Wykaz dubletów i druków zbędnych z dn. 14.03.2017 r.

Wykaz dubletów i druków zbędnych z dn. 30.12.2016 r.

 

Lista NR 1/2017
dubletów i druków zbędnych z dn. 14-03-2017.

Zamówienia mogą składać wyłącznie biblioteki i instytucje.
Poniższa lista jest wykazem druków przeznaczonych do bezpłatnego przekazania w ramach wymiany międzybibliotecznej (Art. 27, ust. 5, pkt 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, Dz.U. 1997, nr 85, poz. 539 z późn. zmianami).

Zamówienia przyjmujemy wyłącznie pocztą elektroniczną.
Wysłanie e-maila z zamówieniem [wymiana.wfis@uw.edu.pl]

Zamówienia będą realizowane w kolejności zgłoszeń.

W przypadku większych zamówień prosimy o odbiór własnym środkiem transportu lub na koszt własny.
Zamówienia nie odebrane w ciągu 30 dni będą anulowane.

[1] DP.3993
The 60′ s Reader / by James Haskins and Kathleen Benson
New York: Viking Kestrel, 1988

[2] DP.3607
Abundance for what ? : and other essays / David Riesman.
London : Chatto & Windus, 1964. – X, 597 s., 23 cm.

[3] DP.4133
Advances in experimental clinical psychology / edited by Henry E. Adams and William K. Boardman
New York: Pergamon Press, 1971

[4] DO.3438
The aesthetic adventure / William Gaunt.
Harmondsworth : Penguin Books, 1957. – 271 s., [8] k. il. : il. ; 19 cm.
(APelican Book ; A 386)

[5] DO.3540
The Affluent society / John Kenneth Galbraith. 3th print.
Boston : Houghton Mifflin Company, 1958. – XII, [2], 368 s. ; 22 cm.

[6] DP.3731
After Babel : aspects of language and translation / George Steiner.
London : Oxford University Press, 1975. – VIII, [3] s., 507 s. ; 24 cm.
ISBN 0-19-212196-0

[7] DP.3847
After philosophy : end or transformation? / ed. by Kenneth Baynes, James Bohman, and Thomas McCarthy.
Cambridge,MA ; London : The MIT Press, 1987. – XII, 488 s. ; 23 cm.
ISBN 0-262-52113-X

[8] DO.3534
The age of analysis : 20th century philosophers / selected, with introd. and interpretive commentary by Morton White. 4th print.
New York : New American Library, 1958. – 253 s. ; 19 cm.
(The Mentor Philosophers)

[9] DO.3548
The age of belief : the medieval philosophers / selected, with introduction and interpretive commentary by Anne Fremantle. 4th print.
New York : The New American Library, 1958. – XII, 218 s. ; 18 cm.
(The Mentor Philosophers)

[10] DO.3551
The age of enlightenment : the 18th century philosophers / selected, with introd. and interpretive commentary by Isaiah Berlin. 2nd print.
New York : The New American Library, 1958. – 282 s. ; 18 cm.
(The Mentor Philosophers)

[11] DO.3537
The age of ideology : the 19th century philosophers / selected, with introd. and interpretative commentary by Henry D. Aiken. 3rd printing.
New York : The New American Library, 1959. – X, 283 s. ; 18 cm.
(The Mentor Philosophers)

[12] DP.3694
Agents, causes and events : essays on indeterminism and free will / ed. by Timothy O’Connor.
New York,NY ; Oxford : Oxford Univ. Press, 1995. – XII, 274 s. ; 23 cm.
ISBN 0-19-509157-4

[13] DP.3820
AIDS and the social sciences: common threads / Richard Ulack and William F. Skinner
Lexington: University Press of Kentucky, 1991

[14] DP.3891
Ajol / Stanisław Czycz
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1967

[15] DO.3553
The alienation of reason : a history of positivist thought / by Leszek Kolakowski ; transl. by Norbert Guterman.
Garden City, N Y : Doubleday & Company, Inc., 1968. – VI, [4], 230 s. ; 22 cm.

[16] DP.3999
America as a mass society : changing community and identity / edited by Philip Olson.
London : Free Press of Glencoe, cop. 1963. – XII, [2], 576 s. ; 25 cm.

[17] DO.3572
The American character / D. W. Brogan.
New York : Vintage Books, cop. 1956. – XXXIV, 217, [1] s. ; 19 cm.

[18] DP.3622
American humor : a study of the national character / by Constance Rourke.
Garden City : Doubleday & Comp., [1953], cop. 1931. – 253 s. ; 20 cm.

[19] DP.3973
American life : dream and reality / W. Lloyd Warner.
Chicago : The University of Chicago Press, 1953. – XV, 267 s. ; 22 cm.

[20] DP.3896
American mind: an interpretation of american thought and character / Henry Steele Commager
New Haven & London: Yale University,1950

[21] DP.3959
American pluralism : a study of minority groups and social theory / William M. Newman.
New York : Harper & Row, Publ., 1973. – IX, 307 s. : il., tab. ; 20 cm.

[22] DO.3567
American social patterns / edited by William Petersen
New York: Doubleday Anchor Books, 1956

[23] DP.4052
American society: a sociological interpretation / by Robin M. Williams
New York: Alfred A. Knopf Publisher, 1965

[24] DP.4060
The Americans : the democratic experience / Daniel J. Boorstin.
New York, NY. : Random House, cop. 1973. – XIV, 717 s. ; 24 cm.
ISBN 0-394-48724-9

[25] DP.3621
Analityki pierwsze i wtóre / Arystoteles ; przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Kazimierz Leśniak.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. – LXIV, 362, [2] s., [1] k. tabl. : il. ; err. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[26] DO.3474
Analyses of contemporary society. [T. 1] / ed. by Bernard Rosenberg. 2nd print.
New York : Thomas Y. Crowell Company, 1966. – VI, [2], 310 s. ; 21 cm.

[27] DO.3528
Analyses of theories and methods of physics and psychology / ed. by Michael Radner and Stephen Winokur.
Minneapolis, MN : University of Minnesota Press, 1970. – IX, 441 s. : il. ; 24 cm.
(Minnesota Studies in the Philosophy of Science ; 4)

[28] DP.3853
I and Thou / Martin Buber
New York: Charles Scribner’s Sons, 1958

[29] DP.4187
Anthropology : race, language, culture, psychology, prehistory / A. L. Kroeber. New edition, revised.
New York : Harcourt, Brace and Company, 1948. – XII, 856, XXXIX s. : il. ; 24 cm.

[30] DP.4181
Anti-memoirs / André Malraux ; transl. from the French by Terence Kilmartin.
Harmondsworth : Penguin Books, 1970. – 489 s. ; 18 cm.

[31] DO.3428
Aristote: le philosophe / Donald J. Allan
Louvain: Editions Nauwelaerts, 1962

[32] DP.4002
The ascent of man : J. Bronowski. Wyd. 6.
Boston ; Toronto : Little, Brown and Company, cop. [1973]. – 448 s. ; il. ; 26 cm.
ISBN 0-316-10930-4

[33] DP.3869
Aspects of the theory of syntax / Noam Chomsky.
Cambridge, Ma : The M.I.T. Press, cop.1965. – X, 251 s. : il. ; 21 cm.

[34] DP.4100
Aspirations, values and interests : Poland 1989-94 / Lena Kolarska-Bobińska ; [transl. by Mary Sibierska, Olgierd Wojtasiewicz, Chester Kisiel].
Warsaw : IFiS Publishers, 1994. – 171, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-86166-21-5

[35] DP.4176
Assessing international disaster needs
Washington D. C.: Nationa Academy of Sciences, 1979

[36] DP.3861
The autobiography of Bertrand Russell : 1872-1914. 2nd print.
New York : Bantam Books, 1968. – 308 s. : il. ; 18 cm.

[37] DP.4177
The Autobiography of Bertrand Russell: the final years 1944-1969
New York: Bentham Books, 1969

[38] DP.3901
Automobile workers and the American Dream / by Ely Chinoy
Boston: Beacon Press, 1955

[39] DO.3429
La Barbarie a visage humain / Bernard-Henri Lévy.
Paris : Bernard Grasset, 1977. – 236, [1] s. ; 21 cm.
(Figures)
ISBN 2-246-00498-5

[40] DP.3612
Before philosophy : the intellectual adventure of ancient man : an essay on speculative thought in the ancient near East / by H. and H. A. Frankfort [et al.].
Harmondsworth : Penguin Books, 1949. – 275 s. : il. ; 18 cm.
(Pelican Books)

[41] DP.3947
The behavioral sciences today / ed. by Bernard Berelson.
New York [etc.] : Harper & Row, Publishers, cop. 1963. – VIII, 278, 8 s. ; 21 cm.
(Harper Torchbooks. The Academy Library ; 1127)

[42] DO.3365
Benefits, costs and finance of public higher education / W. Lee Hansen anmd Burton A. Weisbrod
Chicago: Markham Publishing Company, 1969

[43] DO.3521
Between sovereignty and integration / edited by Ghita Ionescu
London: Croom Helm, 1974
ISBN 0-85664-135-9

[44] DO.3505
Between two ages : America’s role in the technetronic era / Zbigniew Brzeziński. 6th print.
New York : The Viking Press, 1974. – XVII, 334 s. ; 20 cm.
(Compass Books ; C318)
ISBN 0-670-16041-5
ISBN 0-670-00318-2

[45] DP.4242
Bevezetes a szemantikaba / Adam Schaff
Budapest: Akademiai Kiado, 1967

[46] DP.4112
Beyond the melting pot : the Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians, and Irish of New York City / by Nathan Glazer and Daniel Patrick Moynihan.
Cambridge, MA : The Massachusetts Institute of Technology, 1966. – VII, 360 s. ; 21 cm.
(MIT Paperback Series ; 13)

[47] DP.4164
Bez złudzeń : wybór pism 1962-1988 / Leopold Łabędź.
London : Polonia, 1989. – 337 s. ; 22 cm.
ISBN 0-902352-78-4

[48] DP.3631
Bibliografia bibliografij polskich : do 1950 roku / Wiktor Hahn. Wyd. 3 / uzup. Henryk Sawoniak.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966. – XXIV, 586, [1] s. ; 25 cm.

[49] DP.4217
Bibliografia Filozofii Polskiej 1865-1895 / w oparciu o materiały zebrane przez Adama Bara pod kierownictwem Alicji Kadler
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971

[50] DO.3550
Bibliografia Henryka Józefa Marii Elzenberga / Jan Zubelewicz, Ewa Jasińska-Zubelewicz.
Warszawa ; Łomianki : Spółka Wydawnicza Heliodor, 2012. – 280 s. : err. ; 20 cm.
(Szkice i Studia Filozoficzne)
(Szkice i Studia Społeczne)
ISBN 978-83-60854-88-4

[51] DP.3821
Body and mind / by Keith Campbell.
Garden City, NY : Doubleday & Company, Inc., cop. 1970. – VI, [2], 150 s. ; 18 cm.
(Problems in Philosophy)
ISBN 0-385-03022-3

[52] DP.3833
Body, mind and death / Anthony Flew
New York: MacMillian Publishing,1964

[53] DP.3677
Bóg i filozofia / Etienne Gilson ; przeł. Maria Kochanowska. Wyd. 2
Warszawa : PAX, 1982. – 112, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 83-211-0334-0

[54] DP.4290
Bóg i filozofia / Etienne Gilson ; przeł. Maria Kochanowska.
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1961. – 124, [4] s. ; 20 cm.

[55] DP.4288
Bóg i nauka / Jean Guitton, Griszka Bogdanov, Igor Bogdanov ; tłum. Piotr Mróz [i in.].
Kraków : Editions Raymond ; WAM, 1994. – 125 s. ; 23 cm.
ISBN 83-85993-01-0

[56] DP.4211
The Book of Mormon; another Testament of Jesus Christ / transl. by Joseph Smith
Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1986

[57] DP.3769
Boston studies in the philosophy of science. Vol. 2. In honor of Philipp Frank / ed. by Robert S. Cohen and Marx W. Wartofski
New York: Humanities Press, 1965

[58] DP.3753
Boston studies in the philosophy of science . Vol. 3. In memory of Norwood Russell Hanson / ed. by Robert S. Cohen and Marx W. Wartofski
Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1967

[59] DP.3772
Boston studies in the philosophy of science. Vol. 5 / ed. by Robert S. cohen and Marx W. Wartofski
Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1969

[60] DP.3761
Boston studies in the philosophy of science/ ed. by Marx W. Wartofski
Dordrecht: D. Reidel Publishing Company 1963

[61] DP.4088
The British-Americans : the Loyalist exiles in England 1774-1789 / Mary Beth Norton.
Boston,MA : Little,Brown & Company, 1972. – X, 333 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 0-316-61250-2

[62] DP.3717
Buddyzm codzienny / Guy Claxton ; przeł. Paweł Piasecki.
Warszawa : Pusty Obłok, 1994. – 184 s. ; 21 cm.
ISBN 83-85041-51-6

[63] DP.3615
Bureaucracy in modern society / by Peter M. Blau ; with a foreword by Charles H. Page.
New York : Random House, cop. 1956. – 127 s. ; 19 cm.
(Studies in Sociology ; SS 12)

[64] DP.3666
Bureaucracy in modern society / Peter M. Blau, Marshall W. Meyer. 2nd ed.
New York : Random House, 1971. – VII,180 s. ; 20 cm.
(A Random House Study in Sociology ; SS 12)
ISBN 0-394-31452-2

[65] DP.3989
The bureaucratic experience / Ralph P. Hummel. 2nd ed.
New York : St. Martin’s Press, cop. 1982. – XV, 282 s. : il. ; 22×30 cm.

[66] DP.3991
The burreaucratic experience. Second edition / Ralph P. Hummel
New York: St. Martn’s Press, 1980

[67] DO.3371
Capital and power. Political economy and social transformation / John Girling
London, New York, Sydney: Croom Helm, 1987

[68] DP.3958
Case for modern man / Charles Frankel
Boston: Beacon Press, 1956

[69] DP.3870
Causality and chance in modern physics / David Bohm
Philadelfia: Universityu of Pennsylvania Press, 1971

[70] DP.3760
The central questions of philosophy / A. J. Ayer.
London : Weidenfeld and Nicolson, 1973. – X, 243 s. ; 22 cm.
ISBN 0-297-76634-1

[71] DO.3496
A Century of Chinese Revolution 1851-1949 / Wolfgang Franke
New York, Evanston, San Francisco, London: Harper Torchbooks, 1971

[72] DP.3838
The changing peasantry of Eastern Europe / by Joseph Obrebski ; edited by Barbara and Joel Halpern.
Cambridge, Mass. : Schenkman Publishing Company, Inc., cop. 1976. – 102, [32] s : il. ; 24 cm.
ISBN błędny 0870737406. 0870737414 pbk.

[73] DP.3890
The characters of Americans: a book of readings / edited by Michael McGiffert
Homewood, Illinois: The Dorsey Press, 1964

[74] DP.4156
Children and politics / by Fred I. Greenstein.
New Haven ; London : Yale University Press, 1965. – VIII, [4], 199 s. ; 22 cm.
(Yale Studies in Political Science, 0084-3490 ; 13)

[75] DP.4147
Choice and tyhe politics of allocation / David E. Apter
New Heaven and London: Yale University Press, 1971

[76] DO.3516
Chomski / John Lyons
Glasgow: Fontana / Collins 1979

[77] DO.3381
Chronique de l’anne 1990 / Jacques Legrand
Paris: Editions Chronique, 1991

[78] DO.3293
Chronique de l’annee 1988 / Jean des Cars
Paris: Jacques Legrand S. A., 1989

[79] DO.3382
Chronique de l’annee 1989 / Jacques Legrand
Paris: Editions Chronique, 1990

[80] DO.3483
Sociological trends throughout the world to the start of the twentieth century’s seventh decade / by Howard Becker and Harry Elmer Barnes with the assistance of Émile Benoit-Smullyan and others. 3rd ed.
New York : Dover Publications, Inc., cop. 1961 – XII, [791]-1178, CXCIII ; 21 cm.
(Dover Books ; T903)
(Social thought from lore to science / Howard Becker ; Vol. 3)

[81] DP.3868
Civilization and its discontents / Sigmund Freud ; newly transl. from the German and ed. by James Strachey.
New York, NY. : W.W. Norton and Company, cop. 1961. – [2], 109 s. ; 18 cm.
ISBN 0-393-01067-8 (cloth ed. )
ISBN 0-393-09623-8 (peper ed.)

[82] DO.3545
Class and class conflict in industrial society / Ralf Dahrendorf
Stanford, California: Stanford University Press, 1959

[83] DP.3819
Class and society / Kurth B. Mayer, Walter Buckley. 3rd ed.
New York,NY : Random House, 1970. – X, 179 s. ; 20 cm.
(Studies in Sociology)
ISBN 0-394-30782-8

[84] DP.4074
Class structure in the social consciousness / by Stanislaw Ossowski ; translated from the Polish by Sheila Patterson.
London : Routledge & Kegan Paul, 1963. – VIII, 201 s. ; 23 cm.
(International Library of Sociology and Social Reconstruction)

[85] DP.4189
Class structure in the social consciousness / by Stanislaw Ossowski ; translated from the Polish by Sheila Patterson.
London : Routledge & Kegan Paul, 1963. – VIII, 201 s. ; 23 cm.
(International Library of Sociology and Social Reconstruction)

[86] DP.3883
Class struggle in classless Poland / Stanislaw Starski.
Boston : South End Press, cop. 1982. – XIV, 253 s., [6] s. tabl. ; 22 cm.
ISBN 0-89608-139-7 (paper)
ISBN 0-89608-140-0 (cloth)

[87] DP.4125
Les classes sociales aux Etats-Unis / par Leonard Reissman ; trad. de l’anglais par Honoré Lesage.
Paris : Presses Universitaires de France, 1963. – 398 s. ; 23 cm.
(Bibliotheque de Sociologie Contemporaine)

[88] DP.3878
The closing of the American mind : how higher education has failed democracy and impoverished the souls of today’s students / Allan Bloom ; forew. by Saul Bellow.
New York : Simon & Schuster, 1988. – 392 s. ; 21 cm.
ISBN 0-671-47990-3 (hbk)
ISBN 0-671-65715-1 (pbk)

[89] DP.4080
Collective behahavior : response to social stress / Joseph B. Perry, Jr and M. D. Pugh
New York: West Publishing Company, 1978

[90] DP.3810
Color vision / edited by Richard C. Teevan and Robert C. Birney
Princeton, New Jersey: D. van Nostrand Company, Inc. 1961

[91] DP.3807
Communications among social bees / by Martin Lindauer
New York: Atheneum. 1967

[92] DO.3468
Communism, fascism and democracy : the theoretical foundations / ed. by Carl Cohen. 2nd ed.
Nev York : Random House, cop. 1972. – XXIII, 643 s. ; 24 cm.
ISBN 0-394-31319-4

[93] DP.4049
Communist regimes in Eastern Europe / Richard F. Staar. 3rd ed.
Stanford, California : Hoover Institution Press ; Stanford University, 1977. – [XIV], 302 s. : il. ; 23 cm.
(Hoover Institution Publication ; 171)
ISBN 0-8179-6712-5

[94] DP.4037
Comparative methods in sociology : essays on trends and applications / ed. by Ivan Vallier. 2nd print.
Berkeley [etc.] : University of California Press, cop. 1973. – VIII, 474 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 0-520-01743-9 (cloth-bound)
ISBN 0-520-02488-5 (paper-bound)

[95] DO.3511
Comparative politics: notes and readings / Roy C. Macridis and Bernard E. Brown
Homewood, Illinois: The Dorsey Press, 1977

[96] DO.3507
Concepts in social & political philosophy / [compiled by] Richard E. Flathman.
New York : Macmillan ; London : Collier- Macmillan, cop. 1973. – X, 532 s. ; 24 cm.

[97] DP.3863
Concepts of force : a study in the foundations of dynamics / Max Jammer.
Cambridge, MA : Harvard University Press, 1957. – VIII, 269 s. : il. ; 22 cm.

[98] DP.3749
Concepts, theories, and the mind-body problem / ed. by Herbert Feigl, Michael Scriven and Grover Maxwell.
Minneapolis, MN : University of Minnesota Press, 1958. – XV, 553 s. ; 24 cm.
(Minnesota Studies in the Philosophy of Science ; 2)

[99] DP.3617
The concise Oxford dictionary of current English / ed. by H. W. Fowler and F. G. Fowler. 4th ed., repr. / rev. by E. McIntosh.
Oxford : Clarendon Press, 1956. – XVI, 1536 s. ; 19 cm.

[100] DP.3630
Conditioning and instrumental learning / Edward L. Walker
Belmont, California: Brooks/Cole Publishing Company, 1967

[101] DO.3476
The conduct of inquiry : methodology for behavioral science / Abraham Kaplan
San Francisco : Chandler Publishing Company, 1964. – XIX, 428 s. ; 24 cm.
(Anthropology and Sociology)

[102] DP.3939
The conduct of life / by Lewis Mumford.
New York : Harcourt, Brace and Comp., cop. 1951. – IX, 342 s. ; 24 cm.

[103] DP.3778
Conjectures and refutations : the growth of scientific knowledge / by Karl R. Popper.
London : Routledge and Kegan Paul, 1963. – XIII, 412 s. ; 25 cm.

[104] DP.3924
Consciousness reconsidered / Owen Flanagan.
Cambridge,MA : London : A Bradford Book ; The MIT Press, 1992. – XIV, 234 s. ; 23 cm.
ISBN 0-262-56077-1

[105] DP.4076
Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humanes. Bulletin 1951 – 1952 – 1953
Paris: Publie Avec l’Aide de U.N. E. S. C. O, 1954

[106] DP.3972
Considérations épistémologiques sur la théorie de la relativité / Guy Poncelet.
Bologna : Azzoguidi, 1972. – 69 s. ; 23 cm.
(Pubblicazioni a cura del Centro Superiore di Logica e Scienze Comparate ; 5)

[107] DP.4129
Constructive typology and social theory / John C. McKinney.
New York : Appleton-Century-Crofts, division of Meredith Publishing Company, cop. 1966. – XIII, 250 s. ; 22 cm.
(Sociology Series)

[108] DO.3499
Contemporary social problems : an introduction to the sociology of deviant behavior and social disorganization / ed. by Robert K. Merton and Robert A. Nisbet ; contributors John A. Clausen [et al.].
New York ; Burlingame : Harcourt, Brace & World, cop. 1961. – XIII, [1], 754 s. ; 22 cm.
(Harcourt, Brace & World Publication)

[109] DP.4184
Contemporary sociological theories : through the first quarter of the twentieth century / Pitirim Sorokin.
New York [etc.] : Harper & Row, cop. 1956. – XX, 783 s. ; 20 cm.
(Harper Torchbooks. The University Library ; TB 3046)

[110] DP.4193
Contribution to the sociology of the arts : reports from the 10. World Congress of Sociology, Mexico City 1982 = Prinos k”m sociologiâta na izkustvata : dokladi ot desetiâ Kongres po sociologiâ v Meksiko Prez 1982 g. 2 / [ed. Elit Nikolov][…]
Sofia : ISA Research Committee 37 ; Research Institute for Culture, [1983]. – 511 s. : il. ; 22 cm.

[111] DO.3547
Cows, pigs, wars & witches : the riddles of culture / by Marvin Harris.
New York : Random House, cop. 1974. – VIII, [2], 276, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 0-394-48338-3

[112] DP.3808
Creative alternatives to communism : guidelines for tomorrow’s world / Donald Wilhelm.
London : Macmillan Press Ltd, 1977. – XII, 173 s. ; 22 cm.
ISBN 0-333-21852-3

[113] DP.3895
Creative mythology / Joseph Campbell. Repr.
Harmondsworth : Penguin Books, 1977. – xvii, [3], 730 s. : il. ; 20 cm.
(The masks of God / Joseph Campbell ; vol. 4)
ISBN 0-14-004307-1

[114] DP.3879
Critical issues in history. The early modern era 1640-1770 / John C. Rule
Boston: D. C. Heath and Company, 1966

[115] DP.3893
Critical thinking : an introduction to logic and scientific method / Max Black. 2nd ed.
New York : Prentice-Hall, Inc., 1952. – XVII, 459 s. ; 22 cm.
(Prentice-Hall Philosophy Series)

[116] DP.3763
Critique of Pure reason / Immanuel Kant
New York: Anchor Books, 1966

[117] DP.4071
The crystal spirit : Lech Wałęsa and his Poland / Mary Craig.
London [etc.] : Hodder & Stoughton, cop. 1986. – 320 s., [12] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 0-340-37200-1
ISBN 978-0-340-37200-5

[118] DP.3935
Culture against man / Jules Henry
New York: Random House, 1964

[119] DO.3549
The culture consumers : art and affluence in America / Alvin Toffler.
Penguin Books, 1965.

[120] DO.3571
Culture, laanguage and personality / Edward Sapir
Berkeley and Los Angeles: University of California Press,1958

[121] DP.3746
Człowiek matematyczny i inne eseje / Robert Musil ; przeł.Jacek St.Buras ; wyboru dokonał Hubert Orłowski ; wstępem poprz. Zbigniew Światłowski.
Warszawa : Czytelnik, 1995. – 330 s. ; 20 cm.
(Nowy Sympozjon)
ISBN błędny 8007021340

[122] DP.3598
Człowiek, religia, kultura / Zygmunt Freud ; [tł. z niem. Jerzy Prokopiuk ; wstęp Bohdan Suchodolski].
Warszawa : Książka i Wiedza, 1967. – 374, [2] s. ; 21 cm.
(Seria Religioznawcza)

[123] DP.3926
Darwin’s dangerous idea : evolution and the meanings of life / Daniel C. Dennett.
New York : Simon & Schuster Paperbacks, cop. 1995. – 586, [3] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 0-684-80290-2
ISBN 0-684-82471-X (pbk)
ISBN 978-0-684-80290-9
ISBN 978-0-684-82471-0 (pbk)

[124] DP.4013
Democracy and education / John Dewey
New York : Free Press, 1966

[125] DP.3584
Democracy in America. Vol. 1 / Alexis de Tocqueville ; with a critical appraisal of each vol. by John Stuart Mill ; [transl. by Henry Reeve]. 2nd print.
New York : Schocken Books, 1964. – LXXXIV, 522 s. ; 21 cm.
(Schocken Books ; 13)

[126] DP.4036
Descartes : a collection of critical essays / edited by Willis Doney. 1st Hardbound Ed.
Notre Dame ; London : University of Notre Dame Press, 1968. – 386 s. ; 23 cm.
(Modern studies in philosophy)

[127] DP.3700
Determinism / Bernard Berofski
Princeton: Princeton Unioversity Press,1971

[128] DP.3953
Determinism, free will, and moral responsibility / ed.by Gerald Dworkin.
Englewood Cliffs,NJ : Prentice-Hall, 1970. – VI, 217 s. ; 20 cm.
(Central Issues in Philosophy Series)

[129] DP.4073
The development of logical empiricism / Joergen Joergensen
Chicago: The University of Chicago Press, 1951

[130] DP.3886
Deviance and control / Albert K. Cohen.
Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, cop. 1966. – VIII, 120 s. : il. ; 23 cm.
(Foundations of Modern Sociology Series)

[131] DP.3628
Dictionnaire des philosophes.
Paris : Seghers, cop. 1962. – 376 s., [16] s. tabl. ; 17 cm.
(Collection Seghers. Dictionnaires ; 8)

[132] DP.3866
Dimensions of mind : a symposium / ed. by Sidney Hook.
New York : New York University Press, 1960. – XIII, 281 s. ; 21 cm.

[133] DP.4059
The discontented society. Interpretations of twentieth-century American protest / LeRoy Ashby and Bruce M. Stave
Chicago: Rand McNally & Company, 1973

[134] DP.3738
Discourse on thinking : a translation of Gelassenheit / Martin Heidegger ; by John M. Anderson and E. Hans Freund ; with an introd. by John M. Anderson. 1st Harper Torchbook ed.
New York : Harper & Row, Publishers, 1969. – 93 s. ; 21 cm.
(Harper Torchbooks ; TB 1459)

[135] DP.3600
Discrimination and popular culture / edited by Denys Thompson.
Harmondsworth : Penguin Books, 1964. – 198 s. ; 18 cm.
(Pelican Books ; A 640)

[136] DP.4274
The division of labor in society / by Emile Durkheim ; transl. by George Simpson. 7th print.
New York : The Free Press ; London : Collier-Macmillan Ltd., 1969. – XXIV, [2], 439 s. ; 21 cm.

[137] DP.3732
Dusze Boga Re : wśród egipskich świętych ksiąg / Tadeusz Andrzejewski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – 209, [3] s. : il. ; 21 cm.

[138] DP.4085
La dynamique du capitalisme / Fernand Braudel.
Paris : Arthaud, 1985. – 120 s. ; 19 cm.
ISBN 2-7003-0501-9

[139] DP.3955
Dzieje Apostolskie / w przekladzie z języka greckiego opracował bp Kazimierz Romaniuk
Częstochowa: Kuria Metropolitalna w Częstochowie, 2007

[140] DP.4011
Dzieła. T. 1 / Tacyt ; przeł. Seweryn Hammer
Warszawa: Czytelnik, 1957

[141] DP.4012
Dzieła. T. 2 / Tacyt ; przeł. Seweryn Hammer
Warszawa: Czytelnik, 1957

[142] DP.4016
Dziennik Łódzki w latach 1884-1892 / Zygmunt Gostkowski
Łódź: Wydwanictwo Łódzkie, 1963

[143] DO.3493
Eastern Europe 1740-1980. Feudalism to communism / Robin Okey
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982

[144] DP.3777
Economic development and social change : the modernization of village communities / ed. by George Dalton.
Garden City, N.Y.: Published for the American Museum of Natural History [by] the Natural History Press, cop. 1971. – VI, 664, [2] s. : il. ; 22 cm.
(American Museum Sourcebooks in Anthropology)

[145] DP.3816
Écrits / Jacques Lacan.
Paris : Éditions du Seuil, cop.1966. – 923, [2] s. ; 21 cm.
(Champ Freudien, 0764-1311)
ISBN 2-02-002752-6

[146] DP.3818
Écrits. 2 / Jacques Lacan.
[Paris] : Éditions du Seuil, 1971. – 244, [5] s. ; 18 cm.
(Points. Anthropologie, Sciences Humaines)
ISBN 2-02-000596-4

[147] DP.3971
The edge of objectivity : an essay in the history of scientific ideas / Charles Coulston Gillispie.
Princeton,NJ : Princeton University Press, 1990. – XXXVI, 562 s. ; 20 cm.
ISBN 0-691-02350-6

[148] DP.3987
Educating the expert society / Burton R. Clark
San Francisco, California: Chandler Publishing Company, 1962

[149] DP.4205
Educational psychology / Lawrence E. Cole and William F. Bruce
New York: World Book Company, 1950

[150] DP.3968
Eight philosophers of the Italian Renaissance / Paul Oskar Kristeller
Stanford, California: Stanford University Press, 1999

[151] DP.3686
Either/ Or. Part. 1 / Soeren Kierkegaard
New Jersey: Princeton University Press, 1987
ISBN 0-691-02041-8

[152] DP.3687
Either/Or. Part. 2 / Soeren Kierkegaard
New Jersey: Princeton University Press, 1987
ISBN 0-691-02042-6

[153] DP.3682
Eksperci od wiązów : język myśleński i jego semantyka ; wykłady im. Jeana Nicod z roku 1993 / Jerry A. Fodor ; przeł. Marcin Gokieli.
Warszawa : Aletheia, 2001. – 179 s. ; 20 cm.
ISBN 83-87045-77-2

[154] DO.3564
Elementarne pojęcia socjologii / Jan Szczepański.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – 236, [3] s. ; 20 cm.

[155] DP.4269
Elements of analytic philosophy / by Arthur Pap.
New York, NY. : The Macmillan Co., 1949. – XV, 526 s. ; 22 cm.

[156] DP.3990
Elements of social organization / by Raymond Firth. 3rd ed.
Boston : Beacon Press, 1963. – XI, [3], 260 s., [11] s. tabl. ; 21 cm.
(Josiah Mason Lectures)
(Beacon ; BP 153)

[157] DP.3755
Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach / Wiktor Marek i Janusz Onyszkiewicz.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1972. – 278, [1] s. : il. ; 21 cm.

[158] DP.4195
Elementy logiki indukcji / Henryk Greniewski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. – 90 s. ; 25 cm.

[159] DP.3995
Elites and society / Tom Bottomore
Baltimore: Pelican Book,1965

[160] DP.3827
The elusive revolution : anatomy of a student revolt / Raymond Aron ; transl. by Gordon Clough.
New York, NY. : Praeger Publishers, cop. 1969. – XIX, 200 s. ; 22 cm.

[161] DP.3591
The Emerging nations and the American Revolution / Richard B. Morris
New York: Harper Torchbooks, 1970

[162] DP.4264
Emil czyli O wychowaniu. 1 / Jean Jacques Rousseau ; do druku przygot. Feliks Wnorowski ; wstępem i komentarzem opatrzył Jan Legowicz ; [przeł. Wacław Husarski] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Wrocław : Zakład im. Ossolińskich, 1955. – LXXXVI, 280 s., 1 k. tabl. : il.; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Pedagogiki)

[163] DP.4265
Emil czyli O wychowaniu. 2 / Jean Jacques Rousseau ; do druku przygot. Feliks Wnorowski ; wstępem i komentarzem opatrzył Jan Legowicz ; [przeł. z jęz. fr. Eugeniusz Zieliński].
Wrocław : Zakład im. Ossolińskich, 1955. – 453, [3] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Pedagogiki. Pisarze Obcy.)

[164] DP.3892
Emile Durkheim / by Robert A. Nisbet
New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1965

[165] DP.3618
Empiryzm i znaczenie / Anna Jedynak.
Warszawa : WFiS UW, 1998. – 217 s. ; 21 cm.
ISBN 83-907091-5-5

[166] DP.3643
The encyclopedia of philosophy. Vol. 1 / Paul Edwards [ed.].
New York, NY : London : Macmillan Company & The Free Press ; Collier – Macmillan Ltd, 1967. – LII, 439 s. ; 29 cm.

[167] DP.3644
The encyclopedia of philosophy. Vol. 3 / Paul Edwards [ed.].
New York, NY : London : Macmillan Comp. & The Free Press ; Collier – Macmillan Ltd, 1967. – 504 s. ; 29 cm.

[168] DP.3645
The encyclopedia of philosophy. Vol. 5 / Paul Edwards [ed.].
New York, NY : London : Macmillan Company & The Free Press ; Collier – Macmillan Ltd, 1967. – 553 s. ; 29 cm.

[169] DP.3646
The encyclopedia of philosophy. Vol. 7 / Paul Edwards [ed.].
New York, NY : London : Macmillan Company & The Free Press ; Collier – Macmillan Ltd, 1967. – 545 s. ; 29 cm.

[170] DP.4233
Encyclopedia of poetry and poetics / edited by Alex Preminger
Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1965

[171] DO.3579
Eseje o pięknie : problemy estetyki i teorii sztuki / pod red. Krystyny Wilkoszewskiej.
Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988. – 321 s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-08373-5

[172] DP.3640
Essays in experimental logic / John Dewey
New York: Dover Publications, 1961

[173] DP.4247
Essays in honor of Carl G. Hempel / by Donal Davidson [et al.] ; ed. by Nicholas Rescher [et al.].
Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1969. – 272 s. , [1] k. tabl. : il. ; 23 cm.
(Synthese Library ISSN 0166-6991)

[174] DP.3714
Essays in philosophical psychology / edited by Donald F. Gustafson.
Garden City : Doubleday & Company, Inc., 1964. – XIX, [3], 412 s. ; 19 cm.
(A Doubleday Anchor Original ; A 417)

[175] DP.4183
Essays in sociological theory / Talcott Parsons. Rev. ed.
New York : The Free Press of Glencoe ; London : Collier – Macmillan Limited, 1964. – 459 s. : il. ; 21 cm.
(FP ; 92403)

[176] DP.3969
Essays in the theory of society / Ralf Dahrendorf.
Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1968. – X, [4], 300 s. ; 22 cm.

[177] DP.4075
Essays on contemporary civilization / by Martin Allwood
Mullsjo, Sweden: Anglo-American Center, 1988

[178] DP.3718
Ethics, politics and social research / edited by Gideon Sjoberg
Cambridge, Massachussets: Schenkman Publishing Company, 1967

[179] DP.3835
Ethos rycerski i jego odmiany / Maria Ossowska.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. – 223 s. : il. ; 21 cm.

[180] DP.4178
Die europäische Philosophie : von den Anfängen bis zur Gegenwart / Hermann Glockner.
Stuttgart : Reclam-Verlag, 1958. – 1184 s. ; 16 cm.

[181] DP.3841
Europe in the perspective of global change : in memoriam of professor Kazimierz Secomski / eds. Antoni Kukliński and Bogusław Skuza.
Warszawa : Oficyna Wydaw. „Rewasz” ; The Polish Assoc. for the Club of Rome, 2003. – 516 s. : il., wykr., fot. ; 24 cm.
ISBN 83-89188-02-3

[182] DP.3932
Evidence and inquiry : towards reconstruction in epistemology / Susan Haack. Reprint.
Oxford ; Cambridge,MA : Blackwell, 1997. – X, 259 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 0-631-19679-X (pbk)
ISBN 0-631-11851-9 (hbk)

[183] DP.3998
The evolution of culture : the development of civilization to the fall of Rome / Leslie A. White.
New York ; Toronto : McGraw-Hill Book Company, cop. 1959. – XI, 378 s. : il. ; 20 cm.
(McGraw-Hill Paperbacks. History)

[184] DP.4161
The evolution of scientific thought : from Newton to Einstein / by A. D’Abro.
New York, NY. : Dover Publications, Inc., cop. 1950. – VIII, 481 s. : wykr. ; 20 cm.

[185] DO.3546
Ewolucja twórcza / Henryk Bergson ; przeł. Florian Znaniecki.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1957. – XXXI, [1], 321, [2] s. ; 20 cm.

[186] DP.3740
An Examination of logic positivism / J. R. Weinberg
Paterson, New Jersey: Littlefield, Adams and Company, 1960

[187] DP.3605
The executive life / by The Editors of „Fortune”.
Garden City : Doubleday & Company, Inc., cop. 1956. – 231 s. ; 18 cm.
(Dolphin Books ; C 69)

[188] DP.4122
Exiled governments : Spanish and Polish : an essay in political sociology / by Alicja Iwańska.
Cambridge, Mass. : Schenkman Publishing Company, cop. 1981. – 130 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 0-87073-553-5 (pbk.)
ISBN 0-87073-555-1

[189] DP.4251
Exiled governments : Spanish and Polish : an essay in political sociology / by Alicja Iwańska.
Cambridge, Mass. : Schenkman Publishing Company, cop. 1981. – 130 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 0-87073-553-5 (pbk.)
ISBN 0-87073-555-1

[190] DP.3721
The existence of God / ed. by John Hick.
New York,NY ; London : Macmillan Comp., 1964. – XIV, 305 s. ; 17 cm.
(The Problems of Philosophy / Macmillan)

[191] DP.4040
Existenzphilosophie : eine Einführung in Heidegger und Jaspers / von Johannes Pfeiffer.
Leipzig : Felix Meiner Verlag, cop. 1933 (Potsdam : Eduard Stichnota). – 64 s. ; 22 cm.

[192] DP.4165
The expanding universe / by sir Arthur Eddington.
Ann Arbor : University of Michigan Press, 1958. – VII, [3], 127, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Ann Arbor Paperbacks ; AA 14)

[193] DP.3940
Explanation and experience in social science / Robert Brown.
New Brunswick, NJ. : Aldine Transaction, cop. 2008. – VIII, 198 s. ; 23 cm.
ISBN 0-202-36234-5
ISBN 978-0-202-36234-2

[194] DP.3942
Explanation in the behavioural sciences : [confrontations] / ed. by Robert Borger , Frank Cioffi.
Cambridge : at the University Press, 1970. – XII, 520 s. ; 24 cm.
ISBN 0-521-07820-2

[195] DP.4105
Exploring a worthwhile future for all / ed. by Tobias Lengsfeld, Ildico Tulbure, Ali vali
Valencia: Spanish chapter of the Club of Rome, 2003

[196] DP.3923
The Family / William J. Goode
Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1965

[197] DP.3585
Family and kinship in East London / Michael Young and Peter Willmott. Rev. ed.
Harmondsworth : Penguin Books, 1962. – 221, [1] s. ; 19 cm.
(A Pelican Book ; A 595)

[198] DO.3532
Fear and trembling and the sickness unto death / S. Kierkegaard ; trandlated with introd., and notes by Walter Lowrie.
Garden City, NY. : Doubleday & Company, Inc., 1954. – 278 s. ; 18 cm.
(Doubleday Anchor Books ; A 30)

[199] DP.3635
Fenomen człowieka / przeł. Konrad Waloszczyk.
Warszawa : Pax, 1993. – 259 s. ; 20 cm.
(Pisma / Pierre Teilhard de Chardin ; T.4)
ISBN 83-211-0748-6 (całość)
ISBN 83-211-1520-9 (t.4)

[200] DO.3517
Feuerbach / Ryszard Panasiuk.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. – 234 s. : il. ; 20 cm.
(Myśli i Ludzie. Filozofia Nowożytna i Współczesna)

[201] DP.4130
La filosofia contemporanea in Italia
Roma: Societa Filosofica Romana, 1958

[202] DP.4077
Filozofia / Richard H. Popkin, Avrum Stroll ; [przekł. dokonali Jan Karłowski, Norbert Leśniewski, Andrzej Przyłębski].
Poznań : Zysk i S-ka, cop. 1994. – XVI, 528 s. ; 19 cm.
ISBN 83-86211-84-9

[203] DP.3850
Filozofia a filozofia nauki / Ludovico Geymonat ; [przeł. Wojciech Marucha].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966. – 221, [2] s. ; 20 cm.

[204] DP.3642
Filozofia jako analiza języka nauki / Rudolf Carnap ; [tł. Andrzej Zabłudowski].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. – 302 s. : err. ; 19 cm.

[205] DP.4056
Filozofia nowożytna do roku 1830 / Władysław Tatarkiewicz. Wyd. 5, przejrz.i uzup.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – 341 s., [28] k. il. : il. ; 24 cm.
(Historia filozofii / Władysław Tatarkiewicz ; T. 2)

[206] DP.3638
Filozofia osoby / Paul Ricoeur ; z jęz. fr. i ang. przeł. Małgorzata Frankiewicz.
Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1992. – 78, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-85245-03-0

[207] DP.3867
Filozofia Poppera : analiza krytyczna / Adam Chmielewski.
Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1995. – 245 s. ; 21 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis , ISSN 0239-6661 ; no 1639)
ISBN 83-229-1200-5

[208] DO.3578
Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska / Jan Woleński.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. – 347, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 83-01-05334-8

[209] DP.3768
Fizyka a filozofia / Werner Heisenberg ; przekł. Stefana Amsterdamskiego.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1965. – 257 s. ; 20 cm.

[210] DP.3848
Fizyka dla dociekliwych. cz. 3. Cząsteczki i energia / Eric M. Rogers
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967

[211] DP.4240
For the new intellectual : the philosophy of Ayn Rand / Ayn Rand. Repr.
New York : New American Library, cop. 1968. – 192 s. ; 18 cm.

[212] DP.3862
Foreseeable future / George Thomson
New York: The Viking Press, 1955

[213] DP.3830
The forgotten language : an introduction to the understanding of dreams, fairy tales and mythes / Erich Fromm.
New York : Grove Press, 1951. – 263 s. ; 20 cm.
(An Evergreen Book ; E-47)

[214] DP.3791
Formal logic : its scope and limits / Richard C. Jeffrey.
New York [etc.] : McGraw-Hill Book Company, cop. 1967. – XII, 238 s. : il. ; 24 cm.
ISBN błędny 07032316X

[215] DP.4140
The foundations of empirical knowledge / by Alfred J. Ayer.
London : Macmillan & Co., 1953. – X, 276 s. ; 22 cm.

[216] DP.3933
The foundations of mathematics and other logical essays / by Frank Plumpton Ramsey ; ed. by R.B. Braithwaite ; with a preface by G.E. Moore.
Paterson, NJ. : Littlefield, Adams&Co., 1960. – XVIII, 292 s. ; 20 cm.
(International Library of Psychology, Philosophy and Scientific Method ; 214)

[217] DP.4086
Foundations of modern art / Ozefant ; transl. by John Rodker. New American ed. augn.
New York : Dover Publication, 1952. – XVIII, [2], 348 s. : il. ; 24 cm.

[218] DP.4072
Foundations of the social science / Otto Neurath
Chicago: The University of Chicago Press, 1947

[219] DP.3844
Free will and determinism : a dialogue / Clifford Williams.
Indianapolis,IN : Hackett Publ. Comp., 1988. – VII, 78 s. ; 21 cm.
ISBN 0-915144-77-8

[220] DP.3596
Freud and the 20th century / edited and selected by Benjamin Nelson.
New York : Meridian Books, Inc., 1957. – 314 s., [8] s. tabl. : il. ; 19 cm.
(Meridian Books ; M 45)

[221] DP.4044
From animistic to naturalistic sociology / William R. Catton.
New York : McGraw-Hill Book Company, cop. 1966. – XX, 364 s. : il. ; 24 cm.
(McGraw-Hill Series in Sociology)

[222] DP.3946
From Copernicus to Einstein / by Hans Reichenbach ; [transl. by Ralph B. Winn]
New York : Philosophical library, cop. 1942. – 93 s. : il. ; 19 cm.

[223] DP.4149
From Euclid to Eddington : a study of conceptions of the external world / by Sir Edmund Whittaker. New Dover ed.
New York : Dover Publications, cop. 1958. – IX, 212 s. ; 21 cm.
(Dover Books on Science)

[224] DP.3898
From generation to generation : age groups and social structure / by S. N. Eisenstadt.
London : Routledge & Kegan Paul, 1956. – 357 s. ; 23 cm.
(International Library of Sociology and Social Reconstruction)

[225] DP.3977
From Max Weber: essays in sociology / H. H. Gerth and C. Wright Mills
New York: Galaxy Book, 1958

[226] DP.3679
The function of reason / Alfred North Whitehead
Boston: Beacon Press, 1958
ISBN 0-8070-1573-3

[227] DP.4099
The Functions of social conflict / Lewis A. Coser. 3rd printing.
New York : The Free Press ; London : Collier-Macmillan Limited, 1966. – 188 s. ; 21 cm.
(FP ; 90681)

[228] DP.4018
The future of underdeveloped countries / by Eugene Staley
New York: Frederick A. Praeger Publisher, 1961

[229] DP.4231
Generalization in ethics : an essay in the logic of ethics, with the rudiments of a system of moral philosophy / by Marcus George Singer.
London : Eyre & Spottiswoode, 1963. – XVII, 351, IX s. ; 21 cm.

[230] DP.3985
Georg Simmel / edited by Lewis A. Cosner.
Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, cop.1965. – VI, 184 s. ; 21 cm.
(Makers of Modern Social Science)

[231] DP.4025
The German-Polish frontier / by W. M. Drzewieniecki.
Chicago : Polish Western Association of America, 1959. – XX, 166 s., [2] k. mapy : fot. ; 21 cm.

[232] DP.3937
German sociology / Raymond Aron ; translated by Mary and Thomas Bottomore.
New York : Free Press of Glencoe, 1964. – VIII, 141 s. ; 21 cm.
(A Free Press Paperback ; 90105)

[233] DP.3691
The ghost in the machine / Artur Koestler.
London : Hutchinson, 1967. – XIV, 384 s. : il. ; 22 cm.

[234] DP.4273
Goethe 1749 = 1832 / Wladimir Weidle
Paris: UNESCO, 1949

[235] DP.3728
Grammar / Frank Palmer
Middlesex: Penguin Books, 1971

[236] DP.4094
The great chain of being : a study of the history of an idea / Arthur O. Lovejoy.
New York : Harper & Brothers, 1960. – X, s. 3-376 ; 20 cm.
(Harper Torchbooks. The Academy Library ; 1009)

[237] DO.3535
The Great Debate: theories of nuclear strategy / Raymond Aron
New York: Doubleday & Company , Inc., 1965

[238] DO.3541
The great philosophers : an introduction to western philosophy / Bryan Magee.
Oxford : Oxford University Press, 1988. – 352 s. : il. ; 19 cm.
ISBN 0-19-282201-2

[239] DP.3736
The great philosophers : an introduction to western philosophy / Bryan Magee.
Oxford : Oxford University Press, 1988. – 352 s. : il. ; 19 cm.
ISBN 0-19-282201-2

[240] DO.3479
The great philosophers : an introduction to Western philosophy / Bryan Magee.
Oxford ; New York, NY. : Oxford University Press, 1987. – 352 s. : il. ; 20 cm.
(Oxford Paperbacks)
ISBN 0-19-282201-2

[241] DP.4141
Greek historical thought : from Homer to the age of Heraclius / introd. and transl. by Arnold J. Toynbee ; with two pieces newly transl. by Gilbert Murray.
New York : The New American Library, 1952. – XXVIII, 29-208 ; 18 cm.

[242] DP.3771
The greening of America / Charles A. Reich.
New York, NY : Bantam Books, 1971. – XI, 433 s. ; 19 cm.

[243] DP.4212
Die grossen Philosophen. Bd. 1, Die magbsgebenden Menschen: Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus, die fortzeugenden Gründer des Philosophierens: Plato, Augustin, Kant, aus dem Ursprung denkende Metaphysiker: Anaximander, Heraklit, Parmen[…]
München : R. Piper, 1959. – 968 s. ; 23 cm.

[244] DP.4215
Grossen Philosophen. Erster Band / Karl Jaspers
Muenchen: R.Piper Verlag, 1981

[245] DP.4214
Die grossen Philosophen. Nachlass 2 / Karl Jaspers
Muenchen, Zuerich: R. Piper & Co. Verlag, 1981

[246] DP.4173
Growth of Government in the West / Warren G. Nutter
Washington D. C. : American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1978

[247] DO.3508
The growth of government spending in Canada / Richard M. Bird
Toronto: Canadian Tax Foundations, 1970

[248] DP.3889
The growth of physical science / James Jeans
New York: Fawcett World Library, 1967

[249] DO.3533
Handbook in the history of philosophy / by Albert E. Avey.
New York, NY : Barnes & Noble, 1957. – XVI, 320 s. ; 21 cm.
(College Outline Series ; 90)

[250] DP.3910
Hanemann / Stefan Chwin
Gdańsk: Wydawnictwo Marabut, 1995

[251] DO.3544
Hegel and after : studies in continental philosophy between Kant and Sartre / Richard Schacht.
Pittsburgh,PA : Univ.of Pittsburgh Press, 1975. – XVIII, 297 s. ; 23 cm.
ISBN 0-8229-3287-3

[252] DP.4228
Hellada i Roma: sentencje i aforyzmy zaczerpnięte z literatury greckiej i rzymskiej / w wyborze i opracowaniu Ireny Krońskiej
Warszawa: Wiedza Powszechna, 1958

[253] DO.3575
The hidden persuaders / Vance Packard. 13th print.
New York : David McKay Company, Inc., 1958. – VIII, 275 s. ; 21 cm.

[254] DP.3773
The Hippie Trip / Lewis Yablonsky
Baltimore, Maryland: Penguin Books, 1973

[255] DP.3780
Histoire et dialectique de la violence / par Raymond Aron.
Paris : Gallimard, 1973. – 270, [3] s. ; 21 cm.
(Les Essais ; 181)

[256] DP.4053
Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Władysław Tatarkiewicz. Wyd. 5, nowe, przejrz. i uzup.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1958. – 436 s., [18] k. tabl. : err. ; 24 cm.

[257] DP.4198
Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Władysław Tatarkiewicz. Wyd. 5, nowe, przejrz. i uzup.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 605 s., [45] k. tabl. : il. ; 24 cm.

[258] DP.4281
Historia myśli socjologicznej. Cz. 1 / Jerzy Szacki. Wyd. 2.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983. – 456, [3] s. ; 24 cm.
ISBN 83-01-05029-2

[259] DP.4257
Historia myśli socjologicznej. Cz. 2 / Jerzy Szacki. Wyd. 2.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983. – S. [458]-918, [3] s. ; 24 cm.
ISBN 83-01-05029-2

[260] DP.4258
Historia religii w starożytnej Grecji / Bogdan Kupis.
Warszawa : KAW, 1989. – 325 s. ; 16 cm.
(Religie Świata)
ISBN 83-03-02841-3

[261] DP.4237
Historie og sandhed / Adam Schaff
Kongerslev: GMT, 1970

[262] DO.3394
History : as the story of liberty / Benedetto Croce ; [transl. by Sylvia Sprigge].
New York : Noonday Press, 1955. – 333 s. ; 18 cm.
(Meridian Books ; M 17)

[263] DO.3481
A history and interpretation of man’s ideas about life with his fellows to times when change and progress deeply concern him / by Howard Becker and Harry Elmer Barnes with the assistance of Émile Benoit-Smullyan and others. 3rd ed.
New York : Dover Publications, Inc., cop. 1961 – XXXIV, 422, LXX ; 21 cm.
(Dover Books ; T901)
(Social thought from lore to science / Howard Becker ; Vol. 1)

[264] DO.3482
A history and interpretation of man’s ideas about life with his fellows to times when his study of the past is linked with that of the present for the sake of his future / by Howard Becker and Harry Elmer Barnes with the assistance of Émi[…] 3rd ed.
New York : Dover Publications, Inc., cop. 1961 – XI, [423]-790, LXXXII ; 21 cm.
(Dover Books ; T902)
(Social thought from lore to science / Howard Becker ; Vol. 2)

[265] DO.3484
History and the dialectic of violence : an analysis of Sartre’s Critique de la Raison Dialectique / Raymond Aron ; transl. by Barry Cooper.
New York [etc.] : Harper & Row, 1976. – XXV, [3], 241 s. ; 21 cm.
(Harper Torchbooks ; TB 1854)
ISBN błędny 06131854X (paperback)
ISBN błędny 061361704 (hardcover)

[266] DO.3552
History of philosophy / Justus Hartnack.
Odense : Odense University Press ; New York : Humanities Press, 1973. – 279 s. ; 20 cm.
ISBN 87-7492-070-7
ISBN 0-391-00270-8 (U.S.A.)

[267] DP.3586
The history of Polish literature / Czesław Miłosz. 2nd ed.
Berkeley [etc.] : University of California Press, 1983. – XIX, 583 s., [16] s. tabl. ; 24 cm.
ISBN 0-520-04477-0 (pbk.)
ISBN 0-520-04465-7

[268] DO.3497
History of political philosophy / edited by Leo Strauss and Joseph Cropsey. 3rd ed.
Chicago, IL. ; London : University of Chicago Press, 1987. – XIV, 966 s. ; 23 cm.
ISBN 0-226-77710-3 (pbk.)

[269] DP.3783
History of science: origins and results of the scientific revolution / Lawrence Bragg et al.
New York: Humanities Press, 1963

[270] DP.3743
A history of the modern world / R. R. Palmer 2nd ed., revised / with the collab. of Joel Colton.
New York, NY. : Alfred A. Knopf, 1956. – XVI, 945 ; XXVI s. : il., mapy ; 24 cm.

[271] DP.4001
A history socialist thought. Vol. 2. Marxism and anarchism 1850-1890 / G. D. H. Cole
London: MacMillan Co Ltd, 1964

[272] DP.3751
Homo ludens : zabawa jako źródło kultury / Johan Huizinga ; przeł. Maria Kurecka i Witold Wirpsza.
Warszawa : Czytelnik, 1967. – 308, [4] s. ; 21 cm.

[273] DP.3949
Homo ludens: a study of the play-element i culture / Johan Huizinga
Boston: Beacon Press, 1955

[274] DP.4227
Horyzonty problemowe polskiego heglizmu / Bronisław Baczko
Warszawa: nadbitka, 1966

[275] DO.3467
How to compare nations : strategies in comparative politics / Mattei Dogan and Dominique Pelassy.
Chatham : Chatham House Publ., 1984. – 185 s. ; 23 cm.
ISBN 0-934540-20-9

[276] DP.4064
Hrabia Marian Starzeński i jego rodzina w dobrach Ruda / Karolina Wanda Gańko
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015
ISBN 978-83-65224-93-4

[277] DP.3599
The human meaning of the social sciences / edited by Daniel Lerner.
New York : Meridian Books, Inc., 1959. – 317 s. ; 18 cm.
(Meridian Books ; M 64)

[278] DP.4185
Human societies : an introduction to macrosociology / Gerhard Lenski, Jean Lenski. 2nd ed.
New York : McGraw-Hill Book Company, cop. 1974. – XI, 529 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 0-07-037172-5

[279] DP.4035
Human society / by Kingsley Davis. 2nd. printing
New York : The Macmillan CO., 1970. – XIV, 655 s. : il. ; 21 cm.
(Collier-Macmillan International Editions)

[280] DP.3590
Human Society in Ethics and Politics / Bertrand Russell.
London : George Allen & Unwin Ltd., [1954]. – 239 s. ; 22 cm.

[281] DP.3824
The humanistic sociology of Florian Znaniecki : Polish period 1920-1939 / ed. by Andrzej Kwilecki and Bohdan Czarnocki ; transl. from Polish by Bohdan Czarnocki.
Warszawa ; Poznań : Polish Sc.Publ., 1989. – 214 s. ; 24 cm.
ISBN 83-01-08590-8

[282] DP.4070
Hume / edited by V. C. Chappell
New York: Anchor Books, 1966

[283] DP.3978
Hypothesis and perception : the roots of scientific method / Errol E. Harris.
London : George Allen & Unwin LTD ; New York : Humanities Press, Inc., 1970. – 395 s., [3] k. tabl. : il. : 23 cm.
(Muirhead Library of Philosophy)
ISBN 0-04-121013-1

[284] DP.3613
The idea of a social science and its relation to philosophy / by Peter Winch.
London : Routledge & Kegan Paul ; New York : Humanities Press, 1958. – 143 s. ; 19 cm.
(Studies in Philosophical Psychology)

[285] DP.3806
Idea of Nature / Robin G. Collingwood
London, Oxford, New York: Oxford University Press,1957

[286] DP.4202
Idealisticne teorije o resnici / Adam Schaff
Ljubjana: Mala Filozofska Knjiznica, 1963

[287] DP.3742
Ideas general introduction to pure phenomenology / Edmund Husserl
London: Collier Books, 1969

[288] DP.3606
Immanuel Kant : Eine Biographie / Steffen Dietzsch.
Leipzig : Reclam, cop. 2003. – 368 s. ; 21 cm.
ISBN 3-379-00806-0

[289] DP.3788
In defence of free will : with other philosophical essays / by C. A. Campbell.
London : George Alle & Unwin Ltd ; New York : Humanities Press Inc, 1967. – 277 s. ; 22 cm.
(Muirhead Library of Philosophy)

[290] DP.4153
In the midst of a revolutio: the politics of confrontation in Colonial Amerioca / David Hawke
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1974

[291] DP.4139
Information and inference / ed. by Jaakko Hintikka and Patrick Suppes.
Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, cop. 1970. – VII, 336 s. : il., wykr. ; 23 cm.
(Synthese Library)

[292] DP.3595
The informed heart : autonomy in a mass age / Bruno Bettelheim.
Glencoe, IL : The Free Press of Glencoe, cop. 1960. – VII, [3], 309 s. ; 22 cm.

[293] DP.3992
Inquiry into the departure of settlers from Australia. Final Report, july 1973
Canberra: Australia Government Publishing Service, 1973

[294] DP.3706
An integrated theory of linguistic ability / Thomas G. Bever et al.
New York: Thomas Y. Crowell Company, 1976
ISBN 0-690-00850-3

[295] DP.3828
International behavior / edited by Herbert C. Kelman
New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969

[296] DP.4203
Introducere in semantica / Adam Schaff
Bucuresti: Editura Stiintifica, 1966

[297] DP.3798
An introduction to logic / by Morris R. Cohen and Ernest Nagel.
London : Routledge & Kegan Paul, 1963. – IX, 226 s. : il. ; 22 cm.
(Routledge Paperbacks)

[298] DP.3950
Introduction to logic and to the methodology of deductive sciences / Alfred Tarski ; [transl., by Olaf Helmer]. 6th printing.
New York, NY. : Oxford University Press, cop. 1954. – XVIII, 239 s. ; 22 cm.

[299] DP.4152
An introduction to mathematics / by A. N. Whitehead. 12th impression.
London [etc.] : Oxford University Press, 1953. – V, [1], 191 s. : il. ; 17 cm.
(The Home University Library of Modern Knowledge ; 18)

[300] DP.3660
An introduction to metaphysics / Martin Heidegger ; transl. by Ralph Manheim. Anchor Books ed.
Garden City,NY : Anchor Books, 1961. – XI,[5], 182 s. ; 18 cm.

[301] DP.4262
An introduction to metaphysics / Martin Heidegger ; transl. by Ralph Manheim. Anchor Books ed.
Garden City,NY : Anchor Books, 1961. – XI,[5], 182 s. ; 18 cm.

[302] DP.4268
Introduction to qualitative research methods : a phenomenological approach to the social sciences / Robert Bogdan, Steven J. Taylor.
New York ; London ; Sydney ; Toronto : John Wiley & Sons, [1975]. – XI, 266, [5] s. : il. ; 24 cm.
(A Wiley-Interscience Publication)
ISBN 0-471-08571-5

[303] DP.3979
An introduction to the philosophy of science / Karel Lambert, Gordon G. Brittan, jr.
Englewood Cliffs, NJ. : Prentice-Hall, Inc., cop. 1970. – 113 s. ; 23 cm.
ISBN 0-13-492405-3
ISBN 0-13-492413-4

[304] DP.3641
Introduction to William James. An Essay and selected texts / Andrew J. Reck
London, Bloomington: Indiana University Press,1967

[305] DP.4275
Intuition and science / Mario Bunge.
Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1962. – X, [2], 142 s. ; 21 cm.

[306] DP.3583
Irrational man : a study in existential philosophy / William Barrett.
Garden City, NY. : Doubleday & Company, 1958. – 278 s. ; 22 cm.
(Anchor Books)

[307] DO.3558
Istota i istnienie wartości : studium o wartościach estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej / Maria Gołaszewska.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990. – 377 s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-09624-1

[308] DP.3739
Język i językoznawstwo współczesne / Margaret Schlauch
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967

[309] DP.3735
Język i metoda / Józef Życiński.
Kraków : Znak, 1983. – 281 s. ; 20 cm.

[310] DP.3726
Język i nauka / Henryk Stonert.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1964. – 269 s. ; 20 cm.
(Sygnały)

[311] DP.3941
Justification of scientific change / Carl R. Kordig
Dordrecht: D. Reidel Publishing Company,1971

[312] DP.3945
Kandyd czyli Optymizm / Wolter
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961

[313] DP.3970
Kant e l’ornitorinco / Umberto Eco
Milano: Bompiani, 2005

[314] DP.3909
Kant’s dialectic / by Jonathan Bennett.
London ; New York : Cambridge University Press, 1974. – XI, [1], 291 s. ; 22 cm.
ISBN 0-521-20420-8 hard covers
ISBN 0-521-09849-1 paperback

[315] DP.3601
Karl Popper / Bryan Magee.
New York : Viking Press, cop. 1973. – [9], 115 s. ; 18 cm.
(Modern Masters ; M23)
ISBN błędny 670-41174-4 (hardb.)
ISBN błędny 670019674 (paperb.)

[316] DP.4155
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej: działalnośc naukowa i dydaktyczna / oprac. Maria Kocójowa i Wanda Pindlowa
Kraków: Univesitas, 1992

[317] DP.4113
Keeping the tablets : modern American conservative thought / ed. by William F. Buckley, Jr., Charles R. Kesler. Rev. ed. of American conservative thought in the twentieth century.
New York [ect.] : Perennial Library, cop. 1988. – VI, [1], 469 s. ; 24 cm.
ISBN 0-06-055128-3
ISBN 0-06-096285-2 (pbk.)

[318] DO.3562
Kierkegaard : a kind of poet / Mackey Louis.
Philadelphia : University of Pennsylvania Press, cop. 1971. – XIII, [2], 327 s. ; 23 cm.
ISBN 0-8122-7641-8

[319] DP.3974
Knowledge / Keith Lehrer. Repr.
Oxford : Clarendon Press, 1978. – XIV, 256 s. ; 22 cm.
(Clarendon Library of Logic and Philosophy)
ISBN 0-19-824416-9

[320] DP.4238
Kommunisterne ved skillevejen / Adam Schaff
Gylling: Vindrose, 1983

[321] DP.4169
Komunisticki pokret na raspucu / Adam Schaff
Zagreb: Globus, 1982

[322] DO.3490
Koncepcje psychologiczne człowieka / Józef Kozielecki. Wyd. 3. rozszerzone.
Warszawa : PIW, 1976. – 290 s. ; 20 cm.
ISBN 83-06-00148-6

[323] DP.4213
Kontynuacje: wybór artykułów / Jan Strzelecki
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969

[324] DP.3649
Krise der Freiheit: Hegel-Marx-Heidegger
Regensburg: Verlag Friedrich Pustet,1958

[325] DP.4232
Kritik der reinen Vernunft / Immanuel Kant
Stuttgart: Philipp Reclam, 1998

[326] DP.4197
Kritika polskeho revisionismu / Adam Schaff
Praha: Statni Nakladatelstvi Politicke Literatury, 1954

[327] DP.4255
Krótki słownik filozoficzny / pod red. M. Rozentala i P. Judina ; przekł. z 4 uzup. i popr. wyd. ros.
Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1955. – 756 s., [4] k. portr. : portr. ; 22 cm.

[328] DP.3659
Książę / Mikołaj Machiavelli ; przeł. Wincenty Rzymowski ; oprac. Konstanty Grzybowski.
Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1969. – CII, 115, [3] s. ; 17 cm.
(Biblioteka Narodowa. Seria 2 ; nr 159)

[329] DP.3589
Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego / [kom. red. Janina Kotarbińska et al.].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1959. – 330 s., [1] k. portr. ; 24 cm.
(Fragmenty filozoficzne ; seria 2)

[330] DP.3634
Księga Psalmów / tł. z hebr. Czesław Miłosz.
Paris : Éditions du Dialogue, 1981. – 324, [3] s. ; 19 cm.
ISBN 2-85316-024-6

[331] DP.4221
Kult bohaterów i jego społeczne podłoże : święty Patryk : bohater narodowy Irlandii / Stefan Czarnowski ; [tł. Agnieszka Glinczanka].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. – 255 s. ; 25 cm.
(Dzieła / Stefan Czarnowski ; w oprac. Niny Assorodobraj i Stanisława Ossowskiego ; t. 4)

[332] DP.4191
Kultura amerykańska : formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Józef Chałasiński. Wyd. 3.
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973. – 687, [2] s., [16] k. tabl., [1] k. map. złoż. : il. ; 25 cm.

[333] DO.3559
Language and social context : selected readings / ed. by Pier Paolo Giglioli. Repr.
Harmondsworth [etc.] : Penguin Education, 1973. – 399 s. : il. ; 20 cm.
(Penguin Modern Sociology Readings)
ISBN 0-14-080244-4

[334] DP.4092
Langue, discours, societé : pour Émile Benveniste / sous la dir. de Julia Kristeva, Jean-Claude Milner, Nocolas Ruwet.
Paris : Éditions du Seuil, 1975. – 400 s. ; 21 cm.
(Linguistique)
ISBN 2-02-004281-9

[335] DP.4087
Law and Warfare: studies in anthropology of conflict / edited by Paul Bohannan
New York: American Museum Sourcebooks in Anthropology, 1967

[336] DO.3399
Die Lehre von der Gesellschaft : ein Lehrbuch der Soziologie / in Verbindung mit Paul Honigsheim [et al.] ; Bearb. und hrsg. von Gottfried Eisermann.
Stuttgart : Ferdinand Enke Verlag, 1958. – XI, [1], 452 s. : il. ; 25 cm.

[337] DP.3786
Leibniz-Clarke correspondence / H.G. Alexander
New York: Barnes & Noble. 1956

[338] DO.3543
Lettres a une etudiante / Alain Touraine
Paris: Seuil, 1969

[339] DP.3658
Liberalna kontrrewolucja / Bronisław Łagowski.
Warszawa : Centrum im. Adama Smitha, cop. 1994. – 198, [6] s. ; 21 cm.
ISBN 83-901409-4-2

[340] DP.3997
the Life histoey in anthropological science / L. L. Langness
New York: Holt, Rinehart and Winston, 1965

[341] DP.3624
Listy mężów uczonych do Benedykta de Spinozy oraz odpowiedzi autora wielce pomocne dla wyjaśnienia jego dzieł / przeł., wstępem i koment. opatrzył Leszek Kołakowski.
[Warszawa] : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1961. – XLIX, 386 s., [1] k. tabl. : il., err. ; 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[342] DP.3781
Literature, Popular Culture and Society / Leo Lowenthal.
Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, [1961]. – 169 s. ; 21 cm.

[343] DP.3784
The little community : viewpoints for the study of a human whole / by Robert Redfield. 2nd impr.
Chicago : University of Chicago Press, 1955. – [4], 182 s. ; 24 cm.
(Comparative Studies of Cultures and Civilizations)

[344] DP.3757
Locke, Berkeley, Hume : central themes / by Jonathan Bennett.
London : Clarendon Press – Oxford, 1971. – X, 361 s. ; 22 cm.
ISBN 0-19-875016-1

[345] DP.4234
The logic of modern physics / by P. W. Bridgman. Reprint.
New York : The Macmillan Company, 1949. – XIV, 228 s. ; 21 cm.

[346] DP.4078
The logic of religion / by Joseph M. Bohenski.
New York : University Press, 1965. – X, [2], 179 s. ; 22 cm.

[347] DP.3801
The logic of scientific discovery / Karl Popper.
Evanston ; New York,NY : Harper Torchbooks, 1968. – 479 s. ; 20 cm.

[348] DP.3915
The logic of social enquiry / Quentin Gibson.
London : Routledge & Kegan Paul ; New York : Humanities Press, 1960. – X, 213, [1], 15 s. ; 23 cm.
(International Library of Sociology and Social Reconstruction)

[349] DP.3854
Logical positivism / ed. by A. J. Ayer.
Glencoe : The Free Press, cop. 1959. – VIII, 455 s. ; 21 cm.
(The Library of Philosophical Movements)

[350] DP.4138
The logical structure of mathematical physics / Joseph D. Sneed.
Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, cop. 1971. – XIII, 311 s. ; 23 cm.
(Synthese Library)
ISBN 90-277-0166-0

[351] DP.3698
The Logical Structure of the World / Rudolf Carnap
Berkeley and Los Angeles: University of California,1967

[352] DP.3652
Logika / Pierre Gassendi ; w przekł. Ludwika Chmaja ; z dodaniem Wstępu do Zarysu filozofii pt. O filozofii ogólnie w przekł. Leona Joachimowicza ; wstępem opatrzył Leszek Kołakowski.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – LX, 510, [3] s., [1] k. tabl. : il., err. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[353] DP.3984
Logika pragmatyczna / Kazimierz Ajdukiewicz.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. – 408, [3] s. : il. ; 24 cm.

[354] DP.4010
Logika stoików / Benson Mates ; [tł. Andrzej Kruk].
Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1971. – 196 s. ; 24 cm.

[355] DO.3509
Logique de la negociation et theorie de Jeux / Jean-Pierre Ponssard
Paris: Le Editions D’organisation, 1977

[356] DO.3298
Logische Untersuchungen. Bd. 1. Prolegomena zur reinen Logik / Edmund Husserl
Tuebingen: Max Niemayer Verlag, 1968

[357] DO.3344
Logische Untersuchungen. Bd. 2. Untersuchungen zur Phaenomenologie und Theorie der Erkenntnis / Edmund Husserl
Tuebingen: Max Niemayer Verlag, 1968

[358] DO.3349
Logische untersuchungen. Bd. 2/2. Elemente einer phaenomenologischen Aufklaerung der Erkenntnis / Edmund Husserl
Tuebingen: Max Niemeyer Verlag, 1968

[359] DP.3699
Losy wyrazów obcych w języku polskim / Halina Rybicka
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

[360] DP.3664
Ludzkie pojęcie świata / Richard Avenarius ; z oryg. niem. przeł.: Adam i Anna Wiegnerowie, przekład oprac. Adam Waszczenko, wstępem poprzedził Bogusław Wolniewicz.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – XLV, 161, [1] s. : il., err. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[361] DP.3967
Machiavelli: a very short introduction / Quentin Skinner
Oxford: Oxford University Press, 2000

[362] DP.3723
Mądrość i złudzenia filozofii / Jean Piaget ; przeł. Marian Mikłasz.
Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1967. – 217, [3] s. ; 20 cm.

[363] DP.3716
Main trends in sociology / P. F. Lazarsfeld.
New York, [etc.] : Harper & Row Publisers, 1973. – 115 s. : il. ; 21 cm.
(Harper Torchbooks ; TB 1781)

[364] DP.4089
Maintenance of ethnicity: case study of the Polish-American community in Greater Boston
San Francisco: R&E Reaserch Associates, Inc., 1977

[365] DO.3563
Malraux, Camus, Sartre, Bernanos : l’espoir des désespérés / Emmanuel Mounier.
Paris : Éd. du Seuil, 1970. – 187 s. ; 19 cm.
(Points. Littérature)
ISBN 2-02-000578-6

[366] DP.4260
Man alone : alienation in modern society / ed., with an introd., by Eric and Mary Josephson. 4th print.
New York : Dell Publishing, 1965. – 592 s. ; 18 cm.

[367] DP.4023
Man and his works : the science of cultural anthropology / Melville J. Herskovits.
New York, NY. : Alfred A. Knopf, 1956. – XVIII, 678 , XXXVIII s., [18] s. tabl. : il., wykr. ; 24 cm.

[368] DP.4068
Man and society in disaster / edited by George W. Baker and Dwight W. Chapman ; foreword by Carlyle F. Jacobsen.
New York : Basic Books, Inc. cop. 1962. – XIII, 442 s. ; 24 cm.

[369] DP.4038
Man and system : foundations for the study of human relations / Harry Holbert Tourney-High.
New York : Appleton-Century-Crofts, cop. 1968. – VIII, 635 s. : il. ; 24 cm.

[370] DP.4083
Man, culture and society / ed. by Harry L. Shapiro. 2nd print.
New York, NY. : Oxford University Press, 1957. – [XIII], 380 s., [14] s. tabl. : il., rys., wykr., fot. ; 24 cm.

[371] DP.3996
Man in the primitive world : an introduction to anthropology / by E. Adamson Hoebel. 2nd ed.
New York [etc.] : McGraw-Hill Book Company, Inc., 1958. – XVI, 678 s. : il. ; 24 cm.

[372] DP.4135
Management research: a cross-cultural perspective / Desmond Graves
San Francisco, Washington: Jossey-Bass Inc. Publishers, 1973

[373] DP.3865
The manufacture of madness : a comparative study of the inquisition and the mental health movement / Thomas S.Szasz.
New York,NY : Harper & Row, 1977. – XXVII, 383 s. ; 20 cm.
ISBN 0-06-131984-8

[374] DP.4190
The manufacture of madness : a comparative study of the inquisition and the mental health movement / Thomas S.Szasz.
New York,NY : Harper & Row, 1977. – XXVII, 383 s. ; 20 cm.
ISBN 0-06-131984-8

[375] DP.4106
Marksistowska dialektyka / Adam Schaff
Warszawa: Szkoła Partyjna przy KC PPR, 1948

[376] DP.4107
Marksistowski materializm filozoficzny / Adam Schaff
Warszawa: KC PPR, 1948

[377] DP.4194
Marksizam i ljudska jedinka / Adam Schaff
Beograd: Nolit, 1967

[378] DP.4199
Marx eller Sartre? : en filosofi om mennesket – hva ma den vaere ? / Adam Schaff.
Oslo : Elan-B˛kene, cop. 1964. – 149 s. ; 19 cm.

[379] DP.3597
Marx est mort / Jean-Marie Benoist.
Paris : Gallimard, cop. 1970. – 251, [1] s. ; 17 cm.
(Collection Idées)

[380] DO.3458
Marxism and the human individual / Adam Schaff ; introduction by Erich Fromm, edited by Robert S. Cohen, based on a translation by Olgierd Wojtasiewicz.
New York ; London ; Sydney : McGraw-Hill Book Company, cop. 1970. – XII, [2], 268 s. ; 21 cm.

[381] DP.4126
Mass society in crisis : social problems and social pathology / Bernard Rosenberg, Israel Gerver, F. William Howton.
New York, NY : The Macmillan Company ; London : Collier-Macmillan Limited, 1964. – XXIV, 663 s. : il. ; 23 cm.

[382] DP.3796
A materialist theory of the mind / D. M. Armstrong
Lonmdon and New York: Routledge, 1993
ISBN 0-415-10031-3

[383] DP.4108
Materializm historyczny. Marksistowska nauka o społeczeństwie / Adam Schaff
Warszawa: KC PPR, 1948

[384] DO.3411
Mathematical models in the social sciences./ John G. Kemeny
Princeton, New Jersey: D. van Nostrand Company Inc., 1962

[385] DP.3619
Matter and light: the new physics / by Louis de Broglie
New York: Dover Publications, 1939

[386] DO.3514
Max Weber : an intellectual portrait / Reinhard Bendix.
Garden City : Doubleday & Company, 1962. – XXV,[3], 522 s. ; 18 cm.

[387] DP.3952
Max Weber’s insights and errors / Stanislav Andreski.
London ; Boston,MA : Routledge & Kegan Paul, 1984. – VIII, 170 s. ; 22 cm.
(International Library of Sociology)
ISBN 0-7102-0051-X

[388] DP.3648
Medytacje o pierwszej filozofii / René Descartes ; w przekładzie Marii i Kazimierza Ajdukiewiczów.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 120 s., [1] k. tabl. : 1 portr. ; 20 cm.

[389] DP.4015
Medytacje o pierwszej filozofii wraz z Zarzutami uczonych mężów i odpowiedziami autora oraz Rozmowa z Burmanem. T. 2 / René Descartes ; [Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny].
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 329 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[390] DP.4148
Meet the Bible! : the Old Testament / by John J. Castelot.
Baltimore : Helicon Press, cop. 1964. – XV, [1], 310, [1] s. : il. ; 22 cm.

[391] DP.3943
Meinong / Reinhardt Grossmann.
London ; Boston : Routledge & Kegan Paul, cop. 1974. – X, 262 s. ; 24 cm.
(The Arguments of the Philosophers)
ISBN 0-7100-7831-5

[392] DP.4093
Men and masculinity / edited by Joseph H. Pleck and Jack Sawyer.
Englewood Cliffs,NJ : Prentice-Hall, Inc., cop. 1974. – VIII, 184 s. ; 20 cm.
ISBN 0-13-574319-2
ISBN 0-13-574301-X (pbk.)

[393] DP.4003
Men and their work / by Everett Cherrington Hughes
Glencoe, Illinois: Free Press, 1958

[394] DP.3668
Men of ideas / Bryan Magee.
New York, NY. : Viking Press, 1979. – 314 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 0-670-46888-6

[395] DO.3391
Les Messages de nos sens / Paul Chauchard
Paris: Presses Universitaires de France, 1954

[396] DP.3843
Metamatematyka a epistemologia / Jan Woleński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. – 325, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-11007-4

[397] DP.3639
Metaphysics. The Elements / Bruce Aune
Minneapolis: University of Minnesota Press, [1986]

[398] DO.3512
Méthodologie vers une science de l’action.
Paryż : Gauthier – Villars Éditeur, 1964

[399] DP.3764
Methods in social research / William J. Goode, Paul K. Hatt.
New York [etc.] : McGraw-Hill Book Company, 1952. – VII, 386 s. : il. ; 24 cm.
(McGraw-Hill Series in Sociology and Anthropology)

[400] DP.4157
The methods of contemporary thought / J. M. Bocheński ; [translated by Peter Caws].
Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1965. – X, 135 s. ; 24 cm.

[401] DP.3616
Metodologiczne zagadnienia humanistyki / Tadeusz Pawłowski.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. – 246 s. ; 20 cm.

[402] DP.4188
Miasto / Pierre George ; z jęz. franc. przeł. Stanisław Berezowski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. – 420 s. : il., ryciny, mapy ; 24 cm.

[403] DP.4000
Military organization and society / by Stanislav Andreski ; with a foreword by A. R. Radcliffe-Brown. [2nd ed.].
Berkeley, CA. ; Los Angeles, CA. : University of California Press, 1971. – XVIII, 238 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 0-520-00025-0 (cloth)
ISBN 0-520-00026-9 (paper)

[404] DP.3676
Mind in a physical world : an essay on the mind-body problem and mental causation / Jaegwon Kim.
Cambridge, MA. : The MIT Press, cop. 2000. – VIII, 146 s. ; 20 cm.
(Representation and Mind)
ISBN 0-262-11234-5 (hardcover : alk. paper)
ISBN 0-262-61153-8 (pb)

[405] DP.3799
Minds and machines / ed. by Alan Ross Anderson.
Englewood Cliffs : Prentice-Hall, cop. 1964. – VIII, [2], 114 s. ; 22 cm.
(Contemporary Perspectives in Philosophy Series)

[406] DP.4259
Mitologia Arabów / Ryszard Piwiński.
Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1989. – 222, [2] s., VIII s. tabl. : il. ; 17 cm.
(Mitologie Świata)
ISBN 83-221-0482-0

[407] DP.4256
Mitologia chińska / Mieczysław J. Künstler. Wyd. 2.
Warszawa : Wydawnictwa Artstyczne i Filmowe, 1985. – 302, [2] s. : il. ; 17 cm.
(Mitologie Świata)
ISBN 83-221-0330-1

[408] DP.3627
Mitologia Czarnej Afryki / Zofia Sokolewicz.
Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986. – 309, [3] s., [8] s. tabl. : il. ; 17 cm.
(Mitologie Świata)
ISBN 83-221-0278-X

[409] DP.4117
Mitologia Korei / Halina Ogarek-Czoj.
Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1988. – 214, [2] s., VIII s. tabl. : il. ; 16 cm.
(Mitologie Świata)
ISBN 83-221-0404-9

[410] DP.3667
Mobility to the edges of Europe : the case of Iceland and Poland / edited by Dorota Rancew-Sikora, Unnur Dís Skaptadóttir.
Warsaw : Scholar Publishing House, 2016. – 263 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-7383-806-2

[411] DP.3917
Mobility to the edges of Europe : the case of Iceland and Poland / edited by Dorota Rancew-Sikora, Unnur Dís Skaptadóttir.
Warsaw : Scholar Publishing House, 2016. – 263 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-7383-806-2

[412] DP.4055
Models of man social and rational : mathematical essays on rational human behavior in a social setting / Herbert A. Simon.
New York, NY. : John Wiley & Sons, Inc. ; London : Chapman & Hall, cop. 1957. – XIV, 287 s. : il., wykr. ; 23 cm.

[413] DP.3661
Modern ideologies / Max Mark.
New York : St. Martin’s Press, cop. 1973. – [6], 248, [2] s. ; 21 cm.

[414] DP.3839
Modern organizations / Amitai Etzioni.
Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1964. – VII, 120 s. ; 23 cm.
(Foundations of Modern Sociology Series)

[415] DP.4120
Modern science and human values : a study in the history of ideas / Everett W. Hall. Repr. 1959
Princeton, NJ : D. van Nostrand Co., 1959. – X, 483 s. : il. ; 21 cm.

[416] DP.4294
Modernization : the dynamics of growth / edited by Myron Weiner.
[Washington : United States Information Agency, ca. 1966]. – [8], 373 s. : il. ; 21 cm.
(Voice of America Forum Lectures)

[417] DP.4146
Modes of thought : six lectures delivered in Wellesley College, Massachusetts, and two lectures in the University of Chicago / by the late Alfred North Whitehead. 3th. impr.
Cambridge : Cambridge University Press, 1956. – VIII, [4], 241 s. ; 19 cm.

[418] DP.3825
Montaillou : wioska heretyków 1294-1324 / Emmanuel Le Roy Ladurie ; przeł. Ewa Dorota Żółkiewska.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. – 469, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 83-06-01373-5

[419] DP.3695
Mother tongue / Bill Bryson
New York: William Morrow and Company, Inc., 1990

[420] DP.3794
Mowy o religii do wykształconych spośród tych, którzy nią gardzą / Friedriech D. E. Schleiermacher ; tł. Jerzy Prokopiuk ; przedm. Maciej Potępa.
Kraków : Znak, 1995. – 222, [1] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Filozofii Religii)
ISBN 83-7006-357-8

[421] DP.4182
Myśl etyczna młodego Marksa / Marek Fritzhand.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1961. – 349 s. : err. ; 21 cm.
(Biblioteka Studiów nad Marksizmem ; 1)

[422] DP.3734
Myśl i ruch : Wstęp do metafizyki, Intuicja filozoficzna, Postrzeżenie zmiany. Dusza i ciało / Henri Bergson ; w przekł. Pawła Beylina i Kazimierza Błeszyńskiego ; wstępem poprzedził Paweł Beylin.
[S.l.] : Państ. Wydawnictwo Naukowe, 1963. – 165, [2] s., [1] k. portr. : err. ; 20 cm.

[423] DP.3725
Myślenie i mowa / pod red. N. I. Żinkina i F. N. Szemiakina ; [z oryg. tł. Wacław Brzeziński].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966. – 271, [1] s. : rys., wykr., err. ; 21 cm.

[424] DP.4116
Myśli o Bogu / Lew Tołstoj ; przeł. Krzysztof Tur.
Białystok : „Łuk”, 1993. – 47 s. ; 15 cm.
(Myśli i Sentencje)
ISBN 83-85183-46-9

[425] DP.3730
Names and Descriptions. / Leonard Linsky
Chicago and London: The University of Chicago Press,1977

[426] DP.3956
National and European? : Polish political elite in comparative perspective / ed. by Włodzimierz Wesołowski, Kazimierz M. Słomczyński, Joshua Kjerulf Dubrow.
Warsaw : IFiS Publishers, 2010. – 217 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7683-028-5

[427] DO.3531
Nationalism its meaning and history / Hans Kohn.
Princeton, N.J. [etc.] : D. Van Nostrand Company, cop. 1955. – 192 s. ; 18 cm.
(An Anvil Original ; No. 8)

[428] DP.3789
Nature of explanation / Kenneth Craik
London: Cambridge University Press,1967

[429] DP.3657
The nature of prejudice / Gordon W. Allport
Cambridge, Mass. : Addison-Wesley (text ed.) ; Boston : Beacon Pr. (trade ed.), cop. 1954. – XVIII, 537 s. : il. ; 22 cm.

[430] DP.4241
The nature of rationality / Robert Nozick.
Princeton,NJ : Princeton Univ. Press, 1993. – XVI, 226 s. ; 24 cm.
ISBN 0-691-07424-0

[431] DP.3864
The nature of the physical world / by Arthur Eddington
Toronto: Ann Arbor Paperbacks, 1963

[432] DP.3647
Nauka nowa / Giambattista Vico ; przeł. Jan [i.e. Tadeusz] Jakubowicz ; oprac. i wstępem poprzedził Sław Krzemień-Ojak ; [Polska Akademia Nauk].
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – XXXVIII, 745, [2] s., [1] k. tabl., [1] k. tabl. złoż. : il., err. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[433] DP.4252
Neki problemi marksisticke teorije istine / Adam Schaff
Beograd: Kultura, 1960

[434] DO.3539
Neurotic distortio of the creative process / Lawrence S. Kubie
Toronto, Kansas: Noonday Press, 1975

[435] DP.3744
The new constellation : the ethical-political horizons of modernity/postmodernity / Richard J. Bernstein.
Cambridge : Polity Press, 1991. – VII, 358 s. ; 23 cm.
ISBN 0-7456-0920-1

[436] DP.3837
The new left : the anti-industrial revolution / Ayn Rand. 2nd.rev.ed.
New York,NY : NAL Penguin Inc., 1975. – IX, 239 s. ; 18 cm.
(A Signet Book ; 5645)
ISBN 0-451-15645-5

[437] DO.3472
The new sociology : essays in social science and social theory in honor of C. Wright Mills / ed. by Irving Louis Horowitz.
New York : Oxford University Press, 1965. – XIII, 512 s. ; 21 cm.
(A Galaxy Book, ; GB 148)

[438] DP.3817
The new utopians : a study of system design and social change / Robert Boguslaw.
Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, cop. 1965. – VII, [2], 213 s. : il. ; 20 cm.

[439] DO.3573
Nie być w myśleniu posłusznym : Ossowscy, socjologia, filozofia / Jakub Karpiński.
London : Polonia, 1989. – 195 s. : portr. ; 22 cm.
(Czasy i Ludzie ; 6)
ISBN 0-902352-81-4

[440] DP.4270
Niedole cnoty ; Zbrodnie miłości / Donatien Alphonse François de Sade ; przeł. Jacek Trznadel i Jerzy Łojek. Wyd. 2
Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1985. – 246, [1] s. ; 20 cm.
(Trzy Wieki Kultury Europejskiej)
ISBN 83-218-0440-3

[441] DP.4142
Ninetheenth-century philosophy / edited and with introduction by Patrick L. Gardiner.
New York : The Free Press ; London : Collier-Macmillan Limited, cop. 1969. – [8], 456 s. ; 22 cm.
(Readings in the History of Philosophy)

[442] DO.3515
Normy moralne : próba systematyzacji / Maria Ossowska. Wyd. 3 offset.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. – 243, [1] s. ; 19 cm.
ISBN 83-01-04106-4

[443] DP.4206
Notion of form in Kant’s Critique of Aesthetic Judgement / Theodore E. Uehling
Paris: Mouton,1971

[444] DP.3680
Nowy Testament : karta z dziejów Izraela / Mieczysław Wodnar.
Warszawa : Pavo : na zlecenie „Słowa Żydowskiego”, 1996. – 402, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 83-85950-16-8

[445] DO.3569
O koncepcji form symbolicznych Ernsta Cassirera / Jacek Sójka.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988. – 158, [2] s. ; 24 cm.
(Metodologia Humanistyki)
ISBN 83-01-07842-1

[446] DP.3965
O osobliwościach nauk społecznych / Stanisław Ossowski. Wyd. 3.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 271, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-05075-6

[447] DP.3650
O stałości natury / Jan Jonston ; przeł. Maria Stokowska ; wstępem opatrzył Stefan Ziemski.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. – XXII, 206 s. , [1] k. tabl. : il., err. ; 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[448] DP.3681
O starości ; O przyjaźni ; Topiki ; Fragmenty / Marcus Tullius Cicero ; koment. i posł. opatrzył Kazimierz Leśniak.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – 591, [2] s., err. ; 20 cm.
(Pisma filozoficzne / Marcus Tullius Cicero ; t. 4)
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[449] DO.3477
O sztuce filozofowania / Leonard Nelson ; wybór, przekł. i przedm. Tadeusz Kononowicz, Piotr Waszczenko.
Kraków : Wydaw. Baran i Suszczyński, 1994. – 222 s. : il. ; 20 cm.
ISBN 83-85845-11-9

[450] DP.4272
O wychowaniu umysłowym moralnym i fizycznym / Herbert Spencer
Wrocław: Ossolineum, 1960

[451] DO.3470
O zastosowaniach teorii zachowania / Andrzej Malewski.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1964. – XI, 186 s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm.

[452] DP.3857
Objective knowledge : an evolutionary approach / Karl R. Popper. Repr. (with corr.).
Oxford : Clarendon Press, 1973. – X, 380 s. ; 22 cm.
ISBN 0-19-875024-2

[453] DP.4278
Objektivní charakter historických zákonu / Adam Schaff
Praha: Statni Nakaldelstvi Politicke Literatury,1957

[454] DP.4104
Observation and explanation : a guide to philosophy of science / Norwood Russell Hanson ; preface by Stephen Toulmin.
New York [etc.] : Harper & Row, Publishers, cop. 1971. – IX, [1], 84 s. ; 21 cm.
(Harper Torchbooks ; TB 1575)
(Harper Essays in Philosophy)
ISBN 0-06-131575-3

[455] DP.3785
Okrucieństwo w nowożytnej Europie / Janusz Tazbir. Wyd. 2.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2000. – 345, [2] s. ; 21 cm.
(Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej)
(Prace wybrane / Janusz Tazbir ; pod red. Stanisława Grzybowskiego ; t. 2)
ISBN 83-7052-689-6

[456] DP.4266
On being a Christian / Hans Küng ; translated by Edward Quinn. 2nd impression.
Glasgow : Collins, 1978. – 720 s. ; 20 cm.
(Fount Paperbacks ; 5152)
ISBN 0-00-625152-8

[457] DP.3623
On justice in society / Morris Ginsberg.
Harmondsworth : Penguin Books, cop. 1965. – 248 s. ; 19 cm.
(Pelican Books ; A 717)

[458] DP.4118
On the experience of time / Robert E. Ornstein.
Harmondsworth : Penguin, 1969. – 126 s. ; 18 cm.
(Physiological Psychology)
(Penguin Science of Behaviour)

[459] DP.3913
On the philosophy of Karl Popper / Paul Arthur Schlipp
La Salle, Illinois: Open Court, 1974

[460] DP.4004
On the theory of social change : how economic growth begins / Everett E. Hagen. 2nd print.
Homewood : The Dorsey Press, 1963. – XVII, 557 s. ; 23 cm.
(The Dorsey Series in Anthropology and Sociology)

[461] DP.3797
On universals : an essay in ontology / [by] Nicholas Wolterstorff.
Chicago ; London : The University of Chicago Press, cop. [1970]. – XIV, 305 s. ; 23 cm.
ISBN 0-226-90565-9

[462] DO.3459
One dimensional man / Herbert Marcuse. Repr.
London : Abacus, 1972. – 200 s. ; 20 cm.

[463] DP.3678
One-dimensional man : studies in the ideology of advanced industrial society / by Herbert Marcuse. 7th print.
Boston : Beacon Press, dr. 1968. – XVII, [3], 260 s. ; 21 cm.
(Beacon Paperbacks ; BP 221)

[464] DP.3710
The ontological argument : from St.Anselm to contemporary philosophers / Ed. by Alvin Plantinga; with an introduction by Richard Taylor.
London ; Melbourne : Macmillan, cop. 1968. – XVIII, 180 s. ; 21 cm.

[465] DP.3980
Ontology and the logistic analysis of language : an enquiry into the contemporary views on universals / Guido Küng ; [transl. from the german by E.C.M. Mays and revised by the autor].
Dordrecht : D. Reidel, 1967. – XI, 210 s., [1] k. tabl. : il. ; 23 cm.
(Synthese Library : studies in epistemology, logic, methodology and philosophy of science ISSN 0166-6991)

[466] DP.3805
L’Organisation socile / Guy Rocher
Paris: Editions HMH, 1968

[467] DP.4050
Orient – Grece – Rome / par M. et R. Simon
Paris: Librairie Armand Colin, 1938

[468] DO.3281
Les origines intellectuelles du léninisme.
Calmann – Lévy 1977

[469] DP.3782
Il Paese: values and social change in an Italian village / Feliks Gross
Roma: Universita di Roma, 1974

[470] DO.3465
Parerga / Władysław Tatarkiewicz.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 140, [4] s. ; 21 cm.

[471] DO.3527
Pareto & Mosca / ed. by James H. Meisel.
Englewood Cliffs : Prentice-Hall, cop. 1965. – [8], 184 s. ; 21 cm.
(Makers of Modern Social Science)

[472] DP.3625
La parole / Georges Gusdorf. 2e éd.
Paris : PUF, 1956. – 124 s. ; 18 cm.

[473] DP.4254
De passage naar Europa / Luuk van Middelaar
Brussel: Historische Uitgeverij, 2009

[474] DP.3922
Path in Utopia / by Marin Buber
Boston: Beacon Press, 1966

[475] DP.3683
Patologia życia społecznego / Adam Podgórecki.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. – 402 s. ; 20 cm.

[476] DP.3856
Pattern and meaning in history : thoughts on history and society / Wilhelm Dilthey ; ed. and introd. by H.P. Rickman.
New York,NY : Harper & Brothers, 1962. – 170 s. ; 20 cm.
(Harper Torchbooks ; 1075)

[477] DP.4263
Peasant wars of the twentieth century / Eric R. Wolf.
New York : Harper & Row, Publ., 1969. – XV, 328 s. : mapy ; 21 cm.

[478] DP.4261
Peirce and pragmatism / W. B. Gallie.
Harmondsworth : Penguin Books Ltd., 1952. – 247 s. ; 18 cm.
(The Pelican Philosophy Series)
(Pelican Books ; A 254)

[479] DP.3918
The Penguin dictionary of sociology / Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, Bryan S. Turner. Repr.
Harmondsworth : Penguin Books, 1986. – 266, [1] s. ; 20 cm.
(Penguin Reference Books)
ISBN 0-14-051108-3

[480] DO.3280
La pensée politique de Gramsci / Jean-Marc Piotte.
Paris : Éditions Anthropos, cop. 1970. – 302 s. ; 19 cm.
(Sociologie et Connaissance)

[481] DP.3707
Perceiving, sensing, and knowing : a book of readings from twentieth-century sources in the philosophy of perception / edited with an introduction by Robert J. Swartz.
Berkeley [etc.] : University of California Press, 1976. – XXII, 539 s. ; 19 cm.
(Campus ; 151)
(Topics in Philosophy, 1051-0362 ; 4)
ISBN 0-520-02986-0

[482] DP.4057
Personality in nature, society and culture / Clyde Kluckhorn
New York: Alfred A. Knopf, 1962

[483] DP.4128
Personality in nature, society, and culture / edited by Clyde Kluckhohn and Henry A. Murray ; with the collaboration of David M. Schneider. 2nd ed., revised and enlarged, repr.
New York : Alfred A. Knopf, 1953. – XXV, 701, XV s. ; 25 cm.

[484] DP.3620
Le personnalisme / par Emmanuel Mounier.
Paris : Presses Universitaires de France, 1950. – 136 s. ; 18 cm.
(Que sais-je? : le point des connaissances actuelles ; no 395)

[485] DP.4219
Perspektive savremenog socijalizma / Adam Schaff
Beograd: Izdavacki centar Komunist, 1989

[486] DP.3636
Phenomenology and philosophical understanding / edited by Edo Pivčević.
Cambridge [Eng.] ; New York; Melbourne Cambridge University Press, cop. 1975. – XIV, 288 s. ; 22 cm.
ISBN błędny 0521206375. 0521099145 pbk.

[487] DP.3793
The phenomenon of science: a cybernetic approach to human evolution / V. F. Turchin
New York: Columbia University Press, 1977

[488] DO.3498
The philosophers : their lives and the nature of their thought / Ben-Ami Scharfstein.
New York : Oxford University Press, 1989. – IX, [1], 486 s. : il. ; 21 cm.
(Oxford Paperbacks)
ISBN 0-19-520137-X
ISBN 0-19-505927-1 (pbk.)

[489] DP.3692
Philosophical applications of cognitive science / Alvin I. Goldman.
Boulder ; Oxford : Westview Press, Inc., cop. 1993. – XIII, [1], 182 s. : il. ; 22 cm.
(Focus Series)
ISBN 0-8133-8039-1 (cloth)
ISBN 0-8133-8040-5 (pbk.)

[490] DP.4144
Philosophical explanations / Robert Nozick.
Cambridge,MA : The Belknap Press of Harvard Univ. Press, 1981. – XII, 764 s. ; 24 cm.
ISBN 0-674-66448-5

[491] DP.3928
Philosophical problems of the social sciences.
New York : Macmillan ; London : Collier – Macmillan, 1965. – 120 s. ; 21 cm.
(Sources in Philosophy)

[492] DP.3766
The Philosophical Works. Vol. 1 / Rene Descartes
Cambridge: Cambridge University Press, 1969

[493] DP.3767
The Philosophical Works. Vol. 2 / Rene Descartes
Cambridge: Cambridge University Press, 1977

[494] DP.3752
The philosophies of science : an introductory survey / R. Harré,
London [etc.] : Oxford University Press, 1972. – [8], 191 s. : il. ; 21 cm.
(Oxford Paperbacks University Series ; 56)
ISBN 0-19-888056-1

[495] DP.3750
The Philosophies of science: an introductory survey.Second editiom / Rom Harre
Oxford, New York: Oxford Universityu Press, 1985
ISBN 0-19-289201-0

[496] DP.4127
Philosophisches Lesebuch : Texte zur neueren Philosophiegeschichte. Bd. 2, Das Neunzehnte Jahrhundert / ausgewählt und erläutert von Hermann Glockner.
Stuttgart : Alfred Kröner, 1950. – VIII, 420 s. ; 18 cm.
(Kröners Taschenausgabe ; Bd. 207)

[497] DO.3473
Philosophy in the Twentieth Century. / A. J. Ayer
New York: Vintage Books,1982

[498] DP.3951
Philosophy is for everyman : a short course in philosophical thinking / Karl Jaspers ; translated by R. F. C. Hull and Grete Wels.
New York : Harcourt, Brace and World, cop. 1967. – XVIII, 125 s. ; 21 cm.

[499] DP.3983
The philosophy of C. I. Lewis / ed. by Paul Arthur Schilpp.
La Salle : Open Court ; London : Cambridge University Press, cop. 1968 – XIV, [4], 709 s. : il. ; 24 cm.
(The Library of Living Philosophers ; 13)

[500] DP.3888
The philosophy of Kant / J. Kemp.
London [etc.] : Oxford University Press, 1968. – VII, [1], 130, [1] s. ; 21 cm.
(Oxford Paperbacks University Series ; 36)

[501] DP.4204
The philosophy of Karl Popper. vol. 1 / ed. by Paul Artur Schilpp.
La Salle, IL. : The Open Court Publ. Co., cop. 1974. – XVI, 670 s. : il. ; 23 cm.
(The Library of Living Philosophers ; vol. 14)
ISBN 0-87548-141-8 (vol. I cloth)
ISBN 0-87548-142-6 (vol. II cloth)

[502] DP.3976
Philosophy of mathematics / Stephen F. Barker.
Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, cop. 1964. – XIII, [3],111 s. : il. ; 23 cm.
(Prentice-Hall Foundations of Philosophy Series)

[503] DP.3688
The philosophy of mathematics : an introductory essay / Stephan Körner.
London : Hutchinson, 1960. – 198 s. ; 19 cm.
(Hutchinson University Library. Philosophy)

[504] DP.3944
Philosophy of mathematics and natural science / by Hermann Weyl ; revised and augmented English edition based on a translation by Olaf Helmer. 2nd printing.
Princeton : Princeton University Press, 1950. – X, 311 s. ; 24 cm.
(Princeton Mathematical Series ; ISSN 0079-5194)

[505] DP.3960
Philosophy of natural science / Carl G. Hempel.
Englewood Cliffs, NJ. : Prentice-Hall, cop. 1966. – 115 s. ; 23 cm.
(Prentice-Hall Foundations of Philosophy Series)

[506] DP.4102
Philosophy of physical science / Arthur Eddington
Cambridge: University Press, 1958

[507] DP.3724
Philosophy of religion. / John Hick
New York: Prentice-Hall Inc.,1963

[508] DP.3919
Philosophy of science today / edited by Sidney Morgenbesser
New York, London: Basic Books, 1967

[509] DP.3884
Philosophy of social science / Richard S. Rudner
New York: Prentice-Hall Inc., 1966

[510] DP.3826
The philosophy of space and time / Hans Reichenbach
New York: Dover publications, 1958

[511] DP.3954
The philosophy of symbolic forms. Vol. 1, Language / by Ernst Cassirer ; transl. by Ralph Manheim ; pref. and introd. by Charles W. Hendel.
New Haven : Yale University Press ; London : Oxford University Press, 1953. – XIV, 328 s. ; 24 cm.

[512] DP.4250
The philosophy of symbolic forms. Vol. 1, Language / by Ernst Cassirer ; transl. by Ralph Manheim ; pref. and introd. by Charles W. Hendel.
New Haven : Yale University Press ; London : Oxford University Press, 1953. – XIV, 328 s. ; 24 cm.

[513] DP.3957
The philosophy of symbolic forms. Vol. 2, Mythical thought / by Ernst Cassirer ; transl. by Ralph Manheim ; introd. note by Charles W. Hendel.
New Haven : Yale University Press ; London : Oxford University Press, 1955. – XVIII, 269 s. ; 24 cm.

[514] DP.4166
The philosophy of symbolic forms. Vol. 3, Phenomenology of knowledge / by Ernst Cassirer ; transl. by Ralph Manheim ; introd. note by Charles W. Hendel.
New Haven ; London : Yale University Press, 1957. – XVII, 501 s. ; 24 cm.
(The philosophy of symbolic forms / Ernst Cassirer ; vol. 3)

[515] DP.3704
The philosophy of time. A collecttion of essays / Richard M. Gale
New Jersey: Humanities Press, 1978

[516] DP.3925
Philosophy, science and man : the soviet delegation reports for the XIII World Congress of Philosophy = Filosofiâ, nauka i čelovek : doklady sovetskoj delegacii na XIII Meždunarodnom Filosofskom Kongresse / The Academy of Sciences of the U.[…]
Moscow : [Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR], 1963. – 174 s. ; 20 cm.

[517] DP.3774
Philosophyu and scientific realism / J.J.C. Smart
London: Routledge & Kegan Paul, 1966

[518] DP.4027
Die Phisiologische Uhr / Erwin Buenning
Berlin, Goettingen, Heidelberg: Springer Verlag, 1958

[519] DP.3975
Piaget’s theory of intellectual development : an introduction / Herbert Ginsburg and Sylvia Opper.
Englewood Cliffs : Prentice-Hall, cop. 1969. – XI, [5], 237 s. : il. ; 23 cm.
(The Prentice-Hall Series in Developmental Psychology)

[520] DP.3811
Pisma filozoficzne / Albert Einstein ; wybrał, przedmową i przypisami opatrzył Stanisław Butryn ; przeł. Kazimierz Napiórkowski.
Warszawa : IFiS PAN, 1999. – LXXII, 277 s. ; 24 cm.
ISBN 83-87632-25-2

[521] DP.3874
Pisma filozoficzne / Albert Einstein ; wybrał, przedmową i przypisami opatrzył Stanisław Butryn ; przeł. Kazimierz Napiórkowski.
Warszawa : IFiS PAN, 1999. – LXXII, 277 s. ; 24 cm.
ISBN 83-87632-25-2

[522] DP.3875
Pisma filozoficzne / Albert Einstein ; wybrał, przedmową i przypisami opatrzył Stanisław Butryn ; przeł. Kazimierz Napiórkowski.
Warszawa : IFiS PAN, 1999. – LXXII, 277 s. ; 24 cm.
ISBN 83-87632-25-2

[523] DP.3876
Pisma filozoficzne / Albert Einstein ; wybrał, przedmową i przypisami opatrzył Stanisław Butryn ; przeł. Kazimierz Napiórkowski.
Warszawa : IFiS PAN, 1999. – LXXII, 277 s. ; 24 cm.
ISBN 83-87632-25-2

[524] DP.3877
Pisma filozoficzne / Albert Einstein ; wybrał, przedmową i przypisami opatrzył Stanisław Butryn ; przeł. Kazimierz Napiórkowski.
Warszawa : IFiS PAN, 1999. – LXXII, 277 s. ; 24 cm.
ISBN 83-87632-25-2

[525] DP.4033
Pisma filozoficzne i wybrane pisma przyrodnicze ; Charaktery / Teofrast.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – X, 517, [1] s., [1] k. tabl. ; 20 cm.
(Pisma wybrane / Teofrast ; t. 1)
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[526] DP.3673
Pisma filozoficzne. T.3, O zjawiskach natury / Lucjusz Anneusz Seneka ; przeł., oprac., przypisami, układem treści, indeksem opatrzył Leon Joachimowicz.
Warszawa : PAX, 1969. – 325, [1] s. : err. ; 18 cm.

[527] DP.4209
Pisma filozoficzne. T.3, O zjawiskach natury / Lucjusz Anneusz Seneka ; przeł., oprac., przypisami, układem treści, indeksem opatrzył Leon Joachimowicz.
Warszawa : PAX, 1969. – 325, [1] s. : err. ; 18 cm.

[528] DP.3603
Pisma przedkrytyczne / Immanuel Kant.
Toruń : Rolewski, 1999. – 223 s. ; 21 cm.
(Klasyka Filozofii Niemieckiej)
ISBN 83-87479-07-1

[529] DP.4119
Pisma wczesne / Benedykt de Spinoza ; przeł. Leszek Kołakowski.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – XII, 402, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[530] DP.4115
Pogadanki ekonomiczne / Adam Schaff i Leon Brum. Wyd. 6.
Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, 1948. – 129, [2] s. ; 22 cm.

[531] DP.4282
Pojęcia wyrażania i idea uzewnętrznienia / Piotr Brykczyński ; [Uniwersytet Warszawski. Instytut Filozofii].
Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper, 2003. – 86 s. ; 23 cm.
(Biblioteka Filozofii Nauki ; 7)
ISBN 83-89100-23-1

[532] DP.3840
Polish Americans : status competition in an ethnic community / Helena Lopata-Znaniecka.
Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall,Inc., cop. 1976. – XVII, 174, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Ethnic Groups in American Life Series)
ISBN błędny 0136864449. 0136864368 pbk.

[533] DP.3880
Polish sociology : selection of papers from The Polish Sociological Bulletin / [ed. Stefan Nowak et al.] ; The Polish Sociological Association.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. – 307 s. : il. ; 24 cm.

[534] DO.3500
Political change in the United States: a framework for analysis / Kenneth M. Dolbeare
New York: McGraw-Hill Book Company, 1974

[535] DP.3948
Political ideology / Robert E. Lane
New York: Free Press Paperback, 1962

[536] DP.4243
The political kingdom in Uganda / by David E. Apter
Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1961

[537] DO.3554
Political Man / Martin Seymour Lipset
New York : A Doubleday Anchor Books,1973

[538] DO.3568
Political power : USA/USSR / by Zbigniew Brzezinski and Samuel P. Huntington.
London : Chatto & Windus, 1964. – XIII, 461 s. ; 22 cm.

[539] DP.4020
Political society / Ted George Goertzel
Chicago: College Publishing Company, 1976

[540] DP.4163
The political systems of empires / S. N. Eisenstadt.
London : Free Press of Glencoe, cop. 1963. – XIX, [1], 524 s. ; 26 cm.

[541] DP.3754
Polska 1999 : przemówienia i homilie / Jan Paweł II.
Warszawa : Michalineum : KAI, 1999. – 268 s., [16] k. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-7019-226-2

[542] DP.3790
Polska albo opisanie położenia Królestwa Polskiego / Szymon Starowolski
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976

[543] DP.3845
Polska filozofia powojenna. 2 / pod red. Witolda Mackiewicza.
Warszawa : Agencja Wydawnicza Witmark, 2001. – 502 s., [24] k. portr. ; 25 cm.
ISBN 83-911503-1-3

[544] DP.3871
Polska wieś 2016 : raport o stanie wsi / pod redakcją naukową Jerzego Wilkina i Iwony Nurzyńskiej ; [zespół aut.: Agnieszka Baer-Nawrocka et al.] ; Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. – 252 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7383-822-2

[545] DO.3536
Polski marksizm / Henryk Skolimowski ; przekład z języka angielskiego.
Londyn : Odnowa, 1969. – 99 s. ; 18 cm.
ISBN 0-9500340-2-9; błędny 950034029

[546] DP.3809
Population crisis: hearing before the U. S. Senate, Subcommittee on Foreign Aid Expenditures, Committee on Government Operations, Washinton D. C. 1965-1968
Washington D. C.: Socio-Dynamics Publications, 1970

[547] DO.3491
The portable Voltaire / ed., and with an introd., by Ben Ray Redman. 3rd print.
New York : Viking Press, 1956. – V, [1], 569 s. ; 19 cm.
(The Viking Portable Library ; P41)

[548] DP.3582
Portrety lat : Polska w odcinkach 1944-1988 / Jakub Karpiński.
London : Polonia, 1989. – 286 s. ; 21 cm.
(Najnowsza Historia Polski ; 9)
ISBN 0-902352-77-6

[549] DP.3812
The poverty of historicism / Karl R. Popper.
Boston, MA : Beacon Press, 1957. – XIV, 166 s. ; 22 cm.

[550] DO.3492
Power and discontent / William A. Gamson.
Homewood, IL : The Dorsey Press, 1968. – XI, 208 s. ; 23 cm.
(The Dorsey Series in Anthropology and Sociology)

[551] DP.4208
Powstania chłopskie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / B . Baranowski
Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1952

[552] DP.4131
Powszechna historia państwa i prawa w zarysie. T. 2. Epoka feudalizmu / Karol Koranyi
Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1955

[553] DP.4039
Pozytywny program etyczny Fryderyka Nietzschego : idea nadczłowieka / Józef Pietrzak.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW-AR, 1989. – 311, [1] s. ; 24 cm.
(Rozprawy Naukowe i Monografie = Treatises and Monographs ; 93)
ISBN 83-00-02194-9

[554] DP.4201
Practical logic / by Monroe C. Beardsley. 10th print.
Englewood Cliffs,NJ : Prentice-Hall, Inc., 1961. – XXVIII, 580 s. ; 22 cm.

[555] DP.3822
Practical reasoning / ed. by Joseph Raz.
London : Oxford University Press, 1978. – [6], 201, [1] s. ; 21 cm.
(Oxford Readings in Philosophy)
ISBN 0-19-875041-2

[556] DP.3795
Praska szkoła strukturalna w latach 1926-1948 : wybór materiałów / teksty przeł. i komentarzem opatrzył Wojciech Górny.
PWN, 1966.

[557] DP.3701
Prawo, konieczność, prawdopodobieństwo / Stefan Amsterdamski, Zdzisław Augustynek, Wacław Mejbaum.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1964. – 265 s. ; 20 cm.

[558] DP.4114
Praxiology / Tadeusz Kotarbiński ; foreword by Wojciech W. Gasparski ; ed. by Peter Dudley.
Hull : Centre for Systems Studies University of Hull, 1995. – [4], XXXI, [1], 347 s. ; 22 cm.
ISBN 0-85958-847-5

[559] DO.3478
Praxiology : an introduction to the sciences of efficient action / Tadeusz Kotarbiński ; transl. Olgierd Wojtasiewicz.
Oxford [etc.] : Pergamon Press ; Warszawa : PWN – Polish Scientific Publishers, 1965. – [6], 219 s. ; 23 cm.

[560] DP.3920
Praxiology : an introduction to the sciences of efficient action / Tadeusz Kotarbiński ; transl. Olgierd Wojtasiewicz.
Oxford [etc.] : Pergamon Press ; Warszawa : PWN – Polish Scientific Publishers, 1965. – [6], 219 s. ; 23 cm.

[561] DP.3911
Praxis and action : contemporary philosophies of human activity / Richard J. Bernstein.
Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1971. – XV, 344 s. ; 22 cm.
(Pennsylvania Paperbacks ; 1016)
ISBN 0-8122-7640-X cloth
ISBN 0-8122-1016-6 paper

[562] DP.4024
Prejudices : a philosophical dictionary / Robert Nisbet.
Cambridge, MA ; London : Harvard Univ. Press, 1982. – 318 s. ; 21 cm.
ISBN 0-674-70065-1
ISBN 0-674-70066-X

[563] DP.4276
Primer on social dynamics : history as dialectics and development / Kenneth E. Boulding.
New York : The Free Press ; London : Collier-MacMillan Limited, cop. 1970. – VIII, [2], 150 s. : il. ; 21 cm.

[564] DO.3565
Primitive rebels : studies in archaic forms of social movement in the 19th and 20 th centuries / by E. J. Hobsbawm.
Manchester : Manchester University Press, cop. 1959. – VII, 20 s. ; 23 cm.

[565] DP.3913
Principles of mechanics simply expained / by Morton Mott-Smith
New York: Dover Publications, Inc., 1963

[566] DP.3988
Principles of organization / Theodore Caplow.
New York [etc.] : Harcourt, Brace & World, cop. 1964. – XI, 383 s. : il. ; 22 cm.

[567] DP.4029
The private Poland : [an anthropologist’s look at everyday life] / Janine Wedel.
New York, N.Y. ; Oxford : Facts on File, 1986. – XV, [1], 230 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 0-8160-1197-4

[568] DP.4200
A probablistic theory of causality / Patrick Suppes
Amsterdam: North_Holland Publishing Company, 1970

[569] DP.4225
Problemi nase socialisticne graditve / Edvard Kardelj
Ljubjana: CP Delo, 1964

[570] DP.4021
Problems and theories of philosophy / by Kazimierz Ajdukiewicz ; transl. by Henryk Skolimowski and Anthony Quinton.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 1973. – XXIII, 170 s. ; 21 cm.
ISBN 0-521-20219-1

[571] DP.3929
Problems from Locke / by J. L. Mackie.
Oxford : Clarendon Press, cop. 1976. – IX, 237, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 0-19-875036-6

[572] DP.4051
Professing sociology : studies in the life cycle of social science / Irving Louis Horowitz. Wyd. 2.
Carbondale ; Edwardsville : Southern Illinois University Press ; London ; Amsterdam : Feffer and Simons, INC., 1976. – VIII, 232 s. ; 23 cm.
(Arcturus Paperbacks)
ISBN 0-8093-0741-3

[573] DP.4019
The professional soldier : a social and political portrait / M. Janowitz.
New York, NY : Free Press of Glencoe ; London : Collier-Macmillan, 1964. – XIV, 464 s. : tab. ; 21 cm.
(A Free Press Paperback)

[574] DO.3462
Professionals, power and Solidarity in Poland : a critical sociology of Soviet-type society / Michael D.Kennedy.
Cambridge : Cambridge Univ.Press, 1991. – XIV, 421 s. ; 24 cm.
(Soviet and East European Studies ; 79)
ISBN 0-521-39083-4

[575] DP.4007
Program ustroju wolności : czyli prawowita zwierzchność przywrócona : z dodaniem innych pism mniejszych / Gerrard Winstanley ; przełożył z oryginału angielskiego Stanisław Helsztyński ; przejrzał Witold Chwalewik.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – XVIII, 276, [3] s. : err. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[576] DP.3632
Proste pytania / Fernando Savater ; przeł. Szymon Jędrusiak.
Kraków : TAiWPN Universitas, 2000. – 275 s. ; 21 cm.
ISBN 83-7052-647-0

[577] DP.3737
Protestant ethic and the spirit of capitalism / Max Weber
New York: Charles Scribner’s Sons,1958

[578] DP.3633
Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata / Michaił Gorbaczow ; [przeł. Alina Kurkus et al.]. Wyd. 4.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. – 354, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 83-06-01760-9

[579] DO.3576
Przełom i wyzwanie : pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Toruń, 19-22 września 1990 / do druku przygot. Antoni Sułek i Włodzimierz Wincławski ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1991. – 435, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 83-85263-29-2

[580] DP.3672
Przenikliwe powietrze, jasny ogień / Gerald M. Edelman ; przeł. Joanna Rączaszek.
Warszawa : PiW, 1998. – 360 s. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej. Plus Minus Nieskończoność)
ISBN 83-06-02690-X

[581] DP.3684
Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 2 / pod red. Barbary Skargi ; przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 1994. – 474, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 83-01-11551-3 (t. 2)
ISBN 83-01-11333-2 (całość)

[582] DP.3689
Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 4 / pod red. Barbary Skargi ; przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 1996. – 443, [1] s. : err. ; 25 cm.
ISBN 83-01-12087-8 (t. 4)
ISBN 83-01-11333-2 (całość)

[583] DP.4291
Przyczynowość w badaniach socjologicznych / Jakub Karpiński.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. – 125, [3] s. ; 24 cm.
(Metodologia Humanistyki)
ISBN 83-01-06017-4

[584] DP.3747
Psychika i poznanie : epistemologia Kazimierza Twardowskiego / Elżbieta Paczkowska-Łagowska.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. – 278, [2] s. : err. ; 19 cm.
ISBN 83-01-01482-2

[585] DP.4229
Psychological anthropology / ed. by Francis L. K. Hsu. New ed.
Cambridge : Schenkman Publishing Company, cop. 1972. – X, 623, [33] s. ; 24 cm.

[586] DP.3775
Psychotherapy in the Soviet Union / translated and edited by Ralph B. Winn
New York: Grove Press Inc., 1962

[587] DP.4223
Publicystyka, posłowie, wspomnienia / Stefan Czarnowski.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1956. – 226 s., [5] k. il. ; 25 cm.
(Dzieła / Stefan Czarnowski ; w oprac. Niny Assorodobraj i Stanisława Ossowskiego ; t. 5)

[588] DP.3994
The questing years / Jerzy Zubrzycki
Canberra: Australian National University, 1961

[589] DP.3804
The question of free will : a holistic view / Morton White.
Princeton,NJ : Princeton Univ. Press, 1993. – X, 137 s. ; 23 cm.
ISBN 0-691-03317-X

[590] DP.4047
Race : individual and collective behaviour / ed. by Edgar T. Thompson and Everett C. Hughes.
Glencoe, Ill. : The Free Press, cop. 1958. – X, 619 s. ; 24 cm.

[591] DO.3522
Radical man : the process of psycho-social development / by Charles Hampden-Turner.
Cambridge, MA. : Schenkman Publishing Company, cop. 1970. – XII, 433, [1] s. : il. ; 23 cm.

[592] DP.4132
Reach of science / Henryk Mehlberg
Toronto: University of Toronto Press,1958

[593] DP.3779
Reader’s guide to the social sciences / edited by Bert F. Hoselitz, with chapters by Peter M. Blau [et al.].
Glencoe, Ill. : Free Press, cop.1959. – 256 s. ; 21 cm.

[594] DP.4285
Reading on modern sociology / edited by Alex Inkeles
Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall , Inc., 1966

[595] DP.4046
Readings in philosophical analysis / selected and ed. by Herbert Feigl and Wilfrid Sellars.
New York : Appleton-Century-Crofts, cop. 1949. – X, 626 s. ; 24 cm.
(The Century Philosophy Series)

[596] DO.3318
Readings in the philosphy of science / Editors Herbert Feigl and May Brodbeck.
New York, NY. : Appleton-Century-Crofts, cop. 1953. – IX, 811 s. ; 24 cm.

[597] DP.4175
Readings in the theory of educational systems / Earl Hopper
London: Hutchinson University Library, 1971

[598] DP.3829
Il realismo di Chaplin / Guido Oldrini
Roma: Laterza& Figli, 1981

[599] DP.4043
The realm of art / John M. Anderson. 3rd print.
University Park ; London : The Pennsylvania State University Press, 1974. – XIV, 190 s. ; 21 cm.
ISBN 0-271-73124-9 (cloth)
ISBN 0-271-01180-7 (paper)

[600] DP.3908
Reason in the age of science / Hans-Georg Gadamer ; translated by Frederick G. Lawrence. 3rd printing.
Cambridge ; London : The MIT Press, 1984. – XXXIII, 179 s. ; 20 cm.
(Studies in Contemporary German Social Thought ; 2)
ISBN 0-262-07085-5

[601] DP.4172
Recent philosophers / John Passmore.
La Salle, IL. : Open Court Publishing Company, cop. 1985. – VIII, 173 s. ; 23 cm.
ISBN 0-87548-448-4

[602] DO.3538
Reconciliation: a theory of man transcending / from the work of Franklin J. Shaw, edited by Sidney M. Jourard and Dan C. Overlade
Princeton, New Jersey: D. van Nostrand Company Inc., 1966

[603] DP.4248
Reconstruction in philosophy.
Boston : The Bacon Press, 1962.

[604] DO.3447
Reflections of a physicist / by P. W. Bridgman. 2nd ed.
New York : Philosophical Library, cop. 1955. – XIV, [2], 576 s. ; 22 cm.

[605] DP.3745
Reflections on language / Noam Chomsky.
New York : Pantheon Books, 1976. – 269 s. ; 21 cm.
ISBN 0-394-73123-9 (pbk)
ISBN 0-394-49956-5

[606] DO.3426
Reflections on the problem of relevance / by Alfred Schutz; edited, annotated, and with an introduction by Richard M. Zaner.
New Haven ; London : Yale University Press, 1970. – XXIV, 186 s. : il. ; 21 cm.

[607] DP.4091
Relativity : the special and the general theory : a popular exposition with five diagrams and two portraits of the author / by Albert Einstein ; authorised translation by Robert W. Lawson. Repr.
London : Methuen & Co. Ltd, 1957. – X, 165 : il. ; 20 cm.

[608] DP.3834
Relativity and common sense. A new approach to Einstein / Hermann Bondi
New York: Anchor Books, 1964

[609] DP.3727
Religia i filozofia / Frederick C. Copleston ; przeł. Barbara Stanosz.
Warszawa : „Pax”, 1978. – 188, [4] s. ; 20 cm.

[610] DP.3720
Religie ludzkości / Michel Malherbe ; przekład Małgorzata Frankiewicz.
Kraków : Znak, 1997. – 311 s. ; 21 cm.
(Religie i Kościoły)
ISBN 83-7006-373-X

[611] DP.3872
Religion : if there is no God … / Leszek Kolakowski.
[London] : Fontana Paperbacks, 1982. – 235 s. ; 22 cm.
ISBN 0-00-635967-1

[612] DP.3963
Religion and economic action / Kurt Samuelsson ; transl. from the Swedish by E. Geoffrey French ; ed. and with an introduction D.C. Coleman.
Stockholm : Svenska Bokförlaget, 1961. – XI, [1], 156, [1] ; 22 cm.
(Scandinavian University Books)

[613] DP.3587
The religious factor : a sociological study of religion’s impact on politics, economics, and family life / by Gerhard Lenski. Rev. ed.
Garden City, N.Y. : Anchor Books, 1963. – XVI, 414 s. : il. ; 18 cm.

[614] DO.3408
Renversement du temps et nouvelle theorie de l’electron
Bologna: Azzoguidi Ed. ,1972

[615] DP.4170
Report from Red China / Harrison Forman
New York: Book Find Club, 1945

[616] DP.4098
Research methods in social relations: revised one-volume edition / Claire Selltiz, Marie Jahoda, Morton Deutsch, Stuart W. Cook
New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1963

[617] DO.3555
Revolution and counterrevolution : change and persistence in social structures / Seymour Martin Lipset.
New York : Basic Books, Inc., Publishers, cop. 1968. – XIV, 466 s. ; 24 cm.

[618] DO.3494
The revolution in ethical theory / by George C. Kerner.
New York ; Oxford : Oxford University Press, 1966. – VIII, [2], 254 s. ; 22 cm.

[619] DP.3813
Rise of scientific philosophy / Hans Reichenbach
Berkeley and Los Angeles: University California Press, 1951

[620] DP.3610
The rise of the meritocracy 1870-2033 : an essay on education and equality / Michael Young.
Harmondsworth [etc.] : Penguin Books, 1971. – 189, [1] s. ; 18 cm.
(A Pelican Book ; A 485)
ISBN 0-14-020485-7

[621] DP.3712
The rise of the meritocracy 1870-2033 : an essay on education and equality / Michael Young.
Harmondsworth [etc.] : Penguin Books, 1961. – 189, [1] s. ; 19 cm.
(A Pelican Book ; A 485)

[622] DP.4136
The risk professionals / by Thomas M. Dietz and Robert W. Rycroft
New York: Russell Sage Foundation, 1987

[623] DP.3800
Rodowód współczesnej nauki : 1300-1800 / Herbert Butterfield ; [tł. z ang. Halina Krahelska].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963. – 228 s. : err. ; 21 cm.

[624] DO.3556
Romans et contes / Voltaire ; [texte établi sur édition de 1775, avec une présentation et des notes par Henri Bénac].
Paris : Éditions Garnier Freres, 1960. – XII, 675 s., [4] k. tabl. ; 19 cm.
(Classiques Garnier, 0750-2176)

[625] DP.4296
Roosvbelt and Hopkins: an intimate history / by Robert E. Sherwood
New York: Harper & Brothers Publishers, 1948

[626] DP.4207
Rousseau and revolution : a history of civilization in France, England, and Germany from 1756, and in the remainder of Europe from 1715, to 1789 / by Will and Ariel Durant.
New York : Simon and Schuster, 1967. – XX, 1091, [3] s., [64] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(The story of civilization / by Will Durant ; pt. 10)

[627] DP.4109
Ruch komunistyczny na rozstaju dróg / Adam Schaff.
Warszawa : Iskry, 1989. – 116, [4] s. ; 21 cm.
ISBN 83-207-1279-3

[628] DP.3722
Rules and representations / Noam Chomsky.
New York,NY : Columbia Univ. Press, 1980. – 299 s. ; 21 cm.
(Woodbridge Lectures ; 11/1978)
ISBN 0-231-04827-0

[629] DP.4090
The russian religious mind : Kievan christianity, the tenth to the thirteenth centuries / by George P. Fedotov. [2nd ed.].
New York, NY. : Harper & Brothers, cop. 1960. – XVI, 431 s. ; 20 cm.
(Harper Torchbooks ; 70)

[630] DP.3690
Rzeczy i dane zmysłowe : świat i spostrzeżenie u G. E. Moore’a / Andrzej Półtawski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – 262, [2] s. ; 20 cm.

[631] DO.3337
Le savant le politique / Max Weber
Paris: Librairie PLON, 1959

[632] DP.4160
Science and sensibility. Vol. 1 / by James R. Newman.
New York : Simon and Schuster, 1961. – VII, [3], 372 s. : il. ; 23 cm.

[633] DP.4159
Science and subjectivity / Israel Scheffler. 2nd print.
Indianapolis : The Bobbs-Merrill Company, Inc., cop. 1967. – V, 132 s. ; 21 cm.

[634] DO.3513
Science and the modern world / A. N. Whitehead
London: Cambridge University Press, 1945

[635] DP.4014
Science of man; an introduction to anthropology / Mischa Titiev
New York: Holt, Rinehart and Winston, 1964

[636] DP.4162
Scientific method / M. Weatherall.
London : The English Universities Press, LTD., 1968. – X, 213 s. : il. ; 23 cm.
(Physical Science Texts)
ISBN 0-340-05102-7

[637] DO.3503
Selected writings of August Cieszkowski / ed. transl. with an introd. essay by André Liebich.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1979. – [8], 174 s. : il. ; 23 cm.
(Cambridge studies in the history and theory of politics)
ISBN 0-521-21986-8

[638] DP.4124
The self-production of society / Alain Touraine ; transl. by Derek Coltman.
Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1977. – XIX, 467 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 0-226-80858-0

[639] DP.4230
Semantyka / Pierre Guiraud ; [tł. Stanisław Cichowicz].
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1976. – 135 s. : il. ; 19 cm.
(Biblioteka Wiedzy Współczesnej Omega ; 295)

[640] DP.3702
Semantyka językoznawcza / Józef Wierzchowski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 182, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 83-01-02451-8

[641] DP.3604
Sens polskiej historii : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Ajnenkiela, Janusza Kuczyńskiego i Andrzeja Wohla.
Warszawa : Uniwersytet Warszawski – Program Badań i Współtworzenia Filozofii Pokoju, 1990. – 334, [5] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Dialogu)

[642] DO.3401
La Sensation / Henri Pieron
Paris: Presses Universitaires de France, 1957

[643] DO.3402
La Sensation / Henri Pieron
Paris: Presses Universitaires de France, 1957

[644] DP.3873
Sense and Sensibilia. / John Langshaw Austin
London: Oxford Universty Press[1962]

[645] DP.4097
Sex and the significant Americans : a study of sexual behavior among the affluent / by John F. Cuber with Peggy B. Harroff.
Baltimore,MD : Penguin Books, 1966. – XI, 204 s. ; 18 cm.
(Pelican Books ; A881)

[646] DP.3651
The sex life of the animals / Herbert Wendt
New York: Simon and Schuster, 1965

[647] DP.4134
Sex roles: a research bibliography / Helen S. Astin et al.
Washington D.C.: Center for Human Services, 1975

[648] DO.3526
Sexual deviation / Anthony Storr
Baltimore, Maryland: Penguin Books, 1964

[649] DP.3986
A short commentary on Kant’s Critique of pure reason / by A. C. Ewing. [2nd paperback edition].
Chicago, IL. : The University of Chicago Press, cop. 2009. – VIII, 278 s. ; 22 cm.
ISBN 0-226-22778-2

[650] DP.3885
Short history of ethics / Alaisdair C. MacIntyre
New York: The MacMillian Company,1966

[651] DP.3602
The Silent language / by Edward T. Hall.
Greenwich : Fawcett Publications, Inc. Member of American Book Publishers Council, Inc. ; New York ; Fawcett World Library, [1967]. – VI, 184 (9-192), [2] s. ; 18 cm.
(A Fawcett Premier Book)

[652] DO.3431
Sinnhafte Aufbau der sozialen Welt
Frankfurt am Main: Suhrkamp,1974

[653] DP.3849
Slavery and freedom / by Nicolai Berdyaev ; transl. from the Russian by R. M. French.
New York : Charles Scribner’s Sons, cop. 1944. – 268 s. ; 20 cm.
(Scribner Library. Lyceum editions)

[654] DP.3907
Słoń pośród porcelany; Lżejszy kaliber / Karol Irzykowski
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976

[655] DP.3626
Słownik etyczny / pod red. Stanisława Jedynaka.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1990. – 287 s. ; 24 cm.
ISBN 83-227-0333-3

[656] DP.4067
Social class in America: the evaluation of status / by W. lloyd Warner
Chicago: Harper Torchbook, 1960

[657] DP.4150
Social construction of reality / Peter Ludwig Berger
New York: Anchor Books,1966

[658] DP.3962
Social history of knoledge: from Gutenberg to Diderot / Peter Burke
Cambridge: Polity Press, 2008

[659] DO.3525
Social justice / by Kenneth E. Boulding [et al.] ; ed. by Richard B. Brandt.
Englewood Cliffs, N. J. : Prentice-Hall, cop. 1962. – VI, [4], 171 s. ; 21 cm.

[660] DO.3487
Social movement / Paul Wilkinson.
London ; Basingstoke : Macmillan, cop. 1971. – 176 s. ; 23 cm.
(Key Concepts in Political Science)

[661] DP.4267
Social order : an introduction to sociology / by Robert Bierstedt.
New York, NY : McGraw-Hill Book Comp., 1957. – VIII, 577 s. ; 24 cm.

[662] DP.4066
Social pathology : a systematic approach to the theory of sociopathic behavior / Edwin M. Lemert.
New York, NY : McGraw-Hill Comp., 1951. – VIII, 459 s. : il., tab. ; 24 cm.
(McGraw-Hill Series in Sociology)

[663] DP.3881
The social production of art / Janet Wolff. Repr.
London ; Basingstoke : The Macmillan Press Ltd, 1982. – IX, 196 s. ; 22 cm.
ISBN 0-333-27146-7
ISBN 0-333-27147-5 Pbk

[664] DP.4145
Social psychology at the crossroads / ed. by John H. Rohrer and Muzafer Sherif.
New York, NY : Harper & Brothers, [1951]. – VIII, 437 s. : il., tab. ; 22 cm.

[665] DP.3756
The social psychology of industry : human relations in the factory / J. A. C. Brown.
Harmondsworth : Penguin Books, 1956. – 309 s. ; 19 cm.
(A Pelican Book ; A 296)

[666] DP.4069
The social psychology of social movements / by Hans Toch.
London : Methuen & Co Ltd, 1966. – XIV, 257 s. ; 23 cm.

[667] DP.3832
The social system / Talcott Parsons. 1st Free Press Paperback ed.
New York : The Free Press ; London : Collier-Macmillan, 1964. – XVIII, 575 s. ; 21 cm.
(A Free Press Paperback)

[668] DP.4279
The social system of science / Norman W. Storer.
New York : Holt, Reinhart and Winston, 1966. – VII,180 s. ; 21 cm.
(Communications and Culture)

[669] DP.3964
Social theory and social structure / Robert K. Merton
Chicago: The Free Press of Glencoe, 1949

[670] DP.3759
Social thought in America : the revolt against formalism / with a new preface and an epilogue by Morton White.
Boston, MA : Beacon Press, 1957. – XIV, 301 s. ; 21 cm.

[671] DP.3663
Society and democracy in Germany / Ralf Dahrendorf.
Garden City : Doubleday, [1969]. – XVI, 457 s. ; 18 cm.
(Anchor Books ; A 684)
ISBN 0-385-06304-0

[672] DP.4065
Society, culture, and personality : their structure and dynamics : a system of general sociology / by Pitirim A. Sorokin.
New York ; London : Harper & Brothers Publishers, 1962. – XIV, 742 s. : wykr. ; 27 cm.
(Harper’s Social Science Series)

[673] DP.4179
Socio-cultural dynamics : an introduction to social change / Francis R. Allen.
New York : The Macmillan Company ; London : Collier-Macmillan, cop. 1971. – X, 396 s. ; 24 cm.

[674] DP.3981
A sociological almanac for the United States / edited by Murray Gendell and Hans L. Zetterberg.
New York : Bedminster Press, 1961. – VIII, 88 s. ; 28 s.

[675] DP.3593
Sociological concepts and research : acquisition, analysis, and interpretation of social information / Ralph Thomlinson. 5th print.
New York : Random House, 1968. – VIII, [2], 182 s. ; 21 cm.
(Studies in Sociology – Random House ; SS 27)

[676] DP.4079
The sociological imagination / C. Wright Mills.
New York : Oxford University Press, 1959. – [8], 234 s. ; 22 cm.

[677] DP.4167
A sociological portrait : a new series from New Society / edited by Paul Barker.
Harmondsworth : Penguin Books, 1972. – 206 s. ; 18 cm.
(Penguin Education. Sociology & Anthropology)

[678] DP.4081
Sociological research: a case approach / Mathilda White Riley
New York: Harcourt, Brace & World, 1963

[679] DP.4026
Sociological theory : its nature and growth / by Nicholas S. Timasheff. Revised ed.
New York : Random House, cop. 1957. – XIII, [1], 338 s. ; 24 cm.

[680] DP.4032
Sociological theory : present-day sociology from the past / ed. by Edgar F. Borgatta and Henry J. Meyer.
New York, NY. : Alfred A. Knopf, 1956. – XVII, 546 ; IV s. ; 24 cm.

[681] DP.3966
Sociological writings / Vilfredo Pareto ; selected and introd. by S. E. Finer ; transl. by Derick Mirfin.
London : Pall Mall Press, 1966. – VIII, 335 s. ; 23 cm.

[682] DO.3480
Sociologism and existentialism : two perspectives on the individual and society / Edward A. Tiryakian.
Englewood Cliffs,NJ : Prentice-Hall, Inc., cop. 1962. – XI, 176 s. ; 21 cm.
(A Spectrum Book ; S-33)

[683] DP.3588
Sociologists at work : essays on the craft of social research / ed. by Phillip E. Hammond.
New York ; London : Basic Books, cop. 1964. – X, [2], 401 s. : il. ; 24 cm.

[684] DP.3614
Sociologists at work : essays on the craft of social research / ed. by Phillip E. Hammond.
New York ; London : Basic Books, cop. 1964. – X, [2], 401 s. : il. ; 24 cm.

[685] DP.4196
Sociology : a guide to problems and literature / by T.B. Bottomore. rev. ed., 3rd impres.
London : George Allen & Unwin, 1975. – 354 s. ; 22 cm.
(Unwin University Books ; 13)
ISBN 0-04-300026-6 (cased)
ISBN 0-04-300027-4 (paper)

[686] DP.4121
Sociology : a synopsis of principles / John F. Cuber. 6th edition.
New York : Appleton-Century-Crofts, cop. 1968. – XIV, 609 s. : il. ; 24 cm.
(ACC Sociology Series)

[687] DP.4006
Sociology : a text with adapted readings / Leonard Broom, Philip Selznick. 4th ed.
New York [etc.] : Harper & Row, cop. 1968. – XIII, 562 s. : il. ; 22 cm.

[688] DP.4180
Sociology : the study of human relations / Arnold M. Rose.
New York : Alfred A. Knopf, 1956. – XIII, 589, XX s., [14] s. tabl. : il. ; 24 cm.

[689] DP.4061
Sociology and history: theory and research / Werner J. Cahnman, Alvin Boskoff, eds.
New York : The Free Press of Glencoe ; London : Collier-Macmillan Limited, 1964. – XIX, 595, [1] s. : il. ; 24 cm.

[690] DP.4224
The sociology of economic development / Gayl D. Ness
New York: Harper & Row, Publishers, 1970

[691] DP.3860
The sociology of Georg Simmel / translated, edited, an with an introduction by Kurt H. Wolff. Paperback edition.
London : The Free Press of Glencoe – Collier-Macmillan Limited, 1964. – [LXVI], 445 s. ; 21 cm.
(A Free Press Paperback ; 92892)

[692] DO.3566
Sociology of literature and drama : selected readings / ed. by Elizabeth and Tom Burns.
Harmondsworth : Penguin Books, 1973. – 506 s. ; 18 cm.
(Penguin Modern Sociology Readings)
ISBN 0-14-080683-0

[693] DP.4151
Sociology of religion / Max Weber
Boston: Beacon Press,1965

[694] DP.3887
The sociology of the third world : disparity and involvement / J. E. Goldthorpe.
Cambridge [etc] : Cambridge University Press, 1975. – IX, 325 s. ; 23 cm.
ISBN 0-521-20521-2 (hard covers)
ISBN 0-521-09924-2 (paperback)

[695] DO.3457
Sociology today : problems and prospects / ed. by Robert K. Merton, Leonard Broom, Leonard S. Cottrell, jr. ; under the auspices to the American Sociological Society. 3rd print.
New York : Basic Books, 1960. – XXXIV, 623 s. : il. ; 24 cm.

[696] DO.3453
Sociology today : problems and prospects. Vol. 2 / ed. by Robert K. Merton, Leonard Broom, Leonard S. Cottrell, jr.
New York ; Evanston : Harper & Row Publishers, 1965. – [8], 249-623 s. ; 21 cm.
(Researches in the Social Cultural and Behavioral Sciences)
(Harper Torchbooks)

[697] DP.3792
Socjalizm : opis, krytyka, rekonstrukcje, hipotezy / wybór i o pracowanie Włodzimierz Marciniak
Warszawa: Kolegium Otryckie,1985

[698] DP.3708
Sokrates / Adam Krokiewicz.
Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1958. – 186, [2] s. : err. ; 20 cm.

[699] DP.4235
Sokrates / Adam Krokiewicz.
Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1958. – 186, [2] s. : err. ; 20 cm.

[700] DP.4062
Solidarity : the analysis of a social movement: Poland 1980-1981 / Alain Touraine [et al.] ; in collab. with Grażyna Gęsicka [et al.] ; transl. by David Denby.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press ; Paris : Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, cop. 1983. – XVI, 203 s., [1] k. tabl. : il. ; 23 cm.
ISBN 0-521-25407-8 (hard covers)
ISBN 0-521-27595-4 (paperback)
ISBN 2-7351-0058-8 (hard covers, France only)
ISBN 2-7351-0059-6 (paperback, France only)

[701] DP.3859
A source book in chinese philosophy / transl. and compiled by Wing-Tsit Chan. 3th printing
Princeton, NJ : Princeton University Press, 1972. – XXV, 856 s. ; 21 cm.
(Princeton Paperbacks ; 141)
ISBN 0-691-01964-9

[702] DP.4244
Les sources de Plotin : dix exposés et discussions : Vandśuvres – Geneve, 21-29 aout 1957 / par E. R. Dodds [et al.].
Geneve : Fondation Hardt pour l’étude de l’Antiquité classique, cop. 1960. – XIII,, 463, [2] s. : il. ; 23 cm.
(Entretiens sur l’Antiquité Classique ; t. 5)

[703] DP.4063
Soviet and American society: a comparison / Paul Hollander
Chicago and London: University of Chicago Press, 1978

[704] DO.3530
Soziologie / herausgegeben von René König. 51.-75. Tsd.
Frankfurt am Main : Fischer Bücherei, 1959. – 363, [1] s. ; 18 cm.
(Das Fischer-Lexikon : Enzyklopädie des Wissens A-Z ; 10)

[705] DP.4154
Spójność teizmu / Richard Swinburne ; tłum., i wstęp Tadeusz Szubka.
Kraków : Znak, 1995. – 403 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Filozofii Religii)
ISBN 83-7006-374-8

[706] DP.4236
spotkania z filozofią / Adam Sikora
Warszawa: Iskry, 1978

[707] DP.3719
Sto dwadzieścia dni Sodomy / D. A. F. de Sade ; przeł. Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski.
Warszawa : Spacja, 1996. – 529, [2] s. ; 21 cm.
(Dzieła / D. A. F. de Sade ; t. 1)
ISBN 83-85277-32-3 (t. 1-20)
ISBN 83-85277-33-1 (t. 1)

[708] DO.3396
Stoicisme / Jean Brun
Presses Universitaires de France, 1958

[709] DP.4143
Structural anthropology / Claude Lévi-Strauss ; transl. from the French by Claire Jacobson and Brooke Grundfest Schoepf.
New York ; London : Basic Books, Inc. Publishers, 1963. – XVI, [6], 410 s. ; 25 cm.

[710] DP.4210
The structure of appearance / Nelson Goodman.
Cambridge, MA : Harvard University Press, 1951. – XV, 315 s. ; 22 cm.

[711] DP.3713
The structure of appearance / Nelson Goodman ; with an introd. by Geoffrey Hellman. 3rd ed.
Dordrecht : D. Reidel Publ. Company, cop. 1977. – XLVII, 285 s. : il. ; 23 cm.
(Boston Studies in the Philosophy of Science ; 53)
(Synthese Library ; 107)
ISBN 90-277-0773-1
ISBN 90-277-0774-X (pbk.)

[712] DP.4017
The structure of science : problems in the logic of scientific explanation / Ernest Nagel.
New York ; Burlingame : Harcourt, Brace & World, cop. 1961. – XIII, [3], 618 s. : il. ; 24 cm.

[713] DO.3352
The Structure of Sociological Theory.Revised Edition / Jonathan Turner
Homewood: The Dorsey Press,[1978]

[714] DP.4042
Strukturalizm / Jean Piaget ; [tł. Stanisław Cichowicz].
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. – 174, [2] s. ; 18 cm.
(Omega : biblioteka wiedzy współczesnej ; 224)

[715] DP.4218
Studia z dziejów kultury celtyckiej ; Studia z dziejów religii / Stefan Czarnowski.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1956. – 270 s., [7] k. il. : il. ; 25 cm.
(Dzieła / Stefan Czarnowski ; w oprac. Niny Assorodobraj i Stanisława Ossowskiego ; t. 3)

[716] DP.4222
Studia z historii kultury / Stefan Czarnowski.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1956. – 224 s., [1] k. portr. ; 25 cm.
(Dzieła / Stefan Czarnowski ; w oprac. Niny Assorodobraj i Stanisława Ossowskiego ; t. 1)

[717] DP.4220
Studia z historii myśli i ruchów społecznych / Stefan Czarnowski.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1956. – 250 s. ; 25 cm.
(Dzieła / Stefan Czarnowski ; w oprac. Niny Assorodobraj i Stanisława Ossowskiego ; t. 2)

[718] DO.3561
Studia z metodologii badań jakościowych : teoria ugruntowana / Krzysztof Konecki ; [Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – 243, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Przedsiębiorczość)
ISBN 83-01-13235-3

[719] DP.4171
Studies in critical philosophy / Herbert Marcuse ; translated by Joris de Bres.
Boston : Beacon Press, 1973. – [10], 227 s. ; 21 cm.
(Beacon Paperback ; BP 453)
ISBN 0-8070-1528-8
ISBN 0-8070-1529-6 (pbk.)

[720] DO.3466
Studies in explanation : a reader in the philosophy of science / ed. by Russell Kahl.
Englewood Cliffs : Prentice-Hall 1963. – XI, 363 s. : il. ; 24 cm.

[721] DP.4293
Stylistyka polska: zarys / Halina Kurkowska i Stanisław Skorupka
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959

[722] DP.3762
The subjective view : secondary qualities and indexical thoughts / Colin McGinn.
Oxford : Clarendon Press, 1983. – [8], 164 s. ; 22 cm.
ISBN 0-19-824696-X
ISBN 0-19-824695-1 Pbk

[723] DP.4045
Subliminal politics / Dan Nimmo and James E. CombsEnglewoods
Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall Inc., 1980

[724] DP.4095
Suburbia : its people and their politics / by Robert C. Wood.
Boston : Houghton Mifflin Company, cop. 1958. – XI, [1], 340 s. ; 21 cm.

[725] DO.3560
Suicide and mass suicide / Joost A. M. Meerloo.
New York ; London : Grune & Stratton, 1962. – VI, 153 s. ; 23 cm.

[726] DO.3296
Sur le sentiment chez les présocratiques : contribution psychologique a la philosophie des sentiments / par Robert Zaborowski.
[Warszawa] : Stakroos : Université de Warmia et Mazury, 2008. – 256 s. : err. ; 21 cm.
ISBN 978-83-86700-23-3

[727] DP.3711
Świat skłonności / Karl R. Popper ; przekł. Adam Chmielewski.
Kraków : Znak, 1996. – 65 s. ; 20 cm.
(Akademia – Znak)
ISBN 83-7006-546-5

[728] DP.4058
Symposium on sociological theory / ed. Llewellyn Gross.
Evanston ; White Plains : Row, Peterson and Company, 1959. – IX, 642 s. : il. ; 24 cm.

[729] DP.3653
System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej. T. 1 / John Stuart Mill ; przeł. Czesław Znamierowski ; wstępem poprzedził Klemens Szaniawski.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. – XVIII, 748 s., [1] k. tabl. : il. ; 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[730] DP.3656
System przyrody czyli Prawa świata fizycznego i moralnego. T. 1 / Paul-Henri D’Holbach ; przekł. oprac. i wstępem poprzedził Klemens Szaniawski ; [przekł. Jadwigi Jabłońskiej i Haliny Suwały].
[Warszawa] : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1957. – XXXV, [1], 450, [1] s., [1] k. tabl. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[731] DP.3936
Sześć przechadzek po lesie fikcji / Umberto Eco ; przeł. Jerzy Jarniewicz. Wyd. 2 popr.
Kraków : Znak, 2007. – 172, [4] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-240-0834-6

[732] DP.3842
Szkice z teorii socjologicznej / Talcott Parsons ; przeł. Alina Bentkowska ; wstępem opatrzył Henryk Białyszewski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – LXI, 590 s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Socjologiczna)

[733] DP.4030
Szkoła stylu. Eseje o tradycji poezji europejskiej / Zygmunt Kubiak
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972

[734] DP.3693
Tak zwane zło / Konrad Lorenz ; przeł. Anna Danuta Tauszyńska ; słowem wstępnym opatrzyła Zuzanna Stromenger. Wyd.3.
Warszawa : PIW, 1996. – 327 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej. Plus Minus Nieskończoność)
ISBN 83-06-02500-8

[735] DP.3581
Taternictwo nizinne / Jakub Karpiński.
Paryż : Instytut Literacki, 1988. – 125 s. ; 22 cm.
(Biblioteka „Kultury”, 0406-0393 ; t. 440)
ISBN 2-7168-0107-X

[736] DP.4253
Teach yourself swahili / D. V. Perrott
London: The English Universities Press LTD, 1964

[737] DP.4192
Teoria faktu społecznego w systemie socjologicznym Emila Durkheima / Maria Władyka ; [Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Nauki i Techniki].
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1974. – 164, [3] s. ; 24 cm.
(Monografie z Dziejów Nauki i Techniki ; t. 91)

[738] DP.3765
Teoria śmierci cieplnej wszechświata / Irena Szumilewicz.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1961. – 133 s. : rys. ; 20 cm.

[739] DP.4101
Teoria socjologiczna i struktura społeczna / Robert K. Merton ; przeł. Ewa Morawska i Jerzy Wertenstein-Żuławski ; wstęp i red. nauk. Jerzy J. Wiatr.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1982. – XX, 670 s. ; 25 cm.
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN 83-01-03297-9

[740] DP.3961
Teorie socjalizacji : społeczność, instytucja, upodmiotowienie / Klaus-Jürgen Tillmann ; [przeł. Grzegorz Bluszcz, Bartek Miracki ; red. nauk. Mirosław S. Szymański].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. – 299, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-01-12103-3

[741] DP.3748
The foundations of science and the concepts of psychology and psychoanalysis / ed. by Herbert Feigl and Michael Scriven.
Minneapolis, MN : University of Minnesota Press, 1956. – XIV, 346 s. ; 24 cm.
(Minnesota Studies in the Philosophy of Science ; 1)

[742] DP.4186
The rise of scientific philosophy / Hans Reichenbach.
Berkeley ; Los Angeles, CA : University of California Press, 1957. – XI, 333 s. ; 18 cm.

[743] Dp.4034
The universe and Dr. Einstein / Lincoln Barnett ; with a foreword by Albert Einstein. 2nd. rev. ed.
New York, NY : William Sloane Associates, 1957. – 127 s. : il. ; 22 cm.

[744] DP.4158
Theatre / Jean-Paul Sartre
Paris: Gallimard, 1947

[745] DP.4084
Theory and methods of scaling / Warren S. Torgerson
New York: John Wiley and Sons, 1958

[746] DP.3803
Theory and practice / by Jürgen Habermas ; transl. by John Viertel. Repr.
London : Heinemann, 1977. – IX, 310 s. ; 22 cm.
ISBN 0-435-82384-1 cased ed.
ISBN 0-435-82385-X paperback ed.

[747] DP.3629
The theory and practice of hell / Eugen Kogon
New York: Berkley Publishing Corporation, 1966

[748] DP.4005
Theory and problems of social psychology / by David Krech and Richard S. Crutchfield.
New York [etc.] : McGraw-Hill Book Company, 1948. – XV, [1], 639 s. : il. ; 24 cm.
(McGraw-Hill Publications in Psychology)

[749] DP.3823
Theory of literature / by René Wellek and Austin Warren.
New York : Harcourt, Brace and Company, 1949. – X, 403 s. ; 21 cm.

[750] DP.3921
The theory of universals / Richard I. Aaron
Oxford: Clarendon Press, 1967

[751] DP.4246
Things to come: thinking about the 70’s and 80’s / Herman Kahn and B. Bruce-Briggs
New york: The Macmillan Company, 1972

[752] DP.3836
Topiki ; O dowodach sofistycznych / Arystoteles ; przeł., wstępem, i komentarzem opatrzył Kazimierz Leśniak.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. – XXIX, [1], 332 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[753] DO.3471
Toward a critical sociology / Norman Birnbaum.
New York : Oxford University Press, 1973. – XII, 450 s. ; 21 cm.
(A Galaxy Book ; GB 382)
ISBN 0-19-501664-5

[754] DP.4054
Toward a field theory of behavior : personality and social structure / J. Milton Yinger.
New York [etc.] : McGraw-Hill Book Company, 1965. – XI, 365 s. : il. ; 24 cm.

[755] DP.3934
Toward a general theory of action / eds. Talcott Parsons [et al.].
New York : Harper & Row, 1962. – XI, [1], 506 s. : il. ; 20 cm.
(Harper Torchbooks. The Academy Library ; 1083)

[756] DP.3594
Trade unions / ed. by W.E.J. Mc Carthy.
Harmondsworth : Penguin Books, 1972. – 416 s. : il. ; 18 cm.
(Penguin Modern Management Readings)

[757] DP.3592
Traktat o dobrej robocie / Tadeusz Kotarbiński ; Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Społecznych. Wyd. 3 popr. i rozsz.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw., 1965. – 531, [1] s., [1] k. tabl. : il., err. ; 21 cm.

[758] DP.3662
Traktaty logiczne / Piotr Hiszpan ; przeł. i wstępem opatrzył Tadeusz Włodarczyk.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. – XXV, 210 s., [1] k. portr. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[759] DO.3502
Transcendencje / Papieska Akademia Teologiczna. Wydział Filozoficzny ; [red. Bogdan Baran, Tadeusz Gadacz, Józef Tischner].
Kraków : Papieska Akademia Teologiczna. Wydział Filozoficzny], 1986. – 160s. ; 20 cm.
(Teksty filozoficzne / Papieska Akademia Teologiczna. Wydział Filozoficzny)

[760] DP.3703
Transformational grammar as a theory of language acquisition / Bruce L. Derwing
Cambridge: Cambridge University Press, 1974

[761] DP.3608
The tree of culture / Ralph Linton.
New York : Alfred A. Knopf, 1955. – XIV, 692 s., XVI : il. ; 25 cm.
(Borzoi Book)

[762] DP.4137
Triangular norms / Erich Peter Klement, Radko Mesiar, Endre Pap.
Dordrecht : Kluwer Academic Publ., 2000. – XX, 385 s. : il. ; 25 cm.
(Trends in Logic : Studia Logica Library ; 8)
ISBN 0-7923-6416-3

[763] DP.3815
Tristes tropiques / par C. Lévi-Strauss. Nouveau tirage.
Paris : Union Générale d’Éditions, 1963. – 380 s. : il. ; 18 cm.
(Le Monde en 10-18, 0540-634X ; 12/13)

[764] DO.3446
Twentieth century philosophy : living schools of thought / ed. Dagobert D. Runes.
New York : Philosophical Library, cop. 1947. – 571 s. ; 21 cm.

[765] DP.4082
Twenty-five years of American educations. Collected essays by former students of Paul Monroe / edited by I.L. Kandel
New York: The MacMillan Company, 1926

[766] DO.3557
The two cultures and a second look : an expanded version of The two cultures and the scientific revolution / by C. P. Snow. 2nd ed.
Cambridge : University Press, 1969. – 107 s. ; 20 cm.

[767] DP.4111
U źródeł nowoczesnego religioznawstwa / Frank E. Manuel ; [tł. z ang. Marcin Król i Janina Wiercińska ; wstępem opatrzył Henryk Hinz].
Warszawa : Książka i Wiedza, 1973. – 324, [2] s. : err. ; 21 cm.
(Seria Religioznawcza)

[768] DO.3313
Ueber Gewissheit / Ludwig Wittgenstein
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970

[769] DP.3787
Uméeni zapominat? : déejiny vztahu české a polské filozofie / Czesław Głombik.
Olomouc : Votobia, 2000. – 206 s. ; 20 cm.
ISBN 80-7198-428-0

[770] DP.3758
Umysł, język, społeczeństwo : filozofia i rzeczywistość / John R. Searle ; tł. Dominika Cieśla.
Warszawa : Wydawnictwo CiS ; Wydawnictwo WAB, 1999. – 261, [1] s. ; 21 cm.
(Masterminds ; t. 5)
ISBN 83-85458-34-4
ISBN 83-88221-04-3

[771] DO.3488
Unobtrusive measures : nonreactive research in the social sciences / Eugene J. Webb [et al.]. 6th print.
Chicago : Rand McNally & Company, 1970. – XII, 225 s. ; 22 cm.
(Rand McNally Sociology Series)

[772] DP.3982
The Uprooted. The epic story of the Great Migrations that made the American people / Oscar Handlin
Boston : An Atlantic Monthly Press Book ; Little, Brown and Company, 1951

[773] DP.4271
The Urantia Book
Chicaco, Illinois: Urantia Foundation, 1981

[774] DP.3831
Urban society / Noel P. Gist and Sylvia Fleis Fava
New York: Thomas Y. Crowell Company, 1964

[775] DP.4008
Uses of comparative sociology / Stanisław Andreski
Berkeley and Los Angeles: University of California,1969

[776] DP.3776
The uses of literacy: changing patterns in English Mass Culture / Richard Hoggart
Boston: Beacon Press, 1966

[777] DP.3580
Ustrój komunistyczny w Polsce / Jakub Karpiński.
Londyn : Aneks, 1985. – 228 s. ; 22 cm.
ISBN 0-906601-23-1

[778] DP.4245
Uvod u semantiku / Adam Schaff
Beograd: Nolit, 1965

[779] DP.4009
Uwagi do Medytacji metafizycznych René Descartes’a / Jan Ludwik Wolzogen ; przeł. Leon Joachimowicz ; przekł. przejrzała Daniela Gromska ; wstępem i przypisami opatrzył Ludwik Chmaj. Ed. 3 revisa et adnotata tekstu w j. łac. Wyd. 1 tekstu w j. pol.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – 177 s. pag. varia : il., err. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[780] DP.3882
Varieties of human value / by Charles Morris.
Chicago : The University of Chicago Press, 1956. – XV, 208 s., [7] s. tabl. : il. ; 24 cm.

[781] DO.3469
Varieties of political expression in sociology / Introduction by Tom Bottomore
Chicago and London: The University of Chicago Press, 1972

[782] DP.4123
The varieties of religious experience : a study in human nature, being the Gifford Lectures on natural religion delivered at Edinburgh in 1901-1902 / William James ; forew. by Jacques Barzun. 1th printing.
New York : The New American Library, 1958. – XVIII, 406 s. ; 18 cm.

[783] DP.3858
Verbum (1934-1939) : pismo i środowisko. 1, Materiały do monografii / oprac. Maria Błońska, Maria Kunowska-Porębna, Stefan Sawicki.
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1976. – 484 s., [12] s. tabl. ; 21 cm.
(Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zakład Badań nad Literaturą Religijną ; 5)

[784] DP.3855
Verbum (1934-1939) : pismo i środowisko. 2, Wybór artykułów / oprac. Maria Błońska, Maria Kunowska-Porębna, Stefan Sawicki.
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr. 1977. – 374 s. ; 21 cm.
(Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zakład Badań nad Literaturą Religijną ; 6)

[785] DO.3340
Vérité et méthode : les grandes lignes d’une herménetique philosophique / Hans-Georg Gadamer.
Paris : Seuil, 1976. – 346 s. ; 21 cm.
(L’Ordre Philosophique)
ISBN 2-02-004363-7

[786] DO.3345
Der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen
Bonn: Bundesdruckerei, 1970

[787] DP.3611
La violence et le sacre / Rene Girard
Paris: Bernard Grasset, 1972

[788] DP.4216
Von der Wahrheit / Karl Jaspers
Muenchen: R. Piper Verlag, 1983

[789] DO.3432
Voters, parties, and leaders : the social fabric of british politics.
Penguin Books 1967

[790] DP.4287
Vznik a vyvoj marxisticke filosofie / Adam Schaff
Praha: Statni Nakladatelstvi Politicke Literatury, 1954

[791] DP.4096
W ogniu przemian / Jerzy Drobnik
Poznań: Nakładem „Awangardy Państwa Narodowego”, 1934

[792] DP.4284
W stulecie Wiosny Ludów : 1848-1948. T. 1, Wiosna Ludów na ziemiach polskich / w oprac. Natalii Gąsiorowskiej [et al.] ; wyd. zbior. pod red. Natalii Gąsiorowskiej.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1948. – 417, [2] s. ; 25 cm.

[793] DP.3814
Warsaw aflame: the 1939-1945 years / Czesław A. Banasiewicz, Tadeuisz Bielecki, Leszek Szymanski
Los Angeles: Polamerica Press, 1973

[794] DP.3899
Way to wisdom : an introduction to philosophy / by Karl Jaspers ; translated by Ralph Manheim. 2nd printing.
New Haven : Yale University Press, 1960. – 208 s. ; 21 cm.
(A Yale Paperbound ; Y-27)

[795] DO.3570
The Ways of thinking of Eastern peoples / by Hajime Nakamura
Tokyo: Japanese National Commission for UNESCO, 1960

[796] DP.3914
What if …? Toward excellence in reasoning / Jaakko Hintikka, James Bachman
Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, 1991

[797] DP.3927
What is existence? / C.J.F. Williams.
Oxford : Clarendon Press, 1981. – XVIII, [1], 359 s. ; 23 cm.
(Clarendon Library of Logic and Philosophy)
ISBN 0-19-824429-0

[798] DP.4249
White collar : the American middle classes / by C. Wright Mills.
New York : Oxford University Press, 1956. – XX, 378 s. ; 21 cm.
(A Galaxy Book ; GB3)

[799] DO.3574
Wiara i wina : do i od komunizmu / Jacek Kuroń.
Londyn : Aneks, 1989. – 371, [2] s. ; 22 cm.
ISBN 0-906601-69-X

[800] DP.4103
Wielkie daty filozofii starożytnej i średniowiecznej / Dominique Folscheid ; przeł. Jerzy Niecikowski.
Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000. – 149 s. ; 20 cm.
(W Czym Rzecz?)
ISBN 83-7255-089-1

[801] DP.3930
Will to believe: human immortality and other essays / William James
New York: Dover Publications Inc.,1956

[802] DO.3348
De Wilson a Roosevelt. Politique exterieure des Etats-Unis 1913-1945 / Jean-Baptist Duroselle
Paris: Librairie Armand Colin, 1960

[803] DP.4022
Wittgenstein: la rime et la raison : science, éthique et esthétique / Jacques Bouveresse.
Paris : Les Éditions de Minuit, cop. 1973. – 239, [1] s. ; 22 cm.
(Collection „Critique”)

[804] DP.3715
Wojenne odcinki : (Warszawa 1940-1943) / Alicja Iwańska i Jan Gralewski.
Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1982. – 201, [1] s. ; 22 cm.

[805] DP.3637
Wola / Hannah Arendt ; przeł. Robert Piłat ; przedm. opatrzyła Hanna Buczyńska-Garewicz.
Warszawa : Czytelnik, 1996. – 301, [3] s. ; 20 cm.
(Nowy Sympozjon)
ISBN 83-07-02479-X

[806] DP.3741
Wolter / André Maurois ; przeł. Maria Iwańska-Feliksowa.
Kraków : Wydaw. Literackie, 1976. – 84, [4] s., [17] s. tabl. ; 20 cm.

[807] DP.3938
World hypotheses : a study in evidence / by Stephen C. Pepper. 4th print.
Berkeley ; Los Angeles : Univ. of California Press, 1961. – XIII, 348 s. : il. ; 21 cm.

[808] DP.4280
Wörterbuch der philosophischen Begriffe / hrsg. von Johannes Hoffmeister. 2. Aufl.
Hamburg : Felix Meiner, cop. 1955. – VIII, 687 s. ; 22 cm.

[809] DP.4110
Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Barbara Stanosz. Wyd. 2.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. – 110, [2] s. : rys. ; 24 cm.
ISBN 83-01-12733-3

[810] DP.4239
Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego. Cz. 1, Współczesny stan problemu / György Lukács ; przeł. i przypisami opatrzył Kazimierz Ślęczka ; wstępem poprzedził Miklós Almási ; przekł. przejrzał Marek J. Siemek.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. – XLV, 660 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)
ISBN 83-01-02630-8

[811] DP.3670
Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa / Jeremi Bentham ; przeł. Bogdan Nawroczyński.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – XI, 471 s. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[812] DP.3655
Wstęp do badań przyrodniczych / John Frederick William Herschel ; przekł.przejrzał, wstępem i przyp. opatrzył Mieczysław Wallis.
Warszawa : PWN, 1955. – XXXI, 380 s. : il ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[813] DP.3671
Wstęp do encyklopedii / Jean le Rond d’Alembert ; przekł. Julii Hartwig ; oprac., wstępem i przypisami opatrzył Tadeusz Kotarbiński.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1954. – XXI, [1], 188, [2] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[814] DP.3802
Wstęp do logiki matematycznej i teorii mnogości / Helena Rasiowa ; Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966. – 166 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Kursów Zastosowań Matematyki ; 8)

[815] DP.3669
Wszechświat otwarty : argument na rzecz indeterminizmu / Karl R. Popper ; przekł. Adam Chmielewski.
Kraków : Znak, 1996. – 223 s. ; 19 cm.
(Akademia – Znak)
ISBN 83-7006-556-2

[816] DP.4283
Wychowanie a cywilizacja techniczna : szkice o wychowaniu politechnicznym / Tadeusz Nowacki.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1964. – 330, [1] s. : il. ; 21 cm.

[817] DP.3674
Wykłady z filozofii dziejów. T. 2 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; w przekł. Janusza Grabowskiego i Adama Landmana ; wstępem poprzedził Tadeusz Kroński ; [Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny].
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 392, [1] s. : err. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

[818] DP.4041
Wykłady z logiki i metodologii nauk : dla studentów wydziałów humanistycznych / Jerzy Kmita.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. – 218, [2] s. : rys. ; 21 cm.

[819] DP.3709
Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Akademia Pedagogiczna. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1996-2016
Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny: 2016

[820] DP.4168
Wyzwanie etyki / Krzysztof Murawski.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. – 118 s. ; 21 cm.
ISBN 83-02-04472-5

[821] DP.3685
XX wieków chrześcijaństwa / Angelo Canovesi
Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1990

[822] DP.4174
You are psychic! / Pete A. Sanders Jr
New York: Rawson Associates, 1989

[823] DP.4277
Z historii i teorii literatury / Konrad Górski.
Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – 378, [2] s. ; 25 cm.

[824] DP.3675
Zapomniany język : wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów / Erich Fromm ; wstępem opatrzył Krzysztof Teodor Toeplitz ; przeł. Józef Marzęcki. Wyd. 2.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1977. – 246 s. ; 18 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej. Plus Minus Nieskończoność)

[825] DP.3705
Zarys historii filozofii średniowiecznej / Władysław Heinrich ; wstępem opatrzył Jan Legowicz ; do dr. przygotował Władysław Seńko.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – 324 s. : il., err. ; 20 cm.

[826] DP.3852
Zasady i drogi rozwoju psychologii / Sergiusz L. Rubinsztejn ; [przeł. Edda i Józef Flesznerowie].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1964. – 314 s. ; 21 cm.

[827] DP.4226
Zeno’s paradoxes / ed. by Wesley C. Salmon.
Indianapolis, IN ; New York, NY. : The Bobbs-Merrill Co., cop. 1970. – X, 309 s. : il. ; 20 cm.
(Library of Liberal Arts ; 148)

[828] DP.4031
Zło : wyzwanie rzucone filozofii i teologii / Paul Ricoeur ; wstępem opatrzył Pierre Gisel ; przeł. Ewa Burska.
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1992. – 38 s. ; 17 cm.
ISBN 83-211-1461-X

[829] DP.4048
Złota księga nauki polskiej 2000 : naukowcy przełomu wieków / [red. nacz. Krzysztof Pikoń, red. Krystyna Pikoń, Agnieszka Sokołowska].
Gliwice : Helion, cop. 2001. – 616 s. ; 25 cm.
ISBN 83-7197-432-9

[830] DP.3696
Znak i znaczenie w psychologii behawiorystycznej / Ireneusz Kustrzeba.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, cop. 1971. – 174, [2] s. : il., err. ; 20 cm.

[831] DO.3362
Zur Geschichte der neueren Philosophie / Friedrich Wilhelm Josef Schelling
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgemeinschaft, 1953

[832] DO.3542
Zur Theorie der modernen Literatur / Leo Kofler
Muenchen: Luchterhand, 1962

[833] DP.3697
Życie wieczne ? / Hans Küng ; z niem. przeł. Tadeusz Zatorski ; wstępem opatrzył Zbigniew Mikołejko.
Kraków : Oficyna Literacka, 1993. – 346 s. ; 21 cm.
ISBN 83-85158-77-4

[834] DP.3729
Żywoty i poglądy słynnych filozofów / Diogenes Laertios ; przekł. Irena Krońska, Kazimierz Leśniak, Witold Olszewski ; oprac. przekł., przypisy i skorowidz Irena Krońska ; wstęp Kazimierz Leśniak. Wyd. 2.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. – XXII, 707, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 83-01-02092-X
ISBN 83-01-03658-3

[835] DP.3654
Żywoty i poglądy słynnych filozofów / Diogenes Laertios ; przekł. Irena Krońska, Kazimierz Leśniak, Witold Olszewski ; oprac. przekł., przypisy i skorowidz Irena Krońska ; wstęp Kazimierz Leśniak.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – XXII, 707 s. : err. ; 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii)

 

Dublety z księgozbioru prof. Josepha Stycosa