Przekazywanie darów

Zasady przyjmowania darów w Połączonych Bibliotekach WFiS UW, IFiS PAN i PTF

1. Przyjmowaniem pojedynczych egzemplarzy zajmuje się dyżurny bibliotekarz.
Księgozbiory i kolekcje prosimy zgłaszać do p. Joanny Sujeckiej (tel. (22) 55-23-712, email: biblioteka.wfis(at)uw.edu.pl)

2. Dary przyjmowane są zarówno od instytucji, jak i od osób prywatnych

3. Na życzenie ofiarodawcy biblioteka może sporządzić Porozumienie o przyjęciu darów oraz Wykaz przyjętych darów

4. Biblioteka zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia selekcji otrzymanych darów

5. Selekcji dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:

  • zgodność z profilem gromadzonych zbiorów
  • liczba posiadanych egzemplarzy danego tytułu
  • stan fizyczny publikacji

6. Dary odrzucone w wyniku selekcji mogą zostać przekazane innym bibliotekom, sprzedane (uzyskany dochód zostanie przeznaczony na potrzeby biblioteki) lub oddane bezpłatnie czytelnikom

7. Dary w złym stanie technicznym mogą zostać przekazane na makulaturę

8. Przekazanie darów uznajemy za akceptację powyższych zasad