Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Kto może zapisać się do Biblioteki?

Do Wypożyczalni mogą zapisać się:

  • studenci i doktoranci Wydziału Filozofii i Socjologii UW,
  • studenci i doktoranci jednostek dydaktycznych, działających w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN lub pod patronatem tego Instytutu,
  • studenci Kolegium MISH UW,
  • studenci i pracownicy Instytutu Filologii Klaszycznej UW UW,
  • pracownicy naukowi i administracyjni Wydziału Filozofii i Socjologii UW,
  • pracownicy naukowi i administracyjni Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz ośrodków naukowych, działających w/lub pod patronatem IFiS PAN,
  • członkowie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
  • członkowie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,
  • członkowie Polskiego Towarzystwa Semiotycznego.

Czytelnia Połączonych Bibliotek otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych literaturą z dziedziny filozofii i socjologii

Jak mogę zapisać się do Biblioteki?

Podstawą wydania karty bibliotecznej, uprawniającej do korzystania z Wypożyczalni, jest dokument potwierdzający przynależność do jednej z grup użytkowników uprawnionej do korzystania z zasobów Biblioteki. By się zapisać, należy zgłosić się do okienka Wypożyczalni od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-19.00 oraz w soboty od godziny 10.00 do 16.00

W jakich godzinach otwarta jest Biblioteka?

Wypożyczalnia (pierwsze piętro)
Poniedziałek-piątek: godz. 10.00 – 19.00
Sobota: godz. 10.00 – 16.00
Niedziela: Biblioteka zamknięta

Czytelnia książek i czasopism (s.114, pierwsze piętro)
Poniedziałek-piątek: 9.00 – 20.00
Sobota: godz. 10.00 – 16.00
Niedziela: Biblioteka zamknięta

Dział Zbiorów Specjalnych (pok.305, trzecie piętro)
Poniedziałek-piątek: 8.30 – 16.30
Sobota: nieczynne
Niedziela: Biblioteka zamknięta

W czasie przerwy letniej, Połączone Biblioteki pracują w trybie wakacyjnym.

Czy to, że mam legitymację studencką oznacza, że jestem zapisany do Biblioteki?

Nie. Do Biblioteki należy się zapisać według zasad opisanych w pytaniu 1 i 2.

Jak mogę otrzymać hasło do własnego konta bibliotecznego?

Hasło do konta bibliotecznego można otrzymać bezpośrednio w okienku Wypożyczalni na pierwszym piętrze lub drogą mailową: wypozyczalnia.wfis@uw.edu.pl

Co mam zrobić, gdy zapomniałem hasła do swojego konta bibliotecznego?

Należy zwrócić się do Wypożyczalni bezpośrednio, lub drogą mailową: wypozyczalnia.wfis@uw.edu.pl

Jak mogę sprawdzić stan swojego konta bibliotecznego?

Należy wejść na stronę katalogu online Połączonych Bibliotek (http://bit.ly/katalog-polaczonych-bibliotek), wybrać zakładkę „Konto czytelnika”, a następnie zalogować się, podając numer karty i hasło użytkownika.
Uwaga! Dla studentów przyjętych w roku 2009 i później – numerem karty jest numer legitymacji studenckiej (albumu).

Ile kosztuje wystawienie karty bibliotecznej?

Wystawienie karty bibliotecznej jest bezpłatne. Opłata za duplikat karty wynosi 5 PLN (opłata dotyczy kart wydrukowanych w wypożyczalni).

Jestem studentem WFiS UW/IFiS PAN. Ile książek i na jak długo mogę je wypożyczyć?

Każdy student WFiS UW/IFiS PAN może wypożyczyć 15 woluminów książek na okres 45 dni, z możliwością przedłużenia o kolejne 45 dni.
Studenci 5 roku mają limit powiększony do 20 woluminów. Wyjątek w tym przypadku stanowią jednak pozycje oznaczone jako “lektury” i „czasopisma”, których standardowy okres wypożyczenia to 21 dni.

Jestem pracownikiem naukowym WFiS UW/IFiS PAN. Ile książek i na jak długo mogę je wypożyczyć?

Każdy pracownik naukowy WFiS UW/IFiS PAN może wypożyczyć do 25 woluminów książek na okres 90 dni, z możliwością przedłużenia o kolejne 90 dni.
Wyjątek w tym przypadku stanowią jednak książki oznaczone jako “lektury” i „czasopisma”, których standardowy okres wypożyczenia to 21 dni.

Nie jestem studentem, ani pracownikiem WFiS UW/IFiS PAN. Czy mimo to mogę korzystać ze zbiorów Biblioteki?

Tak, osoby spoza Uczelni mogą korzystać ze zbiorów na miejscu w Czytelni, jednak bez prawa wypożyczania książek do domu. Dokumentem uprawniającym do korzystania z Czytelni jest dokument tożsamości ze zdjęciem.

Jestem studentem innej uczelni. Czy mam możliwość wypożyczenia książek do domu?

Nie. Czytelnik, będący studentem innej Uczelni, może skorzystać ze zbiorów Biblioteki tylko na miejscu. Istnieje natomiast możliwość zamawiania książek znajdujących się w zbiorach Biblioteki, za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej w macierzystej Uczelni.
Do korzystania z Wypożyczalni miejscowej mogą być również uprawnieni inni czytelnicy na podstawie odpowiedniej umowy podpisanej między zainteresowanymi instytucjami.

Skończyłem studia. Czy nadal mam prawo korzystać z Biblioteki?

Po uzyskaniu absolutorium można wypożyczać książki przez okres przewidziany na napisanie pracy magisterskiej, czyli maksymalnie przez 2 lata.
Po ukończeniu studiów traci się prawo do wypożyczania materiałów na zewnątrz. Można korzystać ze zbiorów Biblioteki, jednak tylko na miejscu, w Czytelni.

Zgubiłem kartę biblioteczną. Co powinienem zrobić?

Należy jak najszybciej zgłosić ten fakt w Wypożyczalni Połączonych Bibliotek, w celu unieważnienia zagubionej karty (tak, by nie mógł z niej skorzystać przypadkowy znalazca) i wydania duplikatu.

Jestem studentem WFiS UW/IFiS PAN, ale nie korzystam z Biblioteki. Czy muszę rozliczać się na koniec studiów?

Tak, ponieważ wymagają tego niektóre sekretariaty i dziekanaty.

Gdzie mogę podbić obiegówkę?

Kartę obiegową można podbić w Wypożyczalni Połączonych Bibliotek.

Co jest potrzebne do rozliczenia się z Biblioteką?

W celu rozliczenia się z Biblioteką należy zwrócić wypożyczone książki i czasopisma oraz zapłacić zaległe kary za  zwroty dokonane po upływie terminu wypożyczenia.

Co to jest katalog kartkowy i jak z niego korzystać?

Katalog kartkowy znajduje się w sali Wypożyczalni na pierwszym piętrze.

Z katalogu kartkowego korzystać należy wtedy, gdy nie znajduje się szukanej pozycji w katalogu elektronicznym systemu Horizon. Od 1990 roku wszystkie nabytki są zapisywane w katalogu elektronicznym. Zbiory nabyte przed tą datą są systematycznie katalogowane i wprowadzane do katalogu komputerowego.

Podstawą szeregowania kart katalogowych jest alfabet polski, a przy alfabetach innych niż łaciński zastosowano transliterację.

Katalog kartkowy książek jest katalogiem alfabetycznym i systematycznym. W katalogu alfabetycznym książki można wyszukiwać według autora lub tytułu w przypadku wydawnictw zbiorowych. W katalogu systematycznym książek poszczególne działy-tematy oznaczane są cyframi, a w obrębie każdego działu karty katalogowe ułożone są alfabetycznie.

Katalog kartkowy czasopism jest katalogiem alfabetycznym, w którym pozycje można wyszukiwać według pierwszych wyrazów tytułów, bez uwzględnienia rodzajników.

Zamówienie na książkę z katalogu kartkowego składamy na rewersie, według wzoru umieszczonego niżej. Powinno ono zawierać: nazwisko i numer karty czytelnika, nazwisko autora i tytuł zamawianej pozycji, sygnatury książki (z lewego, górnego rogu karty katalogowej). Rewersy należy złożyć w okienku wypożyczalni na pierwszym piętrze.

Rewers biblioteczny – wypożyczalnia

Aby zamówić czasopismo z katalogu kartkowego, należy wypełnić rewers, według wzoru umieszczonego niżej. Powinno ono zawierać: nazwisko i numer karty czytelnika, tytuł czasopisma, rok i numer zamawianej pozycji, sygnaturę czasopisma (z lewego, górnego rogu karty katalogowej). Rewersy należy składać w okienku wypożyczalni na pierwszym piętrze.

Połączone Biblioteki. Rewers - czasopismo

Rewers biblioteczny – czasopisma

Co to jest katalog komputerowy i jak z niego korzystać?

Z katalogu komputerowego mogą korzystać wszyscy zainteresowani naszymi zbiorami Czytelnicy. Wystarczy wejść na stronę http://bit.ly/katalog-polaczonych-bibliotek.

Są trzy sposoby wyszukiwania: przez indeksy, słowa kluczowe i wyszukiwanie zaawansowane.

WYSZUKIWANIE PRZEZ INDEKSY

Wybierz jeden z indeksów:

Tytuł (tytuły książek)
Autor (osoby, instytucje, organizacje, imprezy, festiwale, zjazdy)
Seria/wielotomowe (tytuły serii)
Hasło przedmiotowe (wyszukiwanie wg treści – język haseł przedmiotowych KABA)

Wpisz w pole „Wprowadź” wyrażenie wyszukiwawcze termin zgodnie z wybranym indeksem

w przypadku osób najpierw nazwisko potem imię np.: Twardowski Kazimierz
wielkość liter nie ma znaczenia
opuszczamy rodzajniki rozpoczynające tytuł np.: The, An, Der, Les
nie musimy pisać znaków diakrytycznych np.: zamiast ś, ź, ž, ö wpisujemy s, z, z, o
można wpisać cały wyszukiwany termin lub tylko jego początkowy fragment np.: Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdańskim lub tylko Eksterminacja inteligencji

Wciśnij przycisk „Szukaj” lub „Enter” z klawiatury i wybierz z listy poszukiwany termin.

WYSZUKIWANIE PRZEZ SŁOWA KLUCZOWE

Wyszukiwanie książek lub czasopism wg słów znajdujących się w indeksowanych polach opisu bibliograficznego i hasłach przedmiotowych.
Można wyszukiwać pozycje wg słów z :

Słowa kluczowego (system przeszuka wszystkie wyżej wymienione indeksy)
Autora (instytucji, organizacji, imprezy, festiwalu, zjazdu)
Tytułu książki
Tytułu czasopisma
Hasła przedmiotowego
Tytułu serii

Przykład :
Szukam książek, które w tytule mają słowo „ubóstwo”.

Wybierz w części „Szukanie” wg słów kluczowych: indeks „Tytuł” – alfabetycznie
W pole obok wpisz „ubóstwo” i zatwierdzamy klawiszem „Enter”
System wyświetli listę wszystkich książek, których tytuł zawiera słowo „ubóstwo”

Szukanie wg numeru:

ISBN (Międzynarodowy Standardowy Numer Książki)
ISSN (Międzynarodowy Standardowy Numer Wydawnictwa Ciągłego)
numeru kontrolnego (identyfikacja opisu książki w systemie)

Maskowanie
Jeśli chcę wyszukać książki, których tytuły zawierają różne odmiany słowa „ubóstwo” np.: „ubóstwa”, „ubóstwu” ostatnią literę maskuję gwiazdką : ubóstw*

Sortowanie
Wyniki wyszukiwania można sortować malejąco lub rosnąco wg

bez sortowania (domyślnie)
Autora (instytucji, organizacji, imprezy, festiwalu, zjazdu)
np.: przy opcji malejąco w wynikach wyszukiwania autorzy wyświetlą się od końca alfabetu do początku: Zając Adam, Kowal Jerzy, Abram Martin
Tytułu
np.: przy opcji rosnąco w wynikach wyszukiwania tytuły wyświetlą się od początku alfabetu do końca np.: Bogactwo i ubóstwo, Istota masowego ubóstwa, Oblicza ubóstwa itd.
Daty wydania
np.: przy opcji malejąco od wydań najnowszych do najstarszych

UWAGA ! Sortowanie nie działa przy wyszukiwaniu przez ISBN, ISSN, numer kontrolny.

Ograniczanie
Wyniki wyszukiwania można ograniczyć do:

Daty wydania:

nieograniczona
równa
np.: chcę wydania tylko za rok 2007, w polu obok wpisuję 2007
od
np.: szukam wydań od roku 1989 do chwili obecnej, w polu obok wpisuję 1989
do
np.: szukam wydań do roku 1956, w polu obok wpisuję 1956
różna od
np.: interesuje mnie każdy rok wydania tylko nie 1981, w polu obok wpisuję 1981

UWAGA ! Opcja Ogranicz do nie działa przy wyszukiwaniu przez ISBN, ISSN, numer kontrolny

WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia korzystanie z wielu indeksów jednocześnie. Wystarczy wpisać obok siebie słowa z tytułu, hasła przedmiotowego czy autora i połączyć je operatorami logicznymi oraz nawiasami okrągłymi zgodnie z algebrą Boole’a.
Dostępne operatory logiczne:
AND (wyszukiwane są opisy bibliograficzne, które zawierają jedno i drugie słowo) np.: bieda and Polska
OR (wyszukiwane są opisy bibliograficzne, które zawierają jedno lub drugie słowo) np.: bieda or dostatek

UWAGA – każdy operator musi być poprzedzony i zakończony spacją.

Można połączyć oba operatory logiczne stosując nawiasy okrągłe.

Przykład:
bieda and (Polska or prostytucja)
System wyszuka wszystkie dokumenty, które w opisie bibliograficznym zawierają słowa „bieda” i „Polska” lub „prostytucja”

Dla zawężenia wyszukiwania można w wyrażeniu wyszukiwawczym wpisać kategorię w postaci: hasło.kategoria.
Ograniczenie wyszukiwania do kategorii znacznie przyspiesza oczekiwanie na wynik.
Dostępne kategorie to:

.ak. – słowa z autora (instytucji, organizacji, imprezy, festiwalu, zjazdu)
.tk. – słowa z tytułu
.tck. – słowa z tytułu czasopisma
.sk. – słowa z hasła przedmiotowego
.rk. – słowa z serii

Przykład:
Grotowski.ak. and (ubogi.tk. or poor.tk.) System wyszuka książki, które w kategorii słowa z autora zawierają wyrażenie „Grotowski” i w kategorii słowa z tytułu wyrażenie „ubogi” lub „poor”

UWAGA

Każda kategoria musi być poprzedzona i zakończona kropką
Wielkość liter nie jest znacząca

Maskowanie
Jeśli chcę wyszukać książki, których np. tytuły zawierają różne odmiany słowa „ubóstwo” np.: „ubóstwa”, „ubóstwu” ostatnią literę maskuję gwiazdką : ubóstw*.tk.

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Po wprowadzeniu terminu do wyszukania i wybraniu Szukaj system wyświetla:
Listę terminów (dla wyszukiwania przez indeks)
Termin najbliższy terminowi wyszukiwanemu pojawi się na początku listy.
Terminy wyróżnione kolorem niebieskim wskazują, że w katalogu są z nimi związane określone dokumenty.
Liczby po prawej stronie listy informują o ilości tytułów związanych z wyszukiwanym terminem
Po wybraniu terminu wyświetli się Wykaz skrócony opisów bibliograficznych
Wykaz skrócony opisów bibliograficznych (dla wyszukiwania przez słowa kluczowe i wyszukiwanie zaawansowane)
Po kliknięciu na Szczegóły otrzymujemy pełny opis bibliograficzny oraz listę egzemplarzy dostępnych w księgozbiorze Połączonych Bibliotek wraz z ich statusem i dostępnością.

Jak mogę zamówić książkę przez internet?

Zamawianie elektroniczne możliwe jest poprzez katalog on-line Połączonych Bibliotek, który jest dostępny pod adresem http://bit.ly/katalog-polaczonych-bibliotek

Zamówienia elektroniczne realizowane są wyłącznie dla książek znajdujących się w księgozbiorze Połączonych Bibliotek.

Przy pozycjach, które można zamówić elektronicznie w kolumnie „Status i zamawianie” pojawia się klawisz „Zamów-Rewers”.

Do zamówień elektronicznych konieczne jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej z kodem kreskowym.

Złożone zamówienia można odbierać w okienku wypożyczalni na pierwszym piętrze,  w godzinach pracy Biblioteki.

Książki zamówione przechowuje się w Wypożyczalni 5 dni od daty realizacji zamówienia. Istnieje możliwość uzgodnienia terminu odebrania na określony dzień. W tym celu należy skontaktować się z wypożyczalnią telefonicznie (22 55-23-708) lub mailowo (wypozyczalnia.wfis@uw.edu.pl)

Jeżeli Biblioteka posiada interesujący nas tytuł książki, w szczegółowym opisie sprawdzamy, czy egzemplarz można zamówić („Status Dostępna” i klawisz „Zamów-Rewers”).

Po wybraniu opcji „Zamów” przechodzimy do okna logowania w celu identyfikacji składającego zamówienie. Podajemy: nr karty bibliotecznej i hasło.

Po zalogowaniu potwierdzamy swoje zamówienie klikając na „Zamów”. Czytelnik zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia
UWAGA ! Jeżeli nie pojawia się w tabeli pozycja z opcją Zamów oznacza to, że czytelnik nie ma prawa wypożyczyć danej pozycji, np. przekroczył limit zamówień.

W przypadku, kiedy interesująca nas książka jest wypożyczona można sprawdzić datę zwrotu i zarezerwować dany egzemplarz naciskając „Podłącz”.

Gdy pozycja pod którą się podczepiliśmy i jesteśmy pierwsi w kolejce zostanie oddana zmieni się status zamówienia na naszym koncie z „Zamówione” na „Czeka na odbiór”. Ponadto w nocy zostanie wysłany e-mail do czytelnika z informacją o dostępności zamówionej pozycji. Aby otrzymać taki list trzeba w ustawieniach konta mieć wpisany poprawny adres e-mail.

Jeżeli chcemy nadal przeszukiwać katalog korzystamy z przycisku Nowe zapytanie, jeżeli nie, należy się wylogować.

UWAGA ! Po zakończeniu pracy, dla bezpieczeństwa swoich danych koniecznie należy się wylogować. Zalecane jest również zamknięcie przeglądarki.

Co to jest sygnatura?

Sygnatura to numer, jaki posiada każda książka w Bibliotece. To dzięki niej bibliotekarz jest w stanie znaleźć daną pozycje w magazynie. Sygnatura nie zawsze jest jednoznaczna z kodem paskowym.

Gdzie znajdę sygnaturę?

Sygnatury są umieszczone:
   – w katalogu online – w kolumnie sygnatury
   – w katalogu kartkowym – na kartach katalogowych, najczęściej w lewym górnym rogu.

Kto może korzystać z Czytelni?

Czytelnia Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF ma charakter publiczny. Zbiory Czytelni są mieniem państwowym, ogólnodostępnym dla wszystkich zainteresowanych. Z księgozbioru mogą korzystać wszystkie osoby, które dostosują się do zasad określonych w Regulaminie Czytelni.

Jak odszukać książkę w Czytelni?

Należy podać bibliotekarzowi dyżurującemu w Czytelni, wypełniony rewers z sygnaturą Czytelni i tytułem książki. Katalog księgozbioru podręcznego znajduje się przy stanowisku dyżurnego bibliotekarza w Czytelni i na stronie http://archiwum.wfis.uw.edu.pl/bibfis/zasoby-i-zrodla/katalog-czytelni/

Czy na książkę znajdującą się w Czytelni muszę wypełnić rewers?

Nie, na materiały biblioteczne z księgozbioru podręcznego i dydaktycznego nie trzeba wypełniać rewersu. Czytelnik samodzielnie korzysta z księgozbioru podręcznego, znajdującego się w wolnym dostępie na lewo od wejścia do Czytelni. Materiały z księgozbioru dydaktycznego, znajdującego się po przeciwnej stronie, należy odszukać w katalogu podręcznym Czytelni, a sygnaturę Czytelni podać dyżurnemu Bibliotekarzowi.

Jak długo trzeba czekać na realizację rewersu?

Czas oczekiwania na realizację rewersu zależy od statusu zamówionej pozycji i lokalizacji w magazynie. Czas oczekiwania waha się od 15 min (lektury) do godziny.

Nie dostałem zamówionej książki. Dlaczego tak się stało i co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Powodów może być kilka. Dokładnych informacji udzieli pracownik Wypożyczalni.

W ciągu ilu dni należy odebrać z Wypożyczalni zamówioną książkę?

Zamówione książki należy odebrać w terminie 5 dni. Istnieje możliwość uzgodnienia terminu odbioru na określony dzień. W tym celu należy skontaktować się z wypożyczalnią telefonicznie (55-23-708) lub pisząc email na adres: wypozyczalnia.wfis@uw.edu.pl

Kto ponosi odpowiedzialność za wypożyczone materiały biblioteczne?

Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnione mu materiały biblioteczne. Dokumentów wypożyczonych poza Bibliotekę nie wolno przekazywać (nieformalnie pożyczać) innym osobom lub instytucjom.

Co się stanie, jeśli nie zwrócę wypożyczonej książki w terminie?

Przetrzymanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych ponad termin regulaminowy skutkuje nałożeniem opłaty pieniężnej w wysokości 0,20 PLN. za 1 dzień przetrzymania 1 pozycji oraz zawieszeniem w prawach korzystania z Wypożyczalni miejscowej do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.
Przedłużenie okresu wypożyczenia PO oczekiwanym terminie zwrotu traktowane jest jako zwrot i powtórne wypożyczenie – co powoduje również naliczenie opłaty od oczekiwanego terminu zwrotu do dnia przedłużenia.
Zaleganie z uregulowaniem opłat za przetrzymanie materiałów bibliotecznych dłużej niż miesiąc powoduje automatyczne zawieszenie w prawach korzystania z Wypożyczalni do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

Ile wynoszą opłaty za przetrzymanie książki?

Kara za przetrzymanie książki wynosi 0,20 PLN za 1 dzień każdej  pozycji.

Gdzie mogę uiścić opłatę za przetrzymanie książek?

Opłatę można uiścić wyłącznie gotówką w Wypożyczalni Biblioteki, po uprzednim zwrocie książek.

Co zrobić w przypadku zagubienia książki?

Najpierw należy zgłosić się do Wypożyczalni w celu uzyskania dokładnej informacji na temat zagubionej książki – autora, tytułu oraz miejsca i roku wydania. Należy postarać się odkupić taką samą książkę, jaką się zgubiło , a następnie udać się do okienka Wypożyczalni. Jeśli odkupienie książki nie jest możliwe, należy zapłacić jako ekwiwalent uzgodnioną z bibliotekarzem kwotę.

Jak mogę przedłużyć czas wypożyczenia książki?

Można to zrobić kontaktując się z Wypożyczalnią telefonicznie (55-23-708) lub pisząc email na adres: wypozyczalnia.wfis@uw.edu.pl

Termin zwrotu wybranej pozycji można również przesunąć samodzielnie przez internet.

W tym celu należy zalogować się na swoje konto w katalogu online Połączonych Bibliotek: http://bit.ly/katalog-polaczonych-bibliotek

Na liście wypożyczonych pozycji, w ostatniej kolumnie, został umieszczony link do zmiany terminu zwrotu.

Termin zostaje przesunięty o standardowy okres wypożyczenia, tzn. lektury o 2 tygodnie (od dnia przedłużenia), a pozostałe pozycje o 30 lub 90 dni, w zależności od typu czytelnika.
Okres przedłużenia jest liczony od dnia przedłużenia (a nie od końca poprzedniego okresu wypożyczenia).

Czas wypożyczenia danej pozycji można przedłużyć w ten sposób maksymalnie 2 razy.

Przedłużenia czasu wypożyczenia danej pozycji można dokonać najwcześniej na 8 dni przed przewidywanym terminem zwrotu.

Przedłużenie nie jest możliwe, jeśli inny czytelnik złożył rezerwację na daną pozycję.

Wynik przedłużenia jest wyświetlony w postaci komunikatu w kolumnie tabeli wypożyczonych pozycji, np.:
– Przedłużenie zakończone pomyślnie
– Nie można przedłużyć terminu wypożyczenia, ponieważ egzemplarz jest zamówiony
– Osiągnięto maksymalną liczbę przedłużeń
– Nie można przedłużyć egzemplarzy przetrzymanych
– Przedłużenia nie są jeszcze dozwolone w tym momencie

Czy książki z katalogu kartkowego również podlegają prolongacie?

Tak. Po upływie okresu wypożyczenia właściwego dla danej grupy czytelników, należy koniecznie zgłosić potrzebę prolongaty pracownikowi Wypożyczalni.

Dlaczego nie mogę prolongować wypożyczonej książki?

Należy sprawdzić, ile razy dana książka była już prolongowana i czy nie został wyczerpany limit prolongat (należą się dwie prolongaty). Nie jest możliwa również prolongata książek, które są przetrzymane (minęła data i godzina zwrotu). Innym powodem, który uniemożliwia prolongatę jest to, iż książka została zarezerwowana przez innego czytelnika.
Nie da się także prolongować wypożyczonych książek, jeżeli konto czytelnika straciło, bądź straci ważność w czasie krótszym, niż 30 dni należnej prolongaty.
W każdym przypadku należy zgłosić się do Wypożyczalni i indywidualnie wyjaśnić sprawę.

Czy można dokonywać rezerwacji książki wypożyczonej przez innego Czytelnika?

Tak, można na stronie katalogu on-line (klawisz “Rezerwacja” przy danej pozycji), jeżeli oczekiwany termin zwrotu książki do Biblioteki przez aktualnie posiadającego ją czytelnika jest krótszy niż 35 dni.
Przy terminie dłuższym, jeśli pomimo długiego okresu czekania zależy nam na tej pozycji – należy wysłać email do wypożyczalni (wypozyczalnia.wfis@uw.edu.pl).

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby odebrać zamówione książki?

Do odbioru książek uprawnia ważna karta biblioteczna (legitymacja studencka).

Czy mogę skorzystać z karty koleżanki/kolegi?

Nie. Kartę czytelnika traktujemy podobnie  jak dowód osobisty. Nie wolno pożyczać jej osobom trzecim.

Czy ktoś może oddać za mnie książki?

Tak, oddać wypożyczone książki może też inna osoba.

Chciałbym nieodpłatnie przekazać Połaczonym Bibliotekom książki i inne dokumenty. Do kogo powinienem zwrócić się w tej sprawie?

W tym celu należy się zgłosić do kierownika Połączonych Bibliotek, p. Aleksandry Łabuńskiej: ul. Krakowskie Przedmieście 3, I piętro, p. 115, tel.: (22) 55-23-704, email: biblioteka.wfis@uw.edu.pl

Czy, jeśli nie znalazłem książki w katalogu online, to oznacza, że Biblioteka nie ma jej w swoich zbiorach?

Nie. Katalog komputerowy uwzględnia ok. 53 % książek z księgozbioru. Pozostała część (pozycje zakupione lub otrzymane przed 1990 r., jeszcze nie wprowadzone do systemu komputerowego), jest zarejestrowana w katalogu kartkowym i dopiero po jego sprawdzeniu można ostatecznie stwierdzić, że danej książki nie ma w zbiorach Biblioteki.
Zdigitalizowany katalog kartkowy znajduje się pod adresem: http://www.archiwumcyfrowe.ayz.pl/kartykat/
W przypadku czasopism w katalogu on-line jest ok 23 % zeszytów. Jeśli nie znajdujemy potrzebnej pozycji należy skontaktować się z Wypożyczalnią.

Jak zamówić książkę, którą rejestruje tylko katalog kartkowy?

Należy wejść na stronę z komputerowym katalogiem kartkowym książek (http://archiwumcyfrowe.ayz.pl/kartykat/index.html), kliknąć przycisk “Zamów”, a następnie wypełnić pola, wpisując numer swojej karty bibliotecznej (numer legitymacji studenckiej), imię i nazwisko oraz adres email.
Zamówienie takie trafia jako email na adres Wypożyczalni i jest dalej przetwarzane przez jej pracowników.
Ewentualnie można w sposób tradycyjny złożyć rewers papierowy w Wypożyczalni: sygnaturę książki, widniejącą na tradycyjnej karcie katalogowej (w lewym górnym rogu), wpisać w odpowiedniej rubryce papierowego rewersu, dostępnego przy okienku Wypożyczalni.
Przy wypełnianiu rewersu należy szczególną uwagę zwrócić na sygnaturę woluminu, składającą się z dwóch części: literowe oznaczenie księgozbioru (U, B, P, T, W albo WFS, PAN, PTF) oraz część cyfrową (liczby powtarzają się!) – trzeba koniecznie wypisywać oba elementy.

Czy mogę wypożyczać czasopisma do domu?

Tak. Czytelnicy uprawnieni do korzystania z zasobów Połączonych Bibliotek mogą wypożyczać na zewnątrz również czasopisma.

Jak zamawiać poszczególne numery czasopism?

Jeśli dany tytuł czasopisma jest opracowany w katalogu komputerowym, procedura zamawiania jest taka sama, jak przy zamawianiu książek. Ilość woluminów czasopism, jaką możemy pożyczyć, zależy od statusu czytelnika (np. studenci 5 woluminów na 14 dni). Pozostałe tytuły zamawiane są poprzez zwykły rewers lub rewers do Czytelni na podstawie kartkowego katalogu czasopism.

Czy mogę zgłosić propozycję zakupu tytułu, którego nie ma w Bibliotece?

Tak. Wszyscy Czytelnicy mogą zgłaszać propozycje zakupu książek i czasopism, wypełniając formularz „Propozycja zakupu”, umieszczony na stronie www Połączonych Bibliotek: http://archiwum.wfis.uw.edu.pl/bibfis/uslugi/propozycja-zakupu.

W jaki sposób mogę dowiedzieć się o nowościach znajdujących się w zbiorach Biblioteki?

Poszukując nowości, należy wejść na stronę internetową Połączonych Bibliotek i wybrać zakładkę „Informator” – „Nowe nabytki” (http://archiwum.wfis.uw.edu.pl/bibfis/informator/nowe-nabytki). Lista aktualizowana jest zazwyczaj piątego dnia każdego miesiąca.

Zależy mi na dotarciu do książek, których Biblioteka nie posiada. Co mam zrobić?

Nie praktykujemy sprowadzania książek z innych bibliotek, możemy natomiast wydać rewers międzybiblioteczny do dowolnej biblioteki w Polsce.

Czy mam możliwość skorzystania z baz elektronicznych w dostępie online?

Biblioteka proponuje bezpłatny dostęp do elektronicznych baz danych ze wszystkich komputerów udostępnianych Czytelnikom. Wykaz tytułów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Znalazłem interesujące mnie artykuły w bazach on-line. Co mogę z nimi zrobić?

Można je zgrać na pendrive lub wysłać na swoją pocztę elektroniczną. O szczegóły i fachową pomoc można poprosić pracowników Czytelni lub Wypożyczalni.

Czy z udostępnionych przez Bibliotekę elektronicznych baz danych mogę skorzystać również w domu?

Tak. Możliwość taką mają jednak wyłącznie studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, posiadający aktywną kartę czytelnika BUW.
Wchodząc na stronę: https://login.han.buw.uw.edu.pl/login/login.html i podając numer karty bibliotecznej oraz hasło dostępu do swojego konta bibliotecznego, z elektronicznymi bazami danych można łączyć się z dowolnego komputera.

Czy Biblioteka umożliwia korzystanie z książek elektronicznych?

Tak, pełny spis znaleźć można pod tym adresem: http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=485&Itemid=122
Są to książki subskrybowane przez BUW i można z nich korzystać z każdego komputera działającego w uniwersyteckiej sieci komputerowej. W Połączonych Bibliotekach są to stanowiska udostępniane w Czytelni  i sali katalogowej na pierwszym piętrze.
Czytelnicy, którzy są zapisani do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i posiadają aktualną legitymację, mogą z tych zasobów korzystać również w domu.

Czy do kopiowania stron z książek i czasopism można używać aparatu fotograficznego?

Tak, za zgodą bibliotekarza i z zachowaniem przepisów prawa autorskiego w Czytelni Połączonych Bibliotek można wykonywać kopie książek i czasopism wydanych do końca 1950 roku przy pomocy aparatu fotograficznego lub aparatu znajdującego się w telefonie komórkowym. Za każdym razem należy o tym poinformować pracownika Czytelni.

Czy Biblioteka umożliwia wydrukowanie/zeskanowanie materiałów?

Nie, nasza Biblioteka nie oferuje takich usług. Czytelnicy mogą skorzystać z płatnego punktu xero, mieszczącego się na poziomie -1 budynku.

Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim.

Czy mogę korzystać z prac dyplomowych bronionych na WFiS UW/IFiS PAN?

Tak, ale pod pewnymi warunkami.
Z opublikowanych prac doktorskich może skorzystać każdy, bez konieczności starania się o specjalne zezwolenie.
Pozostałe prace (licencjackie, magisterskie) udostępniane są pod warunkiem, że ich autor wyraził na to zgodę. Mówi o tym specjalna adnotacja, którą Czytelnik znajdzie w katalogu online Połączonych Bibliotek przy rekordzie poszukiwanej pracy. Jeśli autor pracy nie wyraził zgody na jej udostępnienie, wówczas Czytelnik nie może z niej skorzystać. W sytuacji, gdy dostęp do pracy jest możliwy, należy zwrócić się z prośbą o jej wydanie do kierownika Połączonych Bibliotek oraz złożyć zamówienie (elektroniczne bądź tradycyjne, papierowe).
Wszystkie wątpliwości rozstrzyga Regulamin udostępniania prac dyplomowych, a kwestie sporne kierownik Połączonych Bibliotek.

Czy mogę otrzymać kopię swojej pracy dyplomowej?

Tak. W przypadku zagubienia pracy dyplomowej, bronionej na Wydziale Filozofii i Socjologii UW / Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, autor może otrzymać jej kopię.
W tym celu należy zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości do Działu Zbiorów Specjalnych (ul. Krakowskie Przedmieście 3, pokój 305, III piętro).

Na jakich zasadach udostępniane są archiwalne zbiory specjalne?

Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania archiwalnych zbiorów specjalnych Połączonych Bibliotek, znajdą Państwo pod adresem: http://archiwum.wfis.uw.edu.pl/bibfis/zasady-udostepniania-zbiorow-archiwalnych/

W jaki sposób mogę dowiedzieć się o aktualnych wydarzeniach w Połączonych Bibliotekach?

Głównym źródłem informacji jest nasza strona internetowa, którą znajdą Państwo pod adresem: www.archiwum.wfis.uw.edu.pl/bibfis

Na bieżąco aktualizujemy też nasze profile na Facebooku (https://www.facebook.com/bibfis) i Twitterze (https://twitter.com/polaczonebib).

Dla wygody naszych Czytelników uruchomiliśmy też biblioteczny newsletter, do którego subskrybowania serdecznie zachęcamy. Gdy w Bibliotece dzieje się coś ważnego, lub na stronie pojawiają się nowe aktualizacje, zapisani Czytelnicy natychmiast zostają o tym powiadomieni drogą mailową.

Oprócz tego, w  sali katalogowej na pierwszym piętrze znajdą Państwo aktualne informacje w tradycyjnej formie ogłoszeń drukowanych.

Co to jest newsletter Połączonych Bibliotek?

Newsletter Połączonych Bibliotek są to listy wysyłane na adres e-mail z informacjami związanymi z Biblioteką. Mogą to być np. wiadomości
o nowych dostępach do książek i czasopism elektronicznych, wprowadzonych funkcjach w katalogu on-line, zmianach w godzinach otwarcia Biblioteki w niektórych dniach, imprezach okolicznościowych odbywających się na terenie Biblioteki itp.

Newsletter Połączonych Bibliotek wysyłany jest wyłącznie do tych Czytelników, którzy wyrazili chęć skorzystania z tej usługi na stronie: http://archiwum.wfis.uw.edu.pl/bibfis/informator/newsletter/

Istnieje możliwość zrezygnowania z otrzymywania newslettera. W tym celu należy skorzystać z formularza dostępnego na stronie: http://archiwum.wfis.uw.edu.pl/bibfis/informator/newsletter/. W każdej chwili można przywrócić otrzymywanie tych wiadomości, korzystając z tego samego formularza.

Uwaga. Do newslettera Połączonych Bibliotek nie należą informacje typu: zbliżający się termin zwrotu lub książka czekająca na odbiór. Otrzymywania tych wiadomości nie można wyłączyć.

Szukam literatury do pracy dyplomowej. Od czego powinienem zacząć swoje poszukiwania?

Poszukiwania literatury należy rozpocząć od przeszukania katalogu komputerowego za pomocą hasła przedmiotowego. Jeżeli znany jest autor lub tytuł publikacji, wówczas wystarczy przejrzeć katalog za pomocą indeksów „Autor” lub „Tytuł”. Gdy poszukiwania nie dadzą rezultatu, można przeszukać katalogi kartkowe, w których znajdują się opisy książek ze zbiorów Połączonych Bibliotek, wydane przed 1990 rokiem.
Jeśli mimo to nie udało się odnaleźć odpowiedniej literatury do pracy, wówczas można skontaktować się z naszym Informatorium Naukowym, pod numerem telefonu 55-23-711. Uzyskają tam Państwo pomoc przy poszukiwaniu materiałów do prac seminaryjnych, magisterskich, naukowo-badawczych i sporządzaniu tematycznych zestawień bibliograficznych w oparciu o posiadane bibliograficzne bazy danych (w tym katalog online Biblioteki), pełnotekstowe i abstraktowe czasopisma elektroniczne oraz zasoby internetowe. Z Informatorium Naukowym mogą kontaktować się Państwo również za pośrednictwem naszej strony internetowej: http://archiwum.wfis.uw.edu.pl/bibfis/uslugi/informatorium-naukowe/.

Gdzie można skorzystać z komputera z dostępem do Internetu?

Naszych Czytelników zapraszamy do Wydziałowej Pracowni Komputerowej, mieszczącej się w Instytucie Socjologii (ul. Karowa 18).
Na terenie Biblioteki komputery z dostępem do Internetu znajdują się w Czytelni  i sali katalogowej na pierwszym piętrze.

Czy na terenie Biblioteki można korzystać z bezprzewodowego Internetu?

Tak, można skorzystać z bezprzewodowej sieci Internet. Jest to sieć eduroam, otwarta dla wszystkich studentów i pracowników UW, posiadających konto w Centralnym Systemie Uwierzytelniania (http://portal.uw.edu.pl/konto-cas). Przed pierwszym połączeniem z siecią eduroam należy zalogować się na stronie https://logowanie.uw.edu.pl w celu aktywacji konta.

nazwa użytkownika: PESEL@uw.edu.pl
hasło: takie samo jak w Centralnym Systemie Uwierzytelniania

Użytkownicy innych instytucji należących do projektu eduroam powinni korzystać z zalecanych ustawień jednostki macierzystej. Logowanie do sieci eduroam odbywa się za pomocą konta z jednostki macierzystej.

Zapraszamy również do Czytelni na pierwszym piętrze, gdzie dla Państwa wygody uruchomiliśmy dostęp do uczelnianej sieci Wi-Fi

nazwa użytkownika: Biblioteka
hasło: biblioteka

Nie znalazłeś odpowiedzi ?

Skorzystaj z poniższych możliwości skontaktowania się z nami.

Kontakt z Biblioteką

Kompletna baza teleadresowa Połączonych Bibliotek. Tu znajdziesz wszystkie potrzebne adresy, maile i numery telefonów do nas.

Sprawdź forum

Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. A może Ty pomożesz innym czytelnikom?

Szanowni Czytelnicy,

uruchamiamy na naszej stronie internetowej nową formę kontaktu – newsletter. Dostarczane na Państwa pocztę e-maile będą zawierać na bieżąco aktualizowane informacje z życia Połączonych Biblioteki, takie jak zmiany w godzinach pracy Biblioteki, zestawienia nowych nabytków, komunikaty o czasowych przerwach w dostępie do katalogu online itp. Informacja jest jednocześnie zaproszeniem do korzystania z naszych zbiorów oraz do odwiedzenia organizowanych przez Bibliotekę wystawach. Do naszej listy mailingowej można dołączyć już teraz, klikając przycisk widoczny obok, lub wybierając zakładkę Dla Czytelnika / Zapytaj Bibliotekarza z górnej belki menu.

Subskrypcja newslettera jest bezpłatna i dobrowolna. Dane osobowe (imię, adres e-mail) nie będą wykorzystywane do innych celów niż dystrybucja newslettera oraz nie będą przekazane podmiotom trzecim. Treści przekazywane za pomocą newslettera będą zgodne z prawem.

Rezygnacji z subskrypcji można dokonać w każdej chwili, klikając w link zamieszczony w stopce każdego e-maila otrzymanego w ramach newslettera (również tam będzie znajdował się link do indywidualnej strony umożliwiającej zmianę ustawień subskrypcji – np. formatu e-maila).

Wszelkie uwagi na temat działania newslettera prosimy kierować do webmastera strony Połączonych Bibliotek – l.ratajczak@uw.edu.pl

Jednocześnie przypominamy, że nagłówki ze strony głównej Biblioteki można pobierać w subskrypcji kanału RSS (za pomocą dynamicznych zakładek, zakładek Google, spersonalizowanej strony startowej iGoogle, niektórych programów pocztowych lub innych czytników RSS). Wejście do RSS znajduje się w stopce strony głównej Biblioteki.

Regulamin korzystania z usługi dostępny jest pod tym adresem.