28 października w Pałacu Staszica odbyła się konferencja naukowa „Ideały wiedzy i konflikty wartości”, zorganizowana w dziesiątą rocznicę śmierci prof. Stefana Amsterdamskiego, współzałożyciela i dyrektora Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN.

Połączone Biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF uczestniczyły w tym szczególnym wydarzeniu, przygotowując okolicznościową wystawę towarzyszącą konferencji.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji.

Wystawę przygotował i zdjęcia wykonał Łukasz Ratajczak / Dział Zbiorów Specjalnych Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF