Kolekcja nadbitek prof. Kazimierza Twardowskiego

Jedną z najcenniejszych i najciekawszych kolekcji książek odziedziczonych w Połączonych Bibliotekach WFiS UW, IFiS PAN i PTF, jest liczący ok. 2,5 tysiąca tytułów prywatny księgozbiór założyciela filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, profesora Kazimierza Twardowskiego.

Jego szczególną wartość dydaktyczną i historyczną dobrze znają nasi Czytelnicy, gdyż cała kolekcja jest opracowywana i udostępniana, a część została zdigitalizowana i oddana użytkownikom w formie cyfrowej na platformie RCiN – IFiS PAN.

W tym roku mija sześćdziesiąt lat od chwili, gdy prof. Kazimierz Ajdukiewicz przywiózł do Warszawy ze Lwowa książki i materiały rękopiśmienne należące niegdyś do prof. Kazimierza Twardowskiego.

Pragniemy Państwu zaprezentować wyjątkowy fragment tej kolekcji. Jest to zbiór nadbitek przez lata gromadzonych przez założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Wszystkie zostały skatalogowane i oddane do dyspozycji naszych Czytelników.

Serdecznie polecamy je Państwa uwadze.

Kolekcja nadbitek prof. Kazimierza Twardowskiego

Księgozbiór prof. Kazimierza Twardowskiego

Spuścizna rękopiśmienna prof. Kazimierza Twardowskiego