Obiekt tygodnia

Co tydzień w gablocie na pierwszym piętrze, można zobaczyć ciekawe, unikalne, nierzadko kontrowersyjne i skłaniające do refleksji obiekty biblioteczne, często nigdy wcześniej publicznie nie prezentowane.
Obiekt tygodnia wybiera i przedstawia Łukasz Ratajczak.

Dotychczas mieli Państwo okazję zobaczyć:

6.10.2016
Materiały warsztatowe Stanisława Ossowskiego (1930-1963):
Notatki problemowe
Notatki bibliograficzne

01_stanislaw-ossowski_6-10-2016

13.10.2016
Rękopis dotyczący synodu odbytego w Rakowie w roku 1601, autorstwa Valentinusa Smalciusa.
Colloquium Racoviae habitum, 1601

02_valentinus-smalcius_13-10-2016

20.10.2016
Szpulę z filmem dokumentalnym pt. „Ochorowicz” w reżyserii Janusza Sijka (1989 r.)

03_julian-ochorowicz_20-10-2016

28.10.2016
Pracę habilitacyjną prof. Jerzego Szackiego (Wydział Filozoficzny UW, 1965 r.)
„Kontrrewolucyjne paradoksy. Wizje świata francuskich antagonistów Wielkiej Rewolucji 1789-1815”

04_jerzy-szacki_28-10-2016

03.11.2016
Medal Świętego Jerzego, przyznany prof. Barbarze Skardze przez redakcję Tygodnika Powszechnego w 2005 roku

05_barbrara-skarga_03-11-2016

10.11.2016
Rękopis „Autobiography”, Willarda V. Quine’a, z licznymi poprawkami i skreśleniami autora.
Dar prof. Barbary Stanosz

06_willard-quine_10-11-2016

17.11.2016
Filozofia egzystencjalna
PIW, Warszawa 1965
Przekład: Leszek Kołakowski i Leszek Pomian
Dedykacja:
„Ten fragment nie wszedł do antologii filozofii egzystencjalnej – z powodu zbyt wygórowanych zadań przeznaczonych [do] wydania uniwersyteckiego, Klostermanna.
Heidegger.”

07_heidegger_17-11-2016

24.11.2016
Ex libris ze zbiorów prof. dr I. Dąmbskiej książki
Ladislasa Witwickiego „La foi des eclaires”

08_dambska_24-11-2016

01.12.2016
Reprodukcję tablicy pamiątkowej ku czci prof. Kazimierza Twardowskiego, przedstawiającą wizerunek Władysława Weryho (1868-1916), organizatora życia filozoficznego w Polsce

09_weryho_01-12-2016

12.01.2017
Odczyt „O dostojeństwie uniwersytetu”, wygłoszony przez prof. Kazimierza Twardowskiego z okazji nadania mu tytułu doktora filozofii przez Uniwersytet Poznański.

09_twardowski_12-01-2017

26.01.2017
Medal Fundacji Ekumenicznej Tolerancja „Zasłużony dla Tolerancji” (For the Promotion Tolerance), wręczony prof. Barbarze Skardze w dniu 16.11.2007 r.

2.02.2017
Między słowami. Skarby znalezione w naszych książkach.
Materiały odnalezione w księgozbiorze prof. Stefana Morawskiego, znajdującym się w zbiorach Połączonych Bibliotek.

9.02.2017
Dyplom nadany prof. Kazimierzowi Twardowskiemu na Uniwersytecie w Monachium w 1892 roku.
Dyplom wydano z okazji obrony rozprawy doktorskiej w roku 1891.

16.02.2017
Józef Hylzen „Aristoteles, sub fortunatissimis auspiciis, Illustrissimi ac Excellentissimi Domini”
Typis S. R. M. Academicis Soc. Jesu, Vilnae 1749 r.
Ze zbiorów specjalnych Biblioteki WFiS UW

23.02.2017
Pieczęcie używane niegdyś w Połączonych Bibliotekach i zaprzyjaźnionych instytucjach.
Kolekcja pochodzi z archiwum Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF.

02.03.2017
W tym tygodniu, w ramach ciepło przyjętego przez Państwa cyklu „obiekt tygodnia”, tym razem prezentujemy świadectwo przyszłego profesora i założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Kazimierza Twardowskiego, z renomowanej Wojskowej Akademii Terezjańskiej, utworzonej przez cesarzową Marię Teresę 14 grudnia 1751 w Wiener Neustadt i działającej do czasów współczesnych na zamku Wiener Neustadt.

Prezentowane materiały pochodzą z tzw. kolekcji ośrodka lwowskiego, odkrytego przez Łukasza Ratajczaka z Połączonych Bibliotek WFiS UW,IFiS PAN i PTF. Obecnie trwają prace nad uporządkowaniem kolekcji, opracowaniem inwentarza oraz zabezpieczeniem kolekcji.

09.03.2017
Tym razem w ramach naszego „obiektu tygodnia”, pragniemy zaprezentować Państwu oryginalny statut Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z czasów lwowskich (rok 1929).

16.03.2017
W tym tygodniu prezentujemy Państwu część woluminu epopei historycznej rzymskiego poety Lukana i komentarzami Petrusa Burmanna z 1740 roku.
Zachęcamy jednocześnie do odwiedzania i śledzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie publikujemy dodatkowe informacje o materiałach prezentowanych w ramach naszej akcji „obiekt tygodnia”.

14_Index-verborumi-_16-03-2017

30.03.2017
Instytut Filozofii odniósł podwójny sukces w tegorocznej edycji konkursu Genius Universitatis na najlepszą kampanię promocyjną szkoły wyższej. Projekt KAMIEŃ FILOZOFICZNY zwyciężył w kategorii gadżet promocyjny. Film TRANSMUTACJA okazał się najlepszy w kategorii video online. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 37 uczelni, które łącznie zgłosiły ponad 100 prac w 7 kategoriach, w tym 17 gadżetów i 24 filmy.

Statuetki wraz z honorowymi dyplomami prezentujemy w naszej gablocie wystawowej na pierwszym piętrze (vis a vis windy).

16.11.2017
Władysław Heinrich „Zarys historji filozofji. Część druga: filozofja średniowieczna”.
Egzemplarz autorski.
Wydawnictwo Gebethner i Wolff, Warszawa 1930
Dar Elżbiety Nowakowskiej-Sołtan
U.101877

23.11.2017
Leopold Blaustein: „Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmiocie przedstawienia”.
Praca seminaryjna.
Lwów, rok akademicki 1924-1925
Ze spuścizny rękopiśmiennej Heleny Słoniewskiej

30.11.2017
Medal Jubileuszowy z okazji 35-lecia Ludowej Spółdzielni Wydawniczej dla prof. Antoniny Kłoskowskiej
Warszawa, 1987 r.
Ze zbiorów specjalnych Połączonych Bibliotek

7.12.2017
Marginalia Romana Ingardena
Ernst Mach: „Die Analyse der Empfindungen. und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen”
Verlag von Gustav Fischer, Jena 1911
Ze zbiorów specjalnych Połączonych Bibliotek

14.12.2017
Archiwum Kazimierza Twardowskiego
„Księga pamiątkowa ku uczczeniu dwudziestopięcioletniej działalności nauczycielskiej na katedrze filozofji w Uniwersytecie Lwowskim Kazimierza Twardowskiego”
Przegląd Filozoficzny, rocznik 23 (1920)
Lwów, 1921
Ze zbiorów specjalnych Połączonych Bibliotek

21.12.2017
Archiwum Stanisława Ossowskiego
Zaświadczenie potwierdzające nadanie prof. Stanisławowi Ossowskiemu tytułu doktora nauk filozoficznych.
Warszawa, 21 grudnia 1953
Ze zbiorów specjalnych Połączonych Bibliotek

04.01.2018
Archiwum Kazimierza Twardowskiego
Medal pamiątkowy „Discipulorum amor et pietas„. Wybity staraniem byłych uczniów.
Projekt: Władysław Witwicki
Medal wręczono 11 stycznia 1931 roku we Lwowie
Ze zbiorów specjalnych Połączonych Bibliotek

08.02.2018
Archiwum Andrzeja Malewskiego
Indeks wydziału humanistycznego Uniwersytetu Poznańskiego 1948 r.
Ze zbiorów specjalnych Połączonych Bibliotek

15.02.2018
Św. Tomasz z Akwinu „O bycie i istocie”
Polski przekład w opracowaniu członków Lwowskiego Kółka Filozoficznego z 1911 roku
Ze zbiorów specjalnych Połączonych Bibliotek

22.02.2018
Archiwum Janusza Krajewskiego
Julian Ochorowicz „Zjawiska medyumiczne”
Warszawa, Biblioteka Dzieł Wybranych, 1913 r.
Ze zbiorów specjalnych Połączonych Bibliotek

01.03.2018
Stanisław Lem „Etyka technologii i technologia etyki”
Referat przygotowany na konferencję poświęconą moralnym problemom nauki, zorganizowaną przez IFiS PAN w Warszawie, w dniach 24-25.11.1966 r.
Ze zbiorów specjalnych Połączonych Bibliotek

08.03.2018
Archiwum Stanisława Ossowskiego
„Specimen demonstrationum politicarum pro eligendo Rege Polonorum.”
Tekst w języku polskim w 200-lecie śmierci Gottfrieda Wilhelma Leibniza [1916 r.]
Ze zbiorów specjalnych Połączonych Bibliotek

15.03.2018
Władysław Tatarkiewicz
Konspekt do podręcznika „Wiedza o sztuce plastycznej”
Ze zbiorów specjalnych Połączonych Bibliotek

22.03.2018
Archiwum Jana Wolskiego
Matrykuła Uniwersytetu Warszawskiego z podpisem rektora Józefa Brudzińskiego (26.04.1917 r.)
Ze zbiorów specjalnych Połączonych Bibliotek

29.03.2018
Izydora Dąmbska
Platon w Polsce
Nadbitka autorska z dedykacją dla prof. Władysława Tatarkiewicza
Ze zbiorów Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

05.04.2018
Marginalia Romana Ingardena
Henri Poincaré „Der Wert der Wissenschaft”
B.G. Teubner, Leipzig 1910
Książka z pamiątkową dedykacją ojca Romana Ingardena dla syna w dniu jego imienin w 1911 r.
Ze zbiorów specjalnych Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

12.04.2018
Archiwum Juliana Hochfelda
50 urodziny Juliana Hochfelda
Klub Pracowników UW, Pałac Kazimierzowski,, 1961 rok
Ze zbiorów specjalnych Biblioteki WFiS UW

26.04.2018
Archiwum Kazimierza Twardowskiego
Zaproszenie na uroczyste posiedzenie Koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w Krakowie z okazji 40-letniej rocznicy powstania Koła.
Kraków, 14 grudnia 1924 r.
Ze zbiorów specjalnych Biblioteki WFiS UW

17.05.2018
Witold Doroszewski „Z zagadnień leksykografii polskiej”
Maszynopis powielany, ok. 1953 r.
Ze zbiorów specjalnych Biblioteki IFiS PAN

24.05.2018
Stanisław Ossowski „Ku nowym formom życia społecznego”
Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”, Warszawa 1947.
Praca z pamiątkową dedykacją autora dla prof. Tadeusza Kotarbińskiego
Ze zbiorów specjalnych Biblioteki WFiS UW

07.06.2018
Hersz Bad „Czy Schopenhauer był filozofem?”
Nakładem L. Chmielewskiego, Lwów 1909.
Z księgozbioru podręcznego prof. Kazimierza Twardowskiego (P.10387)