Sprostowanie w sprawie najnowszych doniesień medialnych

Szanowni Państwo,

w związku z kolejnymi artykułami, które pojawiły się w mediach w czwartek 13.04. na temat naszej biblioteki uprzejmie informuję:

Kiermasze książki, które od jakiegoś czasu odbywają się na Wydziale są organizowane za wiedzą i zgodą władz. Sprzedaż książek odbywa się w sposób jak najbardziej legalny, dlatego sprzedażą zajmuje się antykwariat. Pieniądze ze sprzedaży książek uniwersyteckich wpływają na konto Wydziału Filozofii i Socjologii.

Ponadto zapewniam, że sprawę pojawiania się naszych książek w punkcie skupu makulatury traktujemy bardzo poważnie. Dlatego uprzejmie prosimy Pana Jacka Samsela o pilny kontakt z biblioteką w celu szybkiego i dokładnego wyjaśnienia tej sprawy.

p.o. kierownika Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN, PTF
Michał Chlebicki

Przeczytaj również:
Wyjaśnienia w związku planami rozwojowymi i zmianami sposobu funkcjonowania Biblioteki