Zasady korzystania

1. Rodzaje udostępniania

1.1 . Na miejscu

Z książek i czasopism (zbiory zwarte i ciągłe) można korzystać na miejscu – w Czytelni Połączonych Bibliotek (s. 207, drugie piętro). Z Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani literaturą z dziedziny filozofii i socjologii.

Ze zbiorów specjalnych można korzystać w Czytelni po spełnieniu warunków właściwych dla danej kategorii zbiorów specjalnych.

1.2. Na zewnątrz.

Książki i czasopisma można też wypożyczać do domu; z Wypożyczalni jednak mogą korzystać tylko:

 • studenci i doktoranci Wydziału Filozofii i Socjologii UW,
 • studenci i doktoranci jednostek dydaktycznych, działających w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN lub pod patronatem tego Instytutu,
 • studenci Kolegium MISH UW,
 • studenci i pracownicy Instytutu Filologii Klasycznej UW,
 • pracownicy naukowi i administracyjni Wydziału Filozofii i Socjologii UW,
 • pracownicy naukowi i administracyjni Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz ośrodków naukowych, działających w/lub pod patronatem IFiS PAN,
 • członkowie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
 • członkowie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,
 • członkowie Polskiego Towarzystwa Semiotycznego.

Czytelnicy uprawnieni do korzystania z Wypożyczalni w zależności od statusu, mogą jednorazowo wypożyczyć od 15 do 20 pozycji na okres od 1 do 3 miesięcy [sprawdź – limity wypożyczeń]. Niektóre, szczególnie poszukiwane, książki są wypożyczane na krótszy czas – termin zwrotu ustala Bibliotekarz. Studenci innych wydziałów nie mogą wypożyczać książek do domu.

2. Zamówienia książek i numerów czasopism

2.1. Czytelnia.

Na książki znajdujące się w księgozbiorze dydaktycznym Czytelni – nie trzeba wypełniać rewersu. Katalog księgozbioru dydaktycznego znajdą Państwo w Czytelni.

Drugą część księgozbioru Czytelni stanowią pozycje w wolnym dostępie (księgozbiór podręczny).

Do czytelni można także zamawiać książki i czasopisma z magazynu — wypełniając papierowy „rewers do czytelni” lub logując się na internetowe konto Czytelni: nr konta: 00001 ; hasło: czytelnia (należy obowiązkowo w uwadze podać swoje imię i nazwisko, i ew. nr karty).

2.2. Wypożyczalnia.

Książki i czasopisma można zamawiać przez Internet, logując się na swoje konto na stronie katalogu Biblioteki [Katalog on-line]. Na dostępne książki/nr czasopism — wypełnia się rewers elektroniczny. Na materiały aktualnie wypożyczone — można złożyć rezerwację, jeżeli do terminu zwrotu jest mniej niż 95 dni. Przy rezerwowaniu, a potem za liście rezerwacji jest podane, ile osób rezerwowało tą samą książkę/nr czasopisma przed danym Czytelnikiem. Gdy dokument wróci do Biblioteki — jest wysyłany mail do pierwszej osoby w kolejce rezerwujących.

Na swoim koncie w internecie można sprawdzać stan realizacji zamówień: w przypadku rewersów elektronicznych widać, kiedy materiał jest przyniesiony z magazynu, w przypadku rezerwacji — kiedy książka/nr czasopisma wrócił do Biblioteki i czeka na następnego Czytelnika.

W obu przypadkach książka/nr czasopisma czeka na Czytelnika przez 10 dni — po czym jest odstawiana do magazynu.

Ponieważ nie wszystkie książki i czasopisma są wprowadzone do katalogu on-line — możliwe jest także wypełnianie ręczne rewersu papierowego na podstawie katalogu kartkowego. UWAGA: Przy wypełnianiu rewersów papierowych należy szczególną uwagę zwrócić na sygnaturę książki, składającą się z dwóch części: literowe oznaczenie księgozbioru (U, P, T, W albo WFS, PAN, PTF) oraz część cyfrową (liczby powtarzają się!) – trzeba koniecznie wypisywać oba elementy.

Możliwe jest także wysłanie zamówienia ze zdigitalizowanego katalogu kartkowego [Katalog kartkowy]. Znajdują się tam opisy książek nie wprowadzonych jeszcze do katalogu on-line.

3. Realizacja rewersów

W magazynach piwnicznych znajdują się zbiory oznaczone sygnaturami:

Ucz…  (czasopisma), U… (książki) — zbiory WFiS UW,
Tcz… (czasopisma), T… (książki) — zbiory Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Pcz… (czasopisma), P.78601- (książki od sygnatury P.78601) — zbiory IFiS PAN
W.1-W.4600 (książki) — księgozbiór dydaktyczny

Rewersy na książki z magazynu piwnicznego będą realizowane w następujących godzinach:

09:30 – 10:00
11:00 – 11:30
12:30 – 13:00
14:00 – 14:30
15:30 – 16:00
17:00 – 17:30
18:30 – 19:00

Lektury oraz książki o sygnaturach: P.1-P.78600 i W.1-W.4661- znajdują się w magazynie na piętrze i rewersy na nie są realizowane na bieżąco.

4. Przedłużanie okresu wypożyczeń

Dla wypożyczonych materiałów można przedłużyć okres wypożyczenia (maksymalnie 10 razy), jeżeli nie ma złożonych na nią rezerwacji przez innych Czytelników:

 • na swoim koncie w internecie  — w ostatnim tygodniu wypożyczenia (czyli po otrzymaniu maila przypominającego o oczekiwanym terminie zwrotu), ale przed terminem oczekiwanego zwrotu
 • telefonicznie
 • osobiście w Bibliotece

5. Kary

Za przetrzymywanie książek naliczane są kary w wysokości 20 groszy za dzień przetrzymania od jednej pozycji. Kary nie są naliczane za dni świąteczne. Kara jest naliczana od przewidywanego terminu zwrotu, do dnia faktycznego zwrotu. Przedłużenie okresu wypożyczenia PO oczekiwanym terminie zwrotu traktowane jest jako zwrot i powtórne wypożyczenie – co powoduje również naliczenie kary od oczekiwanego terminu zwrotu do dnia przedłużenia.

6. Zawiadomienia e-mail

Z biblioteki wysyłane są automatycznie następujące rodzaje e-maili, jeżeli tylko Czytelnik podał swój adres:

1. Po realizacji zamówienia (rewersu) lub gdy zarezerwowana wypożyczona książka wróci do biblioteki, czyli gdy książka czeka już na odbiór w wypożyczalni

2. Informacja, gdy zamówiona książka jest niedostępna (odmowa realizacji)

3. Na 7 dni przed terminem zwrotu książki – „Przypomnienie z Biblioteki WFiS UW, IFIS PAN, PTF”

4. Wieczorem w dniu zwrotu książki razem z informacją o zaległościach w opłatach za przetrzymanie książki – „Potwierdzenie zwrotu książki z biblioteki WFiS UW, IFIS PAN, PTF”

5. „Monit nr 00″ – gdy termin zwrotu książek upłynął poprzedniego dnia

6. „Monit nr 0″ – gdy termin zwrotu książek upłynął w ciągu ostatniego tygodnia

7. „Monit nr 1″ – gdy termin zwrotu książek upłynął w ciągu ostatnich 4 tygodni

8. „Monit nr 2″ – gdy termin zwrotu książek upłynął w ciągu ostatnich 8 tygodni

9. ”Monit nr 3″ – gdy termin zwrotu książek upłynął ponad 8 tygodni temu

10. Co tydzień – informacja o zablokowaniu możliwości wypożyczeń, zamówień i przedłużeń dla Czytelników zalegających z opłatami dłużej niż miesiąc. W katalogu on-line, na koncie Czytelnika, widoczne to jest na pierwszej stronie jako „Uprawnienia – zablokowane”; klikając na „Blokady, komunikaty” można sprawdzić, jaka kwota kary została naliczona.