Korespondencja Wincentego Lutosławskiego z Kazimierzem Twardowskim

Zbiory archiwalne Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF od lat cieszą się uznaniem i niesłabnącym zainteresowaniem zarówno polskiego, jak też międzynarodowego świata nauki.

Nakładem Wydawnictwa Marek Derewiecki, ukazała się właśnie książka „Korespondencja Wincentego Lutosławskiego z Kazimierzem Twardowskim. Lata 1895-1936”. Źródło badań, których wyniki zostały przedstawione na jej kartach, stanowiły w dużej części materiały ze spuścizny rękopiśmiennej prof. Kazimierza Twardowskiego, na co dzień przechowywanej w naszej Bibliotece (kolekcja PTF).

Współautorem książki jest Łukasz Ratajczak z Działu Zbiorów Specjalnych Połączonych Bibliotek.