Limity wypożyczeń

Zasady wypożyczania (1.10.2016)

Rodzaj czytelnika Limit wypożyczeń Okres wypożycz.* Okres przedłuż.*
studenci 10 30 dni 30 dni
doktoranci 15 30 dni 30 dni
pracownicy naukowi i administracyjni 20 90 dni 90 dni
konta gościnne, umowne, za poręczeniem 10 30 dni 30 dni


* – dla lektur i czasopism okres wypożyczenia i przedłużenia, niezależnie od rodzaju czytelnika, wynosi 14 dni.