Statystyka – 2015

Statystyka Połączonych Bibliotek za rok 2015
(na podstawie Sprawozdania z działalności Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF za rok 2015)

Zbiory:
(stan na 31 grudnia 2015 r.)

 • 212.120 woluminów książek, w tym:
  WFiS UW: 103.062
  IFiS PAN: 100.229
  PTF: 8.829
 • 45.057 woluminów czasopism, w tym:
  WFiS UW: 18.683
  IFiS PAN: 24.292
  PTF: 2.082
 • czasopisma bieżące, subskrybowane przez Bibliotekę, to łącznie 97 tytuły, w tym:
  prenumerata polska: 80 tytułów, w tym:
  53 WFiS UW,
  27 IFiS PAN.
  prenumerata zagraniczna: 17 tytułów (tylko WFiS UW).

Działalność usługowa:
(dane dla okresu 1 stycznia – 31 grudnia 2015 r.)

 • 1219 czytelników indywidualnych, wypożyczających na zewnątrz
 • 52 instytucje wypożyczające na zewnątrz
 • 9215 czytelników skorzystało z czytelni książek i czasopism
 • 25.386 woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych wypożyczyli czytelnicy indywidualni na zewnątrz i w czytelni
 • 89.163 unikalnych odsłon strony internetowej Połączone Biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF: (od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku)
 • 4 901 unikalnych odsłon strony internetowej Archiwum Cyfrowe Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF: (od 1 lutego do 31 grudnia 2015 roku)
 • 961 polubień profilu Biblioteki na Facebooku
 • 158 obserwujących profil Biblioteki na Twitterze

Infrastruktura:
(stan na 31 grudnia 2015 r.)

Połączone Biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF oferują swoim czytelnikom:

 • 29 miejsc, w tym:
  25 w Czytelni
  4 w Sali Katalogowej,
 • 9 stanowisk komputerowych dla użytkowników, w tym:
  5 w Czytelni
  4 w Sali Katalogowej,
 • dostęp do Internetu ze stanowisk komputerowych lub za pomocą sieci bezprzewodowej eduroam.

Statystyka Połączonych Bibliotek za rok 2013

Statystyka Połączonych Bibliotek za rok 2014