Statystyka – 2013

Statystyka Połączonych Bibliotek za rok 2013
(na podstawie Sprawozdania z działalności Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF za rok 2013)

Zbiory:
(stan na 31 grudnia 2013 r.)

 • 205.683 woluminów książek, w tym:
  WFiS UW: 100.027
  IFiS PAN: 96.990
  PTF: 8.656
 • 44.010 woluminów czasopism, w tym:
  WFiS UW: 18.271
  IFiS PAN: 23.692
  PTF: 2.047
 • czasopisma bieżące, subskrybowane przez Bibliotekę, to łącznie 148 tytuły, w tym:
  prenumerata polska: 48 tytułów, w tym:
  24 WFiS UW,
  24 IFiS PAN.
  prenumerata zagraniczna: 100 tytułów, w tym:
  67 WFiS UW,
  33 IFiS PAN.

Działalność usługowa:
(dane dla okresu 1 stycznia – 31 grudnia 2013 r.)

 • 1392 czytelników indywidualnych, wypożyczających na zewnątrz
 • 44 instytucje wypożyczające na zewnątrz
 • 4836 czytelników skorzystało z czytelni książek i czasopism
 • 29.908 woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych wypożyczyli czytelnicy indywidualni na zewnątrz i w czytelni
 • 59.007 osób odwiedziło internetową stronę Biblioteki w tym:
  11.747 unikalnych użytkowników
 • 1.004 polubień profilu Biblioteki na FB
 • 176 obserwujących profil Biblioteki na Twitterze

Infrastruktura:
(stan na 31 grudnia 2013 r.)

Połączone Biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF oferują swoim czytelnikom:

 • 29 miejsc, w tym:
  25 w Czytelni
  4 w Sali Katalogowej,
 • 9 stanowisk komputerowych dla użytkowników, w tym:
  5 w Czytelni
  4 w Sali Katalogowej,
 • dostęp do Internetu ze stanowisk komputerowych lub za pomocą sieci bezprzewodowej eduroam.