalog on-line
Źródła : początki mistyki chrześcijańskiej. T. 3, Zbliżenie się do kontemplacji / Olivier Clément ; przekład ks. Henryk Paprocki.
Warszawa : PROMIC – Wydawnictwo Księży Marianów MIC, 2017. – 238, [1] s. ; 21 cm.
(Signa Fidei)
ISBN 978-83-7502-448-7

161. Katalog on-line
Życie umysłu / Hannah Arendt ; przełożyli Hanna Buczyńska-Garewicz, Robert Piłat, Bogdan Baran.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2016. – 488 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-65680-03-7

KSIĄŻKI czekające na opracowanie
1.  Culture wars : the struggle to define America / James Davison Hunter.
1991.
ISBN 0-465-01534-4

CZASOPISMA
1. Katalog on-line
Albo Albo : inspiracje jungowskie : problemy psychologii i kultury : samopoznanie, terapia, rozwój / [Zenon Waldemar Dudek, red. nacz.].
Warszawa : Solarium, 1992-. – 23 cm.

2. Katalog on-line
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ ośrodka ABMK przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim / [Stanisław Librowski, red. nacz.].
Lublin : Ośrodek ABMK KUL, 1959-. – 24 cm.

3. Katalog on-line
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1957-. – 24 cm.

4. Katalog on-line
Development and Change.
The Hague : Mouton, 1969-. – 22 cm.

5. Katalog on-line
Dialogue and Universalism : toward synergy of civilizations / Polish Academy of Sciences.
Warszawa : Centre of Universalism Warsaw University, 1995-. – 24 cm.

6. Katalog on-line
Edukacja : studia, badania, innowacje / Instytut Badań Pedagogicznych.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983-. – 24 cm.

7. Katalog on-line
Europe-Asia Studies / University of Glasgow.
Abingdon : Carfax Publ., 1993- – 25 cm.

8. Katalog on-line
Filosofija, Sociologija / Lietuvos Mokslńu Akademija.
Vilnius : „Mokslas”, 1990-. – 24 cm.

9. Katalog on-line
Filozofski Vestnik / Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Znanstvenoraziskovalni center. Filozofski institut ; glavni urednik Boris Majer.
Ljubljana : Filozofski institut ZRC SAZU, 1989-. – 24 cm.

10. Katalog on-line
Horyzonty Polityki / Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”. Instytut Politologii.
Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2010-. – 23 cm.

11. Katalog on-line
Human Organization : journal of the Society for Applied Anthropology.
Washington, DC: SAA, 1949-. – 28 cm.

12. Katalog on-line
Japanese journal of religious studies.
Nagoya [etc.] : Nanzan Institiute for Religion and Culture [etc.], 1974-. – v. ; 21 cm.

13. Katalog on-line
Karta : niezależny miesięcznik historyczny / Fundacja „Karta”, Fundacja Archiwum Wschodniego.
Warszawa : Oficyna Wydaw. „Volumen”, 1991 -. – 24 cm.

14. Katalog on-line
Literatura na Świecie / [red.nacz. Wacław Kubacki].
Warszawa : Wydawnictwo Współczesne RSW „Prasa”, 1971-. – 24 cm.

15. Katalog on-line
Logos i Ethos / PAT.
Kraków : PAT, 1991-. – 21 cm.

16. Katalog on-line
Nowe Książki : przegląd nowości wydawniczych / [Polskie Towarzystwo Wydawców Książek].
Warszawa : PTWK, 1949-. – 24 cm.

17. Katalog on-line
Odrodzenie i Reformacja w Polsce / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : PWN , 1956-. – 24 cm.

18. Katalog on-line
Pensamiento : revista trimestral de investigación e información filosófica, publicada por las facultades de filosofía de la Compańia de Jesús en Espańa.
Madrit : [s.n.]. – 25 cm.

19. Katalog on-line
Polish Journal of Philosophy / [Institute of Philosophy of the Jagiellonian University in Kraków].
Kraków : Jagiellonian University, 2007-. – 24 cm.

20. Katalog on-line
Polityka Społeczna : miesięcznik poświęcony zagadnieniom pracy, płac i zabezpieczenia społecznego / [Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych].
Warszawa : MPPiSS, 1974-. – 29 cm.

21. Katalog on-line
Res Humana : humanizm, racjonalizm, kultura świecka / [Towarzystwo Kultury Świeckiej].
Warszawa : Rada Krajowa Towarzystwa Kultury Świeckiej, 1991-. – 23 cm.

22. Katalog on-line
Revista Portuguesa de Filosofia.
Braga : Faculdade de Filosofia, 1945-. – 24 cm.

23. Katalog on-line
Revue Philosophique de Louvain : fondée en 1894 sous le titre de Revue Néo-scolastique par D. Mercier / publ. par la Société Philosophique de Louvain.
Louvain : Éditions de l’Institut supérieur de philosophié, 1946- . – 25 cm.

24. Katalog on-line
Roczniki Filozoficzne / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Lublin : TN KUL, 1948-. – 21 cm.

25. Katalog on-line
Sociologický Časopis.
Praha : Academia, 1965-. – 24 cm.

26. Katalog on-line
Studi di sociologia.
Milano, Universita cattolica del Sacro Cuore. – v. ill. 24 cm.

27. Katalog on-line
Studia Logica / Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1953-. – 25 cm.

28. Katalog on-line
Studia Philosophica Wratislaviensia / Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocławski Oddział PTF.
Wrocław : Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006-. – 25 cm.

29. Katalog on-line
Studia Socjologiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Wrocław : PAN, 1961-. – 24 cm.

30. Katalog on-line
Twórczość : miesięcznik literacko-krytyczny / [red. nacz. Kazimierz Wyka].
Warszawa : Spółdz. Wydaw. „Czytelnik”, 1945-. – 24 cm.

31. Katalog on-line
Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne / [Kuria Xiążęco-Metropolitalna Krakowska].
Kraków : Kuria X.-M. Krakowska, 1945-1953, 1956-. – 45 cm.

32. Katalog on-line
Więź / [Tadeusz Mazowiecki, red. nacz.].
Warszawa : [s. n.], 1958- (Warszawa : Zakł. Graf. RSW „Prasa”). – 20 cm.

33. Katalog on-line
Znak / [red. Jerzy Radkowski].
Kraków : Spółdzielnia Wydawnicza „Znak”, 1946-. – 21 cm.