Nowe nabytki – 01.06.2017-30.06.2017

Nowe nabytki – 01.06.2017-30.06.2017

KSIĄŻKI
1. Katalog on-line
Academic dependency in the social sciences : structural reality and intellectual challenges / edited by Kathinka Sinha-Kerkhoff, Syed Farid Alatas.
New Delhi : Asian Development Research Institute : Manohar, 2010. – 333 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-81-7304-894-4

2. Katalog on-line
Adam Smith : w 240. rocznicę wydania „Bogactwa narodów” / redakcja naukowa: Piotr Dominiak, Przemysław Parszutowicz.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2016. – 164, [1] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7683-136-7

3. Katalog on-line
Aesthetics from classical Greece to the present : a short history / Monroe C. Beardsley.
New York : The Maclillan Company, 1966.

4. Katalog on-line
Aion : przyczynki do symboliki Jaźni / Carl Gustav Jung ; przeł. Robert Reszke ; oprac. Leszek Kolankiewicz.
Warszawa : Wydawnictwo KR, 2009. – 367, [2] s. : il. ; 22 cm.
(Dzieła / Carl Gustav Jung ; 1)
ISBN 83-89158-92-2

5. Katalog on-line
Aksjologia społeczna : między PRL a IV RP / Andrzej Tyszka.
[Warszawa] : Oficyna Wydawnicza Volumen, cop. 2016. – 379, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Czarna)
ISBN 978-83-64708-14-5

6. Katalog on-line
Alternativen der Wissenschaft / Gernot Böhme.
Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1980. – 271 s. : il. ; 18 cm.
(Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft ; 334)
ISBN 3-518-07934-4

7. Katalog on-line
Analiza kategorii bycia i człowieka w koncepcji filozoficznej Martina Heideggera / Remigiusz Lucjan Król.
Truskaw : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017. – 302, [1] s. ; 21 cm.
(Szkice i Studia Filozoficzne)
ISBN 978-83-64003-80-6

8. Katalog on-line
Anatomia przypadku / Jan Rokita ; rozmawia Robert Krasowski.
Warszawa : Czerwone i Czarne, 2013. – 367 s. ; 23 cm.
(Seria Historia III RP)
ISBN 978-83-7700-072-4

9. Katalog on-line
Anatomia siły / Leszek Miller ; rozmawia Robert Krasowski.
Warszawa : Czerwone i Czarne, 2013. – 310 s. ; 23 cm.
(Historia III RP)
ISBN 978-83-7700-071-7

10. Katalog on-line
Anthropology : culture patterns & processes / A. L. Kroeber.
New York ; London : Harcourt Brace Jovanovich, 1963. – [12], 252, XX s. ; 21 cm.
(A Harvest/HBJ Book)
ISBN 0-15-607805-8

11. Katalog on-line
Antropologia nieczystości : studia z kultury sanitarnej Warszawy / Włodzimierz Karol Pessel ; Collegium Civitas.
Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2010. – 487 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7436-211-5

12. Katalog on-line
De Aristotele Platonis in idearum doctrina adversario commentatico critica… / scripsit Fridericus Michelis.
Brunsbergae : Apud J. R. Huye, 1864 (Brunsbergae : C. A. Heyne) – 36 s. ; 20 cm.

13. Katalog on-line
Atrament melancholii / Jean Starobinski ; przełożyła Krystyna Belaid.
Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2017. – 534, [5] s. : il. ; 24 cm.
(Klasyka Światowej Humanistyki)
ISBN 978-83-7453-470-3

14. Katalog on-line
Au lieu de soi : l’approche de saint Augustin / Jean-Luc Marion.
Paris : PUF, 2008.
ISBN 978-2-13-054407-4

15. Katalog on-line
Awakening the dreamer : clinikal journeys / Philip M. Bromberg.
New York ; London : Routledge, cop. 2011. – X, 223 s. ; 23 cm.
ISBN 978-0-415-88808-0 (Paperback)

16. Katalog on-line
Beitrage zur Geschichte der Äshetik / Todor Pawlow ; [aus dem Bulgarischen übersetzt von Hartmut Herboth].
Berlin : Aufbau-Verlag, 1963. – 189, [2] s. ; 20 cm.

17. Katalog on-line
Benedetto Croce / Angelo Ricci, Guilhermino Cesar, Valerio Rohden.
Pôrto Alegre : Edicoes da Faculdade de Filosofia, Universidade Federal do R. G. do Sul, 1966.

18. Katalog on-line
Betrachtungen über die Grundlagen der Philosophie / von René Descartes ; übersetzt von Ludwig Fischer.
Leipzig : Verlag von Philip Reclam, [post 1891]. – 107 s. ; 16 cm.
(Universal-Bibliothek ; 2887)

19. Katalog on-line
Bezdroża sprawiedliwości : rozważania o liberalnych teoriach sprawiedliwości ponadnarodowej / Rafał Wonicki.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 343 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-2749-7 (druk)
ISBN 978-83-235-2757-2 (pdf online)
ISBN 978-83-235-2765-7 (e-pub)
ISBN 978-83-235-2773-2 (mobi)

20. Katalog on-line
Bieda i strach w mieście kobiet / red. Zuzanna Dąbrowska, Katarzyna Kądziela.
Warszawa : Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, 2013. – 155 s. : il. ; 24 cm.
(Debaty / Fundacja im. Izabeli jarugi-Nowackiej ; 1)
ISBN 978-83-938196-0-7

21. Katalog on-line
Budowa atomu i pojęcie materji w fizyce współczesnej / Czesław Białobrzeski.
Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1921 (Kraków : Druk. W. L. Anczyca). – 37, [1] s. : il. ; 20 cm.
(Wydawnictwa Towarzystwa Filozoficznego w Krakowie ; nr 9)

22. Katalog on-line
Calcul des probabilités / Congres international de philosophie des sciences, Paris, 1949.
Paris : Hermann & Cie Editeurs, 1951.

23. Katalog on-line
Causation and causal theories / ed. Peter A. French, Theodore E. Uehling, Howard K. Wettstein.
Minneapolis : University of Minnesota Press, cop. 1984. – [8], 624, [1] s. ; 24 cm.
(Midwest Studies in Philosophy ; vol. 9)
ISBN 0-8166-1349-4
ISBN 0-8166-1352-4 (pbk.)

24. Katalog on-line
The Chrysanthemum and the Sword : patterns of Japanese Culture / by Ruth Benedict. 40 print.
Tokyo : Charles E. Tuttle Company, 1985. – [8], 324 s. ; 19 cm.
(Tut Books. S)
ISBN 4-8053-0113-9

25. Katalog on-line
Civic participation among natives and immigrants living in Europe : Elena Mihaela Damian.

26. Katalog on-line
Contemporary American philosophy : second series / ed. by John E. Smith.
London : George Allen & Unwin ; New York : Humanities Press, 1970. – 351 s. ; 23 cm.
(Muirhead Library of Philosophy)
ISBN 0-04-100028-5

27. Katalog on-line
Contemporary perspectives in the philosophy of language II / edited by Peter A. French, Theodore E. Uehling, Howard K. Wettstein.
Notre Dame : University of Notre Dame Press, cop. 1989.
ISBN 0-268-01374-8
ISBN 0-268-01375-6 (pbk.)

28. Katalog on-line
Czas gniewu : rozkwit i upadek imperium SLD / Robert Krasowski.
Warszawa : Czerwone i Czarne, 2014. – 295 s. ; 23 cm.
(Historia III RP. Lata 1996-2005 / Robert Krasowski ; [t. 2])
ISBN 978-83-7700-148-6

29. Katalog on-line
Człowiek : jego natura i stanowisko w świecie / Arnold Gehlen ; przekład i opracowanie naukowe Rafał Michalski, Jarosław Rolewski ; redakcja naukowa przekładu Stanisław Czerniak ; rozdział 44 przełożyła Elżbieta Paczkowska-Łagowska.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – 523 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-231-3802-0

30. Katalog on-line
Człowiek wobec siebie i wobec innego / Maria Szyszkowska.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 1979. – 123, [4] s. ; 21 cm.

31. Katalog on-line
Damn great impires! Alexander Livingston.
ISBN 978-0-19-023716-5

32. Katalog on-line
Dasein und Bestimmung : Kants Grund-Problem / Heinz Eidam.
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2000. – VIII, 421 s. ; 24 cm.
(Kantstudien. Ergänzungshefte ; 138)
ISBN 3-11-016742-5

33. Katalog on-line
David Hume : krytyka episteologii / Tomasz Sieczkowski.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. – 256, [1] s. ; 24 cm.
(Granice Sacrum)
ISBN 978-83-8088-392-5
ISBN 978-83-8088-393-2 (e-ISBN)

34. Katalog on-line
De finibus bonorum et malorum / M. Tullius Cicero ; recensuit Claudio Moreschini. Repr.
Monachii ; Lipsiae : in aedibus K. G. Saur, 2012. – XVIII, 215 s. : il. ; 24 cm.
(Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana)
(M. Tulli Ciceronis Scripta quae manserunt omnia ; fasc. 43)
ISBN 3-598-71280-4
ISBN 978-3-598-71280-7

35. Katalog on-line
De la subjectivité / Michel Henry.
Paris : Presses Universitaires de France, cop. 2003. – 183, [10] s. ; 22 cm.
(Phénoménologie de la vie / Michel Henry ; t. 2)
(Épiméthée : essais philosophiques, 0768-0708)
ISBN 2-13-054041-4

36. Katalog on-line
Dostoevskij i Kant : razmyšlenie čitatelâ nad romanom „Brat’â Karamazovy” i traktatom Kanta „Kritika čistogo razuma” / Â. E. Golosovker ; Akademiâ Nauk SSSR. Institut Mirovoj Literatury imeni A. M. Gor’kogo.
Moskva : Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR, 1963. – 100, [3] s. ; 20 cm.

37. Katalog on-line
A dream of belonging : my years in postwar Poland / Janina Bauman.
London : Vigaro Press, 1988. – [6], 202 s. ; 20 cm.
ISBN 0-86068-975-1

38. Katalog on-line
Dwa ciała : wokół fenomenologii Husserla / Didier Franck ; przełożyli Jacek Migasiński i Anastazja Dwulit.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. – 219 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7383-835-2

39. Katalog on-line
Dwa studia o Kancie / Tadeusz Batóg.
Poznań : Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk, 2017. – 116 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-65579-15-7

40. Katalog on-line
Dziedzictwo cnoty : studium z teorii moralności / Alasdair MacIntyre ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Adam Chmielewski ; przekł. przejrz. Jacek Hołówka.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. – LVIII, 508, [1] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Współczesnych Filozofów)
ISBN 83-01-12098-3

41. Katalog on-line
Dzieła. T. 2, [1844-1846] / Karol Marks, Fryderyk Engels.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1961. – XV, 834, [1] s. : il. ; 21 cm.

42. Katalog on-line
Einleitung ; Buch der Lieder ; Neue Gedichte / Heinrich Heine ; das Geleitwort schrieb Walther Victor.
Leipzig : Verlag von Philipp Reclam jun., [1930]. – 429, [2] s. ; 18 cm.
(Heines Ausgewählte Werke in sechs Bänden / hrsg. von Hartwig Jeß ; Bd. 1)

43. Katalog on-line
Engaging with irigaray / Ed. by Carolyn Burke et al.
New York : cop. 1994.

44. Katalog on-line
Entropy : a new world view / by Jeremy Rifkin with Ted Howard ; afterword by Nicholas Georgescu-Roegen.
Toronto [etc.] : Bantam Books, 1981.

45. Katalog on-line
Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampf ums Dasein / von Charles Darwin ; nach der Übersetzung von J. V. Carus und der letzten englischen Ausgabe bearbeitet von Heinrich Schmidt. Volks-Ausgabe
Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, [1906] (Altenburg : Pierersche Buchdruckerei Stephan Geibel and Co.) – IV, 297 s. ; 23 cm.

46. Katalog on-line
Eseje / Jerzy Żuławski ; wyboru dokonał Juliusz Żuławski ; wstępem poprzedził Jerzy Kreczmar.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. – 368, [3] s., [1] k. portr. ; 19 cm.

47. Katalog on-line
Essays on Wittgenstein / ed. by E. D. Klemke.
Urbana [etc.] : University of Illinois Press, cop. 1971. – XI, 552 s. ; 21 cm.
(Illini Books ; IB-69)

48. Katalog on-line
The essential Descartes / ed. and with an introd. by Margaret D. Wilson ; prepared under the general editorship of Robert Paul Wolff.
New York : New American Library, 1969.

49. Katalog on-line
The ethics of deconstruction : Derrida and Levinas / Simon Critchley. 3rd ed.
Edinburgh : Edinburgh University Press, cop. 2014. – XXI, [1], 324 s. ; 25 cm.
ISBN 978-0-7486-8931-6 (hardback)
ISBN 978-0-7486-8932-3 (paperback)
ISBN 978-0-7486-8933-0 (webready PDF)
ISBN 978-0-7486-8934-7 (epub)

50. Katalog on-line
The ethics of life writing / ed. by Paul John Eakin.
Ithaca, NY ; London : Cornell University Press, 2004. – VIII, [1], 271 s. ; 23 cm.
ISBN 0-8014-4128-5
ISBN 0-8014-8833-8 (pbk)

51. Katalog on-line
Etyka i polityka / Alasdair MacIntyre ; red. nauk. Adam Chmielewski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 326, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-01-15785-2

52. Katalog on-line
The evolution of science : readings from the history of mankind / ed. for the International Commission for a History of the Scientific and Cultural Development of Mankind by Guy S. Métraux and François Crouzet.
New York: New American Library, 1963. – XXXII, 432 s.: il. ; 18 cm.

53. Katalog on-line
Existentialism and alienation in american literature / by Sidney Finkelstein.
New York : International Publishers, cop. 1965.

54. Katalog on-line
Exploring the world of lucid dreaming / Stephen LaBerge and Howard Rheingold.
New York : Ballantine Books, [post 2007], 1991. – XIV, 335, [2] s. : il. ; 18 cm.
ISBN 978-0-345-37410-3

55. Katalog on-line
Expression and meaning : studies in the theory of speech acts / John R. Searle.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1979. – XIV, 187 s. il. ; 22 cm.
ISBN 0-521-22901-4

56. Katalog on-line
Filozof i terytorium : polityka idei w myśli Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczki, Krzysztofa Pomiana i Marka J. Siemka / Szymon Wróbel.
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2016. – 414, [1] s. ; 21 cm.
(Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Studia)
ISBN 978-83-7683-134-3

57. Katalog on-line
Filozofia 2.0 : diagnozy i strategie / redakcja naukowa Maciej Soin, Przemysław Parszutowicz.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2016. – 228 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7683-135-0

58. Katalog on-line
Filozofia jako podstawa integracji nauczania i wychowania : materiały konferencji naukowej, Kielce, 21 – 22 września 2001 / pod red nauk. Bronisława Burlikowskiego, Wojciecha Słomskiego ; Akademia Świętokrzyska im. Jana […]
Kielce ; Warszawa : Phaenomena, 2002. – VI, 628 s. : 24 cm.
(Filozofia w szkole ; [3])
ISBN 83-910216-2-9

59. Katalog on-line
Filozoficzne konteksty medycyny : ujęcie historyczne od starożytności do końca XVIII wieku / Maria Nowacka.
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, 2012. – 360 s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7431-307-0

60. Katalog on-line
Filozofja a szkoła średnia / Teodor Portych.
Włocławek : Nakładem Autora, 1918 (Włocławek : Drukarnia H. Neumana). – 16 s. ; 26 cm.

61. Katalog on-line
Filozofja średniowieczna / W. Heinrich.
Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa, 1930 (Kraków : druk W. L. Anczyca i Spółki). – XI, 231 s. ; 24 cm.
(Zarys historji filozofji / W. Heinrich ; t. 1, cz. 2)

62. Katalog on-line
The foundations of arithmetic : a logico-mathematical enquiry into the concept of number / by G. Frege ; Engl. transl. by J. L. Austin. 2nd rev. ed., repr.
Oxford : Basil Blackwell, 1968.

63. Katalog on-line
The foundations of arithmetic : a logico-mathematical enquiry into the concept of number / by G. Frege ; Engl. transl. by J. L. Austin. 2nd rev. ed., repr.
Oxford : Basil Blackwell, 1968.

64. Katalog on-line
From Shakespeare to existentialism / Walter A. Kaufmann. New ed., with additions.
Garden City : Doubleday & Company, 1960.

65. Katalog on-line
From Shakespeare to existentialism / Walter A. Kaufmann. New ed., with additions.
Garden City : Doubleday & Company, 1960.

66. Katalog on-line
Future-minded : the psychology of agency and control / Magda Osman.
Basingstoke : Palgrave Macmillan, cop. 2014. – XIII, [1], 224 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-1-137-39675-4 (hardback)
ISBN 978-1-137-02226-4 (paperback)

67. Katalog on-line
Gadamer and the tranmision of history / Jerome Veith.
ISBN 978-0-253-01598-3

68. Katalog on-line
Genetic epistemology / Jean Piaget ; translated by Eleander Duckworth.
New York : W. W. Norton & Company, Inc., 1971. – [VI], 84 s. ; 20 cm.
(The Norton Library ; N 596)
ISBN 0-393-00596-8

69. Katalog on-line
Geneza energji psychicznej : zarys filozofji biologicznej / Jan Danysz ; z przedm. Juljusza Payota i W. M. Kozłowskiego.
Lwów ; Warszawa : Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1923 (Lwów : z Drukarni Lud. Spółdz. Tow. Wydaw.). – XVI, 253 s. ; 24 cm.

70. Katalog on-line
Gespräche mit Ernst Bloch / hrsg. von Rainer Traub und Harald Wieser.
Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1975.
ISBN 3-518-00798-X

71. Katalog on-line
Gilgamesz : powieść starobabilońska / przeł. Józef Wittlin ; czternastoma wizerunkami ozdobił Marek Żuławski ; [posł. opatrzył Zygmunt Kubiak].
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. – 87 s. : il. kolor. ; 26 cm.
ISBN 83-06-00940-1

72. Katalog on-line
Główne problemy współczesnej fenomenologii / redakcja naukowa Jacek Migasiński, Marek Pokropski ; redakcja naukowa działów: Marzena Adamiak, Maja Chmura, Andrzej Leder, Jacek Migasiński, Monika Murawska, Marek Pokropski, Wojciech Starzyński.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 880 s. : 1 il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-235-2431-1 (druk)
ISBN 978-83-235-2447-2 (e-pub)
ISBN błędny 9788323524391 (pdf online)
ISBN 978-83-235-2455-7 (mobi)

73. Katalog on-line
Good is generally more alike than bad in the information ecology : Alex Koch.

74. Katalog on-line
Górnicy górnośląscy – ludzie zbędni, ludzie luźni? : szkice socjologiczne / pod red. Marka S. Szczepańskiego.
Kraków ; Katowice : Andrzej Matczewski Publisher, 1994. – 123 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-85607-08-0

75. Katalog on-line
Granice sacrum : wymiary religijności w myśli współczesnej / pod redakcją Tomasza Sieczkowskiego i Pawła Grabarczyka.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. – 190 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8088-390-1
ISBN 978-83-8088-391-8 (e-ISBN)

76. Katalog on-line
Greek models of mind and self / A. A. Long.
ISBN 978-0-674-72903-2

77. Katalog on-line
The growth of non-governmental development organisations in Poland and their cooperation with Polish aid / Galia Chimiak.
Warsaw : Wydawnictwo IFiS PAN, 2016. – 288 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7683-133-6

78. Katalog on-line
Hegels Begriff der Erfahrung im Horizont der „Phänomenologie des Geistes” / Lutz Mirbach.

79. Katalog on-line
Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy / pod redakcją Julii Dynkowskiej, Natalii Lemann, Michała Wróblewskiego i Anny Zatory.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. – 239 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-8088-665-0
ISBN 978-83-8088-666-7 (e-ISBN)

80. Katalog on-line
Home and beyond : generative phenomenology after Husserl / Anthony J. Steinbock.
Evanston, IL : Northwestern University Press, cop. 1995. – XVIII, 336 s. ; 23 cm.
(Northwestern University Studies in Phenomenology & Existential Philosophy)
ISBN 0-8101-1319-8 (cloth)
ISBN 0-8101-1320-1 (pbk.)

81. Katalog on-line
How free are you? : the determinism problem / Ted Honderich.
Oxford ; New York : Oxford University Press, 1993. – VIII, 145 s. ; 20 cm.
(Oxford Paperbacs)
ISBN 0-19-283139-9 (pbk.)
ISBN 0-19-212328-9

82. Katalog on-line
Idea uniwersytetu / Karl Jaspers ; przekład Wojciech Kunicki ; [redakcja naukowa i językowa Mateusz Falkowski].
Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2017. – 191, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Myśl o Kulturze)
ISBN 978-83-7982-264-5

83. Katalog on-line
If truth be told : the politics of public ethnography / Didier Fassin, editor.
Durham ; London : Duke University Press, 2017. – [6], 358 s. ; 23 cm.
ISBN 978-0-8223-6965-3 (hardcover : alk. paper)
ISBN 978-0-8223-6977-6 (pbk. : alk. paper)
ISBN 978-0-8223-7287-5 (ebook)

84. Katalog on-line
Instrumental biology, or, the disunity of science / Alexander Rosenberg.
Chicago, IL ; London : The University of Chicago Press, cop. 1994. – X, 193 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 0-226-72725-4 (cloth)
ISBN 0-226-72726-2 (paper)

85. Katalog on-line
Intentionality : an essay in the philosophy of mind / John R. Searle.
Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1983. – X, 278 s. ; 22 cm.
(Cambridge Paperback Library)
ISBN 0-521-22895-6 (hard covers)
ISBN 0-521-27302-1 (paperback)

86. Katalog on-line
Interdisziplinäre Arbeit und Wissenschaftstheorie. T.2, Wissenschaft, Wissenschaften / herausgegeben von Helmut Holzhey.
Basel ; Stuttgart : Schwabe & Co Verlag, cop. 1974.

87. Katalog on-line
Interpretation radical but not unruly : the new puzzle of the arts and history / Joseph Margolis.
Berkeley [etc. ] : University of California Press, 1995. – XIII, [1], 312, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 0-520-08769-0

88. Katalog on-line
Intuitions / edited by Anthony Robert Booth and Darrell P. Rowbottom. 1st edition, impression 1.
Oxford : Oxford University Press, 2014. – VIII, [2], 289 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-960919-2

89. Katalog on-line
Jacques Derrida – Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis / [oprac. Tadeusz Rachwał].
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1997. – 127, [4] s., [4] k. tabl. (gł. kolor.) : portr. ; 21 cm.
ISBN 83-226-0786-5

90. Katalog on-line
Japanese and Americans : cultural parallels and paradoxes / by Charles Grinnell Cleaver. 2th print.
Tokyo : Charles E. Tuttle Company, 1985. – IX, [5], 290 s., [8] s. tabl. : il. ; 19 cm.
(Tut Books. S)

91. Katalog on-line
The Japanese company / Rodney Clark.
Tokyo : Charles E. Tuttle Company, 1987. – X, 282 s. : il. ; 19 cm.
(Tut Books. B)
ISBN 0-8048-1523-2

92. Katalog on-line
Jean-François Lyotard / Catherine Clément i [12 pozostałych].
Paris : Éditions Inculte, 2010. – 213, [11] s. : il. ; 17 cm.
(Collectif-essai)
(L’Arc/Inculte ; 64)
ISBN 978-2-916940-12-0

93. Katalog on-line
Jean-Paul Sartre : to freedom condemned : a guide to his philosophy / by Justus Streller ; translated and with an introduction by Wade Baskin.
New York : Book Sales, cop. 1960.

94. Katalog on-line
Język i poznanie. T. 2, Wybór pism z lat 1945-1963 / Kazimierz Ajdukiewicz. Wyd. 2.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. – 425, [3] s. ; 24 cm.
ISBN 83-01-03733-4 (całość)
ISBN 83-01-03735-0 (t. 2)

95. Katalog on-line
Joies escarpées / Jean-Louis Chrétien.
[Sens] : Obsidiane, 2003. – 68, [2] s. ; 21 cm.
(Collection Les Solitudes, 0298-413X ; 48)
ISBN 2-911914-40-6

96. Katalog on-line
Jonathan Edwards / representative selections, with introd., bibliogr., and notes by Clarence H. Faust and Thomas H. Johnson. Rev. ed.
New York : Hill and Wang, 1962. – CXLII, 434 s. : il. ; 19 cm.
(American Century Series)

97. Katalog on-line
Judgement and justification / William G. Lycan.
Cambridge [ect.] : Cambridge University Press, 1988. – XIV, 236 s. ; 22 cm.
(Cambridge Studies in Philosophy)
ISBN 0-521-34047-0 (hard covers)
ISBN 0-521-33580-9 (paperback)

98. Katalog on-line
Kafka : ku literaturze mniejszej / Gilles Deleuze, Félix Guattari ; tłumaczenie Anna Zofia Jaksender, Kajetan Maria Jaksender ; wstęp, redakcja naukowa, sprawdzenia zgodności z oryginałem Cezary Rudnicki ; posłowie Kajetan Maria Jaksender.
Kraków : Wydawnictwo Eperons-Ostrogi, 2016. – 371 s. : 1 il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-940873-8-8

99. Katalog on-line
Kierkegaard, communication and virtue : authorship as edification / Mark A. Tietjen.
Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, cop. 2013. – X, [2], 156, [6] s. ; 23 cm.
(The Indiana Series in the Philosophy of Religion)
ISBN 978-0-253-00862-6 (pbk. ; alk. paper)
ISBN 978-0-253-00854-1 (cloth ; alk. paper)
ISBN 978-0-253-00871-8 (ebook)

100. Katalog on-line
Kleine Geschichte der Philosophie / Otfried Höffe.
München : Verlag C. H. Beck, cop. 2001. – 334, [7] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
ISBN 3-406-47533-7

101. Katalog on-line
Knowledge of language / David E. Cooper.
London : Prism Press ; New York : Humanities Press, 1975. – VIII, 196 s. ; 22 cm.
ISBN 0-904727-01-7 (G.B.) (cloth)
ISBN 0-391-00383-6 (U.S.A.) (paper)
ISBN 0-904727-02-5 (G.B.) (paper)
ISBN 0-391-00382-8 (U.S.A.) (cloth)

102. Katalog on-line
Kobiety i filozofia : kontynuacja esejów subiektywnych / Agnieszka Szczap.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016. – 289, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-7842-234-1

103. Katalog on-line
Kompromis, emigracja, bunt? redakcja Zuzanna Dąbrowska.
Warszawa : Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, 2014. – 81 s., [2] k tabl.) : il. kolor. ; 24 cm.
(Debaty / Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej ; 2)
ISBN 978-83-938196-1-4

104. Katalog on-line
Konstrukcja rzeczywistości. 3 / Michael Fleischer.
Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2017. – 375, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.
ISBN 978-83-65705-27-3

105. Katalog on-line
Książę : (Il principe) / Mikołaj Machiavelli ; przeł. z wł. i przedm. opatrzył Wincenty Rzymowski.
Warszawa : nakł. Księgarni F. Hoesicka, 1917 (Warszawa : Druk L. Bilińskiego i W. Maślankiewicza). – [6], XVI, 96 s. ; 19 cm.

106. Katalog on-line
Kultura i fetysze : zbiór rozpraw / Leszek Kołakowski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – 289 s. ; 20 cm.

107. Katalog on-line
Kultura kłamstwa : (eseje antypolityczne) / Dubravka Ugrešić ; przeł. Dorota Jovanka Ćirlić.
Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1998. – 345 s. ; 20 cm.
ISBN 83-7023-645-6

108. Katalog on-line
The labyrinth of language / Max Black.
New York : The New Americon Library, 1969.
(Britannica Perspective)

109. Katalog on-line
The labyrinth of language / Max Black.
New York : The New Americon Library, 1969.
(Britannica Perspective)

110. Katalog on-line
Laches / Platona ; przeł., wstępem, objaśn. i il. opatrzył Władysław Witwicki.
Warszawa : Wydaw. Sekcji Psychologicznej przy Zarządzie Gł. Tow. Wiedzy Wojskowej, 1937 (Warszawa : Drukarnia Piotr Pyz i S-ka). – 95, [5] s. : il. ; 21 cm.

111. Katalog on-line
Das Leben des Friedrich Schiller : eine Wanderung / Sigrid Damm.
Frankfurt am Main : Insel Verlag, 2004. – 489, [11] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 3-458-17220-3

112. Katalog on-line
Leibniz : a collection of critical essays / edited by Harry G. Frankfurt.
Garden City, NY : Anchor Books : Doubleday & Company, Inc., 1972. – VIII, 425 s. ; 18 cm.
(Modern Studies in Philosophy)
(A Doubleday Anchor Original ; AP 16)

113. Katalog on-line
Leonardo da Vinci : a study in psychosexuality / by Sigmund Freud ; authorized transl. by A. A. Brill. 6th print.
New York : Vintage Books, 1961. – XXXVIII, 122 s., [4] s. tabl. ; 19 cm.

114. Katalog on-line
Lev Isaakovič Šestov / pod red. T. G. Sedrinoj.
Moskva : ROSSPEN, 2016. – 463 s., [26] k. tabl. : il. ; 22 cm.
(Filosofiâ Rossii Pervoj Poloviny XX Veka)
ISBN 978-5-8243-2051-0

115. Katalog on-line
Lewica w Europie Środkowo-Wschodniej / red. Michał Syska.
Warszawa ; Wrocław : Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a, 2011. – 207, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-930596-6-9

116. Katalog on-line
Linguistic variability and intellectual development / by Wilhelm von Humboldt ; transl. by George C. Buck and Frithjof A. Raven.
Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1972. – XX, 296 s. ; 21 cm.
(Pennsylvania Paperback ; 28)
ISBN 0-8122-1028-X

117. Katalog on-line
Listy 1957-2000 / Jerzy Giedroyc, Leszek Kołakowski ; wstępem poprzedził Paweł Kłoczowski ; opracował i przypisami opatrzył Henryk Citko.
Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza : Biblioteka „Więzi” ; [Paryż] : Association Institut Littéraire „Kultura”, cop. 2016. – 377, [7] s. : il. ; 21 cm.
(Archiwum Kultury ; 16)
(Biblioteka „Więzi”, 0519-9336 ; t. 324)
ISBN 978-83-62610-95-2

118. Katalog on-line
Literature and revolution / edited by Jacques Ehrmann.
Boston : Beacon Press, 1970.

119. Katalog on-line
Logika, wiedza i czas : problemy i metody temporalno-logicznej reprezentacji wiedzy / Dariusz Surowik.
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. – 357 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7431-375-9

120. Katalog on-line
Ludwig Wittgenstein / David Pears.
New York : Viking Press, cop. 1970. – [14], 208 s. ; 19 cm.
(Modern Masters ; M7)
ISBN błędny 670444324 (hardbound)
ISBN błędny 670019100 (paperbound)

121. Katalog on-line
Man, His Origin and Evolution : According to Theosophie Philosophy / by Herbert Coryn and George Spencer.
b.d. 189?. – 8 s. ; 25 cm.

122. Katalog on-line
Marxismul đsi estetica. Vol. 1 / Stefan Morawski ; trad. de Claudia Dumitriu đsi Ion Pascadi ; pref., coment., note đsi indice tematic de Ion Pascadi.
Bucuređsti : Editura Meridiane, 1977. – 302, [2] s. ; 19 cm.
(Biblioteca de Artă. Artă đsi Gindire)

123. Katalog on-line
Mathematical knowledge / Mark Steiner.
Ithaca ; London : Cornell University Press, 1975. – 164 s. ; 22 cm.
(Contemporary Philosophy)
ISBN 0-8014-0894-6

124. Katalog on-line
Mathematics and science : last essays / Henri Poincaré ; transl. from the French by John W. Bolduc.
New York : Dover Publications, cop. 1963. – 121 s. ; 22 cm.

125. Katalog on-line
Measuring immigrants’ integration / Sascha Riedel.

126. Katalog on-line
Meditations on Quixote / Jose Ortega y Gasset ; with introduction and notes by Julian Marias ; translated from the Spanish by Evelyn Rugg and Diego Marin.
New York : W. W. Norton & Company, 1963.

127. Katalog on-line
Mein zwanzigstes Jahrhundert : auf dem Weg zu einer Autobiographie / Ludwig Marcuse.
Zürich : Diogenes Verlag, 1975. – 399, [1] s. ; 18 cm.
(Detebe ; 20192)
ISBN 3-257-20192-3

128. Katalog on-line
Menon / Platon ; przeł., wstępem, objaśn. i ilustr. opatrzył Władysław Witwicki.
Warszawa : Warsz.Tow.Filoz., 1935. – 97 s. : il. ; 21 cm.
(Biblioteka Filozoficzna Klasyków)

129. Katalog on-line
Merleau – Ponty : existentialist of the social world / by Albert Rabil.
New York : Columbia University Press, 1967.

130. Katalog on-line
Męskie fantazje / Klaus Theweleit ; przełożyli Mateusz Falkowski i Michał Herer ; przekład przejrzał Arkadiusz Żychliński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. – 2 t. w 1 wol. (972 s.) : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-01-18198-7

131. Katalog on-line
Miasto innowacyjne : wiedza – przedsiębiorczość – marketing = Innovative city : knowledge – enterprise – marketing / pod red. Zbigniewa Makieły i Andrzeja Szromnika.
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012. – 299, [6] s. : il. ; 24 cm.
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; t. 141)
ISBN błędny 9788389693291

132. Katalog on-line
Miasto, przestrzeń, tożsamość : studium trzech miast : Gdańsk, Gliwice, Wrocław / Krzysztof Bierwiaczonek, Małgorzata Dymnicka, Katarzyna Kajdanek, Tomasz Nawrocki.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2017. – 396 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7383-891-8

133. Katalog on-line
Middle platonism and neoplatonism : the latin tradition. Vol.1 / Stephen Gersh.
Notre Dame, IN. : University of Notre Dame Press, 1986. – XX, 413 s. ; 23 cm.
(Publications in Medieval Studies ; 23/1)
ISBN 0-268-01363-2 (set)

134. Katalog on-line
Middle platonism and neoplatonism : the latin tradition. Vol. 2 / Stephen Gersh.
Notre Dame, IN. : University of Notre Dame Press, 1986. – XVIII, S. 419-939 ; 23 cm.
(Publications in Medieval Studies ; 23/2)
ISBN 0-268-01363-2 (set)

135. Katalog on-line
Miejsce religii w społeczeństwie : w poszukiwaniu nowego programu badawczego socjologii religii / Sławomir Mandes.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2016. – 362, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7383-324-1

136. Katalog on-line
Mill’s utilitarianism : a reader’s guide / Henry R. West.
ISBN 978-0-8264-9302-6

137. Katalog on-line
Miłość i nicość / z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz.
Warszawa : Biblioteka „Więzi”, cop. 2017. – 222, [2] s., 24 s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Biblioteka „Więzi”, 0519-9336 ; t. 333)
ISBN 978-83-65424-11-2

138. Katalog on-line
Mit dziecka : Korczak – Nietzsche – Zaratustra / Marta Jaworek.
Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. – 195, [1] s. ; 22 cm.
(Literatura dla Dzieci i Młodzieży / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Studia ; t. 6)
ISBN 978-83-64203-66-4

139. Katalog on-line
Muntu dzisiaj : studium afrykanistyczne / Andrzej Zajączkowski.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. – 180, [4] s. ; 17 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej)

140. Katalog on-line
Les musulmans dans la société française / sous la direction de Rémy Leveau, Gilles Kepel.
Paris : Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1988. – 202, [6] s. ; 19 cm.
(Références ; 19)
ISBN 2-7246-0558-6

141. Katalog on-line
Myśl i ruch : Wstęp do metafizyki, Intuicja filozoficzna, Postrzeżenie zmiany. Dusza i ciało / Henri Bergson ; w przekł. Pawła Beylina i Kazimierza Błeszyńskiego ; wstępem poprzedził Paweł Beylin.
[S.l.] : Państ. Wydawnictwo Naukowe, 1963. – 165, [2] s., [1] k. portr. : err. ; 20 cm.

142. Katalog on-line
The myth of Sisyphus : and other essays / Albert Camus ; translated from the french by Justin O’Brien.
New York : Vintage Books, cop. 1955.

143. Katalog on-line
Nasze role, nasze stereotypy / red. Zuzanna Dąbrowska.
ISBN błędny 9788394819621

144. Katalog on-line
The nature of philosophical inquiry / edited by Joseph Bobik.
Notre Dame ; London : University of Notre Dame Press, cop. 1970. – IX, [1], 303 s. ; 20 cm.
ISBN 0-268-00482-X

145. Katalog on-line
Nauka w oczach filozofa / John G. Kemeny ; [tł. i posł. zaopatrzył Stefan Amsterdamski].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. – 289 s. ; 22 cm.

146. Katalog on-line
Necessary truth : a book of readings / edited by L. W. Sumner, John Woods.
New York : Random House, cop. 1969. – VI, [2], 226 s. ; 20 cm.
(Studies in Philosophy SPH ; 23)

147. Katalog on-line
Nemeckij idealizm T. G. Rumanceva.
ISBN 978-985-06-2581-6

148. Katalog on-line
Nesostoâvšijsâ proekt : rasput’e, russkaâ tragediâ / Aleksandr Zinov’ev.
Moskva : Izdat. AST : Izdat. Astrel’ ; Vladimir : VKT, cop. 2011. – 542, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-5-17-074651-4 (AST
ISBN 978-5-271-36860-8 (Astrel’)
ISBN 978-5-226-04378-9 (VKT)

149. Katalog on-line
New political parties as innovators : Gregor Zons.

150. Katalog on-line
Newtonian studies / Alexandre Koyré.
Cambridge, MA : Harvard University Press, 1965. – VIII, 288 s. : il. ; 22 cm.

151. Katalog on-line
Normy komunikacji : między retoryką a językiem / pod redakcją Joanny Partyki.
Warszawa : Instytut Badań Literackich. Wydawnictwo, 2017. – 186 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
(Pro Rhetorica)
ISBN 978-83-65573-93-3

152. Katalog on-line
Nowa era religii? : ruch New Age i jego doktryna – aspekt filozoficzny / Robert T. Ptaszek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. Wyd. 2 popr.
Lublin : Wydawnictwo KUL : Wydawnictwo Academicon, 2015. – 330 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8061-146-7
ISBN 978-83-62475-14-8

153. Katalog on-line
O iluzyach optycznych / A. Wyczółkowska.
Kraków : nakł. Akademii Umiejetności, 1900 (Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego). – [2], 31 s. : il. ; 25 cm.

154. Katalog on-line
O inwencji retorycznej = de inventione / Marcus Tullius Cicero ; przekł. z jęz. łac. Karolina Ekes ; wstęp i przypisy Bartosz Awianowicz.
Warszawa : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2013. – 259, [1] s. ; 24 cm.
(Bibliotheca Litterarum Medii Aevi. Artes – Opera ; nr 3)
ISBN 978-83-61757-36-8

155. Katalog on-line
O materialistycznym pojmowaniu dziejów / Jerzy Plechanow.
Warszawa : Książka, 1946 (Łódź : Zakłady Graficzne Książka). – 53 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Socjalizmu Naukowego)

156. Katalog on-line
O mierze Lebesque’a / napisał W. Sierpiński.
Warszawa : Wydawnictwo Redakcyi Prac Matematyczno-fizycznych, 1915 (Warszawa : Rubieszewskii Wrotnowski) – S. 33-67 ; 26 cm.

157. Katalog on-line
O podziale pracy społecznej / Émile Durkheim ; przeł. Krzysztof Wakar ; red. nauk. Elżbieta Tarkowska. Wyd. 1, dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – XVII, 565, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN 978-83-01-16768-4

158. Katalog on-line
O współczesnych kierunkach filozofii / Zygmunt Zawirski.
Kraków : Wiedza, Zawód, Kultura, 1947. – 31 s. ; 23 cm.

159. Katalog on-line
Obywatel spotyka państwo : o urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu / Karolina Sztandar-Sztanderska.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2016. – 291 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7383-797-3

160. Katalog on-line
Obywatele ACTA / red. Łukasz Jurczyszyn [et al.] ; Zespół Analizy Ruchów Społecznych.
Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarności, 2014. – 203, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Raport – Europejskie Centrum Solidarności)
ISBN 978-83-62853-35-9

161. Katalog on-line
Odmiany życia społecznego współczesnej Polski : instytucje, polityka, kultura / pod red. Zbigniewa Galora ; [aut. Aleksandra Bagieńska-Masiota et al.] ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2010. – 408 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-87653-96-5

162. Katalog on-line
Odpowiedź towarzyszom bułgarskim i wszystkim innym.
Beograd : Wydawnictwo Dyrekcji Informacji przy Prezydium Rządu FLRJ, 1948. – 46, [1] s. ; 21 cm.

163. Katalog on-line
On the philosophy of science / Bertrand Russell ; edited with an introduction by Charles A. Fritz, jr.
Indianapolis [etc.] : The Bobbs-Merrill Company, cop. 1965.

164. Katalog on-line
The ontology of mind : events, processes, and states / Helen Steward.
Oxford : Clarendon Press, 2000. – VIII, 276 s. : il. ; 22 cm.
(Oxford Philosophical Monographs)
ISBN 0-19-824098-8
ISBN 0-19-825064-9 (pbk.)

165. Katalog on-line
Opór i dominacja : antologia tekstów / pod redakcja Agnieszki Pasieki, Katarzyny Zielińskiej.
Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2015. – 422, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7688-418-9

166. Katalog on-line
Opus postumum Immanuela Kanta / Tomasz Kupś.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cop. 2016. – 293, [1] s. ; 24 cm.
(Monografie z Historii Filozofii)
ISBN 978-83-231-3753-5 (oprawa twarda)
ISBN 978-83-231-3813-6 (oprawa miękka)

167. Katalog on-line
Our grandchildren redesigned : Michael Bess.
ISBN 978-0-8070-5217-4

168. Katalog on-line
Parole du Christ / Michel Henry.
Seuil, 2011.
ISBN 978-2-02-055758-0

169. Katalog on-line
Patterns of discovery : an inquiry into the conceptual foundations of science / by Norwood Russell Hanson. 1st paperback edition.
Cambridge : University Press, 1965. – IX, 240, [1] s. : il. ; 21 cm.

170. Katalog on-line
Pedagogika sokratejska / Bogusława Jodłowska.
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. – 293, [1] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7587-706-9

171. Katalog on-line
Personalisation in mass media communication : Daniela Landert.
ISBN 978-90-272-5645-4

172. Katalog on-line
The philosophical discourse of modernity : twelve lectures / Jürgen Habermas ; translated by Frederick Lawrence.
Cambridge : Polity Press, cop. 1987. – XX, 430 s. ; 24 cm.
ISBN 0-7456-0360-2

173. Katalog on-line
Philosophical hermeneutics / Hans-Georg Gadamer ; transl. and ed. by David E. Linge. 1st paperback ed.
Berkeley [etc.] ; University of California Press, 1977. – LVIII, 243 s. ; 22 cm.
ISBN 0-520-03475-9

174. Katalog on-line
Philosophical naturalism / ed. Peter A. French, Theodore E. Uehling, Howard K. Wettstein.
Notre Dame : University of Notre Dame Press, cop. 1994.

175. Katalog on-line
Die Philosophie gegenüber dem Leben und den Einzelwissenschaften / von C. Hebler.
Berlin : C. G. Lüderitz’sche Verlagsbuchhandlung A. Charisius, [1867]. – 46 s. ; 22 cm.
(Sammlung Gemeinverständlicher Wissenschaftlicher Vorträge / hrsg. von Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff ; Serie 2, H. 44)

176. Katalog on-line
Philosophie in der veränderten Welt / Walter Schulz. 7. Aufl.
Stuttgart : Klett-Cotta, 2001. – 907 s. ; 24 cm.
ISBN 3-608-91040-9

177. Katalog on-line
Philosophy : a text with readings / Vincent Barry. 2nd ed.
Belmont : Wadsworth Publishing Company, cop. 1983.
ISBN 0-534-01216-7

178. Katalog on-line
Philosophy in the twentieth century. Vol. 1, Pragmatism and America’s philosophical coming of age / edited and with introductions by William Barrett and Henry D. Aiken.
New York [etc.] : Harper & Row, 1971.

179. Katalog on-line
Philosophy in the twentieth century. Vol. 2, The rise of the british tradition and contemporary analytic philosophy / edited and with introductions by William Barrett and Henry D. Aiken.
New York [etc.] : Harper & Row, 1971.

180. Katalog on-line
Philosophy in the twentieth century. Vol. 3, Contemporary european thought / edited and with introductions by William Barrett and Henry D. Aiken.
New York [etc.] : Harper & Row, 1971.

181. Katalog on-line
Philosophy of science / ed. Peter A. French, Theodore E. Uehling, Howard K. Wettstein.
Notre Dame : University of Notre Dame Press, cop. 1993.

182. Katalog on-line
Philosophy today. No. 2 / edited by Jerry H. Gill.
London : Collier-Macmillan, cop. 1969. – VIII, 310 s. ; 18 cm.

183. Katalog on-line
Philosophy today. No. 3 / edited by Jerry H. Gill.
London : Collier-Macmillan, cop. 1970. – 256 s. ; 18 cm.

184. Katalog on-line
Pisma o wolności i szczęściu / John Stuart Mill ; pod redakcją Bogdana Barana ; przełożyli Bogdan Baran, Gustaw Czernicki, Juliusz Starkel.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2017. – 515 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-65680-13-6

185. Katalog on-line
Pochwała przyjaźni / Michał Herer.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2017. – 115, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-64547-24-9
ISBN 978-83-01-19169-6

186. Katalog on-line
Poetry, language, thought / Martin Heidegger ; translated and introduction by Albert Hofstadter.
New York [etc.] : Harper & Row, 1975. – XXV, 229 s. ; 20 cm.
(Harper Colophon Books ; CN 430)
(Works / Martin Heidegger)

187. Katalog on-line
Pojęcie i słowo / Ł. O. Rieznikow ; [tł. Halina Zelnikowa].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. – 223, [2] s. : il. ; 20 cm.

188. Katalog on-line
Political philosophy : the essential texts / ed. by Steven M. Cahn.
ISBN 978-0-19-020108-1

189. Katalog on-line
Polityka językowa a języki mniejszości : od Wieży Babel do Daru Języków / José María Tortosa ; przeł. Agnieszka Rurarz ; przedm. opatrzył Jacek Perlin.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1986. – 164, [4] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej)
ISBN 83-06-01339-5

190. Katalog on-line
Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych / Frédéric Martel ; przekł.: Agata Czarnacka, Grażyna Majcher.
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2008. – 569 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61203-21-6

191. Katalog on-line
Popular scientific Lectures / Hermann von Helmholtz ; selected and introduced by Morris Kline.
New York : Dover Publications, 1962.

192. Katalog on-line
Poza wspólnotą pamięci : życie i Zagłada Żydów w pamięci mieszkańców regionu podkarpackiego / Krzysztof Malicki.
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2017. – 363 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7683-138-1

193. Katalog on-line
Praca i wypoczynek : Instytut Sztuki Wyspa 2012 / pod red. Krzysztofa Gutfrańskiego.
Gdańsk : Fundacja Wyspa Progress. Instytut Sztuki Wyspa, 2012. – 466, [5] s. ; 20 cm.
(Alternativa Antologia ; 1 PL)
ISBN 978-83-924665-5-0

194. Katalog on-line
Prawdy o prawdzie / pod red. Józefa Dębowskiego ; Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Lublinie.
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej, 1994. – 140, [1] s. ; 24 cm.
(Lubelskie Odczyty Filozoficzne ; zbiór 4)
ISBN 83-227-0664-2

195. Katalog on-line
A preface to logic / Morris R. Cohen.
London : Routledge, 1946.

196. Katalog on-line
Principles of demography / Donald J. Bogue.
New York [etc.] : John Wiley and Sons, 1969.

197. Katalog on-line
Probabilities and life / by Émile Borel ; transl. from the French by Maurice Baudin.
New York : Dover Publications, cop. 1962. – VI, 87 s. : il. ; 22 cm.

198. Katalog on-line
Probability, confirmation and simplicity : readings in the philosophy of inductive logic / ed. by Marguerite H. Foster and Michael L. Martin.
New York : Odyssey Press, cop. 1966. – IX, 470 s. : il., 24 cm.

199. Katalog on-line
The problem of historical knowledge : an answer to relativism / by Maurice Mandelbaum.
New York [etc.] : Harper & Row, Publishers, cop. 1967.

200. Katalog on-line
Le probleme de l’induction / par Jean Nicod ; préface de M. A. Lalande.
Paris : Librairie Felix Alcan, 1924 (Dijon : Imprimerie Bernigaud et Privat) – VI, 83 s. ; 22 cm.

201. Katalog on-line
The problems of philosophy : introductory readings / ed. by William P. Alston and Richard B. Brandt.
Boston : Allyn and Bacon, 1968. – IX, [3], 722 s. ; 24 cm.

202. Katalog on-line
Profiles of the future : an inquiry into the limits of the possible / by Arthur C. Clarke.
Toronto [etc.] : Bantam Books, 1967. – XV, [1], 235 s. ; 18 cm.
(Bantam Science and Mathematics ; 75c SA12)

203. Katalog on-line
Proun und Wolkenbügel : Schriften, Briefe, Dokumente / El Lissitzky ; Übers. aus dem russ. Lena Schöche und Sophie Lissitzky-Küppers.
Dresden : VEB Verlag der Kunst, cop. 1977. – 231, [5] s. : il. ; 19 cm.
(Fundus-Bücher ; 46)

204. Katalog on-line
Przegląd dziejów przyrody : studya filozoficzne. T. 1 / przez Wincentego Szyszłło.
Warszawa : nakł. aut. i prenumeratorów, 1872. – XV, [1], 280, [1] s. ; 23 cm.

205. Katalog on-line
Przegląd dziejów przyrody : studya filozoficzne. T. 2 / przez Wincentego Szyszłło.
Warszawa : nakł. autora i prenumeratorów, 1872. – [2], 315, [7] s. ; 23 cm.

206. Katalog on-line
Przemiany wyobraźni : z problemów recepcji kultury renesansu / Alicja Kuczyńska.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. – 193, [1] s. ; 19 cm.

207. Katalog on-line
Przestrzenie autonomii : sztuka, filozofia, kultura / pod redakcją Teresy Pękali.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – 524 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-975-0

208. Katalog on-line
Przestrzenie pamięci : świat wartości w przekazie kulturowym / pod redakcją Anny Barskiej, Kamilli Biskupskiej, Iwony Sobieraj.
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – 436 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7395-723-7

209. Katalog on-line
Psycholinguistics / James Deese.
Boston, MA : Allyn and Bacon, cop. 1970. – VIII, [2], 149 s. : il. ; 21 cm.
(Contemporary Topics in Experimental Psychology)

210. Katalog on-line
Psychologische und normative Ästhetik / Jakób Segał.
Stuttgart, [1906].

211. Katalog on-line
Puzzles, paradoxes, and problems : a reader for introductory philosophy / Peter A. French, Curtis Brown, editors.
New York : St. Martin’s Press, cop. 1987. – XV, [1], 537 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 0-312-65720-X

212. Katalog on-line
Pytania i odpowiedzi na temat śmierci i umierania : odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące śmierci / Elizabeth Kübler-Ross ; przekł. Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna.
Warszawa : MT Biznes, cop. 2010. – 171 s. ; 22 cm.
(Laurum)
ISBN 978-83-61732-50-1

213. Katalog on-line
The question concerning technology, and other essays / Martin Heidegger ; translated and with an introd. by William Lovitt.
New York [etc.] : Harper & Row, 1977.

214. Katalog on-line
Radykalna ewolucja : czy człowiek udoskonalony przez naukę i technikę będzie jeszcze człowiekiem? / Joel Garreau ; przeł. Agnieszka Kloch, Aleksander Michalski.
Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2005. – 348, [1] s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7469-605-0

215. Katalog on-line
Readings for an introduction to philosophy / James R. Hamilton, Charles E. Reagan, B. R. Tilghman.
New York : Macmillan Publishing Co., Inc., cop. 1976. – XI, [1], 591 s. ; 24 cm.
ISBN 0-02-349550-2

216. Katalog on-line
Realism and antirealism / ed. Peter A. French, Theodore E. Uehling, Howard K. Wettstein.
Minneapolis : University of Minnesota Press, 1988. – [5], 475 [1] s. ; 24 cm.
(Midwest Studies in Philosophy , ISSN 0363-6550 ; vol. 12)
ISBN 0-8166-1620-5
ISBN 0-8166-1621-3 (pbk.)

217. Katalog on-line
The reality of illusion : an ecological approach to cognitive film theory / Joseph D. Anderson.
Carbondale ; Edwardsville : Southern Illinois University Press, 1998. – XIV, 200, [1] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 0-8093-2196-3
ISBN 978-0-8093-2196-4

218. Katalog on-line
The rebel : an essay on man in revolt / Albert Camus ; with a forew. by Herbert Read ; a revised and complete translation of L’Homme révolté by Anthony Bower.
New York : Vintage Books, 1956. – XII, 307 s. ; 20 cm.

219. Katalog on-line
Reflections on philosophy : introductory essays / edited by Leemon McHenry and Frederick Adams.
New York : St. Martin’s Press, cop. 1993. – XI, [1], 227 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 0-312-06777-1

220. Katalog on-line
Reflections on the revolution in Europe : in a letter intended to have been sent to a gentelman in Warsaw, 1990 / Ralf Dahrendorf.
London : Chatto & Windus, 1990. – 154, [1] s. ; 21 cm.
(Chatto Counter Blasts Special)
ISBN 0-7011-3725-8

221. Katalog on-line
Le regard de l’amour / Jean-Louis Chrétien.
Paris : Desclée de Bouwer, cop. 2000. – 260, [5] s. ; 20 cm.
ISBN 2-220-04706-7

222. Katalog on-line
Reprise du donné / Jean-Luc Marion.
Paris : PUF, cop. 2016. – 195, [4] s. ; 22 cm.
(Épiméthée, 0768-0708)
ISBN 978-2-13-073300-3

223. Katalog on-line
Rethinking intuition : the psychology of intuition and its role in philosophical inquiry / edited by Michael R. DePaul and William Ramsey.
Lanham, MD : Rowman & Littlefield Publishers, Inc., [post 2007], 1998. – XVI, 335 s. : il. ; 24 cm.
(Studies in Epistemology and Cognitive Theory)
ISBN 978-0-8476-8796-1

224. Katalog on-line
Romantyzmy polskie / pod redakcją Anny Dziedzic, Tomasza Herbicha, Stanisława Pieroga i Piotra Ziemskiego.
[Warszawa] : Fundacja Historii Filozofii Polskiej, 2016. – 452 s. ; 21 cm.
(Rocznik Historii Filozofii, 1689-6289 ; t. 7 (2014) dod.)
ISBN 978-83-935803-2-3

225. Katalog on-line
Rozwój, struktura i ruchliwość społeczna / Krzysztof Zagórski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 172, [4] s. : il. ; 24 cm.

226. Katalog on-line
Russian art of the avant-garde : theory and criticism 1902-1934 / edited and translated by John E. Bowlt.
New York : The Viking Press, cop. 1976. – XL, 360 s. : il. ; 21 cm.
(The Documents of 20th-Century Art)
ISBN 0-670-61257-X

227. Katalog on-line
Russkaâ filosofiâ smerti : antologiâ / [soct., vstup. st. komment. K. G. Isupova].
Moskva ; Sankt-Peterburg : Centr Gumanitarnyh Iniciativ, 2014. – 662, [2] s. ; 22 cm.
(Pis’mena Vremeni)
ISBN 978-5-98712-152-8

228. Katalog on-line
Rzeczy przemilczane : (z pism o sztuce) / Paul Valéry ; wybór, przekł. i noty Joanny Guze.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. – 206 s., [1] k. tabl. ; 21 cm.

229. Katalog on-line
Samobójstwo : jeden problem, trzy spojrzenia / red. nauk. Marzanna Farnicka, Ernest Magda ; Uniwersytet Zielonogórski.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014. – 137 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7842-130-6

230. Katalog on-line
Sartre : romantic rationalist / Iris Murdoch. 6 impr.
London ; Glasgow : Collins, 1974. – 126 s. ; 18 cm.
(The Fontana Library ; ; FL 266)
ISBN 0-00-632667-6

231. Katalog on-line
Schelling : Biographie / Xavier Tilliette. 2. Aufl.
Stuttgart : Klett-Cotta, cop. 2004. – 595 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 3-608-94225-4

232. Katalog on-line
Schopenhauers Leben, Werke und Lehre / von Kuno Fischer. 2, neu bearb. und verm. Auflage.
Heidelberg : Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1898 (Heidelberg : C. Fr. Winter’sche Buchdruckerei). – XVI, 536 s. : err, ; 22 cm.
(Geschichte der neuern Philosophie / Kuno Fischer ; Bd. 9)

233. Katalog on-line
Schulzowskie miejsca i znaki / Jerzy Jarzębski.
Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2016. – 208, [3] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Schulz/Forum ; 2)
ISBN 978-83-7908-056-4

234. Katalog on-line
Science and hypothesis / by H. Poincaré ; with a preface by J. Larmor.
New York : Dover Publications, 1952. – XXVII, [1], 244 s. ; 21 cm.
(Books Explaining Science and Mathematics)

235. Katalog on-line
Science and method / Henri Poincaré ; transl. by Francis Maitland. Unabridged ed. of the 1th English translation.
New York : Dover Publications, [1952]. – 288 s. ; 21 cm.

236. Katalog on-line
Semiotika kino i problemy kinoestetiki / U. Lotman.
Tallin : Eesti Raamat, 1973.

237. Katalog on-line
Sense and content : experience, thought, and their relations / Christopher Peacocke.
Oxford : Clarendon Press, 1983. – IX, [1], 221 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 0-19-824703-6
ISBN 0-19-824702-8 pbk

238. Katalog on-line
Il Silenzio / a cura di Massimo Baldini.
Vicenza : La Locusta, 1985.

239. Katalog on-line
Situationist International anthology / [ed. and transl. by Ken Knabb].
Berkeley, CA : Bureau of Public Secrets, 1981.
ISBN 0-939682-00-1

240. Katalog on-line
Social and cultural mobility / by Pitirim A. Sorokin.
Glencoe, Ill : The Free Press, cop. 1959. – 645 s. ; 22 cm.

241. Katalog on-line
The social frameworks of knowledge / Georges Gurvitch ; translated ftom the French by Margaret A. Thompson and Kenneth A. Thompson ; with an introduction essay by Kenneth A. Thompson. 1st Harper Torchbook edition.
New York [etc.] : Harper & Row, Publishers, 1972. – XXXVIII, 292 s. ; 20cm.
(Explorations in Interpretative Sociology)
ISBN 0-06-131650-4

242. Katalog on-line
Social’nye mehanizmy obsestvennogo razvitia : V. E. Smirnov.
ISBN 978-985-08-2035-8

243. Katalog on-line
Sodružestvo literatury i filosofii : sbornik naučnyh statej / Svetlana Valulis ; Litovskij edukologičeskij universitet. DopolitelĘąnyj tir.
Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, cop. 2017. – 255, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-609-471-047-6

244. Katalog on-line
Space and geometry : in the light of physiological, psychological and physical inquiry / by Ernst Mach ; from the german by Thomas J. McCormack.
La Salle : The Open Court Publishing Company, 1960.

245. Katalog on-line
Spinoza : filozofia praktyczna / Gilles Deleuze ; przekł.: Jędrzej Brzeziński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – 213, [1] s. ; 19 cm.
ISBN 978-83-01-17802-4

246. Katalog on-line
Der Spiritismus / von Dr. Carl du Prel.
Leipzig : Reclam Philipp, [1893]. – 191 s.

247. Katalog on-line
Społeczeństwo kolejki : o doświadczeniach niedoboru 1945-1989 / Małgorzata Mazurek.
Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarności ; Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2010. – 242, [1] s. : il. ; 21 cm.
(W Krainie PRL : ludzie, sprawy, problemy : rzeczywistość PRL odczytana z akt, dokumentów, zapisów, twórczości)
ISBN 978-83-7436-232-0

248. Katalog on-line
Społeczeństwo sieciowe – między wolnością a zniewoleniem : praca zbiorowa / pod red. Mariusza Baranowskiego i Bartosza Miki ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2012. – 241 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-87653-84-2

249. Katalog on-line
Społeczno-polityczna myśl św. Augustyna / Wiktor Kornatowski.
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1965. – 308 s., [6] s. fot. ; 20 cm.

250. Katalog on-line
Spór o istnienie świata. T. 1 / Roman Ingarden ; Polska Akademia Umiejętności.
Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1947. – IV, 296 s. ; 26 cm.

251. Katalog on-line
Spór o istnienie świata. T. 2 / Roman Ingarden ; Polska Akademia Umiejętności.
Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1948. – 848 s. ; 26 cm.

252. Katalog on-line
Spór o istnienie świata. T. 3, O strukturze przyczynowej realnego świata / Roman Ingarden ; z jęz. niem. przeł. oraz opatrzyła przedm. i przypisami Danuta Gierulanka ; posłowie fizyka Artur Szczepański.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981. – 431 s. ; 24 cm.
(Dzieła filozoficzne / Roman Ingarden)
ISBN 83-01-00523-8

253. Katalog on-line
Spór o naturę prawdy / Bohdan Chwedeńczuk.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1984. – 270, [1] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej)
ISBN 83-06-00906-1

254. Katalog on-line
Spór o podstawy teorii czynności mowy / Maciej Witek.
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. – 466 s. ; 24 cm.
(Umysł : prace z filozofii i kognitywistyki)
ISBN 978-83-7241-794-7

255. Katalog on-line
Średniowieczna filozofia arabska / Anna Mrozek.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. – 246, [2] s. ; 18 cm.

256. Katalog on-line
Statystyka w zarządzaniu : opis statystyczny / Anna Bielecka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2001. – 363 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 83-86846-55-0

257. Katalog on-line
Stichworte zur „Geistigen Situation der Zeit”. Bd. 1, Nation und Republik / hrsg. von Jürgen Habermas. 3. Aufl.
Frankfurt/M. : Suhrkamp, 1980. – 439, [1] s. ; 18 cm.
(Edition Suhrkamp ; 1000)
ISBN 3-518-11000-4

258. Katalog on-line
Stichworte zur „Geistigen Situation der Zeit”. Bd. 2, Politik und Kultur / hrsg. von Jürgen Habermas. 3. Aufl.
Frankfurt/M. : Suhrkamp, 1980. – S. 443-860, [1] s. ; 18 cm.
(Edition Suhrkamp ; 1000)
ISBN 3-518-11000-4

259. Katalog on-line
Structuralism / ed. with an intr. by Jacques Ehrmann.
Garden City : Doubleday & Company, 1970.

260. Katalog on-line
Structuralism / ed. with an intr. by Jacques Ehrmann.
Garden City : Doubleday & Company, 1970.

261. Katalog on-line
Studies in inductive logic and probability. Vol. 1 / ed. Rudolf Carnap and Richard C. Jeffrey.
Berkeley [etc.] : University of California Press, cop. 1971. – VI, 264 s. ; 24 cm.
ISBN 0-520-01866-4

262. Katalog on-line
Studies in Kant’s aesthetics / Eva Schaper.
Edinburgh : Edinburgh University Press, cop. 1979. – [VI], 141 s. ; 20 cm.
ISBN 0-85224-359-6

263. Katalog on-line
Świadomość i obraz : studia z filozofii przedstawienia / Iwona Lorenc.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2001. – 242 s. ; 21 cm.
ISBN 83-88495-18-6

264. Katalog on-line
Światy melancholii : w 500-lecie „Melencolii” Albrechta Dürera (1514-2014) / redakcja Marek Dybizbański, Aneta Mazur ; Uniwersytet Opolski.
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – 485 s., [3] s. tabl., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7395-695-7

265. Katalog on-line
Teoria i historia : pisma o sztuce / Artur Sandauer.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973. – 151 s. ; 20 cm.

266. Katalog on-line
The textures of time : agency and temporal experience / Michael G. Flaherty.
Philadelphia : Temple University Press, 2011. – X, 180, [1] s. ; 23 cm.
ISBN 978-1-4399-0262-2 (cloth : alk. paper)
ISBN 978-1-4399-0263-9 (pbk. : alk. paper)
ISBN 978-1-4399-0264-6 (electronic)

267. Katalog on-line
Theories in logic / by Wilhelm Windelband.
New York : Citadel Press, 1961. – X, [2], 81 s. ; 19 cm.
(Citadel Paperbacks)

268. Katalog on-line
Therapeia, askesis, meditatio: pod red. Krzysztofa Łapińskiego et al.
ISBN 978-83-87963-73-6

269. Katalog on-line
Tożsamość organizacyjna mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach / Małgorzata Gałęziowska.
Olsztyn : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, 2017. – 351 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65376-06-0

270. Katalog on-line
Truth / by Alan R. White.
Garden City : Doubleday & Company, 1970.

271. Katalog on-line
U podstaw jedności bytowej człowieka : studium z metafizyki osoby / Arkadiusz Gudaniec ; [recenzenci: Piotr Mazur, Andrzej Maryniarczyk].
Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu : Wydawnictwo KUL, 2016. – 519, [1] s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-60144-87-9
ISBN 978-83-8061-161-0

272. Katalog on-line
Über Lokalisation der Hirnfunktionen : mit einer Tafel und 2 Textfiguren / von C. V. Monakov.
Wiesbaden : Verlag von J. F. Bergmann, 1910 (Würzburg : Königl. Universitätsdruckerei H. Stürtz) – 34 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm.

273. Katalog on-line
The unconscious : a conceptual analysis / by A. C. MacIntyre. Reprinted and 1st publisheds a paperback.
Atlantic Highlands, NJ : Humanities Press, Inc., 1976. – IX, [1], 100 s. ; 19 cm.
(Studies in Philosophical psychology)
ISBN 0-391-00336-4

274. Katalog on-line
Uncovering facts and values : studies in contemporary epistemology and political philosophy / edited by Adrian Kuźniar, Joanna Odrowąż-Sypniewska.
Leiden ; Boston : Brill Rodopi, 2016. – X, 364 s. ; 25 cm.
(Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities ; vol. 107)
ISBN 978-90-04-31910-3 (hardback : alk. paper)
ISBN 978-90-04-31265-4 (e-book)

275. Katalog on-line
Understanding, understanding / Paul Ziff.
Ithaca ; London : Cornell University Press, 1972. – VIII, 146 s. ; 22 cm.
ISBN 0-8014-0744-3

276. Katalog on-line
Unity in psychology : possibility or pipedream? / edited by Robert J. Sternberg. 1st edition.
Washington, DC : American Psychological Association, cop. 2005. – XIII, [1], 185 s. : il. ; 26 cm.
ISBN 1-59147-156-7

277. Katalog on-line
Universals and particulars : readings in ontology / edited by Michael J. Loux.
Garden City, NY : Anchor Books : Doubleday & Company, Inc., cop. 1970. – X, 349 s. ; 18 cm.
(A Doubleday Anchor Original ; A 722)

278. Katalog on-line
Uniwersytety, naukowcy i studenci w zglobalizowanym świecie / red. Renata Siemieńska.
Scholar, 2017.
ISBN 978-83-7383-502-3

279. Katalog on-line
Utopia & More : Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie : catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek 20 oktober 2016 – 17 januari 2017 / onder de redactive van Dirk Sacré, Erik De […]
Leuven : Leuven University Press, 2016. – XI, 454 s. : il. ; 25 cm.
(Supplementa Humanistica Lovaniensia ; 41)
ISBN 978-94-6270-093-2

280. Katalog on-line
Utopia regulaminów : o technologii, tępocie i ukrytych rozkoszach biurokracji / David Graeber ; tłumaczenie Marek Jedliński.
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2016. – 281, [6] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-65369-44-4

281. Katalog on-line
Vasilij Vasil’evič Rozanov / pod red. A. N. Nikolukina ; Institut filosofii RAN ; Nekommerčeskij naučnyj fond „Institut razvitiâ im. G. P. Sedrovickogo”.
Moskva : ROSSPEN, 2012. – 404, [2] s. ; 22 cm.
(Filosofiâ Rossii Pervoj Poloviny XX Veka)
ISBN 978-5-8243-1693-3

282. Katalog on-line
W poszukiwaniu sensu : phronesis i hermeneutyka / Michał Januszkiewicz.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – 280 s. ; 22 cm.
(Seria Filozofia i Logika, 0083-4246 ; nr 120)
ISBN 978-83-232-3018-2

283. Katalog on-line
Warszawskie getto / Wacław Poterański ; [przedm. Ryszard Nazarewicz]. Wyd.4.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1983. – 91, [2] s. ; 17 cm.
ISBN 83-05-11249-7

284. Katalog on-line
Wczesna filozofia grecka jako archeiczna droga do nieśmiertelności : próba rekonstrukcji / Marek Jastrzębski.
Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2014. – 263 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61612-25-4

285. Katalog on-line
What is value : an introduction to axiology / by Risieri Frondizi. 2nd ed.
La Salle : Open Court Publishing Company, 1971.

286. Katalog on-line
Wielka degeneracja : jak psują się instytucje i umierają gospodarki / Niall Ferguson ; przełożył Wojciech Tyszka.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. – 219, [4] s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-08-06308-8

287. Katalog on-line
Wilhelm Traugott Krug’s System der praktischen Philosophie. 1 Th., Rechtslehre.
Königsberg : A.W.Unzer, 1817. – X, 528 s. ; 25 cm.

288. Katalog on-line
Wilhelm Traugott Krug’s System der praktischen Philosophie. 2 Th., Tugendlehre.
Königsberg : A.W.Unzer, 1818. – VIII, 362 s. ; 25 cm.

289. Katalog on-line
Wilhelm Traugott Krug’s System der theoretischen Philosophie. Bd. 2 2 Aufl.
Königsberg : A.W.Unzer, 1820. – XXIV, 382 s. ; 25 cm.

290. Katalog on-line
William James : the essential writings / [edited by] Bruce W. Wilshire ; with a preface by James M. Edie.
New York [etc.] : Harper & Row, 1971.

291. Katalog on-line
Wittgenstein’s lectures : Cambridge, 1930-1932 / from the notes of John King and Desmond Lee ; edited by Desmond Lee. Phoenix ed.
Chicago : University of Chicago Press, 1982.

292. Katalog on-line
Wobec świata wartości : księga pamiatkowa w 45-lecie pracy profesora Bohdana Dziemidoka / pod red. Henryka Szabały i Wiktora Peplińskiego.
Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. – 282 s. ; 24 cm.
ISBN 83-7017-990-8

293. Katalog on-line
Wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości : raport z badań / Angelika Andrzejczyk ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Białymstoku.
Białystok : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2016. – 269 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-917772-3-7

294. Katalog on-line
Wykłady z etyki / Roman Ingarden ; wybrał, oprac. i wstępem poprzedził Adam Węgrzecki.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989. – 403, [1] s. ; 25 cm.
(Dzieła filozoficzne / Roman Ingarden.)
ISBN 83-01-08403-0

295. Katalog on-line
Zarys filozofji / Bertrand Russell ; przeł. Janina Hosiasson.
Warszawa : Wydawnictwo J. Przeworskiego, 1939 (Warszawa : Druk. Monolit). – 362, [3] s. : err. ; 23 cm.

296. Katalog on-line
Zarządzanie w płynnej nowoczesności / Zygmunt Bauman, Irena Bauman, Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera ; [tłumaczenie: Agnieszka Rasmus-Zgorzelska].
Warszawa : Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2017. – 171, [1] s. ; 20 cm.
(Bęc. Seria Kieszonkowa)
ISBN 978-83-62418-75-6

297. Katalog on-line
Zarządzanie zasobami ludzkimi : materiały do ćwiczeń / Renata Trochimiuk, Justyna Sztukowska ; pod kierunkiem Henryka Króla.
Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2002/2003. – 165 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN 83-86846-84-4

298. Katalog on-line
Ziemia obiecana. Panta rhei – pamięć, czas i przemijanie w starożytności / redakcja [całości] Dominika Lewandowska, Hanna Rajfura.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa : Koło Starożytnicze UW, 2017. – 129 s. ; 24 cm.
(Scholĺi ; 13)
ISBN 978-83-64003-77-6

KSIĄŻKI czekające na opracowanie
1.  Argumentacja, myślenie, działanie / pod red. Janusza Maciaszka i Ryszarda Kleszcza.
Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2016.
ISBN 978-83-8088-406-9

2.  C’est moi la Vérité : pour une philosophie du christianisme / Michel Henry.
Éditions du Seuil, 2014.
ISBN 978-2-02-025986-6

3.  Courbet ou la peinture a l’oeil / Jean-Louis Chrétien.
Flammarion, 2014.
ISBN 978-2-08-126098-6

4.  L’Événement et le monde / Claude Romano.
PUF, 1999.
ISBN 2-13-049070-0

5.  L’evénement et le temps / Claude Romano.
PUF, 2012.
ISBN 978-2-13-059485-7

6.  Foucault and the history of our present / Ed. by Sophie Fuggle, Yari Lanci and Martina Tazzioli.
Palgrave Macmillan, 2015.
ISBN 978-1-137-38591-8

7.  Immanencja : życie / Gilles Deleuze.
Eperons-Ostrogi, 2017.
ISBN 978-83-946471-5-5

8.  Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego / Przemysław Zientkowski.
Sub Lupa, 2017.
ISBN 978-83-948011-0-6

9.  Nierówności : co da się zrobić? / Anthony B. Atkinson.
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017.
ISBN 978-83-65369-95-6

10.  Niewolnicy i panowie / Jacek Dobrowolski.
PWN, 2017.
ISBN 978-83-01-19397-3

11.  Od indywidualizmu do indywidualności / Tomasz Leszniewski.
UMK, 2017.
ISBN 978-83-231-3834-1

12.  Phénoménologie de la vie. T. 5 / Michel Henry ; textes reunis et edites par Jean Leclercq et Gregori Jean.
PUF, 2015.
ISBN 978-2-13-063359-4

13.  Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie / Redakcja: Nowakowski Michał, Piątkowski Włodzimierz
UMCS, 2017.
ISBN 978-83-7784-976-7

14.  Projekt nauki nowej Marshalla McLuhana : filozoficzne konsekwencje zmian form komunikacji / Bartłomiej Knosala.
Universitas, 2017.
ISBN 978-83-242-3034-1

15.  Przedstawiciele ludzkości / Ralph Waldo Emerson.
Vis-a-vis Etiuda, 2017.
ISBN 978-83-7998-147-2

16.  La rigueur des choses / Jean-Luc Marion ; entretiens avec Dan Arbib.
Flammarion, 2012.
ISBN 978-2-08-128475-3

17.  Socjalizacja i tożsamość żydowska w Polsce powojennej : narracje emigrantów z pokolenia marca ’68 / Marcin Starnawski.
Wrocław : Wydaw. Nauk. DSW, 2016.
ISBN 978-83-62302-94-9

18.  Społeczeństwo, w którym zwycięzca bierze wszystko / Robert H. Frank.
UMK, 2017.
ISBN 978-83-231-3831-0

19.  Stany symboliczne w psychologii i psychofizjologji / W.M.
Konin : (druk) E. P. Michel, 1910. – 82 s.

20.  Sur la pensée passive de Descartes / Jean-Luc Marion.
PUF, 2013.
ISBN 978-2-13-058577-0

21.  Voir l’invisible / Michel Henry.
PUF, 2017.
ISBN 978-2-13-063035-7

CZASOPISMA
1. Katalog on-line
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1957-. – 24 cm.

2. Katalog on-line
Balkan Journal of Philosophy / Bulgarian Academy of Sciences. Institute for Philosophical Research.
[S.l.] : Academic Publishing House „Rrof. Marin Drinov”, 2009-. – 29 cm.

3. Katalog on-line
Bayerische Akademie der Wissenschaften : Philosophisch-Historische Klasse.
München : Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1962-.

4. Katalog on-line
Development and Change.
The Hague : Mouton, 1969-. – 22 cm.

5. Katalog on-line
Elpis : czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.
Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 1999-. – 21 cm.

6. Katalog on-line
Filosofia : yearbook of the Research Center for Greek Philosophy.
Ateny : Academy of Athens, 1971-.

7. Katalog on-line
Filosofski Alternativi : spisanie na Instituta po Filosofski Nauki pri BAN.
Sofia : Institut po Filosofski Nauki pri BAN, 1992-. – 24 cm.

8. Katalog on-line
The Journal of Philosophy.
Lancaster, PA : [s.n.], 1921- (Press of the New Era Printing Co.) – 25 cm.

9. Katalog on-line
Mazowsze Studia Regionalne / Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ; [red. nacz. Zbigniew Strzelecki].
Warszawa : MBPR, 2008-. – 24 cm.

10. Katalog on-line
Nowe Książki : przegląd nowości wydawniczych / [Polskie Towarzystwo Wydawców Książek].
Warszawa : PTWK, 1949-. – 24 cm.

11. Katalog on-line
Pensamiento : revista trimestral de investigación e información filosófica, publicada por las facultades de filosofía de la Compańia de Jesús en Espańa.
Madrit : [s.n.]. – 25 cm.

12. Katalog on-line
Pogranicze : studia społeczne / Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku.
Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-. – 20 cm.

13. Katalog on-line
Polish Journal of Philosophy / [Institute of Philosophy of the Jagiellonian University in Kraków].
Kraków : Jagiellonian University, 2007-. – 24 cm.

14. Katalog on-line
Polityka Społeczna : miesięcznik poświęcony zagadnieniom pracy, płac i zabezpieczenia społecznego / [Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych].
Warszawa : MPPiSS, 1974-. – 29 cm.

15. Katalog on-line
Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej.
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 1999-. – 24 cm.

16. Katalog on-line
Przegląd Filozoficzno-Literacki / Uniwersytet Warszawski. Instytut Filozofii.
Warszawa : UW, 2002-. – 24 cm.

17. Katalog on-line
Res Humana : humanizm, racjonalizm, kultura świecka / [Towarzystwo Kultury Świeckiej].
Warszawa : Rada Krajowa Towarzystwa Kultury Świeckiej, 1991-. – 23 cm.

18. Katalog on-line
Rocznik Teologii Katolickiej / Uniwersytet w Białymstoku. Katedra Teologii Katolickiej.
Białystok : KTK, 2002-. – 24 cm.

19. Katalog on-line
Sociologičeski Problemi : dvumesečno spisanie na Instituta po Sociologiâ pri BAN.
Sofiâ : [Izd. na BAN], 1969-. – 24 cm.

20. Katalog on-line
Sociologický Časopis.
Praha : Academia, 1965-. – 24 cm.

21. Katalog on-line
Sofia : žurnal filosofiv slov’âns’kih krain / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Instytut Filozofii.
Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001-. – 24 cm.

22. Katalog on-line
Studi di sociologia.
Milano, Universita cattolica del Sacro Cuore. – v. ill. 24 cm.

23. Katalog on-line
Studia Philosophica Wratislaviensia / Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocławski Oddział PTF.
Wrocław : Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006-. – 25 cm.

24. Katalog on-line
Studia z Filozofii Polskiej / Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Cieszynie, Instytut Teologiczny w Bielsku-Białej.
Bielsko-Biała : Scriptum, 2006-. – 26 cm.

25. Katalog on-line
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja : dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN.
Warszawa : IBL PAN, 1990-. – 21 cm.

26. Katalog on-line
Teorija in praksa.
Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 1964- – v. ; 22-24 cm.

27. Katalog on-line
Twórczość : miesięcznik literacko-krytyczny / [red. nacz. Kazimierz Wyka].
Warszawa : Spółdz. Wydaw. „Czytelnik”, 1945-. – 24 cm.

28. Katalog on-line
Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne / [Kuria Xiążęco-Metropolitalna Krakowska].
Kraków : Kuria X.-M. Krakowska, 1945-1953, 1956-. – 45 cm.

29. Katalog on-line
Warszawskie Studia Teologiczne.
Warszawa : Kuria Metropolitalna Warszawska, 1983-. – 24 cm.

30. Katalog on-line
Więź / [Tadeusz Mazowiecki, red. nacz.].
Warszawa : [s. n.], 1958- (Warszawa : Zakł. Graf. RSW „Prasa”). – 20 cm.

31. Katalog on-line
Znak / [red. Jerzy Radkowski].
Kraków : Spółdzielnia Wydawnicza „Znak”, 1946-. – 21 cm