Nowe nabytki – 01.06.2014-30.06.2014

Nowe nabytki Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF - czerwiec 2014

Nowe nabytki – 01.06.2014-30.06.2014

KSIĄŻKI
Katalog on-line
Une absurde cruauté : témoignage d’une femme au Goulag (1944-1955) / Barbara Skarga ; traduit du polonais et présenté par Maryla Laurent.
Paris : La Table Ronde, 2000. – 351 s. ; 20 cm.
(Contretemps)
ISBN 2-7103-0992-0

2. Katalog on-line
Aforystyka Dwudziestolecia : (1918-1939) / wybrał, wstępem i posłowiem opatrzył Ludwik Bohdan Grzeniewski.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. – 103, [5] s. ; 18 cm.
(Biblioteczka Aforystów )

3. Katalog on-line
Aforyzmy / Samuel Taylor Coleridge ; wybrał, przeł. i wstępem opatrzył Zygmunt Kubiak.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. – 87, [5] s. : il. ; 18 cm.
(Biblioteczka Aforystów )

4. Katalog on-line
Alienation from Marx to modern sociology : a macrosociological analysis / by Joachim Israel.
Boston : Allyn and Bacon, cop.1971. – X, 358 s. : il. ; 24 cm.

5. Katalog on-line
Amerykańska aksjologia i estetyka XX wieku : wybrane koncepcje / Bohdan Dziemidok.
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Sedno : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, cop. 2014. – 255, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63354-51-0
ISBN 978-83-63354-63-3 (e-book)

6. Katalog on-line
L’année dans le monde : les faits de 1963 parution 1964 / Paul-Marie de La Gorce et al.].
Paris : Arthaud, cop. 1964. – 480 s., [36] k. tabl. : il. ; 19 cm.
(Notre Temps )

7. Katalog on-line
Antipolitics : an essay / George Konrád ; transl. from the Hungarian by Richard E. Allen.
San Diego [etc.] : Helen and Kurt Wolff Book : Harcourt, Brace, Jovanovich, cop. 1984. – [8], 243 s. ; 22 cm.
ISBN 0-15-107820-3

8. Katalog on-line
Antologia modlitwy patrystycznej : modlitwy i rozmyślania łacińskich Ojców Kościoła / tł., koment., indeksy: Henryk Wójtowicz ; słowo wstępne Piotr Gołębiowski ; przedm. Jan Maria Szymusiak.
Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne, 1971. – 278, [1] s. ; 21 cm.

9. Katalog on-line
Argument z implikatury konwersacyjnej w polemikach filozoficznych / Tomasz A. Puczyłowski.
Warszawa : Uniwersytet Warszawski – Wydział Filozofii i Socjologii, cop. 2014. – 385, [2] s. : err. ; 24 cm.
ISBN 978-83-87963-71-2

10. Katalog on-line
Baśń postmodernistyczna – przeobrażenia gatunku : intertekstualne gry z tradycją literacką / Weronika Kostecka.
Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. – 288 s. ; 21 cm.
(Literatura dla Dzieci i Młodzieży / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Studia ; 2 )
ISBN 978-83-64203-19-0

11. Katalog on-line
The birth of Chinise feminism : essential texts in transnational theory / Lydia H. Liu, Rebecca E. Karl, and Dorothy Ko, editors.
New York : Columbia University Press, cop. 2013. – XII, [2], 308 s. : il. ; 24 cm.
(Weatherhead Books on Asia )
ISBN 978-0-231-16290-6 (cloth : alk. paper)
ISBN 978-0-231-16291-3 (pbk.)
ISBN 978-0-231-53326-3 (electronic)

12. Katalog on-line
Bóg fenomenologów / Karol Tarnowski.
Tarnów : Wydaw. Biblos, cop. 2000. – 281, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 83-87952-10-9

13. Katalog on-line
Boska komedia : (wybór) / Dante Alighieri ; przeł. Edward Porębowicz ; wstęp i koment. oprac. Kalikst Morawski.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1977. – CXVIII, 450 s. : il. ; 18 cm.
(Biblioteka Narodowa. Seria 2, 0406-0636 ; nr 187 )

14. Katalog on-line
Budem kak solnce / K. D. Bal’mont. – Izd. 4.
[Moskva] : Knigoizdatel’stvo „Skorpion”, 1912. – [4], 231 s. ; 23 cm.
(Polnoe sobranie stihov / K. D. Bal’mont ; t. 3 )

15. Katalog on-line
Być mądrym / Heraklit ; red. Marek Garbala.
Wrocław ; Sfera, 2003. – 47 s. ; 17 cm.
(Nowy Lýkeion )
ISBN 83-907708-6-5

16. Katalog on-line
Być roztropnym / Demokryt ; red. Marek Garbala.
Wrocław : Sfera, 2003. – 161 s. ; 17 cm.
(Nowy Lýkeion )
ISBN 83-907708-5-7

17. Katalog on-line
The Cambridge companion to Nozick’s „Anarchy, state, and utopia” / ed. by Ralf M. Bader, John Meadowcroft.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2011. – XII, 316 s. ; 24 cm.
(Cambridge Companions )
ISBN 978-0-521-19776-2 (hardback)
ISBN 978-0-521-12002-9 (paperback)

18. Katalog on-line
Četyre reformy : ot koncepcii do realizacii / pod red. Leny Kolârskoj-Bobin’skoj ; per. Lena Klubin’ska ; Instytut Spraw Publicznych.
Warszawa : Oficyna Naukowa, 2000. – 392 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
ISBN 83-88164-18-X

19. Katalog on-line
Character as moral fiction / Mark Alfano.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013. – IX, [1], 226 s. ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-02672-8 (hardback)

20. Katalog on-line
Ciało / François Chirpaz ; przeł. Jacek Migasiński ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 1998. – 109 s. ; 20 cm.
ISBN 83-87632-06-6

21. Katalog on-line
Civic virtue and the sovereignty of evil / Derek Edyvane.
New York ; London : Routledge, 2013. – XII, 160 s. : il. ; 24 cm.
(Routledge Studies in Contemporary Philosophy ; 44 )
ISBN 978-0-415-89047-2 (hbk)
ISBN 978-0-203-08572-1 (ebk)

22. Katalog on-line
Civil society in the age of monitory democracy / ed. by Lars Trägĺrdh, Nina Witoszek, and Bron Taylor.
New York ; Oxford : Berghahn, 2013. – VII, [1], 350 s. : il. ; 23 cm.
(Studies on Civil Society ; vol. 7 )
ISBN 978-0-85745-756-1 (hardback)
ISBN 978-1-78238-149-5 (paperback)
ISBN 978-0-85745-757-8 (institutional ebook)
ISBN 978-1-78238-150-1 (retail ebook)

23. Katalog on-line
Comte / Barbara Skarga. – Wyd. 2 rozsz.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. – 282, [1] s., [2] k. tabl. złoż. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie )

24. Katalog on-line
Coraz dalej od Moskwy : Rosja wobec Azji Centralnej / Wojciech Górecki.
Waszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2014. – 96, 97 s. : il. ; 25 cm.
(Prace OSW, 1642-4484 ; nr 48 )
ISBN 978-83-62936-41-0

25. Katalog on-line
Creating Augustine : interpreting Augustine and augustinianism in the later middle ages / E. L. Saak. – 1 impression.
Oxford : Oxford University Press, 2012. – XV, [1], 258 s. ; 23 cm.
ISBN 978-0-19-964638-8

26. Katalog on-line
Czas i trwanie : studia o Bergsonie / Barbara Skarga.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982. – 291 s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-04035-1

27. Katalog on-line
Człowiek i transcendencja / Karol Tarnowski ; wstęp Józef Tischner.
Kraków : Znak, 1995. – 364, [3] s. ; 20 cm.
(Akademia / Znak )
ISBN 83-7006-513-9

28. Katalog on-line
Czynniki ewolucji : teoria doboru stabilizującego / I. I. Szmalhauzen ; przeł. Irena Zubkiewicz.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. – 566, [1] s. : il., err. ; 21 cm.

29. Katalog on-line
Czytanie przeszłości : współczesne podejścia do interpretacji w archeologii / Ian Hodder ; tłum. Elżbieta Wilczyńska.
Poznań : Obserwator, 1995. – 255, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 83-901720-8-9

30. Katalog on-line
Dawid / Wincenty Okoń.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1980. – 298 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 20 cm.
(Myśli i Ludzie. Pedagogika)
ISBN 83-214-0194-5

31. Katalog on-line
De Maistre / Janusz Trybusiewicz.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1968. – 210, [2] s. : il. ; 19 cm.
(Seria Myśli i Ludzie )

32. Katalog on-line
Dembowski / Jerzy Ładyka.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1968. – 252 s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie )

33. Katalog on-line
Demokracja w kole krytyki / Małgorzata Kowalska.
Białystok : Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Historyczno-Socjologiczny, 2005. – 318 s. ; 20 cm.
ISBN 83-87881-31-7

34. Katalog on-line
La dérive de Tadeusz Konwicki au fil de ses romans : archéologie d’une écriture : les huit années du réalisme socialiste / Maryla Laurent.
Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 1996. – [3], 486, [2] s. ; 24 cm.
(These a la Carte )
ISBN 2-284-00670-1

35. Katalog on-line
Diderot / Marian Skrzypek.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982. – 346 s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. Filozofia )
ISBN 83-214-0270-4

36. Katalog on-line
Dilthey / Zbigniew Kuderowicz ; [teksty zamieszczone w wyborze pism tł. Krystyna Krzemień].
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1967. – 270, [2] s. : 2 portr. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. 2, Filozofia Nowożytna i Współczesna )

37. Katalog on-line
Do historii medycyny wprowadzenie / Zdzisław Gajda.
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. – 488 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7505-560-3

38. Katalog on-line
Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad / Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. – Wyd. 2 zm.
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Etyki w Nauce, 1996. – 28 s. ; 21 cm.

39. Katalog on-line
Dobro a polityka : Platon i Tischner : dwie filozofia dobra / Anna Siwek.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014. – 237 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-64091-21-6

40. Katalog on-line
Drogi kultury europejskiej : trzy studia / Krzysztof Pomian ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 1996. – 249, [3] s. ; 20 cm.
(Renesans i Reformacja : studia z historii filozofii i idei, 0860-1445 ; t. 14 )
ISBN 83-86166-23-1

41. Katalog on-line
Durkheim / Jerzy Szacki.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1964. – 248, [4] s. : il., err. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. 2, Filozofia Nowożytna i Współczesna )

42. Katalog on-line
Dzieje kultury politycznej w Polsce / pod red. Józefa Andrzeja Gierowskiego.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 250, [2] s. ; 21 cm.
(Prace XI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Toruń, wrzesień 1974 r. ; 3 )

43. Katalog on-line
Dziennik polski (1980-1982) / Csaba G. Kiss ; przeł. Andrzej Sieroszewski.
Poznań : Instytut Lingwistyki – Filologia Węgierska UAM : WiS, 2000. – 188 s. ; 21 cm.
(Bibliotheca Hungarica ; 2 )
ISBN 83-87346-32-2

44. Katalog on-line
Dziennik z lat 1851-1856 / Hieronim Ciechanowski ; oprac. Irena Homola Skąpska ; Polska Akademia Umiejętności.
Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2002. – 241, [3] s., [28] s. tabl. [w tym kolor.] : il. ; 24 cm.
ISBN 83-88857-35-5

45. Katalog on-line
Eleuteryzm i mesjanizm : u źródeł filozofii społecznej Wincentego Lutosławskiego / Wit Jaworski.
Kraków : Abrys, 1994. – 174, [1] s. : err., 21 cm.
(Biblioteka „Końca Wieku” )
ISBN 83-85827-03-X

46. Katalog on-line
Eneida / Publiusz Wergiliusz Maro ; przekł. Tadeusz Karyłowski ; oprac. Stanisław Stabryła. – Wyd. 3 zm.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. – CI, [1], 372, [2] s., [1] k. złoż., [4] k. tabl. : il., fot., portr., mapa ; 17 cm.
(Biblioteka Narodowa. Seria 2 ISSN 0406-0636 ; nr 29 )
ISBN 83-04-00011-3

47. Katalog on-line
Engels / Stefan Amsterdamski.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1965. – 274, [2] s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. 2, Filozofia Nowożytna i Współczesna )

48. Katalog on-line
An eye for an eye / John Sack.
New York : Basic Books – A Division of Harper Collins Publishers, cop. 1993. – XII, [2], 252 s. ; 24 cm.
ISBN 0-465-04214-7

49. Katalog on-line
The faces of globalisation / ed. by Marek Pietraś.
Lublin : Mariia Curie-Skłodowska University Press, 2002. – 291 s. : wykr. ; 25 cm.
ISBN 83-227-1975-2

50. Katalog on-line
Filozofia Boga w XX wieku : od Lavelle’a do Tischnera / Tadeusz Gadacz.
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. – 211, [1] s. ; 23 cm.
(Myśl Filozoficzna )
ISBN 978-83-7505-072-1

51. Katalog on-line
Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864 / wybrał, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Walicki ; noty bio-bibliograficzne Adam Sikora, Andrzej Walicki ; oprac. tekstów: Jan Garewicz.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. – 1071, [1] s. : fot. ; 25 cm.
(Z Prac Zakładu Historii Polskiej Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk )
(700 Lat Myśli Polskiej )

52. Katalog on-line
Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku / wybrał, oprac., i przypisami opatrzył Juliusz Domański ; słowo wstępne napisał Władysław Tatarkiewicz.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – XVII, [1], 571, [2] s. : il., fot. ; 25 cm.
(Z Prac Zakładu Historii Polskiej Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk )
(700 Lat Myśli Polskiej )

53. Katalog on-line
Filozofia i myśl społeczna XVI wieku / wybrał, oprac., wstępem i przypisami opatrzył Lech Szczucki ; [teksty staropolskie oprac. Alina Linda, Maria Maciejewska, Zdzisław Zawadzki ; objaśnienia językowe i słowniczek oprac. Maria Maciejewska]. < Character or binary data returned from Adaptive Server has been truncated. The client application does not support more than 255 bytes of data as a result column or output parameter.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. – 668 s. : il., fot., err. ; 25 cm.
(Z Prac Zakładu Historii Polskiej Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk )
(700 Lat Myśli Polskiej )

54. Katalog on-line
Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Cz. 1 / wybrał, oprac., wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Ogonowski ; [teksty staropolskie oprac. Alina Linda, Maria Maciejewska, Zdzisław Zawadzki].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. – 738, [1] s. : il., fot., err. ; 25 cm.
(Z Prac Zakładu Historii Polskiej Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk )
(700 Lat Myśli Polskiej )
ISBN 83-01-00504-1

55. Katalog on-line
Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Cz. 2 / wybrał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Ogonowski ; [teksty staropolskie oprac. Alina Linda, Maria Maciejewska, Zdzisław Zawadzki].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. – 468, [2] s. : il., err. ; 25 cm.
(Z Prac Zakładu Historii Polskiej Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk )
(700 Lat Myśli Polskiej )
ISBN 83-01-00504-1

56. Katalog on-line
Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza / Maciej Soin ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : FNP : Leopoldinum, 1995. – 187, [4] s. ; 21 cm.
(Monografie FNP. Seria Humanistyczna )
ISBN 83-85220-53-4

57. Katalog on-line
Filozofia szczęścia : od Platona do Skinnera / Nicholas White ; tł. Marek Chojnacki.
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. – 167 s. ; 24 cm.
(Myśl Filozoficzna : wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej )
ISBN 978-83-7318-996-6

58. Katalog on-line
Filozofia wychowania : aksjocentryzm i pajdocentryzm / Jan Zubelewicz.
Warszawa : „Żak”, cop. 2002. – 84 s. : rys. ; 20 cm.
ISBN 83-88149-76-8

59. Katalog on-line
Fourier / Adam Sikora.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1989. – 225, [3] s. : 1 faks., 1 portr. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie )
ISBN 83-214-0643-2

60. Katalog on-line
The Frankfurt school : the critical theories of Max Horkheimer and Theodor W. Adorno / Zoltán Tar ; foreword by Michael Landmann.
New York [etc.] : John Wiley & sons, cop.1977. – XX, [4], 243 s. ; 22 cm.
ISBN 0-471-84536-1

61. Katalog on-line
From communism to liberalism : essays on the individual and civil society / Zbigniew Rau.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998. – 171 s. ; 24 cm.
ISBN 83-7171-180-8

62. Katalog on-line
Gandhi / Ija Lazari-Pawłowska ; [teksty zamieszczone w wyborze tł. Ija Lazari-Pawłowska].
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1967. – 230 s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. 2, Filozofia Nowożytna i Współczesna )

63. Katalog on-line
Gdańsk sierpień 80 / Wojciech Giełżyński, Lech Stefański ; posł. Władysław Markiewicz.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1981. – 222 s. : il. ; 20 cm.

64. Katalog on-line
Gramsci / Paweł Śpiewak.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. – 241, [1] s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i ludzie )

65. Katalog on-line
Granice względności : opis metafizyczny / Marcin Poręba.
Warszawa : Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014. – 306, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-64547-04-1
ISBN 978-83-01-17792-8

66. Katalog on-line
Gromady Ludu Polskiego / Adam Sikora.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1974. – 284 s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. 2, Filozofia Nowożytna i Współczesna )

67. Katalog on-line
Hegel / Tadeusz Kroński. – Wyd. 2.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1966. – 214, [2] s. : portr. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. 2, Filozofia Nowożytna i Współczesna )

68. Katalog on-line
Historia ciała : lekarz i jego pacjentki w osiemnastowiecznym Eisenach / Barbara Duden ; przekł. i red. naukowa Justyna Górny.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2014. – 270 s. ; 21 cm.
(Klio w Niemczech ; 19 )
ISBN 978-83-7543-305-0

69. Katalog on-line
Historia filozofii polskiej : dokonania – poszukiwania – projekty / red. nauk. Anna Dziedzic [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 2007. – 226 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7507-021-7

70. Katalog on-line
Historia filozofii żydowskiej / [wybór i red.] Daniel H. Frank, Oliver Leaman ; przekł. Paweł Sajdek.
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. – 964 s. ; 24 cm.
(Myśl Filozoficzna )
ISBN 978-83-7318-935-5

71. Katalog on-line
Historia gospodarcza powszechna / Jan Szpak. – Wyd. 3 zm.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. – 528 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-208-1696-9

72. Katalog on-line
Historia kuchni / Reay Tannahill ; przeł. Anna Kunicka.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2014. – 477 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62858-56-9

73. Katalog on-line
Historia w literaturę przekuwana / Teodor Parnicki.
Warszawa : „Czytelnik”, 1980. – 426, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 83-07-00036-X

74. Katalog on-line
Homers Ilias in verkürzter Ausgabe / für den Schulgebrauch von A. Th. Christ.
Leipzig : Verlag von G. Freytag, 1890. – XXX, 407 s., 2 k. tabl. złoż. : il. ; 19 cm.
(Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum )

75. Katalog on-line
Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia / [red. Helena Żytkowicz] ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1997. – 162, [6] s. ; 21 cm.
(Fundacji Dyskusje o Nauce ; 1 )
ISBN 83-902582-1-8

76. Katalog on-line
Idea wolności u myślicieli rosyjskich : studia z lat 1955-1959 / Andrzej Walicki.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. – 324 s., [1] k. tabl. : il. ; 23 cm.
(Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej : historia, religia, polityka ; 3 )
ISBN 83-233-1399-7

77. Katalog on-line
L’immortalité : roman / Milan Kundera ; trad. du tcheque par Eva Bloch.
[Paris] : Gallimard, 1990. – 411, [4] s. ; 21 cm.
(Du Monde Entier )
ISBN 2-07-071839-5

78. Katalog on-line
The impact of sociology : readings in the social sciences / edited by Jack D. Douglas.
New York : Appleton-Century-Crofts, cop. 1970. – VIII, 280 s. ; 21 cm.

79. Katalog on-line
L’individualisme institutionnel : essai sur la sociologie de Talcott Parsons / François Bourricaud.
[Paris] : Presses Universitaires de France, cop. 1977. – 350 s. ; 22 cm.
(Sociologies )

80. Katalog on-line
Integrity and the virtues of reason : leading a convincing life / Greg Scherkoske.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013. – X, 264 s. ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-00067-4 (Hardback)

81. Katalog on-line
The Intellectuals on the road to class power : [a sociological study of the role of the intelligentsia in socialism] / Konrád George, Ivan Szelényi ; translated by Andrew Arato and Richard E. Allen.
Nowy Jork ; Londyn : Harcourt Brace Jovanovich ; 1979. – XIX, [1], 252 s. ; 22 cm.
(A Helen and Kurt Wolff Book )
ISBN 0-15-177860-4

82. Katalog on-line
Intersubiektywność i czas : przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla / Stanisław Judycki.
Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1990. – 301 s. ; 24 cm.
(Studia z Filozofii Teoretycznej ; 6)
(Rozprawy Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 42 )

83. Katalog on-line
J. S. Mill / Rett Ludwikowski, Jan Woleński.
Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1979. – 257, [1] s. : portr. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. Filozofia )
ISBN 83-214-0078-7

84. Katalog on-line
Jak rozumieć filozofię średniowieczną / Władysław Seńko.
Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 1993. – 157 s. ; 21 cm.
ISBN 83-85194-77-0

85. Katalog on-line
Jaspers / Roman Rudziński.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978. – 279, [1] s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie )

86. Katalog on-line
Jung / Zofia Rosińska ; [teksty zawarte w "Wyborze pism" tł. Jerzy Prokopiuk].
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982. – 238 s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie )
ISBN 83-214-0306-9

87. Katalog on-line
Kant / Tadeusz Kroński.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1966. – 215, [1] s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. 2, Filozofia Nowożytna i Współczesna )

88. Katalog on-line
Katyń : dokumenty ludobójstwa : dokumenty i materiały archiwalne przekazane Polsce 14 października 1992 r. / [tł. dokumentów Wojciech Materski ; red. Ewa Wosik] ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 1992. – 183 s. : faks. ; 24 cm.
ISBN 83-85479-19-8

89. Katalog on-line
Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie : Wydanie 2012 / Komisja Europejska ; EACEA ; Eurostat.
Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2013. – 168, [4] s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-64032-20-2

90. Katalog on-line
Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie : Wydanie 2013 : Raport Eurydice / Komisja Europejska ; EACEA ; Eurydice.
Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2013. – 140, [4] s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-64032-17-2

91. Katalog on-line
Kompendium wiedzy o turystyce : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Gołembskiego ; aut. Emilia Denek [et al.].
Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – 433, [3] s. : mapy, wykr. ; 21 cm.
(Kompendium Wiedzy o … )
ISBN 83-01-13617-0

92. Katalog on-line
Kościół w czasach wolności 1989-1999 / Jarosław Gowin.
Kraków : Wydaw. Znak, 1999. – 474, [2] s. ; 22 cm.
ISBN 83-7006-902-9

93. Katalog on-line
Książę Józef Poniatowski 1763-1813 / Szymon Askenazy. – Wyd. 2.
Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1910 (Kraków : Druk W. L. Anczyca i Spółki). – [6], 337 s., [22] k. il. ; 23 cm.

94. Katalog on-line
Kulturowe sprzeczności kapitalizmu / Daniel Bell ; przeł. Stefan Amsterdamski. – Wyd. 3, poprawione.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2014. – 334 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62858-55-2

95. Katalog on-line
Leadership for the 21st century / Ann E. Prentice.
Santa Barbara [etc.] : Libraries Unlimited, cop. 2013. – XIV, 194, [1] s. ; 26 cm.
ISBN 978-1-61069-196-3 (hardcopy : alk. paper)
ISBN 978-1-61069-493-3 (ebook)

96. Katalog on-line
Libertynizm francuski od Gassendiego do Voltaire’a / J. S. Spink ; [tł. z ang. Anna Neuman].
Warszawa : Książka i Wiedza, 1974. – 434, [2] s. : err. ; 21 cm.

97. Katalog on-line
Les limites de l’historicité : continuité et transformations de la pensée / Barbara Skarga ; traduit du polonais par Małgorzata Kowalska ; préface de François Chirpaz.
Paris : Beauchesne, 1997. – 304 s. ; 21 cm.
(Bibliotheque des Archives de Philosophie. Nouvelle Série ; 61)
ISBN 2-7010-1333-X

98. Katalog on-line
Machiavelli / Mieczysław Maneli.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1968. – 218, [2] s. : 1 il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. 2, Filozofia Nowożytna i Współczesna )

99. Katalog on-line
Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej / Kazimierz Leśniak.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. – 286, [2] s. : il., err. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. Filozofia Starożytna i Średniowieczna ; 1 )

100. Katalog on-line
Matka feministka / Agnieszka Graff.
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. – 253, [3] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63855-90-1

101. Katalog on-line
Medializacja nauki / [red. Barbara Gruszka] ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2004. – 79, [1] s. ; 21 cm.
(Fundacji Dyskusje o Nauce ; 8 )
ISBN 83-919409-3-4

102. Katalog on-line
Metody i techniki sztucznej inteligencji / Leszek Rutkowski. – Wyd. 2 zm., 3 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – XII, 451, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Informatyka – Zastosowania )
ISBN 978-83-01-15731-9

103. Katalog on-line
Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie / Marek Słoń ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. – 741, [1] s., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
(Monografie FNP. Seria Humanistyczna )
ISBN 978-83-229-3096-0

104. Katalog on-line
Między Wschodem a Zachodem : przez pogranicza Europy / Anne Applebaum ; tł. Ewa Kulik-Bielińska.
Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. – 220 s., [3] s. ; mapy ; 24 cm.
ISBN 83-7255-894-9

105. Katalog on-line
Mindvaults : sociocultural grounds for pretending and imagining / Radu J. Bogdan.
Cambridge ; London : MIT Press, cop. 2013. – XXI, [1], 236 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-0-262-01911-8 (hardcover : alk. paper)

106. Katalog on-line
Mit maszyny. T. 2, Pentagon władzy / Lewis Mumford ; przekł. Michał Szczubiałka ; posł. Mateusz Falkowski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – 747, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Myśleć )
ISBN 978-83-01-17035-6 (t. 1-2)
ISBN 978-83-01-17765-2 (t. 2)

107. Katalog on-line
Mitologia indyjska / Marta Jakimowicz-Shah, Andrzej Jakimowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1982. – 384 s. : il. ; 16 cm.
(Mitologie Świata )
ISBN 83-221-0176-7

108. Katalog on-line
Młode pokolenie polskich Tatarów : studium przemian generacyjnych młodzieży w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej / Michał Łyszczarz.
Olsztyn : Katedra Socjologii. Wydział Nauk Społecznych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Białystok : Muzułmański Związek Religijny w RP, 2013. – 317, [3] s. : il; 23 cm.
ISBN 978-83-64358-21-0

109. Katalog on-line
Mounier / Tadeusz Płużański.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1967. – 246, [1] s. : portr. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. Filozofia Nowożytna i Współczesna )

110. Katalog on-line
Mowy / Ajschines ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Włodzimierz Lengauer.
Warszawa : Prószyński i S-ka, 2004. – 307, [2] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Antyczna )
ISBN 83-7337-855-3

111. Katalog on-line
Myśl a rzeczywistość : o pewnych osobliwościach polskiej myśli socjalistycznej w II Rzeczypospolitej / Edward Jeliński.
Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1994. – 169 s. ; 24 cm.
(Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pznaniu, 0083-4246 ; Nr 73 )
ISBN 83-232-0526-4

112. Katalog on-line
Myśl ariańska w Polsce XVII wieku : antologia tekstów / teksty wybrał, oprac., wstępem i notami opatrzył Zbigniew Ogonowski ; [tł. Tadeusz Włodarczyk et al.].
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1991. – 649, [2] s. ; 25 cm.
ISBN 83-04-03588-X

113. Katalog on-line
Myślenie dziś. [1] / red. Mateusz Falkowski.
Warszawa : Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, cop. 2013. – 124 s. : il. ; 29 cm.
ISBN 978-83-64547-02-7

114. Katalog on-line
Naród, państwo, władza : wybór tekstów z historii polskiej myśli politycznej dla studiujących prawo, nauki polityczne i historię / [red. naukowa Antoni Dudek, Bogdan Szlachta].
Kraków : Wydawnictwo „AUREUS” : przy współpr. z Ośrodkiem Myśli Politycznej, 1996. – 436 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Myśli Politycznej )
ISBN 83-86635-02-9

115. Katalog on-line
Narzędziownia : jak badaliśmy (niewidzialne) miasto / Rafał Drozdowski [et al.].
Warszawa : Fundacja Bęc Zmiana, 2012. – 223 s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-62418-23-7

116. Katalog on-line
Nauka a nieświadomość : filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia / Alina Motycka ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : „Leopoldinum”, 1998. – 176 s. ; 21 cm.
(Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna )
ISBN 83-85220-86-0

117. Katalog on-line
Nauka i nauczanie / [red. Antonina Majkowska-Sztange] ; Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej.
Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar : Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej, 1999. – 91, [3] s. ; 21 cm.
(Fundacji Dyskusje o Nauce ; 3 )
ISBN 83-902582-3-4 (FnRNP)
ISBN 83-87367-55-9 (Scholar)

118. Katalog on-line
Negocjacje / Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek.
Kraków : Copernicus Center Press, 2014. – 214, [2] s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7886-097-6

119. Katalog on-line
Nelegaly / Macej Lopinskij, Martin Moskit, Mariuš Vil’k ; perev. z pol’skogo N. Gorbanevskoj i L. Šatunova.
London : Overseas Publications Interchange, 1987. – 268 s., [16] s. fot. ; 14 cm.
(Pol’skaâ Biblioteka )
ISBN 0-903868-79-2

120. Katalog on-line
Niemcy wobec Rosji : powiązania – tak, zbliżenie – nie / Anna Kwiatkowska-Drożdż.
Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2014. – 43, 40 s. ; 21 cm.
(Punkt Widzenia = Point of View ; nr 39 )
ISBN 978-83-62936-40-3

121. Katalog on-line
Niepewność epoki demokracji / Leszek Kołakowski ; wybór i słowo wstępne Zbigniew Mentzel.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2014. – 333, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-240-3124-5

122. Katalog on-line
Nietzsche / Zbigniew Kuderowicz.
Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1976. – 251 s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie )

123. Katalog on-line
O cierpieniu – o przyjemności / wybrał Tadeusz Gadacz.
Kraków : Znak, 1996. – 149, [2] s. ; 20 cm.
(Wypisy z Ksiąg Filozoficznych )
ISBN 83-7006-570-8

124. Katalog on-line
O filozofię bać się nie musimy : szkice z różnych lat / Barbara Skarga.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. – 337, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-13073-3

125. Katalog on-line
O kulturze i znachorach / Małgorzata Szpakowska.
Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1983. – 303 s. ; 19 cm.
ISBN 83-08-00796-1

126. Katalog on-line
O oświeconej niewiedzy / Mikołaj z Kuzy ; przeł. i przypisami opatrzył Ireneusz Kania.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2014. – 237 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-62858-54-5

127. Katalog on-line
O pewności / Ludwig Wittgenstein ; przeł. Bohdan Chwedeńczuk.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2014. – 148 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-62858-53-8

128. Katalog on-line
O poprawnym przekładaniu : teksty łacińskie i przekłady polskie / Cyceron, Św. Hieronim, Burgundiusz z Pizy, Leonardo Bruni ; przeł. Władysław Seńko, Juliusz Domański, Włodzimierz Olszaniec ; wstępem poprzedził Juliusz Domański.
Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2006. – 211, [2] s. ; 20 cm.
(Ad Fontes ; t. 1 )
ISBN 83-89637-47-2

129. Katalog on-line
Obciążeni polityką : posłowie i partie / pod red. Włodzimierza Wesołowskiego.
Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 2001. – 275 s. ; 24 cm.
ISBN 83-87632-81-3

130. Katalog on-line
Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację : uwarunkowania społeczno-demograficzne i psychologiczne / Jolanta Miluska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008. – 555 s. : il. ; 24 cm.
(Seria Psychologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1898-0473 ; nr 4 )
ISBN 978-83-232-1899-9

131. Katalog on-line
The obstructed path : French social thought in the years of desperation 1930-1960 / H. Stuart Hughes.
New York ; Evanston : Harper and Row Publisher, cop. 1968. – XI, [3], 304 s. ; 21 cm.

132. Katalog on-line
Od Genewy do Jałty : rozmowy radiowe / Edward Raczyński, Tadeusz Żenczykowski. – Wyd. 1, krajowe.
Warszawa : „Pokolenie”, 1988. – 131 s. ; 21 cm.

133. Katalog on-line
Odysseja / Homer ; do użytku szkolnego zastosowali A. T. Christ i M. Jezienicki. – 3 wyd. skrócone.
Kraków : nakładem D. E. Friedleina, 1923. – XL, 335, [1] s., 2 k. tabl. : il. ; 19 cm.

134. Katalog on-line
Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej / Krzysztof Stopka.
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2000. – 159, [3] s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 17 x 21 cm.
ISBN 83-7188-325-0

135. Katalog on-line
Ortega y Gasset : l’exigence de la vérité / Yves Lorvellec, Christian Pierre.
Paris : Éditions Michalon, 2001. – 119, [4] s. ; 19 cm.
(Le Bien Commun, Le Bien Commun )
ISBN 2-84186-156-2

136. Katalog on-line
Pamiętnik / Paweł Jasienica (Lech Beynar).
Kraków : Wydawnictwo Znak, 1989. – 143, [1] s., [5] s. tabl. ; 20 cm.
ISBN 83-7006-070-6

137. Katalog on-line
Pascal / Tadeusz Płużański.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1974. – 235, [5] s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie )

138. Katalog on-line
Peirce / Hanna Buczyńska.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1965 (dr. 1966). – 195, [1] s. : portr., rys. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie )

139. Katalog on-line
Piąty tom wspomnień / Monika Żeromska.
Warszawa : Czytelnik, 2000. – 257, [2] s. : fot., portr. ; 21 cm.
ISBN 83-07-02773-X

140. Katalog on-line
Pisma semantyczne / Gottlob Frege ; z jęz. niem. przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył Bogusław Wolniewicz. – Wyd. 2.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – XXXII, 144 s. : err. 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )
ISBN 978-83-01-17791-1

141. Katalog on-line
Platon / Kazimierz Leśniak.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1968. – 246, [2] s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie )

142. Katalog on-line
Podstawowe pojęcia filozoficzne. 1, Filozofia, język, poznanie, prawda, byt, dobro / Rafael Ferber ; tł. Małgorzata Frankiewicz.
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. – 163 s. ; 24 cm.
(Myśl Filozoficzna )
ISBN 978-83-7318-917-1

143. Katalog on-line
Podstawowe pojęcia filozoficzne. 2, Człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli, śmierć / Rafael Ferber ; tł. Leszek Kusak, Adam Węgrzecki.
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. – 239 s. ; 24 cm.
(Myśl Filozoficzna )
ISBN 978-83-7318-672-9

144. Katalog on-line
Poeta rozmawia z filozofem / Adam Zagajewski.
Warszawa : Zeszyty Literackie, 2007. – 145, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-60046-85-2

145. Katalog on-line
Polacy wobec ładu postmonocentrycznego : społeczeństwo polskie i jego instytucje w 1992 r. : praca zbiorowa / pod red. Marka Ziółkowskiego ; [oprac. zespół w składzie Mirosława Grabowska et al.] ; Instytut Studiów [...]
Warszawa : ISP. PAN, 1993. – 129 s. : rys., wykr. ; 23 cm.
ISBN 83-85479-48-1

146. Katalog on-line
Polska europejska czy narodowa? / red. Maria Jarosz.
Warszawa : Oficyna Naukowa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014. – 272, [1] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-64363-09-2

147. Katalog on-line
Pomieszanie języków i inne szkice / Alain Besançon ; wybór i przygot. Jan Maria Kłoczowski.
[S.l.] : Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1989. – 122 s. ; 19 cm.

148. Katalog on-line
Portret Czapskiego / Wojciech Karpiński. – Wyd. 2.
Warszawa : Fundacja Zaszytów Literackich, 2007. – 201, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-60046-82-1

149. Katalog on-line
Postylla / Bogdan Tranda ; Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, cop. 2006. – 416 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 83-89100-61-4

150. Katalog on-line
Prof. dr hab. Władysław Stróżewski doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kraków : [Uniwersytet Jagielloński], 2003. – 35, [1] s., [1] k. fot. kolor. : portr. ; 21 cm.

151. Katalog on-line
Przeciwko udoskonalaniu człowieka : etyka w czasach inżynierii genetycznej / Michael J. Sandel ; przeł.: Olga Siara.
Warszawa : Kurhaus Publishing Kurhaus Media, 2014. – 125 s. ; 21 cm.
(Seria Refleksje )
ISBN 978-83-63993-76-4

152. Katalog on-line
Prześniona rewolucja : ćwiczenie z logiki historycznej / Andrzej Leder.
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. – 204, [4] s. ; 22 cm.
(Seria Historyczna / Wydawnictwo Krytyki Politycznej ; 16 )
ISBN 978-83-63855-61-1

153. Katalog on-line
Przewodnik po epistemologii / red. Renata Ziemińska.
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2013. – 558 s. ; 23 cm.
(Przewodniki po Filozofii )
ISBN 978-83-7767-847-3

154. Katalog on-line
Przewodnik po filozofii umysłu / red. Marcin Miłkowski i Robert Poczobut.
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012. – 780 s. ; 24 cm.
(Przewodnik po Filozofii )
ISBN 978-83-7505-873-4

155. Katalog on-line
Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 1 / pod red. Barbary Skargi ; przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 1994. – 474, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 83-01-11332-4 (t. 1)
ISBN 83-01-11333-2 (t. 1-5)

156. Katalog on-line
Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 2 / pod red. Barbary Skargi ; przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 1994. – 474, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 83-01-11551-3 (t. 2)
ISBN 83-01-11333-2 (całość)

157. Katalog on-line
Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 3 / pod red. Barbary Skargi ; przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 1995. – 479, [1] s. : err. ; 25 cm.
ISBN 83-01-11790-7 (t. 3)
ISBN 83-01-11333-2 (całość)

158. Katalog on-line
Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 4 / pod red. Barbary Skargi ; przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 1996. – 443, [1] s. : err. ; 25 cm.
ISBN 83-01-12087-8 (t. 4)
ISBN 83-01-11333-2 (całość)

159. Katalog on-line
Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 5 / pod red. Barbary Skargi ; przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 1997. – 550, [1] s. : err. ; 24 cm.
ISBN 83-01-12340-0 (t. 5)
ISBN 83-01-11333-2 (całość)

160. Katalog on-line
Przybyłem tu by umrzeć : relacje z placów straceń / Olga Kubińska.
Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2013. – 370, [2] s. : il. ; 23 cm.
(Przygody Ciała )
ISBN 978-83-7908-004-5

161. Katalog on-line
Przypomnienia, pamiątki, powroty / Monika Żeromska.
Warszawa : „Czytelnik”, 1998. – 378 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-07-02635-0

162. Katalog on-line
Pytając o człowieka : myśl filozoficzna Józefa Tischnera / pod red. Władysława Zuziaka ; wstęp Franciszek Macharski.
Kraków : Znak : Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej, 2001. – 159, [4] s. : 1 faks. ; 21 cm.
ISBN 83-240-0149-2

163. Katalog on-line
The rationalizing voter / Milton Lodge, Charles S. Taber.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013. – XV, [1], 281 s. : il. ; 24 cm.
(Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology )
ISBN 978-0-521-76350-9 (Hardback)
ISBN 978-0-521-17614-9 (Paperback)

164. Katalog on-line
Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Cz. 1 / Józef Władysław Bychowiec et al.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2014.
ISBN 978-83-231-3195-3

165. Katalog on-line
The religious and the political : a comparative sociology of religion / Bryan S. Turner.
Cambridge : 2013.
ISBN 978-0-521-85863-2

166. Katalog on-line
„Ruch” przeciw totalizmowi / Ewa Ostrołęcka. – Wyd. 3 popr.
Warszawa : Niezłomni, 1989. – [2], 255, [5] s. : faks., portr. ; 21 cm.

167. Katalog on-line
Sejm, rząd, król, dyktator : uwagi na czasie / Ignacy Daszyński.
Warszawa : Księgarnia Robotnicza, 1926 (Warszawa : Odbito w drukarni „Rola” J. Buriana). – 77 s. ; 20 cm.

168. Katalog on-line
Słowiański rodowód / Paweł Jasienica. – Wyd. 2.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1965. – 432, [4] s., [2] k. tabl. (map) : il. ; 25 cm.

169. Katalog on-line
Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku / Władysław Kopaliński ; [red. Zofia Wiankowska-Ładyka].
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. – 527 s. ; 22 cm.
ISBN 83-01-12763-5

170. Katalog on-line
Śmierć Stalina / Georges Bortoli ; [tł. F. P.].
Wrocław : NWW Ogniwo, 1989. – 151, [1] s. ; 21 cm.

171. Katalog on-line
Socjologia w filozoficznym kontekście / Edmund Mokrzycki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1990. – 101, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-85194-01-0

172. Katalog on-line
„Solidarność” : die polnische Gewerkschaft „Solidarität” in Dokumenten, Diskussionen und Beiträgen 1980 bis 1982 / hrsg. von Barbara Büscher [et al.].
Köln : Bund-Verlag, 1983. – [8], 450 s. ; 21 cm.
ISBN 3-7663-0815-7

173. Katalog on-line
Sozialgeschichte der Kunst und Literatur / Arnold Hauser. – Ungekürzte Sonderausg. in einem Bd.
München : Verlag C. H. Beck, 1967. – XIV, 1119 s. ; 21 cm.
(Beck’sche Sonderausgaben )

174. Katalog on-line
La statue interieure / François Jacob.
Paris : Éditions Odile Jacob : Seuil , 1987. – 364, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 2-02-009448-7

175. Katalog on-line
Strajki łódzkie w lutym 1971 : geneza, przebieg i reakcje władz / wybór, wstęp i oprac.: Ewa Mianowska, Krzysztof Tylski.
Warszawa ; Łódź : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. – 221, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 24 )
ISBN 978-83-60464-69-4

176. Katalog on-line
The structure of the world : metaphysics and representation / Steven French.
Oxford : Oxford University Press, cop. 2014. – XVIII, 394 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-968484-7

177. Katalog on-line
Świętość : elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych / Rudolf Otto ; przeł. Bogdan Kupis.
Warszawa : Wydawnictwo „KR”, 1999. – 220 s. ; 20 cm.
ISBN 83-86989-61-0

178. Katalog on-line
Sytuacja pracy i jej psychologiczne konsekwencje : polsko-amerykańskie analizy porównawcze / Kazimierz M. Słomczyński, Melvin L. Kohn przy współpr. Krystyny Janickiej [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. – 252 s. ; 21 cm.
ISBN 83-04-02725-9

179. Katalog on-line
Szkice o państwie i polityce / [kol. red. Tomasz Słupik, Marcin Gacek, Jarosław Paweł Nowicki].
Katowice : Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Śląskiego, 2000. – 188 s. ; 21 cm.
(Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; t. 3 )
ISBN 83-909862-0-5

180. Katalog on-line
Szkice z filozofii / red. nauk. Stanisław Piwko.
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. – 193 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7378-244-0

181. Katalog on-line
Szkice z teorii wzrostu gospodarczego / E. D. Domar ; [tł. Lech Niżyński].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. – 393, [2] s. : il. ; 20 cm.

182. Katalog on-line
Talcott Parsons and American sociology / Guy Rocher ; translated by Barbara and Stephen Mennell ; with an introduction by Stephen Mennell.
London : Nelson, 1974. – XV, [1], 186 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 0-17-712119-X

183. Katalog on-line
Tatami kontra krzesła : o Japończykach i Japonii / Rafał Tomański ; z fot. autora. – Wyd. 2 uzup.
Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2013. – 281, [7] s., [16] s. tabl. : il. kolor. ; 20 cm.
(Spectrum Poleca )
ISBN 978-83-7758-229-9

184. Katalog on-line
Tekst jako uobecnienie : szkic z dziejów myśli o piśmie i książce / Juliusz Domański. – Wyd. 2 popr. i uzup.
Kęty : Antyk, 2002. – 206, [2] s. ; 21 cm.
(Daimonion )
ISBN 83-88524-30-5

185. Katalog on-line
The territorial peace : borders, state development and international conflict / Douglas M. Gibler.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012. – XIII, [1], 189 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-01621-7 (hardback)

186. Katalog on-line
Tertium non datur? : szkice i polemiki / Stefan Amsterdamski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1994. – 208 s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-11448-7

187. Katalog on-line
Le théâtre, sorties de secours : essais critiques / Georges Banu.
Paris : Aubier, 1984. – 222, [2] s. ; 22 cm.
ISBN 2-7007-0362-6

188. Katalog on-line
Transitions from authoritarian rule : tentative conclusions about uncertain democracies / by Guillermo O’Donnell and Philippe C. Schmitter ; [with a foreword by Abraham F. Lowenthal].
Baltimore ; London : Johns Hopkins University Press, 1986. – XII, 81 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 0-8018-2682-9 (pbk. : alk. paper)

189. Katalog on-line
Twarz i maska / Stanisław Filipowicz.
Kraków : „Znak” ; Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 1998. – 90, [2] s. ; 21 cm.
(Demokracja : filozofia i praktyka )
ISBN 83-7006-751-4

190. Katalog on-line
Tybet : odcinanie głowy węża, świadkowie, fakty mówią za siebie / [wybór i tł. Adam Kozieł].
Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tybetu, [1997]. – 431, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-902406-2-9

191. Katalog on-line
U progu współczesności : materiały sympozjum w Instytucie Historii PAN, Warszawa 14 marca 1989 r. / pod red. Andrzeja Paczkowskiego ; [aut. J. Jedlicki et al.].
Wrocław : Wiedza o Kulturze, 1991. – 119, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-7044-028-2

192. Katalog on-line
U progu współczesności : z dziejów doktryn antypozytywistycznych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Skargi ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1978. – 250, [1] s. : err. ; 21 cm.

193. Katalog on-line
Urwany lot : pokolenie inteligenckiej młodzieży powojennej w świetle listów i pamiętników z lat 1945-1948 / Hanna Świda-Ziemba.
Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. – 382 s. : il., faks. ; 21 cm.
ISBN 83-08-03372-5

194. Katalog on-line
Vtoraâ volna pol’skih reform / pod red. Leny Kolârskoj-Bobin’skoj ; per. Lena Klubin’ska ; Instytut Spraw Publicznych.
Warszawa : Oficyna Naukowa, 2000. – 209 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-88164-17-1

195. Katalog on-line
W kręgu konserwatywnej utopii : struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa / Andrzej Walicki.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 493, [1] s., [12] k. tabl. : il. ; 25 cm.

196. Katalog on-line
„W nocy od 12 do 5 rano nie spałem” : dziennik Adama Czerniakowa – próba lektury / Roman Zimand. – Wyd. 1 krajowe.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1982. – 127 s. ; 18 cm.
ISBN 83-06-00867-7

197. Katalog on-line
Weltbürgertum und Nationalstaat : studien zur Genesis des deutschen Nationalstaates / von Friedrich Meinecke – 3. durch. Aufl.
München ; Berlin : Druck und Verlag von R. Oldenbourg, 1915. – VIII, 528 s. ; 23 cm.

198. Katalog on-line
Wiara i myślenie / Karol Tarnowski.
Kraków : Wydaw. Znak, 1999. – 334, [2] s. ; 21 cm.
(Akademia )
ISBN 83-7006-857-X

199. Katalog on-line
Wiedza obiektywna : ewolucyjna teoria epistemologiczna / Karl R. Popper ; przeł., przypisami opatrzył i wstępem poprzedził Adam Chmielewski. – Wyd. 2, 1 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – XXXIX, [1], 512 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Współczesnych Filozofów )
ISBN 978-83-01-17240-4

200. Katalog on-line
Wielki bluff : rzecz o Gorbaczowie / Konstanty Sanducci.
Poznań : Poznańska Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1990. – 68 s. ; 19 cm.

201. Katalog on-line
Więźniowie nocy : wypisy z polskiej literatury łagrowej / wybór i oprac. Roman Mazurkiewicz ; [Czapski et al.].
Kraków : Arka, 1991. – 105, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 83-85123-32-6

202. Katalog on-line
Wizja przyszłości Polski : studia i analizy. T. 1, Społeczeństwo i państwo / red. nauk. Jerzy Kleer [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”.
Warszawa : Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, 2011. – 315, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Kluczowe Problemy Przyszłości )
ISBN 978-83-61236-10-8 (PAN. Warszawska Drukarnia Naukowa)

203. Katalog on-line
Wizja przyszłości Polski : studia i analizy. T. 2, Gospodarka i środowisko / red. nauk. Jerzy Kleer [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”.
Warszawa : Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, 2011. – 376, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Kluczowe Problemy Przyszłości )
ISBN 978-83-61236-10-8 (PAN. Warszawska Drukarnia Naukowa)

204. Katalog on-line
Wobec innego : relacje międzypodmiotowe w filozofii Emmanuela Lévinasa / Marek Jędraszewski.
Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1990. – 341, [1] s. ; 24 cm.
(Studia i Materiały / Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu, 0860-0546 ; 6 )
ISBN 83-7015-159-0

205. Katalog on-line
Wojna galijska / Gajusz Juliusz Cezar ; przeł. i oprac. Eugeniusz Konik.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw., 1978. – CXXXI, 374, [1] s., [9] s. tabl., [1] k. map złoż. : il. ; 17 cm.
(Biblioteka Narodowa. Seria 2, 0406-0636 ; nr 186 )

206. Katalog on-line
Wokół dorobku warszawskiej szkoły historii idei / pod red. Andrzeja Kołakowskiego.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2013. – 237, [3] s. ; 21 cm.
(Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Studia )
ISBN 978-83-7683-076-6

207. Katalog on-line
Wolność osoby ludzkiej w ujęciu Karola Wojtyły i Immanuela Kanta / Zbigniew Waleszczuk.
Wrocław : TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2014. – 176 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7454-268-5

208. Katalog on-line
Wolny wybór : (wypowiedź osobista) / Milton Friedman, Rose Friedman ; [tł. Jacek Kwaśniewski]. – [Wyd. 1 kompletne w jęz. pol.].
Kraków : „X”, 1988. – 355 s. : il. ; 20 cm.

209. Katalog on-line
Women as political leaders : studies in gender and governing / ed. by Michael A. Genovese and Janie S. Steckenrider.
New York ; London : Routledge, 2013. – XXI, [1], 358 s. : il. ; 23 cm.
(Leadership : research and practice series )
ISBN 978-1-84872-991-9 (hbk)
ISBN 978-1-84872-992-6 (pbk)
ISBN 978-0-203-12290-7 (ebk)

210. Katalog on-line
Wprowadzenie do antropologii filozoficznej / Gerd Haeffner ; przeł. Wiesław Szymona.
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006. – 258 s. ; 24 cm.
(Myśl Filozoficzna )
ISBN 83-7318-525-9

211. Katalog on-line
Wprowadzenie do filozofii języka / Peter Prechtl ; tł. Józef Bremer.
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. – 323 s. ; 23 cm.
(Myśl Filozoficzna )
ISBN 978-83-7318-745-0

212. Katalog on-line
Wprowadzenie do filozofii świadomości : problematyka i historia zagadnienia świadomości oraz samoświadomości / Karen Gloy ; tł. Tomasz Kubalica.
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. – 311 s. ; 24 cm.
(Myśl filozoficzna )
ISBN 978-83-7318-973-7

213. Katalog on-line
Wprowadzenie do filozofii umysłu / Józef Bremer.
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010. – 255 s. ; 24 cm.
(Myśl Filozoficzna : wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej )
ISBN 978-83-7505-533-7

214. Katalog on-line
Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej / Jean Grondin ; tł. Leszek Łysień.
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. – 200 s. ; 23 cm.
(Myśl Filozoficzna )
ISBN 978-83-7318-793-1

215. Katalog on-line
Wspomnienia / Monika Żeromska.
Warszawa : Czytelnik, 1993. – 318, [2] s. : fot. ; 21 cm.
ISBN 83-07-02301-7

216. Katalog on-line
Wspomnienia i podróże / Monika Żeromska.
Warszawa : Czytelnik, 1995. – 363, [2] s. : il. ; 21 cm.
([Wspomnienia] / Monika Żeromska ; [3] )
ISBN 83-07-02453-6

217. Katalog on-line
Wstęp do teorii marksizmu : zarys materializmu dialektycznego i historycznego / Adam Schaff. – Wyd. 5 popr. i uzup.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1950. – 314, [4] s. : err. ; 21 cm.

218. Katalog on-line
Wszechświat, bezład, pustka / pod red. Małgorzaty Czapigi, Katarzyny Konarskiej.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwesytetu Wrocławskiego, 2014. – 269, [1] s. ; 24 cm.
(Colloquia Anthropologica et Communicativa, 0239-6661 ; vol. 7 )
ISBN 978-83-229-3438-8

219. Katalog on-line
Wykłady Polskiej Rady Biznesu.
[Warszawa] : PRB, 2002-. – 21 cm.

220. Katalog on-line
Wykłady z historii filozofii i myśli społecznej odrodzenia / Andrzej Nowicki.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. – 132 s. ; 24 cm.

221. Katalog on-line
Wyzwolenie przez zmysły : tybetańskie koncepcje soteriologiczne / Joanna Tokarska-Bakir. – Wyd. 2, popr. i uzup.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – 291 s. : il. kolor. ; 22 cm.
(Res Humanae )
ISBN 978-83-231-3074-1

222. Katalog on-line
XX wiek – przekroje / Yves Bertherat [et al. ; tł. Ireneusz Kania].
Kraków : Oficyna Literacka, 1991. – 354 s. ; 21 cm.
ISBN 83-85158-21-9

223. Katalog on-line
Z historii filozofii pozytywistycznej w Polsce : ciągłość i przemiany : praca zbiorowa / pod red. Anny Hochfeldowej i Barbary Skargi ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich- Wydawnictwo, 1972. – 322 s. ; 21 cm.

224. Katalog on-line
Zachęta do filozofii ; Fizyka / Arystoteles ; przeł. Kazimierz Leśniak.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 355 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 1 )
ISBN 978-83-01-16198-9 (t. 1)
ISBN 978-83-01-16223-8 (t. 1-25)

225. Katalog on-line
Zatrudniając niepełnosprawnych : dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy / pod red. Ewy Giermanowskiej.
Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, 2014. – 318 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-89959-42-3

226. Katalog on-line
Ze wspomnień wygnańca / Zofja Kowalewska.
Warszawa : Andrzej Świętorzecki, 1999. – 262 s., [23] k. tabl. : il. ; 22 cm.

227. Katalog on-line
Zwierciadła Kordiana : rola i maska bohatera w dramatach Słowackiego / Michał Masłowski.
Izabelin : Świat Literacki, cop. 2001. – 246 s. , [18] s. tabl. ; 21 cm.
(Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą ; t. 7 )
ISBN 83-88612-15-8

228. Katalog on-line
Żywot św. Franciszka z Asyżu / R. P. Cuthbert ; przekł. autoryzowany Anny Szottowej.
Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1927 (Poznań : Drukarnia św. Wojciecha). – VII, 408 s. ; 23 cm.