Obiekt tygodnia

Co tydzień w gablocie na pierwszym piętrze, można zobaczyć ciekawe, unikalne, nierzadko kontrowersyjne i skłaniające do refleksji obiekty biblioteczne, często nigdy wcześniej publicznie nie prezentowane.

Dotychczas mieli państwo okazję zobaczyć:

6.10.2016
Materiały warsztatowe Stanisława Ossowskiego (1930-1963):
Notatki problemowe
Notatki bibliograficzne

01_stanislaw-ossowski_6-10-2016

13.10.2016
Rękopis dotyczący synodu odbytego w Rakowie w roku 1601, autorstwa Valentinusa Smalciusa.
Colloquium Racoviae habitum, 1601

02_valentinus-smalcius_13-10-2016

20.10.2016
Szpulę z filmem dokumentalnym pt. „Ochorowicz” w reżyserii Janusza Sijka (1989 r.)

03_julian-ochorowicz_20-10-2016

28.10.2016
Pracę habilitacyjną prof. Jerzego Szackiego (Wydział Filozoficzny UW, 1965 r.)
„Kontrrewolucyjne paradoksy. Wizje świata francuskich antagonistów Wielkiej Rewolucji 1789-1815”

04_jerzy-szacki_28-10-2016

03.11.2016
Medal Świętego Jerzego, przyznany prof. Barbarze Skardze przez redakcję Tygodnika Powszechnego w 2005 roku

05_barbrara-skarga_03-11-2016

10.11.2016
Rękopis „Autobiography”, Willarda V. Quine’a, z licznymi poprawkami i skreśleniami autora.
Dar prof. Barbary Stanosz

06_willard-quine_10-11-2016

17.11.2016
Filozofia egzystencjalna
PIW, Warszawa 1965
Przekład: Leszek Kołakowski i Leszek Pomian
Dedykacja:
„Ten fragment nie wszedł do antologii filozofii egzystencjalnej – z powodu zbyt wygórowanych zadań przeznaczonych [do] wydania uniwersyteckiego, Klostermanna.
Heidegger.”

07_heidegger_17-11-2016

24.11.2016
Ex libris ze zbiorów prof. dr I. Dąmbskiej książki
Ladislasa Witwickiego „La foi des eclaires”

08_dambska_24-11-2016

01.12.2016
Reprodukcję tablicy pamiątkowej ku czci prof. Kazimierza Twardowskiego, przedstawiającą wizerunek Władysława Weryho (1868-1916), organizatora życia filozoficznego w Polsce

09_weryho_01-12-2016

12.01.2017
Odczyt „O dostojeństwie uniwersytetu”, wygłoszony przez prof. Kazimierza Twardowskiego z okazji nadania mu tytułu doktora filozofii przez Uniwersytet Poznański.

09_twardowski_12-01-2017

26.01.2017
Medal Fundacji Ekumenicznej Tolerancja „Zasłużony dla Tolerancji” (For the Promotion Tolerance), wręczony prof. Barbarze Skardze w dniu 16.11.2007 r.

2.02.2017
Między słowami. Skarby znalezione w naszych książkach.
Materiały odnalezione w księgozbiorze prof. Stefana Morawskiego, znajdującym się w zbiorach Połączonych Bibliotek.

9.02.2017
Dyplom nadany prof. Kazimierzowi Twardowskiemu na Uniwersytecie w Monachium w 1892 roku.
Dyplom wydano z okazji obrony rozprawy doktorskiej w roku 1891.

23.02.2017
Pieczęcie używane niegdyś w Połączonych Bibliotekach i zaprzyjaźnionych instytucjach.
Kolekcja pochodzi z archiwum Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF.

02.03.2017
W tym tygodniu, w ramach ciepło przyjętego przez Państwa cyklu „obiekt tygodnia”, tym razem prezentujemy świadectwo przyszłego profesora i założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Kazimierza Twardowskiego, z renomowanej Wojskowej Akademii Terezjańskiej, utworzonej przez cesarzową Marię Teresę 14 grudnia 1751 w Wiener Neustadt i działającej do czasów współczesnych na zamku Wiener Neustadt.

Prezentowane materiały pochodzą z tzw. kolekcji ośrodka lwowskiego, odkrytego przez Łukasza Ratajczaka z Połączonych Bibliotek WFiS UW,IFiS PAN i PTF. Obecnie trwają prace nad uporządkowaniem kolekcji, opracowaniem inwentarza oraz zabezpieczeniem kolekcji.

09.03.2017
Tym razem w ramach naszego „obiektu tygodnia”, pragniemy zaprezentować Państwu oryginalny statut Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z czasów lwowskich (rok 1929).

16.03.2017
W tym tygodniu prezentujemy Państwu część woluminu epopei historycznej rzymskiego poety Lukana i komentarzami Petrusa Burmanna z 1740 roku.
Zachęcamy jednocześnie do odwiedzania i śledzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie publikujemy dodatkowe informacje o materiałach prezentowanych w ramach naszej akcji „obiekt tygodnia”.

14_Index-verborumi-_16-03-2017

30.03.2017
Instytut Filozofii odniósł podwójny sukces w tegorocznej edycji konkursu Genius Universitatis na najlepszą kampanię promocyjną szkoły wyższej. Projekt KAMIEŃ FILOZOFICZNY zwyciężył w kategorii gadżet promocyjny. Film TRANSMUTACJA okazał się najlepszy w kategorii video online. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 37 uczelni, które łącznie zgłosiły ponad 100 prac w 7 kategoriach, w tym 17 gadżetów i 24 filmy.

Statuetki wraz z honorowymi dyplomami prezentujemy w naszej gablocie wystawowej na pierwszym piętrze (vis a vis windy).

16.11.2017
Władysław Heinrich „Zarys historji filozofji. Część druga: filozofja średniowieczna”.
Egzemplarz autorski.
Wydawnictwo Gebethner i Wolff, Warszawa 1930
Dar Elżbiety Nowakowskiej-Sołtan
U.101877

23.11.2017
Leopold Blaustein: „Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmiocie przedstawienia”.
Praca seminaryjna.
Lwów, rok akademicki 1924-1925
Ze spuścizny rękopiśmiennej Heleny Słoniewskiej

30.11.2017
Medal Jubileuszowy z okazji 35-lecia Ludowej Spółdzielni Wydawniczej dla prof. Antoniny Kłoskowskiej
Warszawa, 1987 r.
Ze zbiorów specjalnych Połączonych Bibliotek

7.12.2017
Marginalia Romana Ingardena
Ernst Mach: „Die Analyse der Empfindungen. und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen”
Verlag von Gustav Fischer, Jena 1911
Ze zbiorów specjalnych Połączonych Bibliotek