Statystyka – 2017

Statystyka Połączonych Bibliotek za rok 2017
(na podstawie Sprawozdania z działalności Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF za rok 2017)

Zbiory:
(stan na 31 grudnia 2017 r.)

 • 213.494 woluminów książek, w tym:
  WFiS UW: 103.373
  IFiS PAN: 101.255
  PTF: 8.866
 • 43.790 woluminów czasopism, w tym:
  WFiS UW: 17.882
  IFiS PAN: 23.803
  PTF: 2.105
 • czasopisma bieżące, subskrybowane przez Bibliotekę, to łącznie 39 tytułów, wyłącznie prenumerata polska, w tym:
  28 WFiS UW,
  11 IFiS PAN.

Działalność usługowa:
(dane dla okresu 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r.)

 • 1113 czytelników indywidualnych, wypożyczających na zewnątrz
 • 48 instytucji wypożyczających na zewnątrz
 • 4484 czytelników skorzystało z czytelni książek i czasopism
 • 19.274 woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych wypożyczyli czytelnicy indywidualni na zewnątrz i w czytelni
 • 85.077 unikalnych odsłon strony internetowej Połączone Biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF: (od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku)
 • 15.571 unikalnych odsłon strony internetowej Archiwum Cyfrowe Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF: (od 1 lutego do 31 grudnia 2017 roku)

Infrastruktura:
(stan na 31 grudnia 2017 r.)

Połączone Biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF oferują swoim czytelnikom:

 • 29 miejsc, w tym:
  25 w Czytelni
  4 w Sali Katalogowej,
 • 9 stanowisk komputerowych dla użytkowników, w tym:
  5 w Czytelni
  4 w Sali Katalogowej,
 • dostęp do Internetu ze stanowisk komputerowych lub za pomocą sieci bezprzewodowej eduroam lub własnej wi-fi.

Statystyka Połączonych Bibliotek za rok 2013
Statystyka Połączonych Bibliotek za rok 2014
Statystyka Połączonych Bibliotek za rok 2015
Statystyka Połączonych Bibliotek za rok 2016